A Világosság református egyházi műsor 2020. március 29-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2020. március 29-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: megtartottad az igémet és nem tagadtad meg a nevemet – így dícséri Jézus a filadelfiai gyülekezetet, egyházi élet a koronavírus-járvány idején, nagycsütörtök éjszakájától Jézus mennybemeneteléig.

A Világosság református egyházi műsor 2020. március 15-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2020. március 15-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, azaz a szárdiszi gyülekezetnek írt levél, hívogató a Református Teológiai Karra, látogatóban a martosi Református Egyházi Alapiskolában.

A Világosság egyházi műsor 2020. március 1-ei adása

A Pátria rádióban 2020. március 1-én elhangzott műsorban szó volt a böjtről, az abaújszinai műemlék református templom felújításáról és a deáki gyülekezetről. Itt hallgatható meg.

A Világosság református egyházi műsor 2020. március 1-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2020. március 1-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: böjt, az abaújszinai műemlék református templom felújítása, deáki gyülekezet új kiadványa.

A Világosság református egyházi műsor 2020. február 16-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2020. február 16-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: a pergamoniakhoz írt levél üzenete, Pálóczi Czinke István-díjjal tüntették ki Balog Zoltán lelkipásztort, miniszteri biztost, lelkészeket szenteltek Rimaszombatban, megköszönték a nyugdíjba vonult lelkipásztorok szolgálatát.

Kálvinista Szemle

Megjelenik havonta, szinte teljes egészében az SZRKE tagjainak szellemi produktuma. A hivatalos anyagok közlésén túl tudósít az egyházi eseményekről, rövid hírekkel szolgál. Állandó és mozgórovataiban bemutatja gyülekezeteinket; évfordulós megemlékezéseket, bizonyságtételeket, útirajzokat, recenziókat, elmélkedéseket, rövidebb előadásokat stb. közöl. Igei mondanivalójában az egyházi évet követi.

Aktuális szám

Archívum 

Könyvajánló

Rákos Loránt: Hét nap Élet

Kép: Rákos Loránt: Hét nap Élet

A „Hét nap élet” című drámai költeményben a szerző egy balsorsú, a társadalom által megvetett 14 éves leány tragédiáját mutatja be hét nap lelki gyötrődésén keresztül. A történet részben valós eseményeken alapszik, egy lelkész és egy gyermek párbeszédjének, lelkigondozói kapcsolatának a leírásával. Szomorú, csendes szavait mély emberi érzések jellemzik. Ugyanakkor az egész művön fénysugárgént húzódik végig a hit reménysége, mint a tragédia végső feloldása egy halálon túlmutató, jobb világban.

események továbbiak →