Erős vár a nyelv - Jakab István-díj

Kép: Erős vár a nyelv - Jakab István-díj

Az „Erős vár a nyelv - Jakab István-díj” elnevezéssel, a 2015-ben létrejött alapítvány kuratóriuma meghirdeti a 2022/2023-as évre vonatkozó felhívását, melyre a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának teológus szakos, illetve a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológus és lelkész szakos hallgatói jelentkezhetnek.

Walcker-orgona a teológián

Kép: Walcker-orgona a teológián

Új orgonával gazdagodott a Református Teológiai Kar. A berlini Zuflucht-und-Jeremia gyülekezet vezetősége a bezárás előtt álló temploma feleslegessé vált orgonájának új tulajdonosát pályázat útján választotta ki. A több mint ötvenéves hangszert május 5-én adják át, s a nagyközönség előtt is megszólal az első alkalommal megszervezett nemzetközi egyházzenei konferencia keretében.

Lelkészként tudnám igazán az Urat szolgálni - Nyílt nap a Selye János Egyetemen

Kép: Lelkészként tudnám igazán az Urat szolgálni - Nyílt nap a Selye János Egyetemen

Két év kihagyása után ismét jelenléti nyílt napot tartott a Selye János Egyetem. A február 14-ére, hagyományosan Bálint-napra meghirdetett alkalomra ezúttal is teljesen megtelt a konferencia-központ aulája az érettségi előtt álló, pályájukat kereső fiatalokkal. Mi annak jártunk utána, hogy milyen volt az érdeklődés a Református Teológiai Karon.

Református pedagógusok szakmai konferenciája

Kép: Református pedagógusok szakmai konferenciája

Református oktatási intézményeinek pedagógusai tizenkettedik alkalommal vettek részt az Országos Református Pedagógustalálkozón a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közoktatási Tanácsának szervezésében.

Kalandok és álmok

Kép: Kalandok és álmok

Október 7-én és 8-án Rimaszombatban zajlott a II. Országos Református Óvópedagógus-találkozó.

Tudományos workshop a Teológiai Karon

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara együttmüködve a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karával 2022. október 13-án, csütörtökön 9.00 órai kezdettel tudományos workshop-ot szervez Hitelképes beszéd a társadalomban – Az eskü fogalmának vizsgálata egyházban és társadalomban címmel.

Pető-módszer a határon túli magyar területeken

Kép: Pető-módszer a határon túli magyar területeken

A Pető Intézet munkatársai Kassán, a Magyar Református Központban, Miklósbörtön utca 3 (Pri Miklusovej vaznici 3) 2022. október 10-én, hétfőn 9.00 órától ismét tanácsadást tartanak az új jelentkezőknek is, amelynek eredményeként három hetes intenzív konduktív pedagógiai fejlesztő, rehabilitációs programokat indítanának el.

Egyre nő az érdeklődés a református óvodák iránt

Kép: Egyre nő az érdeklődés a református óvodák iránt

A 2022/23-as tanévben Hetényen, Rozsnyón és Nagykaposon nyílik óvoda. Így a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén tizenhatra bővül a magyar nevelési nyelvű intézmények száma. Szeptembertől már több, mint ötszáz gyermek látogatja az egyházközségi alapítású és fenntartású óvodákat.

Alapiskoláink

Alistáli Református Egyházi Alapiskola

Egyházunk 1992-ben Alistálon hívta életre a Felvidék első református oktatási intézményét, melynek alapító-fenntartói jogkörét 2011-től az alistáli gyülekezet gyakorolja. Az iskola egyik fő célkitűzése, hogy a diákjaiban meglévő tehetséget megtalálja és kitartó oktatói-nevelői munkával fejlessze, erősítse.  

További információ  

 

Martosi Református Alapiskola

A Martosi Református Egyházközség által alapított alsó tagozatos kisiskola 1999-ben nyitotta meg kapuit. Martos gazdag népi hagyományának ápolását az iskola felvállalta, és minden évben megrendezi a nagy sikerű Gyermekek Kistérségi Folklórtalálkozóját. 

További információ  

 

Érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda

Felvidékünkön az egyetlen olyan református iskola, melynek óvodája is van. A helyi gyülekezet 1999-ben indította el az iskolát, majd 2002-ben óvodával bővítette, és kínál már három éves kortól a környék református magyarságának keresztyén oktatást. 

További információ  

 

Rozsnyói Református Alapiskola

A Rozsnyói Református Egyházközség 1997-ben alapította meg iskoláját, mely ma a Felvidék legnagyobb létszámú református alapiskolája. Az intézményben iskolaotthonos foglalkozás működik, ahol az elsősök a tanulás, a felzárkóztatás, a másnapra való felkészülés, a játék és a szabadidő ötvözésével töltik el az idejüket. 

További információ  

 

Vajáni Református Egyházi Alapiskola

Az Ungi Egyházmegye iskolája 2001-ben alakult. Az ország keleti térségében a magyarság peremvidékén azzal a céllal jött létre, hogy alternatívát kínáljon a környék lakóinak: lehetőséget az anyanyelvi oktatásra és a hitbeli gyarapodásra. 2007-től saját autóbusszal szállítják a környék gyerekeit az iskolába. 

További információ  

Középiskoláink

Czeglédi Péter Református Gimnázium, Léva

Négy osztályos gimnáziumként már egy erősen asszimilált területen vállalta fel azt a nemes feladatot, hogy a környék még meglévő magyar ifjúságát anyanyelvén minőségi oktatásban és keresztyén nevelésben részesíti. A gimnáziumot a lévai gyülekezet 2001-ben alapította. 

További információ  

 

Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat

1999-ben kezdte meg működését Egyetemes Egyházunk alapításában a nyolcosztályos gimnázium, mely megalakulásától kezdődően az Egyesült Protestáns gimnázium szellemi örökségét kívánja továbbvinni. Az iskola komoly hangsúlyt fektet a hagyományok ápolása mellett a legmodernebb tanulási-tanítási stratégiák meghonosítására. 

További információ  

 

események továbbiak →