Ébredés, lelki megújulás és társadalmi reformok

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, és a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Vallástudományi Szekciója közös szervezésében 2021. november 18-án nemzetközi konferenciát tartott: Revival, Social Reform and Spiritual Reform in Central and Eastern Europe (Ébredés, lelki megújulás és társadalmi reformok) címmel.

Neves elődök neveit viseli négy tanterem

Kép: Neves elődök neveit viseli négy tanterem

„A mai napon olyan esemény valósul meg, melyet hosszú idő óta terveztünk” – kezdte köszöntőjét Lévai Attila a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánhelyettese a kar névadó ünnepségén. November 12-én négy tantermet neveztek el olyan felvidéki református lelkészekről, akik a XX. század legnehezebb időszakában is hűen szolgálták egyházukat.

Nemzetközi konferencia

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, és a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma közös szervezésében 2021. november 19-én nemzetközi konferenciára kerül sor.

A tudást tovább kell gyarapítani

Kép: A tudást tovább kell gyarapítani

A Református Teológiai Kar diplomaátadó ünnepségén, 2021. június 20-án vehették át oklevelüket a doktori fokozatot szerzett hallgatók is a komáromi református templomban. A hat doktorrá avatott között többen még 2019-ben védték meg sikeresen a munkájukat, de mivel az elmúlt évben a koronavírus-járvány miatt nem lehetett ünnepséget tartani, így megvárták, amíg méltó körülmények között erre sor kerü

Megerősített hivatástudat

Kép: Megerősített hivatástudat

A Református Teológiai Kar ötéves teológiai szakán az elmúlt akadémiai évben heten, az idén hárman végeztek. A komáromi református templomban a végzősök hozzátartozóinak a részvételével megtartott diplomaosztó ünnepi lezárása a tanulmányi éveknek, de egyben magába foglalja egy új úton való elindulásnak a lehetőségét is. Ezekről vall Bódi Krisztina és Hornyák Enikő.

Kitörni a reménytelen helyzetből

Kép: Kitörni a reménytelen helyzetből

Június végén vehették át diplomájukat a Református Teológiai Kar végzősei a komáromi református templomban. Nemcsak azok, akik az idén sikeresen tették le az egyetemi záróvizsgájukat, hanem az elmúlt évben végzettek is. A két év alatt tizennégyen szereztek képesítést a missziológia, diakónia, szociális gondoskodás alap- vagy mesterszakon, közéjük tartozik Csonka Ilona és Rigó Scarlett.

A tudomány művelése területén kell bizonyítanunk - Tanévzáró a Református Teológiai Karon

Kép: A tudomány művelése területén kell bizonyítanunk - Tanévzáró a Református Teológiai Karon

Június 20-án, vasárnap a komáromi református templomban tartotta meg tanévzáró ünnepségét a Református Teológiai Kar. Az előző és az idei akadémiai év harminc végzőséből huszonketten személyesen vették át a tanulmányaik befejezését igazoló diplomát, valamint átadták a Jakab István-díjat is. Aranyokleveles teológus díjban részesült Molnár László nyugalmazott református lelkipásztor.

Egyre több református óvoda várja a gyermekeket II.

Kép: Egyre több református óvoda várja a gyermekeket II.

Az előző részben kilenc – már működő, vagy szeptemberben induló – református óvoda beíratásának eredményéről adtunk számot. Folytatjuk a sort Vágfarkasddal, Érsekkéttyel, Heténnyel és Kassával. Amennyiben minden az elvárások szerint alakul, akkor szeptemberben már tizennégy református óvoda fogadhatja a gyermekeket.

Alapiskoláink

Alistáli Református Egyházi Alapiskola

Egyházunk 1992-ben Alistálon hívta életre a Felvidék első református oktatási intézményét, melynek alapító-fenntartói jogkörét 2011-től az alistáli gyülekezet gyakorolja. Az iskola egyik fő célkitűzése, hogy a diákjaiban meglévő tehetséget megtalálja és kitartó oktatói-nevelői munkával fejlessze, erősítse.  

További információ  

 

Martosi Református Alapiskola

A Martosi Református Egyházközség által alapított alsó tagozatos kisiskola 1999-ben nyitotta meg kapuit. Martos gazdag népi hagyományának ápolását az iskola felvállalta, és minden évben megrendezi a nagy sikerű Gyermekek Kistérségi Folklórtalálkozóját. 

További információ  

 

Érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda

Felvidékünkön az egyetlen olyan református iskola, melynek óvodája is van. A helyi gyülekezet 1999-ben indította el az iskolát, majd 2002-ben óvodával bővítette, és kínál már három éves kortól a környék református magyarságának keresztyén oktatást. 

További információ  

 

Rozsnyói Református Alapiskola

A Rozsnyói Református Egyházközség 1997-ben alapította meg iskoláját, mely ma a Felvidék legnagyobb létszámú református alapiskolája. Az intézményben iskolaotthonos foglalkozás működik, ahol az elsősök a tanulás, a felzárkóztatás, a másnapra való felkészülés, a játék és a szabadidő ötvözésével töltik el az idejüket. 

További információ  

 

Vajáni Református Egyházi Alapiskola

Az Ungi Egyházmegye iskolája 2001-ben alakult. Az ország keleti térségében a magyarság peremvidékén azzal a céllal jött létre, hogy alternatívát kínáljon a környék lakóinak: lehetőséget az anyanyelvi oktatásra és a hitbeli gyarapodásra. 2007-től saját autóbusszal szállítják a környék gyerekeit az iskolába. 

További információ  

Középiskoláink

Czeglédi Péter Református Gimnázium, Léva

Négy osztályos gimnáziumként már egy erősen asszimilált területen vállalta fel azt a nemes feladatot, hogy a környék még meglévő magyar ifjúságát anyanyelvén minőségi oktatásban és keresztyén nevelésben részesíti. A gimnáziumot a lévai gyülekezet 2001-ben alapította. 

További információ  

 

Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat

1999-ben kezdte meg működését Egyetemes Egyházunk alapításában a nyolcosztályos gimnázium, mely megalakulásától kezdődően az Egyesült Protestáns gimnázium szellemi örökségét kívánja továbbvinni. Az iskola komoly hangsúlyt fektet a hagyományok ápolása mellett a legmodernebb tanulási-tanítási stratégiák meghonosítására. 

További információ  

 

események továbbiak →