Egyházmegyei kórustalálkozó Lénártfalván

2022. október 04., címkék:

A Gömöri Református Egyházmegye 2022. szeptember 25-én a lénártfalvai református templomban tartotta meg az immár XIX. Gömöri Református Egyházmegyei Kórustalálkozót.

Pályázat

2022. október 04., címkék:

Az Érsekkétyi Református Egyházközség, mint az Egyházi Alapiskola és Óvoda alapító-fenntartója, pályázatot ír ki az oktatási intézmény igazgatói állásának betöltésére, meghatározott időtartamra, anyasági szabadság ideje alatt.

Írisz, ahol a ruha mellé bátorítás és üzenet is járul

2022. szeptember 29., címkék:

Az elmúlt év szeptemberében nyitotta meg kapuját Komáromban az Írisz Szociális Ruhabolt. A Diakóniai Központ által működtetett, mára már igazi közösségi térként is funkcionáló üzlet egy év elteltével a nagy érdeklődésre való tekintettel egy nagyobb helyiségbe költözött át. Az üzletbe most már közvetlenül a Jókai utcáról lehet betérni.

Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát

2022. szeptember 28., címkék:

Molnár Elemér királyhelmeci lelkipásztor még 2020-ban vonult nyugalomba, teljesen átadva a szolgálatát utódainak, az egyházközség két megválasztott lelkipásztorának, István fiának és az ő szintén lelkész feleségének, Évának. Negyvenöt éven át hűségesen szolgálta egyházát.

Pető-módszer a határon túli magyar területeken

2022. szeptember 26., címkék:

A Pető Intézet munkatársai Kassán, a Magyar Református Központban, Miklósbörtön utca 3 (Pri Miklusovej vaznici 3) 2022. október 10-én, hétfőn 9.00 órától ismét tanácsadást tartanak az új jelentkezőknek is, amelynek eredményeként három hetes intenzív konduktív pedagógiai fejlesztő, rehabilitációs programokat indítanának el.

Egymásnak egymásért lehettünk ma itt

2022. szeptember 24., címkék:

Az ekeli gyülekezet adott otthont a Komáromi Református Egyházmegye – Komárom és Negyed után – harmadik egyházmegyei napjának. A helyi futballpályán zajló, istentisztelettel egybekötött alkalmon közel négyszázan vettek részt.

A Világosság református egyházi műsor 2022. szeptember 25-ei ajánlata

2022. szeptember 23., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Absolon visszatér számüzetéséből, KOEN tábor Marcelházán, csoportvezetési tippek.

2022. október 5., szerda

2022. október 05., címkék:

1Móz 50 és Fil 1,18–30
(ÓSZ) „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa" (20). Apjuk halála és temetése után József testvérei félnek a bosszútól. Még mindig nem értik a lényeget, hogy abban, ami történt, Isten megtartatásukat és javukat munkáló tervét lássák. Mi, hogy vagyunk ezzel? Életünk fájdalmas történései, sebei mögött látjuk-e szerető Istenünk mindenható hatalmát, tervét, amellyel a bennünket érő rosszon keresztül is formál és azt javunkra tudja fordítani? Vagy még mindig másokat okolunk, bosszút forralunk, önsajnálattal sebeinket nyalogatjuk? Rakjuk fel a hit szemüvegét, amellyel ellátunk Jézusig, vagyis túl tudunk látni az emberi gonoszságon és bűnökön. Csak hitben láthatjuk meg Isten tervét, aki képes a rosszért jóval fizetni.
Fohász: Úr Jézus! Segíts túllátni a minket ért szenvedésen, fájdalmakon, túllátni azokon az embereken, akiktől ezeket kaptuk. Segíts Rád tekinteni és a rosszért is jóval fizetve szeretni! Ámen.

