Világosság református egyházi műsor 2020. november 29-ei ajánlata

Kép: Világosság református egyházi műsor 2020. november 29-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Jézus az ajtó előtt áll és zörget, adventi gondolatok, két éve szolgál Szőlőskén Hozzák Viktor és Hozákné Magyar Ildikó lelkészházaspár, megnyitotta kapuját Marcelházán az Éden Református Bölcsőde.

Református istentisztelet a Pátria rádióban

Kép: Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2020. november 29-én, advent 1. vasárnapján 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Buza Zsolt pozsonyi lelkipásztor.

Világosság 2020. november 15-ei adása

Kép: Világosság 2020. november 15-ei adása

A műsor témái: Az Úr kijelentése Saul királyságáról, Szénási Lilla martosi beosztott lelkész igehirdetése. A vágfarkasdi fiatalok vallanak arról, hogy milyen hatással volt rájuk az Exodus programban való részvétel. Bábel utáni önazonosságunk című doktori munkájáról beszélgetünk Takács Klaudia rozsnyói beosztott lelkésszel. A Világosság református műsor itt hallgatható meg.

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2020. november 15-én, vasárnap 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Révész Tibor zselízi református lelkipásztor.

Világosság református egyházi műsor 2020. november 15-ei ajánlata

Kép: Világosság református egyházi műsor 2020. november 15-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Az Úr kijelentése Saul királyságáról, bemutatjuk a vágfarkasdi Kifli ifjúsági csoportot, doktori munka a Bábel utáni önazonosságról.

Kálvinista Szemle

Megjelenik havonta, szinte teljes egészében az SZRKE tagjainak szellemi produktuma. A hivatalos anyagok közlésén túl tudósít az egyházi eseményekről, rövid hírekkel szolgál. Állandó és mozgórovataiban bemutatja gyülekezeteinket; évfordulós megemlékezéseket, bizonyságtételeket, útirajzokat, recenziókat, elmélkedéseket, rövidebb előadásokat stb. közöl. Igei mondanivalójában az egyházi évet követi.

Archívum 

Könyvajánló

Rákos Loránt: Hét nap Élet

Kép: Rákos Loránt: Hét nap Élet

A „Hét nap élet” című drámai költeményben a szerző egy balsorsú, a társadalom által megvetett 14 éves leány tragédiáját mutatja be hét nap lelki gyötrődésén keresztül. A történet részben valós eseményeken alapszik, egy lelkész és egy gyermek párbeszédjének, lelkigondozói kapcsolatának a leírásával. Szomorú, csendes szavait mély emberi érzések jellemzik. Ugyanakkor az egész művön fénysugárgént húzódik végig a hit reménysége, mint a tragédia végső feloldása egy halálon túlmutató, jobb világban.

események továbbiak →