Lelkészbeiktatás Rétén

2013. március 20., címkék:

Advent első vasárnapján iktatták be az rétei egyházközség élére Bohony Beáta megválasztott lelkipásztort. Igét hirdetett Fazekas László püspök, a beiktatás szolgálatát Szabó András, a pozsonyi egyházmegye esperese végezte.

Megújult a felsőrási templom tornya

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési keretének hathatós támogatásával újulhatott meg az elmúlt évben a felsőrási templom fából készült tornya. Az alig kilencven lélekszámot számláló református közösség nehezen tudta volna saját erejéből előteremteni a kiadások fedezését.

Pályázat

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa - összhangban az egyházzenei osztály szervezeti és működési szabályzatának 7. §-ában foglaltakkal - pályázatot ír ki az egyházzenei osztály igazgatói tisztének betöltésére. Feltételek: önálló református egyháztagság és szakirányú felsőfokú végzettség.

Megújult a kisóvári templom

2013. március 20., címkék:

Öt évig gyűjtött a hat főből álló kisóvári gyülekezet a templomuk felújítására. A helyi önkormányzat, a hívek és a jóakaratú emberek anyagi támogatásának és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői keretéből érkezett 3700 eurós hozzájárulásnak köszönhetően, a templom ma ékszerdobozként áll a forgalmas kis falu közepén.

Koreai vendégek Komáromban

2013. március 20., címkék:

Párizs és Prága után Komáromban tett látogatást január 11-én a Dél-Koreában a souli egyetemen tanuló teológusok, hitoktatók és leendő kántorok mintegy 20 fős csoportja, három tanáruk kíséretében. Egy napos látogatásuk során találkoztak Fazekas László püspökkel és Molnár Jánossal, a Református Teológiai Kar dékánjával.

Katekizmus gyermekek számára

2013. március 20., címkék:

2012. decemberében az ondava-hernádi egyházmegye gondozásában jelent meg a gyermekek nyelvén tolmácsolt, de nemcsak számukra hasznos Heidelbergi gyermekkatekizmus (Detský katechizmus, Heidelberský katechizmus rozprávaný detskou rečou nielen pre deti).

Önkéntes Diakóniai Év 2013-ban

2013. március 20., címkék:

Január 30-ig lehet jelentkezni a Magyar Református Szeretetszolgálat szeptemberben induló Önkéntes Diakóniai Év programjára.

Kassa-ÉRT - Református kulturális fesztivál

2013. március 20., címkék:

A 2013-as évben a franciaországi Marseille mellett Kassa is az Európa Kulturális Főváros név hordozója. Ebből az alkalomból a város területén számos rendezvény kerül megszervezésre. Mivel Kassán jelentős számú református él, így a jeles év kapcsán a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetése közösen a Magyar Református Egyház együttműködésével egy programsorozatot készít, melyben fő hangsúly a református kulturális értékek megjelenítésére helyeződik.

A hamburgi Kirchentagra készül a református egyház

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is meghívást kapott a 2013. május 1. és 5. között a Hamburgban megrendezésre kerülő 34. német protestáns egyházi napokra, a Kirchentagra. "Amennyire szükséged van" mottó alatt futó rendezvényre a szervezők több mint 100 ezer regisztrált résztvevővel, de közel 300 ezer látogatóra számítanak. A szlovákiai reformátusokat egy negyven fős csoport képviseli.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának január 20-ai ajánlata

2013. március 20., címkék:

A Pátria rádióban január 20-án a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor témája Márk evangéliuma alapján Keresztelő János. Ezen kívül szó lesz a legutóbbi Zsinaton született döntésekről, a réte-boldogfai lelkipásztor beiktatásáról és a mokcsamogyorósi gyülekezetről.

Egyházmegyei bibliaóra Csilizradványon

2013. március 20., címkék:

A Pozsonyi Református Egyházmegye szervezésében január 21-én, hétfőn 18.00 órai kezdettel egyházmegyei bibliaórára kerül sor a Csilizradványon a művelődési házban. Az alkalom témája: A meghalás – kár vagy nyereség?", melyről Both Ágota helyi lelkipásztor szól a Fil 1,21-26 alapján.

