Pályázat

Kép: Pályázat

A Komáromi Református Egyházközség Csillag Óvodája pályázatot hirdet óvópedagógusi állásának betöltésére 2020. szeptember 1-től.

Bábel utáni önazonosságunk – Hová jutott a mai ember?

Kép: Bábel utáni önazonosságunk – Hová jutott a mai ember?

Az idén júniusban kellett volna átvenni doktori oklevelét a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán többek között Takács Klaudia dunaszerdahelyi beosztott lelkésznek is, de a koronavírus-járvány miatt az ünnepélyes átadással még várni kell. Bábel utáni önazonosságunk (A posztmodern emberkép kialakulása és annak kritikája) című munkáját 2019-ben védte meg. Doktori értekezéséről beszélgetünk.

Pályázat

A szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008. sz. törvény alapján a Zselízi Református Egyházközség pályázatot hirdet a Mózeskosár Református Bölcsőde vezető nevelői állásának betöltésére, a 2020. augusztus 1-től kezdődő időszakra. Jelentkezési határidő 2020. július 10.

„Határon túlról, szívektől innen”

Az Alistáli Református Egyházközség fiataljai, az iskola volt és jelenlegi diákjai egy emlékműsorral készültek Trianon 100. évfordulója alkalmából. Az összeállítás Trianon tragédiájától az erőt adó összetartozásig ível "határon túlról, szívektől innen".

Megnövekedett a református alapiskolákba beíratottak száma

Kép: Megnövekedett a református alapiskolákba beíratottak száma

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén jelenleg öt alapiskola, egy alsó tagozatos és négy teljes szervezettségű működik. Szeptembertől pedig a Rimaszombati Református Alapiskola is megnyitja kapuját az 1-5. évfolyam számára. A beíratási eredmények alapján kilencven első osztályos kezdheti meg szeptemberben az új tanévet református alapiskolákban.

Pályázat

A Tornaljai Református Egyházközség másodszor hirdeti meg pályázatát a Református Óvoda igazgatói állásának a betöltésére 2020. szeptember 1-től.

Beiratkozás a tornaljai Református Óvodába

A tornaljai Református Óvoda igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket, hogy az óvodai felvételi kérelmeket a 2020/2021-es tanévre elektronikus úton 2020. április 30. és május 31. között juttassák el a refovitornalja@gmail.com címre.

Beiratkozás a komáromi Csillag Református Óvodába

A Csillag Református Óvoda igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket, hogy a beiratkozás a 2020/2021-es tanévre személyesen /a gyermek jelenléte nélkül/ az óvoda épületében 2020. május 4-től május 7-ig tehetik meg 9.00 – 12.00 óra között.

Alapiskoláink

Alistáli Református Egyházi Alapiskola

Egyházunk 1992-ben Alistálon hívta életre a Felvidék első református oktatási intézményét, melynek alapító-fenntartói jogkörét 2011-től az alistáli gyülekezet gyakorolja. Az iskola egyik fő célkitűzése, hogy a diákjaiban meglévő tehetséget megtalálja és kitartó oktatói-nevelői munkával fejlessze, erősítse.  

További információ  

 

Martosi Református Alapiskola

A Martosi Református Egyházközség által alapított alsó tagozatos kisiskola 1999-ben nyitotta meg kapuit. Martos gazdag népi hagyományának ápolását az iskola felvállalta, és minden évben megrendezi a nagy sikerű Gyermekek Kistérségi Folklórtalálkozóját. 

További információ  

 

Érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda

Felvidékünkön az egyetlen olyan református iskola, melynek óvodája is van. A helyi gyülekezet 1999-ben indította el az iskolát, majd 2002-ben óvodával bővítette, és kínál már három éves kortól a környék református magyarságának keresztyén oktatást. 

További információ  

 

Rozsnyói Református Alapiskola

A Rozsnyói Református Egyházközség 1997-ben alapította meg iskoláját, mely ma a Felvidék legnagyobb létszámú református alapiskolája. Az intézményben iskolaotthonos foglalkozás működik, ahol az elsősök a tanulás, a felzárkóztatás, a másnapra való felkészülés, a játék és a szabadidő ötvözésével töltik el az idejüket. 

További információ  

 

Vajáni Református Egyházi Alapiskola

Az Ungi Egyházmegye iskolája 2001-ben alakult. Az ország keleti térségében a magyarság peremvidékén azzal a céllal jött létre, hogy alternatívát kínáljon a környék lakóinak: lehetőséget az anyanyelvi oktatásra és a hitbeli gyarapodásra. 2007-től saját autóbusszal szállítják a környék gyerekeit az iskolába. 

További információ  

Középiskoláink

Czeglédi Péter Református Gimnázium, Léva

Négy osztályos gimnáziumként már egy erősen asszimilált területen vállalta fel azt a nemes feladatot, hogy a környék még meglévő magyar ifjúságát anyanyelvén minőségi oktatásban és keresztyén nevelésben részesíti. A gimnáziumot a lévai gyülekezet 2001-ben alapította. 

További információ  

 

Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat

1999-ben kezdte meg működését Egyetemes Egyházunk alapításában a nyolcosztályos gimnázium, mely megalakulásától kezdődően az Egyesült Protestáns gimnázium szellemi örökségét kívánja továbbvinni. Az iskola komoly hangsúlyt fektet a hagyományok ápolása mellett a legmodernebb tanulási-tanítási stratégiák meghonosítására. 

További információ  

 

események továbbiak →