Népszámlálás 2021

2022. augusztus 6., szombat

Eszt 8 és Jel 21,1–8(ÚSZ) „De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye: ez a második halál" (8). János ismét csodálatos dolgokat lát. Újat, amely eltörli a régit, ajándékot, amelyet Isten készített az övéi számára. Új rend áll elő, csodálatos és maradandó közösség Isten és ember között, amikor beteljesedik az Immánuel név jelentése: velünk az Isten! Most még a teremtés fájdalmasan sóhajtozik, de az Úr az egész teremtést mosolyra fakasztja majd. Mert ő az élet forrásának vizét kínálja ingyen. Hívása még mindig szól mindnyájunknak, hogy igyunk és ne szomjazzunk. Nagy bátorítást kapnak a hívők, és igen komoly figyelmeztetést a meg nem térő bűnösök. Mert az örök állapot leírása azoknak az elveszetteknek a felsorolásával fejeződik be, akik vonakodtak szakítani a bűnnel.Fohász: Atyánk, csupán feladatokkal megbízott vándorok vagyunk itt e földön. De tudjuk, földi sátorházunk után vársz minket a mennyei otthonba. Könyörgünk, hogy ne csak e földi élet határai között éljünk, hanem vágyakozzunk Nálad lenni az örök boldogságban! Ámen.

Láncszemek

Reformátusságunk érték. Értékességének egyik láncszeme a megújulás. Talán sokak számára ismerős a Karl Barth által népszerűvé vált gondolat, elv az állandóan megújuló egyházról: „Ecclesia semper reformanda”.   

Reformátusságunk maradandó érték

Más felekezetű testvéreink, és talán néhányan a saját berkeinkből is, félreértelmezve az eleve elrendelés tanát, a református embert felelőtlennek és fennhéjázónak gondolják, mondván, ha Isten mindent előre eldöntött, akkor nekem semmit sem kell tennem. Az isteni elhívás és kiválasztás, valamint a Tőle kapott küldetés valóban fontos fogalmak a református bibliaértelmezésben.

IGEN a jövőre

2021 tavasza a számbavétel ideje Szlovákiában, hiszen népszámlálásra kerül sor (előbb az online térben, majd igénybe lehet venni az asszisztált szolgáltatást is).

Miért éppen magyar református?

Kép: Miért éppen magyar református?

Sokféle szemszögből tevődhet fel bennünk a címben szereplő kérdés.

Gyakran ismételt kérdések

Mikor kerül sor a népszámlálásra?

A járványügyi helyzetre való tekintettel a népszámlálás két fázisban zajlik. 2021. február 15-től 2021. március 31-ig kerül sor a digitális népszámlálásra, amely most először teljes egészében elektronikus úton fog megvalósulni, és 2021. április 1-től 2021. október 31-ig lehet majd igénybe venni az asszisztált népszámlálás szolgáltatását.


Hogyan zajlik a digitális népszámlálás?

A népszámlálás kérdőívét személyesen lehet kitölteni a hivatalos weboldalon vagy Android, illetve iOS mobiltelefonos applikáció segítségével. A kérdőív kitöltésében közeli személyek, családtagok, barátok, ismerősök is segíthetnek.


Milyen nyelven lehet kitölteni a kérdőívet?

A kérdőívet több nyelven, köztük magyarul és szlovákul is ki lehet tölteni.


Milyen adatokat kell megadnunk?

A kérdőívbe 2020. december 31-ei éjféli, illetve 2021. január 1-jei 0:00 órakor hatályos adatokat kell megadni.


Ki töltheti ki a népszámlálás kérdőívét?

Mindenki, akinek Szlovákiában állandó vagy átmeneti lakhelye van, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.


A gyermekekre külön kérdőívet kell kitölteni?

Amennyiben a döntő pillanatban, tehát 2021. január 1-jén 0:00 órakor már a világon volt, akkor igen. Amennyiben a döntő pillanatot követően, 2021-ben született, akkor nem.


Mit tegyek, ha nem boldogulok a számítógéppel vagy mobiltelefonnal?

Amennyiben rokonságában, baráti közösségében, gyülekezetében ismer olyan személyt, akihez bizalommal szokott fordulni, kérje meg, hogy segítsen a kitöltésben! A kitöltésnél megadott személyi szám alapján mindenki egyedi azonosítót kap, így semmi sem akadályozza Önöket abban, hogy ugyanazon számítógépen közösen több személy is kitöltse a kérdőívet.


A lelkipásztor, presbiter vagy gyülekezeti tag segíthet-e a kitöltésben?

Amennyiben közeli személyként tekint rájuk, akkor természetesen igen. Nyugodtan kérhet segítséget a lelkészi hivatalban vagy a gyülekezetben ismert elérhetőségeken keresztül a lelkipásztortól, presbitertől.


Mi van akkor, ha nem tudom igénybe venni közeli személy segítségét?

Ebben az esetben 2021. április 1-től 2021. október 31-ig igénybe veheti az asszisztált népszámlálás szolgáltatását. Minden község már kijelölte a helyhez kötött asszisztenseket, akik a község által meghatározott helyen segítenek a kitöltésben. A helyhez kötött asszisztenseken kívül a községek mobil asszisztenseket is kijelölhetnek, akik kérésre meglátogatják az immobilis lakosokat, és az otthonukban nyújtanak segítséget a kérdőív kitöltéséhez.

 

Megszámláltatunk

2021 a népszámlálás éve Szlovákiában. Vállaljuk és valljuk meg reformátusságunkat, és a digitális űrlapon jelöljük be a református valláshoz való tartozásunkat, mert reformátusságunk érték!

Kérjük, hogy segítse és támogassa a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház értékőrző és közösségformáló szolgálatát a 2021-es népszámlálás alkalmával! Tartsuk és őrizzük hűséggel református keresztyén hitünket és nemzeti hovatartozásunkat!

Bátran vállaljuk református hitünket, keresztyénségünket és nemzetiségünket! A népszámlálási űrlapon jelöljük a magyar nemzetiséget, a a magyar anyanyelvet és a református egyházat! Buzdítsunk másokat is arra, hogy szabadon nyilvánítsák ki vallási és nemzetiségi hovatartozásukat!

Segítsünk egymásnak! Fontos, hogy mindenki részt vegyen a 2021-es digitális népszámláláson az internetes űrlap kitöltésével! Az elkövetkező időben reformátusságunk, gyülekezeti és nemzeti közösségünk jövője függ ettől!

Mindenki számít! Hisszük, hogy összefogásunk eredményes lesz!
Ezzel nemzedékünk megújulását, megerősödését és megtartatását szolgáljuk!
Ahogy elődeink számára is így volt, legyen most is így: reformátusságunk érték!


 

Együttműködő partnerünk

Népszámlálás 2021