A Világosság református egyházi műsor 2023. március 12-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2023. március 12-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid megkegyelmez Simeinek és Mefibósetnek, látogatás a somorjai Kiskakas óvodában és bölcsődében, a példamutató lelkészi pálya másokat is szolgálatra hívhat el.

A Kálvinista Szemle márciusi számából

Kép: A Kálvinista Szemle márciusi számából

Márciusi hónapunkról sokunknak a magyar forradalom és szabadságharc jut az eszébe. A haza és szülőföld szeretete, a hősök, akik életüket adták a magyar hazáért. Friss számunkban mi is a szülőfölddel, a hozzá fűződő kapcsolatunkkal foglalkozunk.

A Világosság református egyházi műsor 2023. február 26-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2023. február  26-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: az igazi böjt, nyílt nap a Selye János Egyetemen, a Református Teológiai Kar várja a jelentkezőket, a megbocsátás, mint gyógyító erő.

Kálvinista Szemle februári számából

Kép: Kálvinista Szemle februári számából

A télvégi szám a lelkészi hivatásról szól, igyekszik ezt a témát több oldalról is megvilágítani. Mi is egy lelkész feladata? Mennyire sokrétű is ez a hivatás? Mit várnak el a hívek és a lelkipásztorok? Hogy látja környezetünk a lelkész munkáját? Mit mond a lelkészekről az Újszövetség?

Üzenetek a múltból

Kép: Üzenetek a múltból

Az elmúlt év végén jelent meg a komáromi Calvin János Teológiai Akadémia gondozásában Petheő Attila és Tömösközi Ferenc szerkesztésében Tárnok Gyula Szürke könyve, Adattár az 1918-1938-as években cseh megszállás alatt élő felvidéki református egyház történetének megírásához.

Kálvinista Szemle

Megjelenik havonta, szinte teljes egészében az SZRKE tagjainak szellemi produktuma. A hivatalos anyagok közlésén túl tudósít az egyházi eseményekről, rövid hírekkel szolgál. Állandó és mozgórovataiban bemutatja gyülekezeteinket; évfordulós megemlékezéseket, bizonyságtételeket, útirajzokat, recenziókat, elmélkedéseket, rövidebb előadásokat stb. közöl. Igei mondanivalójában az egyházi évet követi.

Archívum 

Könyvajánló

Rákos Loránt: Hét nap Élet

Kép: Rákos Loránt: Hét nap Élet

A „Hét nap élet” című drámai költeményben a szerző egy balsorsú, a társadalom által megvetett 14 éves leány tragédiáját mutatja be hét nap lelki gyötrődésén keresztül. A történet részben valós eseményeken alapszik, egy lelkész és egy gyermek párbeszédjének, lelkigondozói kapcsolatának a leírásával. Szomorú, csendes szavait mély emberi érzések jellemzik. Ugyanakkor az egész művön fénysugárgént húzódik végig a hit reménysége, mint a tragédia végső feloldása egy halálon túlmutató, jobb világban.

események továbbiak →