„Hitelképes beszéd a társadalomban – Az eskü fogalmának vizsgálata egyházban és társadalomban”

Kép: „Hitelképes beszéd a társadalomban – Az eskü fogalmának vizsgálata egyházban és társadalomban”

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karán október 19-én második alkalommal valósult meg a „Hitelképes beszéd a társadalomban – Az eskü fogalmának vizsgálata egyházban és társadalomban” című nemzetközi tudományos konferencia, melyet a vendéglátók közösen szerveztek meg a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karával és a komáromi Calvin János Teológiai Akadémiával.

Újra találkoztak a református pedagógusok

Kép: Újra találkoztak a református pedagógusok

Október második hétvégéjén Rimaszombatban tartották az egyházunk területén levő református iskolák pedagógusainak 13. országos konferenciáját.

Alapkészségek fejlesztése az óvodában – III. alkalommal rendezték meg az Országos Református Óvodapedagógus-találkozót

Kép: Alapkészségek fejlesztése az óvodában –  III. alkalommal rendezték meg az Országos Református Óvodapedagógus-találkozót

A kétnapos képzésen – október 6-án és 7-én – 43 lelkes, motivált és tapasztalt óvodapedagógus találkozott Rimaszombatban, és nyert bepillantást az Igazgyöngy Alapítvány hármas fókuszú vizuális modelljébe, illetve a szövegértés fejlesztésének egyéb lehetőségebe.

20 éve született a törvény, amelynek köszönhetően megalakult a Selye János Egyetem

Kép: 20 éve született a törvény, amelynek köszönhetően megalakult a Selye János Egyetem

2003. október 23-án a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa olyan törvényt fogadott el, amellyel a szülőföldjén élő felvidéki magyar közösség számára több évtizedes jogos igényt valósított meg.

Hitelképes beszéd a társadalomban – Nemzetközi konferencia Komáromban

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara együttműködve a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karával és a Calvin János Teológiai Akadémiával második alkalommal szervezi meg nemzetközi tudományos konferenciát „Hitelképes beszéd a társadalomban – Az eskü fogalmának vizsgálata egyházban és társadalomban” címmmel. A rendezvényre 2023. október 19-én, 9:00-tól kerül sor.

Őrhelyemre állok! – Diplomaosztó ünnepség és segédlelkészek kibocsátása Komáromban

Kép: Őrhelyemre állok! – Diplomaosztó ünnepség és segédlelkészek kibocsátása Komáromban

A korábbi évektől eltérően az idén nem június végén, hanem szeptember 24-én tartotta meg a Református Teológiai Kar a 2022/23-as akadémiai évének zárását. A komáromi református templomban tizennégyen vették át a tanulmányuk befejezését igazoló diplomájukat, valamint letették esküjüket a tanulmányaikat kezdő elsőéves hallgatók. Két végzős teológust segédlelkészi szolgálatra bocsátottak ki.

„A múltból építkező jelen a teológiában”

Kép: „A múltból építkező jelen a teológiában”

2023. szeptember 13-kán és 14-kén került sor Komáromban a Selye János Egyetem XV. Nemzetközi Tudományos Konferenciájára. A teológiai szekció előadói az „A múltból építkező jelen a teológiában” című témakörhöz kapcsolódó kutatásaik eredményeit mutatták be. Az alábbiakban az elhangzott előadásokról a teljesség igénye nélkül számolunk be.

Bibliai keretű élménypedagógiai képzésnek adott otthont Somorja

Kép:  Bibliai keretű élménypedagógiai képzésnek adott otthont Somorja

Augusztus utolsó napjaiban bibliai-élménypedagógiai képzést tartottak a somorjai Kiskakas református óvodában. Az első alkalommal megtartott három napos szakmai rendezvényen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén működő óvodák közül heten képviselték magukat huszonhét résztvevővel.

Alapiskoláink

Alistáli Református Egyházi Alapiskola

Egyházunk 1992-ben Alistálon hívta életre a Felvidék első református oktatási intézményét, melynek alapító-fenntartói jogkörét 2011-től az alistáli gyülekezet gyakorolja. Az iskola egyik fő célkitűzése, hogy a diákjaiban meglévő tehetséget megtalálja és kitartó oktatói-nevelői munkával fejlessze, erősítse.  

További információ  

 

Martosi Református Alapiskola

A Martosi Református Egyházközség által alapított alsó tagozatos kisiskola 1999-ben nyitotta meg kapuit. Martos gazdag népi hagyományának ápolását az iskola felvállalta, és minden évben megrendezi a nagy sikerű Gyermekek Kistérségi Folklórtalálkozóját. 

További információ  

 

Érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda

Felvidékünkön az egyetlen olyan református iskola, melynek óvodája is van. A helyi gyülekezet 1999-ben indította el az iskolát, majd 2002-ben óvodával bővítette, és kínál már három éves kortól a környék református magyarságának keresztyén oktatást. 

További információ  

 

Rozsnyói Református Alapiskola

A Rozsnyói Református Egyházközség 1997-ben alapította meg iskoláját, mely ma a Felvidék legnagyobb létszámú református alapiskolája. Az intézményben iskolaotthonos foglalkozás működik, ahol az elsősök a tanulás, a felzárkóztatás, a másnapra való felkészülés, a játék és a szabadidő ötvözésével töltik el az idejüket. 

További információ  

 

Vajáni Református Egyházi Alapiskola

Az Ungi Egyházmegye iskolája 2001-ben alakult. Az ország keleti térségében a magyarság peremvidékén azzal a céllal jött létre, hogy alternatívát kínáljon a környék lakóinak: lehetőséget az anyanyelvi oktatásra és a hitbeli gyarapodásra. 2007-től saját autóbusszal szállítják a környék gyerekeit az iskolába. 

További információ  

Középiskoláink

Czeglédi Péter Református Gimnázium, Léva

Négy osztályos gimnáziumként már egy erősen asszimilált területen vállalta fel azt a nemes feladatot, hogy a környék még meglévő magyar ifjúságát anyanyelvén minőségi oktatásban és keresztyén nevelésben részesíti. A gimnáziumot a lévai gyülekezet 2001-ben alapította. 

További információ  

 

Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat

1999-ben kezdte meg működését Egyetemes Egyházunk alapításában a nyolcosztályos gimnázium, mely megalakulásától kezdődően az Egyesült Protestáns gimnázium szellemi örökségét kívánja továbbvinni. Az iskola komoly hangsúlyt fektet a hagyományok ápolása mellett a legmodernebb tanulási-tanítási stratégiák meghonosítására. 

További információ  

 

események továbbiak →