Jókán harmónium helyett már orgona kíséri az énekeket

Többek régi álma vált valóra a reformáció 500. évfordulóján Jókán, amikor felszentelték az új orgonát. Nyolcvanhárom év után harmónium helyett ezentúl már orgona kíséri a gyülekezeti éneklést köszönhetően a hívek adakozásának is.

Megújult a 170 évvel ezelőtt felszentelt kulcsodi templom

Külsőleg részlegesen, de belülről teljesen megújult a 19. század negyvenes éveiben épült, 1847 novemberében felszentelt templom köszönhetően a hívek adományának és a jelentős magyarországi támogatásnak. A munkálatok három évig tartottak.

In memoriam - id. Erdélyi Pál (1936-1997)

2017. december 10-én az ógyallai templomban az örömteli, Krisztust váró ádventi előkészületbe a fájó emlékezés szomorúsága is vegyült. Kerek húsz esztendő telt el azóta, hogy a drága hitvestársat, édesapát, két gyülekezetet, valamint a komáromi egyházmegyét pásztoroló esperes-lelkészt, id. Erdélyi Pált hazaszólította megváltó Ura.

A reformáció évére újult meg a 225 éves hetényi református templom

Kép: A reformáció évére újult meg a 225 éves hetényi református templom

A négy évig tartó felújítási munkálatok befejezéséért adott hálát 2017. december 10-én, vasárnap a hetényi református gyülekezet. Nemcsak a külső támogatásoknak, hanem a hívek adakozásának is köszönhetően újulhatott meg az idén 225 éves templom. A felújítás teljes költsége 75 357 eurót tett ki.

Fiatal tehetségek felkarolását szolgálta a jótékonysági koncert Somorján

Kép: Fiatal tehetségek felkarolását szolgálta a jótékonysági koncert Somorján

Második alkalommal szervezte meg jótékonysági koncertjét a Pozsonyi Református Egyházmegye a kárpátaljai ifjú zenei tehetségek támogatására a Kárpátalja Nincs Egyedül program keretén belül. Az adományoknak köszönhetően az idén ezer euró gyűlt össze erre a célra.

Címtár

Keresi valamelyik egyházközségünk elérhetőségeit? A fejléc „gyülekezetet keresek” mezőjébe írja be a település nevét, vagy nyissa meg az egyházközségek címtárát.

Templomaink

Kép: Feled 1.JPG

Feled

Gyülekezeti szálláshelyek

Az alábbi oldalon azokat az egyházközségek által fenntartott szálláshelyeket tesszük közzé, amelyek alkalmasak családok, ifjúsági és gyülekezeti csoportok fogadására.  

 

Szálláshelyek

Nyomtatványok

A következő pontok alatt az egyházközség adminisztrálásával kapcsolatos nyomtatványok és útmutatók tölthetők le.

 

Zárójelentés az egyházközség életéről

Statisztikai adatlap

Költségvetés – zárszámadás

Közalap

Jogalanyisági igazolás

Választói névjegyzék

 

események továbbiak →

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.