Szeretethíd 2014

2014. április 01., címkék:

A Szeretethíd nevű Kárpát–medencei református önkéntes napok idén hatodik alkalommal, május 16. és 17. között valósulnak meg. Ez egy olyan segítségnyújtó akció, melyből bárki kiveheti a részét, legyen akár korosodó, akár fiatal, egyháztag vagy egyházon kívüli ember, egészséges vagy éppen valamilyen módon akadályozott testvérünk. A Diakóniai Központ várja az érdeklődők jelentkezését.

Március 15-i megemlékezés Gömörszkároson

2014. március 31., címkék:

A gömörszkárosi és a hozzá tartozó gyülekezetek híveinek közös együttléten adtak hálát a 166 évvel ezelőtti dicső napokért, a magyar szabadságharc és forradalomért.

A Pátria rádió Világosság református műsorának március 30-ai ajánlata

2014. március 28., címkék:

A Pátria rádióban március 30-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a süketnéma meggyógyítása. Szó lesz a gyermekek fegyelmezéséről, valamint a nagybalogi és az ipolysági böjti evangelizációs napokról.

Hamarosan felújítják az uzapanyiti református templom tornyát

2014. március 25., címkék:

Alapos felújítást igényel a 162 évvel ezelőtt épített uzapanyiti templomnak a tornya. A pléhezet elöregedett, az alatta lévő faszerkezet is teljesen elkorhadt. Két évvel ezelőtt egy nagyobb szélvihar pedig még jobban rásegített arra, hogy a problémát orvosolják. A teljes költségnek már több mint a fele megvan, így várhatóan az idén nyáron már hozzá is kezdenek a munkálatokhoz.

Kórushétvége Gömörben

2014. március 21., címkék:

A Firesz Cantate Domino kórusa a tavaszi kórushétvége alkalmából Gömörben vert sátrat március 14-16. között.

A Református Teológiai Kar várja a hallgatók jelentkezését

2014. március 20., címkék:

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a 2014/2015-ös akadémiai évre várja a jelentkezőket a missziológia, diakónia és szociális munka, valamint a református teológia tanulmányi programra, de a doktori képzésre is. Jelentkezési határidő a hároméves képzésre május 30, az ötéves és doktori képzésre június 30.

A gondviselő Istenre hagyatkozni – ülésezett a Generális Konvent

2014. március 18., címkék:

Az ukrán-magyar határ mellett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Beregdarócon tartotta idei első tanácskozását március 7-én és 8-án a Generális Konvent elnöksége. A Kárpát-medencei református egyházak püspökeit és főgondnokait tömörítő testület nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását a kárpátaljai magyar közösséggel.

Tavaly elkezdték, az idén tovább folytatják a zalabai templom felújítását

2014. március 18., címkék:

Az elmúlt évben kezdődött el a zalabai református templom felújítása. A gyülekezet több helyről is kapott támogatást terve  megvalósítására. A javítások ideje alatt azonban egy kiadós, esővel tetézett vihar hatalmas károkat okozott a belső falakon, amely még jobban megemelte a költségeket. A megfelelő anyagiak előteremtése után az idén folytatni  folytatni szeretnék a megkezdett munkát.   

Elutasításból a teljes odaszánásig – Evangelizációs napok Ipolyságon

2014. március 17., címkék:

Az ipolysági református és evangélikus egyházközség közös szervezésében Elutasításból a teljes odaszánásig címmel március 2. és 8. Között böjti evangelizációs napokra került sor az evangélikus templomban.

Érzékenyítés Madaron a Tábita bábcsoporttal

2014. március 14., címkék:

Madaron tett látogatást a Kicsi Szív diakóniai ifjúsági csoport meghívását elfogadva a hetényi Tábita bábcsoport Écsi Gyöngyi lelkipásztor, bábművész vezetésével, hogy egy vidám délutánt tölthettek együtt egészséges és egészségükben akadályozottak.