2022. október 4., kedd

2022. október 04., címkék:

1Móz 49 és Filippi 1,1–17
(ÓSZ) „Atyád Istene, aki megsegít téged, a Mindenható, aki megáld téged az ég áldásával felülről, a lent elterülő mélység áldásaival" (25). Különleges áldásokat olvasunk, amelyekkel Izráel megáldja utódait. A jövőről szólnak, de a szentíró, aki egy későbbi korból tekintett vissza a fiaktól származó törzsek életére, már látta az áldásként elhangzott szavak kibontakozását, beteljesedését is. Mi is szeretnénk szép jövőt, boldog, kiteljesedő életet, áldást utódainknak. Megnyugvást ad tudni, hogy az áldások mind Istentől vannak. Aki a Mindenható. Aki megsegít, aki megáld felülről jövő áldásaival: esővel, napfénnyel, levegővel és Lelkével; illetve aki megáld a mélység kincseivel: a földben és a szenvedésben rejtőző áldásokkal is. Az ő ajándéka a gyermek, a család, az összetartozás és a szeretet. Az áldások pedig erősítik bizalmunkat az Úr és egymás iránt.
Fohász: Urunk, köszönjük, hogy Te vagy az áldások forrása. Köszönjük felülről jövő áldásaidat, a ránk bízott világ kincseit, a családot és a gyermekáldást. Köszönjük legnagyobb ajándékodat, a Te Fiadat, Jézus Krisztust, aki nemcsak a földi életünket halmozta el, hanem az örök boldogságot is elkészítette a Te országodban. Ámen.

2022. október 3., hétfő

2022. október 03., címkék:

1Móz 48 és 2Kor 13
(ÓSZ) „Én már meghalok. De Isten veletek lesz" (21). Milyen szép az áldás, ahogyan Jákób (Izráel) búcsúzásképpen megáldja az unokáit. Szinte ünneprontó, ahogyan József a hagyományt követve szóvá teszi, hogy édesapja minden bizonnyal összekeverte az unokákat. József nem látta, nem érzékelte ebben a magasabb, isteni rendet, amely sokszor nem a mi akaratunk, elképzeléseink szerint működik. Isten nagyon céltudatosan használ akár általunk megítélt, lenézett embereket, még összekuszált cselekvésükön, hiányosságaikon, hibáikon és gyengeségeiken keresztül is. Jákób végelgyengülésében is csodálatos módon hirdeti: „Isten veletek lesz". S „ha Isten velünk, ki lehet ellenünk" (Róm 8,31)?
Fohász: Mennyei Édesatyánk! Segíts, hogy mások gyengeségei ne fordítsák el a figyelmünket Terólad és Jézus Krisztusról, akiben megmutattad minden nyomorúságunk ellenére való, nagyon is céltudatos szeretetedet! Kérünk szeretteinkért, Te őrizd őket akkor is, ha már nem lehetünk mellettük! Ámen.

2022. október 2., vasárnap

2022. október 02., címkék:

1Móz 47 és 2Kor 12,11–21
(ÓSZ) „Jövevényként jöttünk erre a földre" (4). Isten csodája, hogy Lelke által áldás lehet, áldást hordozhat életünk. Még akkor is, ha tudjuk, mert idővel tudatosítjuk, hogy csupán jövevények vagyunk ezen a földön. Izráel áldást mond a fáraóra. Fia, József áldássá lesz mind családja számára, mind az ország életében. Olyannyira, hogy az általa gyakorolt rend és törvény nagyon sokáig fennmarad még Egyiptom országának rendjében, szokásaiban. Isten kezében bárcsak a mi életünk is áldássá lenne! És az Istentől kapott bölcsesség, megélt törvény, könyörülő szeretet mindennapos, maradandó gyakorlattá lenne, mely szeretteinket, népünket, országunkat is felemelné, Isten felé vezetné és áldott örökségként áthatná életüket!
Fohász: „Tégy, Uram, engem áldássá, Lelkedet úgy várom! Tedd te a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon! Bárhová küldesz, ajkamról zengjen az új ének! Tégy, Uram, engem áldássá, oly sok a bús élet" (Tégy, Uram, engem áldássá). Ámen.

