Adventi istentisztelet a Pátria rádióban

Kép: Adventi istentisztelet a Pátria rádióban

Advent első vasárnapján, 2022. november 27-én 9.30 órakor a Pátria rádió adventi istentiszteletet közvetít a nyitrai református templomból. Igét hirdet Ficzere Tamás lelkipásztor.

A Világosság református egyházi műsor 2022. november 20-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2022. november 20-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Absolon bevonul Jeruzsálembe, hazajött, hogy szülőfaluja lelkipásztora legyen, 50 évvel ezelőtt bocsátották ki szolgálatba az első női lelkészt.

„Földig érő égfoszlányok”

Kép: „Földig érő égfoszlányok”

2022 őszén jelent meg Rákos Loránt egyetemes lelkészi főjegyző füveskönyve, „Földig érő égfoszlányok” címmel.

Kálvinista Szemle novemberi számának tartalmából

Kép: Kálvinista Szemle novemberi számának tartalmából

A Biblia hitünk zsinórmértéke. A reformáció felismerésének köszönhetően Isten igéje került az előtérbe, olvasása fontos része keresztyén hitéletünknek. Hogyan olvassuk a Szentírást? Hogyan történt a szent iratok kanonizációja? Miért éppen ezek a könyvek kerültek bele a Bibliába? Miért éppen e könyveken keresztül érthetjük meg az életünkre vonatkozó isteni akaratot? Novemberi számunk kiemelt témája

A Világosság református egyházi műsor 2022. november 6-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2022. november 6-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: a menekülő Dávid intézkedései, harmincnyolc év után új lelkészt iktattak be Zsigárdon, a gyász feldolgozása.

Kálvinista Szemle

Megjelenik havonta, szinte teljes egészében az SZRKE tagjainak szellemi produktuma. A hivatalos anyagok közlésén túl tudósít az egyházi eseményekről, rövid hírekkel szolgál. Állandó és mozgórovataiban bemutatja gyülekezeteinket; évfordulós megemlékezéseket, bizonyságtételeket, útirajzokat, recenziókat, elmélkedéseket, rövidebb előadásokat stb. közöl. Igei mondanivalójában az egyházi évet követi.

Archívum 

Könyvajánló

Rákos Loránt: Hét nap Élet

Kép: Rákos Loránt: Hét nap Élet

A „Hét nap élet” című drámai költeményben a szerző egy balsorsú, a társadalom által megvetett 14 éves leány tragédiáját mutatja be hét nap lelki gyötrődésén keresztül. A történet részben valós eseményeken alapszik, egy lelkész és egy gyermek párbeszédjének, lelkigondozói kapcsolatának a leírásával. Szomorú, csendes szavait mély emberi érzések jellemzik. Ugyanakkor az egész művön fénysugárgént húzódik végig a hit reménysége, mint a tragédia végső feloldása egy halálon túlmutató, jobb világban.

események továbbiak →