A Világosság református egyházi műsor 2021. szeptember 5-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2021. szeptember 5-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid elmenekül Saul elől, Hetényen átadták az egyházközség Gólyavár óvodáját és bölcsődéjét, doktorrá avatták Csík György tanyi lelkipásztort, Mártha Géza nyugalmazott lelkipásztor.

A Világosság református egyházi műsor 2021. augusztus 22-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2021. augusztus 22-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Jónátán megmenti Dávidot apja haragja elől, napközis tábor Zsigárdon, hátrányos helyzetűekkel szeretne foglalkozna a Teológiai Karon diplomát szerzett roma származású Csonka Ilonka.

A Világosság református egyházi műsor 2021. augusztus 8-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2021. augusztus 8-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Saul Dávid életére tör, négy napos bibliai-kézműves tábort szerveztek Dunaszerdahelyen, Zákeus megtérése, terveiről beszélgetünk a református teológiai szakon végzett Bódi Krisztinával.

A Világosság református egyházi műsor 2021. július 25-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2021. július 25-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Saul féltékeny Dávidra, újratervezés Kisgéresben, a Református Teológiai Kar két végzősével beszélgetünk terveikről.

A Világosság református egyházi műsor 2021. július 11-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2021. július 11-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid bátorsággal állt ki a filiszteus Góliát ellen, mert tudta, vele van az Úr, Rimaszombatban tartotta meg nyitó istentiszteletét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház X. zsinata, amelyen felszentelték Géresi Róbert püspököt és Porubán Ferenc főgondnokot.

Kálvinista Szemle

Megjelenik havonta, szinte teljes egészében az SZRKE tagjainak szellemi produktuma. A hivatalos anyagok közlésén túl tudósít az egyházi eseményekről, rövid hírekkel szolgál. Állandó és mozgórovataiban bemutatja gyülekezeteinket; évfordulós megemlékezéseket, bizonyságtételeket, útirajzokat, recenziókat, elmélkedéseket, rövidebb előadásokat stb. közöl. Igei mondanivalójában az egyházi évet követi.

Archívum 

Könyvajánló

Rákos Loránt: Hét nap Élet

Kép: Rákos Loránt: Hét nap Élet

A „Hét nap élet” című drámai költeményben a szerző egy balsorsú, a társadalom által megvetett 14 éves leány tragédiáját mutatja be hét nap lelki gyötrődésén keresztül. A történet részben valós eseményeken alapszik, egy lelkész és egy gyermek párbeszédjének, lelkigondozói kapcsolatának a leírásával. Szomorú, csendes szavait mély emberi érzések jellemzik. Ugyanakkor az egész művön fénysugárgént húzódik végig a hit reménysége, mint a tragédia végső feloldása egy halálon túlmutató, jobb világban.

események továbbiak →