„Gyönyörködni az Úrban, gyönyörködni egymásban!“ - szeretvendégség az ige mellett Léván

2013. március 20., címkék:

Száztányéros kocsonya címmel farsangi szeretetvendégséget tartottak a Lévai Református Egyházközségben a helyi lelkipásztorok kezdeményezésére. Több mint százhúsz tál kocsonya készült erre az alkalomra. A vadas pörkölt, sütemény és más finomságok mellett a lelki táplálék sem hiányzott.

Gyülekezeti ház Pólyánban

2013. március 20., címkék:

A pólyáni gyülekezet az elmúlt évben kezdett hozzá egykori tanító lakásának a felújításához. Év végére egy nagyobb termet sikerült kialakítaniuk és fűtéssel ellátniuk, hogy a téli időszakban meleg helyiségben tarthassák meg az istentiszteleti alkalmakat. A felújítás költsége, amihez saját forrást használtak fel, közel 6 700 eurót tett ki.

A templom tetőzetének cseréjét tervezik Zalabán

2013. március 20., címkék:

A Zalabai Református Egyházközség az elmúlt évben 3 300 eurós támogatást kapott a Zsinati Tanács döntése alapján a kuratórium ajánlására a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési keretéből a templom tetőzetének cseréjére. A tervezett munkálatokat - a szükséges pénzhiány miatt - a gyülekezet az idei évben szeretné megvalósítani.

Ökumenikus istentisztelet a zselízi börtönben

2013. március 20., címkék:

Január 20-án a zselízi büntetés-végrehajtási intézet kápolnájában ökumenikus istentiszteletre került sor, ahol fogvatartottak és lelkigondozóik együtt imádkoztak a keresztyének egységéért. Az egyházak képviselői harmadik alkalommal tartottak közös istentiszteletet a nemzetközi imahéten.

Feladatuk van bőven - Egy jó közösség megteremtése a cél Örösben

2013. március 20., címkék:

Királyhelmectől tíz kilométerre délnyugatra, a magyar határ mellett, a Karcsa partján fekszik Örös. Református templomáról a legkorábbi feljegyzések 1700-ból valók. Akkor valószínűleg egy fatemplom állhatott a jelenlegi helyén, mivel a mai kőtemplom alapkövét 1806. május 16-án tették le, s 1830-ban készült el. 1877-ben nagyobb torony épült, majd 1894-ben felújították a tetőzetet is. A klasszicista építészeti jegyeket viselő templom a mai képét az 1935-ös felújítás során kapta.

Elhunyt Hegedűs Loránt nyugalmazott püspök

2013. március 20., címkék:

Életének 83. évében, szombaton elhunyt Hegedűs Loránt református lelkész, teológus, a dunamelléki egyházkerület nyugalmazott püspöke, a Zsinat korábbi lelkészi elnöke – tudatta szombaton a család. Hegedűs Loránt temetése február 16-án 13 órakor lesz a Fiumei úti Sírkertben.

Mit kíván tőlünk az Isten?

2013. március 20., címkék:

Az Egyházak Világtanácsa (WCC - World Council of Churches) és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács (Pontifical Council for Promoting Christian Unity) az idén is meghirdette az Ökumenikus Világimahetet, amelyre január 20-27. között kerül sor.

Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat

2013. február 19., címkék:

1999-ben kezdte meg működését Egyetemes Egyházunk alapításában a nyolcosztályos gimnázium, mely megalakulásától kezdődően az Egyesült Protestáns gimnázium szellemi örökségét kívánja továbbvinni. Az iskola komoly hangsúlyt fektet a hagyományok ápolása mellett a legmodernebb tanulási-tanítási stratégiák meghonosítására.

Czeglédi Péter Református Gimnázium, Léva

2013. február 19., címkék:

Négy osztályos gimnáziumként már egy erősen asszimilált területen vállalta fel azt a nemes feladatot, hogy a környék még meglévő magyar ifjúságát anyanyelvén minőségi oktatásban és keresztyén nevelésben részesíti. A gimnáziumot a lévai gyülekezet 2001-ben alapította.