Változás és harmónia – A férfi és a női szerepek alakulása a családban

2023. november 29., címkék:

Paraj Zsolt és Paraj Salma Erzsébet több mint tíz évig élt Prágában. Az egyetemi tanulmányaik vitték őket a cseh fővárosba, de a diploma megszerzése után sem tértek vissza, abban azonban megegyeztek, hogy gyermekeiket magyar nyelven szeretnék taníttatni. Az első kislányuk, Zsófi még Prágában született, azonban egy idő után felvetődött bennünk a hazaköltözés gondolata. Annak ellenére, hogy Erzsébet Bősről, Zsolt pedig Párkányból származik, Dunaszerdahelyen telepedtek le. Második lányuk, Julika már itt született. Velük beszélgettünk arról, hogy miként élik meg a családjukban a férfi és a női szerepköröket.  

Kárpát-medencei imanap

2023. november 28., címkék:

A Kárpát-medencei református nőszövetségek kezdeményezésére 2006 óta december első vasárnapján rendezik meg a Kárpát-medencei imanapot.

Hitmélyítő esték Szepsiben

2023. november 26., címkék:

Az ötödik Szepsi Laczkó Máté Gyülekezeti Napok keretében Palást és kötény, Biblia és fakanál címmel 2023. november 14. és 16. között hitmélyítő napokra került sor a református templomban.

XVIII. Bátorkeszi István Napok

2023. november 23., címkék:

  Október a reformáció hónapja. Gyülekezetünkben hagyományos a Bátorkeszi István gályarab-prédikátorról elnevezett Bátorkeszi István Napok eseménysorozat, amely ebben az esztendőben már a tizennyolcadik volt.

Visszatekintés októberre a barsi egyházmegyében

2023. november 22., címkék:

Néha jó visszanézni egy-egy alkalomra, főleg, ha azokból erőt meríthetünk. A Barsi Református Egyházmegye két októberi alkalmát idézzük fel.

Hit és népművészet – Nőszövetségi konferencia Ekelen

2023. november 22., címkék:

2023. november 19-én komáromi járáshoz tartozó Ekelen, a helybeli református gyülekezet templomában került sor a Komáromi Református Egyházmegye nőszövetségi konferenciájára. A rendezvény keretén belül egy rögtönzött kézimunkakiállításra is sor került a gyülekezet imatermében, melyen különféle korból és technikákkal készült terítőkön falvédőkön, párnahuzatokon, karácsonyfadíszeken kívül – Czingel István kézügyességét dicsérő – faragványok, domborművek is helyt kaptak.

Egy csomag szeretet

2023. november 21., címkék:

A Pozsonyi Református Egyházmegye a Magyar Református Szeretetszolgálattal együttműködve Egy csomag szeretet címmel az idén is meghirdeti adománygyűjtő programját azzal a céllal, hogy szebbé tegyék a kárpátaljai rászoruló gyermekek karácsonyát.

Őszi Egyházmegyei Közgyűlés Barsban

2023. november 21., címkék:

2023. november 12-én tartotta őszi közgyűlését a Barsi Református Egyházmegye, melynek a fegyverneki református templom adott otthont.

Keresztyén Vers- és Prózamondó Verseny a Fireszke-központban

2023. november 21., címkék:

2023. október 28-án a bátorkeszi Fireszke Gyermek-, Ifjúsági és Konferencia-központot újra a Komáromi Református Egyházmegye „vette birtokba”. Ekkor került sor az I. Egyházmegyei Keresztyén Vers- és Prózamondó Versenyre.

Szolgálattevők továbbképzése a barsi egyházmegyében

2023. november 20., címkék:

2023.november 11-én presbiteri konferenciára került sor a barsi egyházmegyében, amelynek Pozba adott otthont.

Sola Schola Bátorkeszin

2023. november 20., címkék:

2023. november 19-én is kész volt a szívünk arra, hogy Istennek énekeljünk és zengedezzünk lelkesen (Zsolt 108,2), ezért hát megkértük a közénk érkezett zenészeket, hogy ébresszék fel hangszereiket, hadd gazdagodjon énekkincsünk azáltal, hogy új énekeket tanítanak nekünk.

