A Kálvinista Szemle januári számáról

2014. január 28., címkék:

Fazekas László püspök tollából származik A nekünk ajándékozott idő című vezércikk, amely egyházunk idei vezérigéje (Mt 6,21) alapján ad igei eligazítást.

Lelkészképesítő vizsgák

2014. január 27., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Lelkészképesítő Bizottsága 2014-ben is meghirdeti az I. és II. lelkészképesítő vizsgákat.

Ismét szépen szól az orgona Lénártfalván

2014. január 24., címkék:

Kétezer euróból újult meg a lénártfalvai templom nyolcvannégy éves orgonája. Az ebből a célból szervezett hálaadó alkalmat egy orgonajáték tette még ünnepélyesebbé.

Országos kántorképző tanfolyam már húsz éve

2014. január 24., címkék:

1995-től folyamatosan megrendezésre kerül a nyári kántorképző tanfolyam. A képzést először a CJTA vállalta fel és szervezte meg Komáromban, jelenleg az egyházzenei osztály koordinálja.

Több mint 2600 csomagot osztottak szét a Nyilas Misi program keretén belül

2014. január 24., címkék:

Ötödik alkalommal szervezte meg az elmúlt év végén a Nyilas Misi jótékonysági csomagküldési programját a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. A felajánlásoknak köszönhetően több mint 2600 csomag lelt gazdára az ünnepek előtt.

Különleges iskola különleges gyerekeknek

2014. január 23., címkék:

Tizenöt évvel ezelőtt, 1999. szeptember 3-án indult el Martoson, a református egyházközség által alapított és gyülekezeti fenntartású egyházi alsó tagozatos alapiskolában a tanítás. A nevelés és az oktatás a keresztyén humanizmus elvei szerint, családias környezetben folyik. Ennek megtapasztalására bárkinek lehetősége nyílik, aki eljön a február 5-ei nyitott napra, de sok mást is megtudhat.

Eddig nyolcszáz euró került szétosztásra a jótékonysági bál bevételéből

2014. január 23., címkék:

Négy család kapott kétszáz eurós támogatást annak a jótékonysági bálnak a bevételéből, amelyet az elmúlt évben első alkalommal szervezett meg a komáromi egyházmegye közösen Zsigárd község önkormányzatával. Erről a bál szervezői Dobai Sándor esperes, Kalocsainé Lami Alexandra egyházmegyei előadó és Ráczné Édes Jolán, a Diakóniai Központ igazgatója döntött a legutóbbi tanácskozásukon.

92 munka érkezett a Diakóniai Központ rajzpályázatára

2014. január 20., címkék:

Még az elmúlt év utolsó negyedévében hirdette meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja Hogy segíthetek? című rajzpályázatát. A szülőknek, tanároknak, lelkészeknek és hitoktatóknak köszönhetően az alapiskolás korú gyerekektől mintegy 92 munka érkezett. A 2014-es évi naptárban jelent rajzok alkotói egy-egy példányt kaptak jutalmul munkájukért. 

A koreai AMMI – Én népem csoport ismét Szlovákiába látogat

2014. január 17., címkék:

Park Sung Kon, a református egyház alkalmazásában lévő koreai missziós lelkipásztora jóvoltából ezúttal egy öt tagú fiatalokból álló csoport tesz két napos látogatást január 29-én és 30-án Szlovákiába, a Közép-Európa missziós projekt keretén belül. A csoport tagjait a hetényi gyülekezet látja vendégül.

A Pátria rádió Világosság református műsorának január 19-ei ajánlata

2014. január 17., címkék:

A Pátria rádióban január 19-én a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája Heródes megszólaló lelkiismerete Keresztelő János halála kapcsán. De szó lesz a körösi tájház és közösségi otthonról, valamint a közalapi befizetésről hozott zsinati határozatról is.

Elkészült a gyülekezeti ház Pólyánban

2014. január 16., címkék:

A pólyáni gyülekezet 2012-ben kezdett hozzá a megüresedett, egykori kántortanítói lakás felújításához. A helyi református közösség jövőbeli otthonaként szolgáló épület tatarozásához a hívek is hozzájárultak adományukkal, de a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési kerete is támogatta az egyházközség elképzelését.  

Közösségteremtés Léván száztányéros kocsonyával

2014. január 15., címkék:

Tavaly 120, az idén már 144 tányér füstölt húsos kocsonya és ízletes szarvaspörkölt várta mindazokat, akik január 11-én részt vettek a lévai egyházközség szervezésén második alkalommal megvalósult közösségépítő rendezvényen.

Tanulmányi kirándulás az osztrák-­olasz­-svájci hármashatárhoz

2014. január 17., címkék:

A deregnyői Református Tanulmányi Központ tanulmányi kirándulást szervez az osztrák­-olasz­-svájci hármashatárhoz, ahol a 29. magyar Loudon gyalogezred katonái védték a határt 1915­-1918 között 2757 méter magasságban egy  lépést sem hátrálva. A tervezett időpont 2014. július­-augusztus.

Megújultak a martosi református templom ablakai

2014. január 15., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői keretének 3500 eurós támogatásának köszönhetően újultak meg az  1898-ban neoklasszicista stílusban épült református templom ablakai.

Ödüsszea képzés Szingapurban

2014. január 13., címkék:

Szingapurban szervezete meg a Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság a XII. Ödüsszea alkalmát, a szervezet nemzetközi vezetőképzőjét, amelyen Szlovákiából elsőként vehetett részt Antala Éva, a Szlovák Testvéri Börtöntársaság ügyvezető igazgatója. A képzés célja, hogy az országos vezetők lelkiekben és szakmai tudásban is gyarapodjanak.

Ökumenikus Imahét

2014. január 09., címkék:

Az Egyházak Világtanácsa és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács az idei évre is meghirdette az ökumenikus imahetet, melyre január 19. és 26. között kerül sor.

Megjelent a Presbiter című kiadvány

2014. január 08., címkék:

A 2013-as év végén elkezdődött az általános tisztújítás a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban, melynek első lépéseként gyülekezeti gondnokokat és presbitereket választottak meg a következő hat éves ciklusra. A nem könnyű szolgálatban való eligazításul született meg a zempléni egyházmegye kilenc lelkipásztorának a közreműködésével 64 oldalas Presbiter című kiadvány.

3in1 ifjúsági alkalom Királyhelmecen – Hogyan szórakozzanak a keresztyének?

2014. január 08., címkék:

December 28-án, az elmúlt esztendő utolsó szombatján 3in1, azaz „háromazegyben” ifjúsági alkalomra került sor a királyhelmeci gyülekezeti házban, melyen a keresztyének szórakozása fő volt a fő téma.

Megengedik-é, hogy Jézus köszöntessék? – Családi istentisztelet Kassán a Terasz városrészben

2014. január 07., címkék:

Advent harmadik vasárnapján hagyományosan karácsonyváró családi istentiszteleten találkoztak a kassai reformátusok a Terasz városrészben, a Városi Magisztrátus termeiben. Igével szolgált Orémus Zoltán esperes, a gyülekezet lelkipásztora. Az alkalmon a gyerekek betlehemes játékokkal kedveskedtek a felnőtteknek.


A Pátria rádió Világosság református műsorának január 5-ei ajánlata

2014. január 03., címkék:

A Pátria rádióban január 5-én a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája az új évi gondolatok mellett, Jézus názáreti tartózkodása. Szó lesz a Pálóczi Czinke István-díjról és a jabloncai gyülekezetről is.