2022. október 1., szombat

2022. október 01., címkék:

1Móz 46 és 2Kor 12,1–10
(ÓSZ) „Én vagyok az Isten, atyádnak Istene! Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott! Én megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni" (3-4). Jákób számára nagy kihívás Egyiptomba menni, hiszen nagyapja, Ábrahám korábban már járt ott. Ő a nyomorúságból a jobb élet reményében elhagyta az ígéret földjét (1Móz 12,10-20), és akkor, ennek a nem Isten szerinti döntésnek, csúfos megszégyenülés lett a vége. Érthető hát, hogy Jákób nem akarja újból elkövetni ezt a hibát. Még akkor sem, ha most halottnak hitt fia hívja, és az ő látására kerekedne fel a hosszú útra. De az Úr Beérsebában, áldozatbemutatás után, megszólítja Jákóbot, hogy megerősítse, bíztassa, megtartó és áldó jelenlétéről biztosítsa. Így már útra lehet kelni. Oda is, ahol régebben, nem hitből fakadó döntései miatt, kudarcot vallott az ember.
Fohász: Uram! Segíts, hogy Rád figyelve induljak azokra az utakra, amelyeket Te mutatsz nekem. Köszönöm azokat a szent helyeket, templomokat, gyülekezeti, testvéri közösségeket, ahol elődeinkhez hasonlóan minket is megszólítasz: megtartó, áldó jelenlétedről, szeretetedről biztosítasz. Ámen.

Hitben járunk, nem látásban - Hálaadó istentisztelet Zsarnón

2022. szeptember 18., címkék:

Hosszú évek munkálkodásai után készülhetett el Zsarnón az egyházközség tetőbeépítéses parókiája, illetve újulhatott meg az idén a templomhajó tetőzete. Szeptember 18-án, a hálaadó ünnepi alkalomra szinte teljesen megtelt a templom örvendező hívekkel.

Énekkel szolgálni negyed százada

2022. szeptember 17., címkék:

Az idén 25 éves a Fiatal Reformátusok Szövetségének Cantate Domino kórusa. Ebből az alkalomból készült beszélgetés a kórus vezetőjével,Süll Kingával, amely 2022. szeptember 19-én, hétfőn 10 órakor hallgatható meg a Pátria rádióban az eddig megjelent lemezeik zenei válogatásával.

Biztos tudás és erős hit – A Kárpát-medencei református iskolák közös ünnepélyes a tanévnyitója

2022. szeptember 17., címkék:

Szeptember 17-én tizenegy év után ismét a Felvidék adott otthont a Kárpát-medencei Református Tanévnyitónak. A rimaszombati református templomban ünnepi istentiszteleten harmincnégy oktatási intézény képviseltette magát.

Eszköze lenni Istennek

2022. szeptember 14., címkék:

A Pátria rádióban 2022. szeptember 15-én, 8.00 órai kezdéssel Eszköze lenni Istennek című műsorban beszélgetés hangzik el Képes Lóránttal.

Viharban is… Ünnepelt az alistáli gyülekezet és iskola

2022. szeptember 10., címkék:

Szeptember 4-én harangszó hívogatta a kicsiket és nagyokat az alistáli református templomba, hogy közösségben adjanak hálát több okból is Isten megtartó kegyelméért.

Requiescat in pace II. Erzsébet!

2022. szeptember 10., címkék:

Egyházunk is az összemberiség szomorú pillanataként fogadta a hírt, miszerint 2022. szeptember 8-án visszaadta lelkét Teremtőjének a Brit Nemzetközösség uralkodója, a Church of England, azaz az angliai anglikán egyház feje, Őfelsége II. Erzsébet királynő.

A Világosság református egyházi műsor 2022. szeptember 11-ei ajánlata

2022. szeptember 09., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Jóáb ki akarja békíteni Dávidot Absolonnal, RendezŐ gyülekezeti napközi gyermektábor Somorján, Jákób csalása.

A Kálvinista Szemle szeptemberi számának tartalmából

2022. szeptember 08., címkék:

Zsidó-keresztyén gyökereink vannak, történetünk nem Krisztus születéstől és feltámadásától kezdődik. Szeptemberi számunkban a zsidó részt vesszük egy kicsit nagyító alá. Hogyan vált a zsidó nép Isten választott népévé? Ki igazából Isten választott népe?