Papírszínház a papnénivel

Kép: Papírszínház a papnénivel

Zöldcsütörtök, Fekete péntek, Gyógyító érintés, Kitűzött cél, Sírás helyett öröm, Amikor leesett a tantusz – eddig hat húsvéti, majd annak következményeit magába foglaló papírszínházi történetet készített el a gyerek számára Blanár Gabriella kisgéresi lelkipásztor. Hogy miért, milyen céllal és milyen tervei vannak ezzel kapcsolatban a következőkben, erről beszélgetünk.

Borzován megújul a Firesz központ tetőzete

Kép: Borzován megújul a Firesz központ tetőzete

A magyar kormány Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül érkező támogatásának köszönhetően az idén megújulhat Borzován az egykori református iskola tetőzete. A Firesz-központként működő épületben nyaranta tinitábort szerveznek nem csak az abaúj-tornai egyházmegye fiataljai számára. Az ősszel kezdődő munkálatok közel 20 ezer euróba kerülnek.

Szájmaszkokat varrtunk érted! Érted?

Kép: Szájmaszkokat varrtunk érted! Érted?

Egy pályázatnak köszönhetően a Református Cigánymisszió szervezésében mintegy 250 szájmaszk készült, amelyeket hat településen osztottak szét a romák számára.

Két millió euró a beruházásokra és felújításokra

Kép: Két millió euró a beruházásokra és felújításokra

Magyarország Kormánya a 2020-as évben is támogatta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat. A Bethlen Gábor Alapon keresztül érkező pénzcsomag egy részét az illetékesek 129 egyházközségi beruházásra, állagmegőrzési és felújítási munkálatok fedezésére osztották szét, összesen két millió eurót.

Nem győzök mindezekért hálát adni az Úrnak!

Kép: Nem győzök mindezekért hálát adni az Úrnak!

Özv. Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke lelkészgyermek és lelkészfeleség, az idén tölti be 90. életévét. Mély kapcsolatot ápol a Rozsnyói Református Egyházközséggel, hiszen édesapja családját fűzte szoros kötelék a város reformátusságához. Nagyapja, Lenkey Ferenc a megalakult rozsnyói református gyülekezet templomépítő presbitériumának volt a tagja. Édesapja, Lenkey Barnabás pedig lelkipásztor.

Címtár

Keresi valamelyik egyházközségünk elérhetőségeit? A fejléc „gyülekezetet keresek” mezőjébe írja be a település nevét, vagy nyissa meg az egyházközségek címtárát.

Templomaink

Kép: Gice 2.JPG

Gice

Gyülekezeti szálláshelyek

Az alábbi oldalon azokat az egyházközségek által fenntartott szálláshelyeket tesszük közzé, amelyek alkalmasak családok, ifjúsági és gyülekezeti csoportok fogadására.  

 

Szálláshelyek

Nyomtatványok

A következő pontok alatt az egyházközség adminisztrálásával kapcsolatos nyomtatványok és útmutatók tölthetők le.

 

Zárójelentés az egyházközség életéről

Statisztikai adatlap

Költségvetés – zárszámadás

Közalap

Jogalanyisági igazolás

Választói névjegyzék

 

események továbbiak →