A Világosság református egyházi műsor 2023. november 19-ei ajánlata

2023. november 16., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Jézus imádkozni tanítja az őt követő sokaságot, 100 éves a Kárpátaljai Református Egyház, a lakás és a lélek kitakarítása.  

A Kálvinista Szemle novemberi számából

2023. november 16., címkék:

Késő őszi számunk központi témája az istentisztelet. „Isten népe közösséget alkot. Az istentisztelet egyházunk célja és forrása. Isten az igéjében és a sákramentumokban közli az ő jelenlétét, melyre válasz az ő dicsőítése és a hálaadás.”

„Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!” – Felvidéken is! Rimaszombatban ülésezett a Generális Konvent Elnöksége

2023. november 16., címkék:

A rimaszombati Csillagházban tartotta rendes őszi ülését a Generális Konvent Elnöksége 2023. november 14-15-én. A Magyar Református Egyház közös képviseleti testületének ügyvivő szerve csaknem másfél napon keresztül tanácskozott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Rimaszombati Egyházközségének konferencia-központjában.

Pályázat

2023. november 14., címkék:

A Rozsnyói Református Egyházközség pályázatot hirdet a Rozsnyói Református Egyházközség Iskolaközpontja igazgatói állásának betöltésére 2023. március 1-jétől.

Nemcsak megtartani, ami van, hanem tovább is kell lépni

2023. november 14., címkék:

Öt évre választotta meg az igazgatótanács Haris Szilárdot a Diakóniai Központ igazgatójának. Az idei év első felében a korábbi igazgató,Demeter Ibos Henrietta még a megbízatási idejének letelte előtt lemondott, majd az igazgatótanács pályázatot írt ki. A döntésig Pilát Tündét, a rimaszombati szociális ruhabolt vezetőjét bízták meg a Diakóniai Központ vezetésével. A kiírásra jelentkező Haris Szilárd diakóniai lelkész pályázatával meggyőzte az igazgatótanácsot. Vele beszélgetünk az igazgatói posztra való jelentkezés motivációjáról, a fenntarthatóságról és a szeretetszolgálat jövőbeli terveiről.

Száz év megpróbáltatásai és áldásai Kárpátalján

2023. november 08., címkék:

„Az előző nemzedéken és rajtunk keresztül is Isten sok áldást hozott Kárpátaljára. Az elmúlt harminc év az áldások ideje volt. Az elvett templomok nagy része visszakerült az egyházhoz, a parókiákat 75 százalékban kaptuk vissza. A földek viszont maradtak, de mégis egy csodálatos korszaknak vagyunk a tanúi” – mondta többek között Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyház püspöke Berekfürdőn, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lelkipásztorainak országos lelkésztovábbképzőjén. A történelmi tényeket figyelembe véve osztotta meg a gondolatait arról, milyen volt az eltelt száz évben idegen lobogó alatt élni, de mégis Isten tenyerén hordozva.

Egy hírnök a múltból – Úrvacsorai kanna Fülekről

2023. november 07., címkék:

„Egy hírnök a múltból – Úrvacsorai kanna Fülekről” címmel nyílt meg a Magyar Nemzeti Múzeum kamaratárlata október 25-én. A tárlat főszereplője egy aranyozott ezüstkanna volt, amelyet a füleki református gyülekezet használt az úrvacsora vételénél a 17. század néhány évtizedében.

Egy életre szóló élmény - Konfirmandus nap volt Rozsnyón

2023. november 04., címkék:

Az Abúj–tornai Református Egyházmegye őszi Konfirmandus Napjára 2023. október 21-én, a Rozsnyói Református Iskolaközpontban került sor. Az egyházmegye lelkipásztorai által szervezett és koordinált programba az egyházmegye területéről negyven fiatal érkezett.

Az út Nagykövesdre és Rimaszombatba vezetett az idén

2023. november 03., címkék:

Már több mint öt éve, péntekről szombatra virradóra gyűlnek össze Kárpát-medence-szerte a református fiatalok október utolsó péntekén, hogy megtapasztalhassák az élő Isten közelségét, megéljék az imádság és a közösség megtartó erejét.