Gyászjelentés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Korečko Filip, Andrea Korečková, a Felsőcsáji Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának 14 éves fia, 2021. deember 7-én tragikus baleset folytán visszaadta lelkét Teremtőjének.

Református istentisztelet

Vasárnap, 2021. december 5-én református istentiszteletet közvetített a Pátria rádió. Igét hirdetett Kiss Miklós lelkipásztor. Az igehirdetés itt ismét meghallgatható.

Várakozás vagy eljövetel?

Kép: Várakozás vagy eljövetel?

Adventben vagyunk. Advent a várakozás ideje. Mi reformátusok úgy tartjuk, hogy az egyházi év két félévből áll, mégpedig egy ünnepes és egy ünneptelen félévből. Adventtel belépünk az ünnepes félév kapuján, hogy a pünkösd utáni első vasárnappal, az úgynevezett Szentháromságg-vasárnappal bezárólag elmondhassuk: Isten végigvezetett bennünket az üdvesemények során.

Isten tenyerén tartotta a gyülekezetet

Kép: Isten tenyerén tartotta a gyülekezetet

Nyolcvan évvel ezelőtt hagyta jóvá Pápán a Dunántúli Református Egyházkerület közgyűlése a dunaszerdahelyi gyülekezet anyaegyházközséggé valását. Ennek apropója kapcsán mutatták be Vajda Barnabás egyetemi tanárnak, az egyházközség gondnokhelyettesének a szerkesztésében a Dunaszerdahelyi Református Egyházközség közel ötven évet felölelő presbiteri jegyzőkönyveit feldolgozó kötetét.

A bábozással fejlesztik a gyermekek személyiségét

Kép: A bábozással fejlesztik a gyermekek személyiségét

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program az idén is meghirdette a Bábozzunk együtt! című pályázatát a külhoni magyar óvodák és óvodai csoportok részére. Az értékelők a mintegy harmincegy pályázó közül a somorjai Kiskakas óvoda Piros csoportjának „A kelekótya kiskakas“ című bábelőadását tartották a legjobbnak. Ennek apropója kapcsán beszélgetünk Komzsík Diana igazgatónővel.

Címtár

Keresi valamelyik egyházközségünk elérhetőségeit? A fejléc „gyülekezetet keresek” mezőjébe írja be a település nevét, vagy nyissa meg az egyházközségek címtárát.

Templomaink

Kép: Palfala.JPG

Pálfala

Gyülekezeti szálláshelyek

Az alábbi oldalon azokat az egyházközségek által fenntartott szálláshelyeket tesszük közzé, amelyek alkalmasak családok, ifjúsági és gyülekezeti csoportok fogadására.  

 

Szálláshelyek

Nyomtatványok

A következő pontok alatt az egyházközség adminisztrálásával kapcsolatos nyomtatványok és útmutatók tölthetők le.

 

Zárójelentés az egyházközség életéről

Statisztikai adatlap

Költségvetés – zárszámadás

Közalap

Jogalanyisági igazolás

Választói névjegyzék

 

események továbbiak →