Nekünk ez jutott feladatul, ebben kell helyt állnunk

Kép: Nekünk ez jutott feladatul, ebben kell helyt állnunk

Lassan befejeződnek az utolsó szerelési munkák is a perbetei Napraforgó református bölcsőde és óvoda épületében, hogy azt követően a már megérkezett bútorokkal kiegészítve várja a gyermekeket. A református egyházközség 2019 augusztusában elkezdődött beruházása a magyar kormány közel egymillió eurós támogatásával valósult meg a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében.

„Én ide megérkeztem”

Kép: „Én ide megérkeztem”

„A kulcsodi gyülekezetnek is vannak sebei, ahogyan az új lelkipásztoruknak is. De ebből az áldozati szerepből ki kell zökkenni, mert ez így nem hoz gyógyulást” – mondta szószékfoglaló igehirdetésében Feszty Zsolt megválasztott lelkipásztor, akinek beiktatására 2020. december 13-án került sor a kulcsodi református templomban.

Akiknek ősei a Duna aranyát mosták

Kép: Akiknek ősei a Duna aranyát mosták

Aranyoson, e Komáromhoz közeli településen a helyiek egyik ősi mestersége volt az aranymosás. Az itt élők elég korán csatlakoztak a kálvini reformációhoz. A törvény által engedélyezett sövénytemplom helyett 1794-ben épült a kőtemplom. Tanító Péter lelkipásztor és Jakab László gondnok a templom és gyülekezet történetén kívül Isten iránti hálával mondott köszönetet a hívek számának növekedéséért.

Isten leleplezi emberi szándékainkat

Kép: Isten leleplezi emberi szándékainkat

December 6-án iktatták be a kistárkányi egyházközség lelkészi állásába Tarr Ferdinánd megválasztott lelkipásztort. A szintén lelkész feleségével, Tarrné Bial Ivettel tizenkét éve szolgálják be a kis- és nagytárkányi gyülekezetet, valamint a tiszacsernyői és az ágcsernyői leányegyházközségeket. Az anyaegyházközség presbitériumában már hét évvel ezelőtt megfogalmazódott a lelkészválasztás kérdése.

Online népzenés istentisztelet

A Somorjai Református Egyházközség és a Sacra-Folk Ökumenikus Népi Dicsőítő Zenekar szervezésében 2020. december 23-án, 18.00 órakor online zenés istentiszteletre kerül sor a somorjai református templomban. Igét hirdet György András lelkipásztor.

Címtár

Keresi valamelyik egyházközségünk elérhetőségeit? A fejléc „gyülekezetet keresek” mezőjébe írja be a település nevét, vagy nyissa meg az egyházközségek címtárát.

Templomaink

Kép: Jene 1.JPG

Jéne

Gyülekezeti szálláshelyek

Az alábbi oldalon azokat az egyházközségek által fenntartott szálláshelyeket tesszük közzé, amelyek alkalmasak családok, ifjúsági és gyülekezeti csoportok fogadására.  

 

Szálláshelyek

Nyomtatványok

A következő pontok alatt az egyházközség adminisztrálásával kapcsolatos nyomtatványok és útmutatók tölthetők le.

 

Zárójelentés az egyházközség életéről

Statisztikai adatlap

Költségvetés – zárszámadás

Közalap

Jogalanyisági igazolás

Választói névjegyzék

 

események továbbiak →