A Világosság református egyházi műsor 2024. április 7-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2024. április 7-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: a szent dolgok megbecsülése, szolgálat az apadó közösségben, Sedivy László, a zsidómentő lelkipásztor.

A Világosság református egyházi műsor húsvéti, 2024. március 31-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor húsvéti, 2024. március 31-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: húsvét, a halál feletti győzelem, a feltámadás ünnepe, küzdelem a rákkal a gyógyulásban való reménységgel, orvos szeretett volna lenni, de végül mégis lelkész lett.

A Világosság református egyházi műsor 2024. március 24-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2024. március 24-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: nem mindenki fogadja örömmel Jézus jeruzsálemi bevonulását, tíz éven keresztül kereste a megoldási lehetőségeket a Calvin János Teológiai Akadémia, hogy önálló karként becsatlakozhasson valamelyik egyetemhez, bizonyságtétel az Úrral való kapcsolatról és a Gondviselőben való bizodalomról.

JUTALOM lapbemutató

Kép: JUTALOM lapbemutató

Egyházunk Diakóniai Központjának hivatalos lapja, a JUTALOM 2022. óta negyedévente jelent meg online formában, amelyet eddig a www.refdiakonia.sk honlapon, illetve a központ facebook-oldalán (facebook.com/refdiakonia) olvashatták az érdeklődők. Most azonban örömmel jelentjük, hogy a lap az idei első számtól kezdve, ugyan korlátozott számban, de nyomtatott formában is megjelenik.

A Kálvinista Szemle márciusi számából

Kép: A Kálvinista Szemle márciusi számából

A nemzethez, egy közösséghez való tartozás erőssé teszi az egyént. A gyökerek, a tudat, hogy honnan származom, ki vagyok, miért épp ide születtem kérdéseinek válaszai meghatározzák az egyén identitását, vallási és nemzeti hovatartozás tekintetében is.

Kálvinista Szemle

Megjelenik havonta, szinte teljes egészében az SZRKE tagjainak szellemi produktuma. A hivatalos anyagok közlésén túl tudósít az egyházi eseményekről, rövid hírekkel szolgál. Állandó és mozgórovataiban bemutatja gyülekezeteinket; évfordulós megemlékezéseket, bizonyságtételeket, útirajzokat, recenziókat, elmélkedéseket, rövidebb előadásokat stb. közöl. Igei mondanivalójában az egyházi évet követi.

Archívum 

Könyvajánló

Rákos Loránt: Hét nap Élet

Kép: Rákos Loránt: Hét nap Élet

A „Hét nap élet” című drámai költeményben a szerző egy balsorsú, a társadalom által megvetett 14 éves leány tragédiáját mutatja be hét nap lelki gyötrődésén keresztül. A történet részben valós eseményeken alapszik, egy lelkész és egy gyermek párbeszédjének, lelkigondozói kapcsolatának a leírásával. Szomorú, csendes szavait mély emberi érzések jellemzik. Ugyanakkor az egész művön fénysugárgént húzódik végig a hit reménysége, mint a tragédia végső feloldása egy halálon túlmutató, jobb világban.

események továbbiak →