A Pátria rádió Világosság református műsorának március 16-ai ajánlata

2014. március 14., címkék:

A Pátria rádióban március 16-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a böjt. Szó lesz az elhivatottságról és bemutatásra kerül a tornaljai gyülekezet.

Pályázat a megüresedett magyarbődi lelkészi állás betöltésére

2014. március 14., címkék:

A Magyarbődi Református Egyházközség a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 3/2012-es számú, a lelkészek választásáról szóló törvénye 6. par. /2/ bekezdésével összhangban pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére.

Megújuló épített örökség címmel kiállítás nyílt Rimaszombatban

2014. március 14., címkék:

Kassa után Rimaszombatban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményeinek épületében is megtekinthető a „Megújuló épített örökség – értékmentés a Kárpát-medencében” című kiállítás.

Nőszövetségi találkozó a világimanap alkalmából Marcelházán

2014. március 13., címkék:

A nők nemzetközi világimanapja alkalmából nőszövetségi találkozóra került sor a komáromi egyházmegyében. Az alkalomra Marcelházán, a református templomban került sor.

Nehéz helyzet Rimajánosiban és Rimapálfalván – Helyben lakó lelkipásztor nélkül

2014. március 11., címkék:

Rimajánosi Rimaszombattól mintegy hat kilométerre fekszik. A 2011-es népszámlálási adatok szerint 629-en szlováknak, 391-en magyarnak és 147-en cigánynak vallották magukat az 1319 lakos közül, akik közt 135 a református. Rimapálfalva nyolc kilométerre van a járási székhelytől, és  379 lakosából 293 a magyar, 48 a szlovák és 26 a roma. Itt negyvenen jelölték be, hogy református vallásúak.

Képzőművészeti alkotások versenye

2014. március 10., címkék:

A barsi egyházmegye az idén idén is megszervezi a képzőművészeti alkotások /rajz, festészet, szobrászat/ versenyét, amelyek bemutatására a IV. Czeglédi Péter Napok keretén belül kerül sor. A Reménység témára készült alkotásokat 2014. április 23-ig kell eljuttatni a nagyölvedi Lelkészi Hivatal címére vagy személyesen átadni Zselízen, az egyházmegyei lelkésztovábbképzőn.

Hogyan lehet a körülményektől függetlenül boldogan élni? – Evangelizációs napokat tartottak Nagybalogon

2014. március 07., címkék:

A nagybalogi egyházközség első alkalommal szervezte meg három napos evangelizációját február 21. és 23. között a helyi kultúrházban. A "Körülményektől függetlenül is boldogan" témáról Szeverényi János magyarországi evangélikus missziós lelkész szolgált igehirdetéssel.

Közép-Európai Keresztyén Találkozó

2014. március 07., címkék:

Július 4. és 6. között Wrocławban (Lengyelország) rendezik meg a Közép-Európai Keresztyén Találkozót. Eredetileg három, majd négy nemzet tagjai találkoztak két–háromévente, legutóbb Görlitzben, Prágában, Pozsonyban és Drezdában. A három napos találkozóra a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egy delegációt tervez kiküldeni.

Több mint 1300 euró gyűlt össze a martosi egyházi iskola támogatására

2014. március 04., címkék:

A Martosi Református Egyházközség kezdeményezésére az idén már tizenkettedik alkalommal rendezték meg a gyülekezeti fenntartású Református Egyházi Alapiskola megsegítésére „A magyar oktatásért“ elnevezésű jótékonysági bált. A kisiskola kiadásainak a fedezésére a bál bevételéből 1316 euró támogatási összeg gyűlt össze.

A Kálvinista Szemle februári számáról

2014. március 03., címkék:

A vezércikk – A tolerancia mint csapda címmel – A. Kis Béla tollából származik. Áradjon az örömhír! címmel Skarba Adrianna fogalmazott meg gondolatokat a Róma 3,1–9 alapján.