A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának március 3-ai ajánlata

2013. március 20., címkék:

A Pátria rádióban március 3-án a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor témája Jézus működésének megkezdése. Ezen kívül szó lesz a komáromi egyházmegye pedagógusainak szervezett bibliaismereti versenyről és bemutatásra kerül a harmaci gyülekezet.

KOEN bemutató napok

2013. március 20., címkék:

A KOEN Alapítvány Felvidéki Munkacsoportja bemutató napokat tart a 2013-as év Vakációs Bibliahét „Az időutazó“ név alatt futó programjáról három helyszínen: Királyhelmecen, Bátorkeszin és Szádalmáson. Az idei téma központi üzenete az, amit Jézus mondott magáról: ... az Út, az Igazság és az Élet (Jn 14,6).

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyilatkozata

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége 2013. február 25-én tartott ülésén a szlovákiai Történelemtanárok Társulása 2013. február 8-án kiadott állásfoglalásához a következő nyilatkozatot hagyta jóvá:

Feladatból van bőven - Egy jó közösség megteremtése a cél Örösben

2013. március 20., címkék:

Királyhelmectől tíz kilométerre délnyugatra, a magyar határ mellett, a Karcsa partján fekszik Örös. Református templomáról a legkorábbi feljegyzések 1700-ból valók. Akkor valószínűleg egy fatemplom állhatott a jelenlegi helyén, mivel a mai kőtemplom alapkövét 1806. május 16-án tették le, s 1830-ban készült el. 1877-ben nagyobb torony épült, majd 1894-ben felújították a tetőzetet is. A klasszicista építészeti jegyeket viselő templom a mai képét az 1935-ös felújítás során kapta.

Kálvinista Szemle – 2013. március

2013. március 20., címkék:

Válogatunk a Kálvinista Szemle LXXXIV. évfolyam 3. számának tartalmából.

Az elmúlt évben több mint 25 ezerszer szólt Isten igéje

2013. március 20., címkék:

2012-ben 26 107 istentiszteleti alkalmat tartottak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kilenc egyházmegyéjében, közel kétszázötvennel többet, mint egy évvel korábban. A magyar és szlovák nyelvű istentiszteleteken kívül német és angol nyelvű szolgálatok is voltak - derül ki a Zsinati Iroda által kiadott statisztikai adatokból.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának március 17-ei ajánlata

2013. március 20., címkék:

A Pátria rádióban március 17-én a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor témája Jézus első tanítványainak az elhívása. Ezen kívül szó lesz Vargaeštók Dávid hadnagynak, református lelkipásztornak az új szolgálati helyére való beiktatásáról, valamint bemutatásra kerül a szilicei gyülekezet.

Evangelizációs esti alkalmak a rétei gyülekezetben

2013. március 20., címkék:

A rétei egyházközség szervezésében március 7. és 9. között evangelizációs istentiszteleteket tartottak a református templomban, melyen Isten igéjét Földvári Tibor, a Budapest-pasaréti gyülekezet beosztott lelkipásztora hirdette. Igehirdetésében arra kereste a választ, hogy mit tett Jézus három tanítványáért: Júdásért, Péterért és Jánosért és személy szerint, értünk is.

„Magyarnak lenni: tudod mit jelent? Küzdelmet, fájót, végesvégtelent.”

2013. március 20., címkék:

Az Alistáli Református Egyházi Alapiskola március 17-én ünnepi istentiszteleten emlékezett meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 165. évfordulójáról. 

Református Cigánymisszió

2013. március 20., címkék:

Egyházunk, elhívásához méltóan szeretné a missziós parancsból kapott, minden élő hitű, keresztyén számára érvényes küldetését teljesíteni. Az evangélium cigány nép felé való hirdetése nem csupán lehetősége, de kötelessége is. Küldetésünk új, missziós látás plántálása a magyar református gyülekezetekbe, illetve a cigány nép Krisztushoz vezetése, hogy megtapasztalhassák Urunk szeretetének befogadó, gyógyító, újjá teremtő erejét.bevezető

Megújult a szilicei református templom papi széke

2013. március 20., címkék:

A Bethlen Gábor Alap százezer forintos támogatásának köszönhetően 2012. decemberében befejeződött a szilicei református templom papi székének restaurálása. A munkálatok összköltsége 1515 eurót tett ki.

Konfi+ Runyában a Men in Black-ről

2013. március 20., címkék:

Runya adott otthont a Gömöri Református Egyházmegye ifjúsága számára szervezett Konfi+ következő találkozójának. Az alkalomra az egyházmegye gyülekezeteiből mintegy 35 fiatal vett részt.

Vetélkedő Molnár Mária misszionáriusra emlékezve

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeretetszolgálata, a komáromi székhelyű Diakóniai Központ országos vetélkedőre hívja a játékos kedvű olvasókat az egyházi sajtóban és a refdiakonia.sk honlapon - Molnár Mária misszionárius mártírhalálának 70. évfordulójára emlékezve. A versenyre február 17-e és március 17-e között kerül sor.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának február 2-ai ajánlata

2013. március 20., címkék:

A Pátria rádióban február  2-án a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor témája Jézus megkeresztelése. Ezen kívül szó lesz a lelkészek választásáról szóló törvényről és a gömörszkárosi gyülekezetről.

Egyházmegyei bibliaóra Csicsón

2013. március 20., címkék:

A Pozsonyi Református Egyházmegye szervezésében február 11-én, hétfőn 18.00 órai kezdettel egyházmegyei bibliaórára kerül sor Csicsón a református templom melletti iskolaépületben. 

Pedagógusok bibliaversenye Bátorkeszin

2013. március 20., címkék:

A Komáromi Református Egyházmegye szervezésében február 16-án első alkalommal kerül sor a pedagógusok bibliaismereti versenyére, melynek Bátorkeszi ad otthont.

Jótékonysági bál a martosi református alapiskola támogatásáért

2013. március 20., címkék:

A Martosi Református Egyházközség presbitériuma február 15-én ismét megrendezi a helyi Református Egyházi Alapiskola támogatása céljából a jótékonysági bálját.

Presbiteri konferencia Léván

2013. március 20., címkék:

Tisztelettel értesítjük kedves Testvéreinket, hogy 2009.június 14-én, vasárnap, 15.00 órai kezdettel Egyházmegyei presbiteri konferenciát tartunk Léván, amelyre szeretettel várjuk a barsi református gyülekezetek őrállóit és presbitereit.

Presbiterek és egyháztagok hitmélyítő hétvégéje

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Pozsonyi Egyházmegye vezetősége szeretettel hív minden egyháztagot egy hitmélyítő alkalomra, melyre 2009. november 20-21. között kerül sor a Jókai Református Egyházközség Missziós Központban.

Presbiteri Konferencia Hanván

2013. március 20., címkék:

A Gömöri Református Egyházmegye presbiteri konferenciát szervez az egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok, gondnokok és presbiterek számára 2010. február 13-án Hanván, a református gyülekezet Diakóniai Központjában.