Népszámlálás 2021

Népszámlálás 2021

2021 a népszámlálás éve Szlovákiában. Vállaljuk és valljuk meg reformátusságunkat, és jelöljük be a digitális űrlap 13. kérdésében a református valláshoz való tartozásunkat, mert reformátusságunk érték!

Egyházunk

Isten nem feledkezik el gyermekeiről – Egy gyűjtés eredménye

Három hónap alatt közel 69 ezer euró gyűlt össze az elmúlt évben elhunyt Tóth Árpád lelkipásztor özvegyének és árván maradt három gyermeke támogatása céljából. A gyűjtést a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége hirdette meg.

Korlátozták az egyházi szertartásokon való részvételt is

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a koronavírus-járvány terjedésének meggátolása érdekében a 2021. január 1-jén kiadott rendeletében hat személyben határozta meg a temetéseken, a keresztelőkön és a házasságkötéseken való résztvevők számát.

Szeretnünk kell egyházunkat, hisz az Isten is szereti

Kép: Szeretnünk kell egyházunkat, hisz az Isten is szereti

Az anyaegyházközségek presbitériumai Géresi Róbert abaújszinai lelkipásztort választották meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökének a 2021-es évtől induló új, hatéves választási ciklusra. Ennek apropóján beszélgettünk Egyházunk új vezetőjével a reformátusság szerepéről, a református egyház küldetéséről és az új választási periódus feladatairól.

Ismét tilos nyilvános istentiszteleteket tartani

A szlovák kormány a koronavírus-járvány terjedése miatt hozott, 2021. január 1-jén életbe lépett legújabb rendelkeze értelmében – mely szerint tilos nyilvános istentiszteleteket tartani – január 24-ig zárva maradnak a templomok.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás eredményei

Kép: Az általános tisztújítás eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2020. december 9-én tartott ülésén összeszámolta az általános tisztújítás szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Helyzetjelentés az egyetemes egyházi és egyházmegyei tisztújításról

Kép: Helyzetjelentés az egyetemes egyházi és egyházmegyei tisztújításról

2020 novemberében vagyunk, s a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban úgymond célegyenesbe értek az egyetemes egyházi és egyházmegyei tisztújítási folyamatok.

Általános tisztújítás 2020 – Rákos Loránt a magyar lelkészi főjegyzőjelölt

Kép: Általános tisztújítás 2020 – Rákos Loránt a magyar lelkészi főjegyzőjelölt

Bemutatjuk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház magyar lelkészi főjegyzőjelöltjét, Rákos Lorántot, a Kövecses-Naprágyi Református Társult Anyaegyházközség lelkipásztorát.

Általános tisztújítás 2020 – Kiss Pál a magyar világi főjegyzőjelölt

Kép: Általános tisztújítás 2020 – Kiss Pál a magyar világi főjegyzőjelölt

Bemutatjuk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház magyar világi főjegyzőjelöltjét, Kiss Pál mérnök-közgazdászt.

Általános tisztújítás 2020 – Géresi Róbert a püspökjelölt

Kép: Általános tisztújítás 2020 –  Géresi Róbert a püspökjelölt

Bemutatjuk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökjelöltjét, Géresi Róbert abaújszinai református lelkipásztort, jelenlegi egyetemes egyházi lelkészi főjegyzőt.

Általános tisztújítás 2020 – Porubán Ferenc a főgondnokjelölt

Kép: Általános tisztújítás 2020 – Porubán Ferenc a főgondnokjelölt

Bemutatjuk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnokjelöltjét, Porubán Ferenc építészmérnököt.

Általános tisztújítás 2020 – Az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre választásra bocsátott jelöltek jegyzéke

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2020. november 5-én Rimaszombatban megvizsgálta az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre jelölt személyek nyilatkozatait, és a választhatóság feltételeit teljesítő, valamint a jelölést elfogadó személyeket a szavazólapoknak a szavazó egyházközségeknek való megküldésével választásra bocsátotta.

Oktatás

Hagyományőrzés néptánccal

Kép: Hagyományőrzés néptánccal

A Vajáni Református Egyházi Alapiskola célkitűzései között mindig is kiemelkedő helyen szerepelt a hagyomány ápolása és továbbadása a gyermekeknek. Fontosnak tartják, hogy a tanulók már egészen fiatal korban elkezdjenek megismerkedni a magyar nemzet kulturális kincseivel. Ezzel a céllal indították el a 2018/2019-es tanévben a néptáncoktatást az iskolájukban,

Pályázat

A Somorjai Református Egyházközség pályázatot ír ki a Kiskakas Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére.

Sajtó

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. január 17-én, vasárnap 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Vargha Balázs szádelői lelkipásztor.

A Világosság 2020. január 10-ei adása

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Sámuel próféta királlyá keni Sault, hamarosan elkészül Perbetén a Napraforgó Bölcsőde és Óvoda, Amint vagyok kezdetű dícséret története, járvány segített az asszír sereg legyőzésében. A műsor itt hallgatható meg. Műsorvezető-szerkesztő: Iski Ibolya

Világosság református egyházi műsor 2021. január 10-ei ajánlata

Kép: Világosság református egyházi műsor 2021. január 10-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Sámuel próféta királlyá keni Sault, hamarosan elkészül Perbetén a Napraforgó Bölcsőde és Óvoda, Amint vagyok kezdetű dícséret története, járvány állította meg az asszír sereget.

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. január 10-én, vasárnap 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Tatár István kisújfalui lelkipásztor.

Gyülekezeteink

Nekünk ez jutott feladatul, ebben kell helyt állnunk

Kép: Nekünk ez jutott feladatul, ebben kell helyt állnunk

Lassan befejeződnek az utolsó szerelési munkák is a perbetei Napraforgó református bölcsőde és óvoda épületében, hogy azt követően a már megérkezett bútorokkal kiegészítve várja a gyermekeket. A református egyházközség 2019 augusztusában elkezdődött beruházása a magyar kormány közel egymillió eurós támogatásával valósult meg a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében.

„Én ide megérkeztem”

Kép: „Én ide megérkeztem”

„A kulcsodi gyülekezetnek is vannak sebei, ahogyan az új lelkipásztoruknak is. De ebből az áldozati szerepből ki kell zökkenni, mert ez így nem hoz gyógyulást” – mondta szószékfoglaló igehirdetésében Feszty Zsolt megválasztott lelkipásztor, akinek beiktatására 2020. december 13-án került sor a kulcsodi református templomban.

Akiknek ősei a Duna aranyát mosták

Kép: Akiknek ősei a Duna aranyát mosták

Aranyoson, e Komáromhoz közeli településen a helyiek egyik ősi mestersége volt az aranymosás. Az itt élők elég korán csatlakoztak a kálvini reformációhoz. A törvény által engedélyezett sövénytemplom helyett 1794-ben épült a kőtemplom. Tanító Péter lelkipásztor és Jakab László gondnok a templom és gyülekezet történetén kívül Isten iránti hálával mondott köszönetet a hívek számának növekedéséért.

Isten leleplezi emberi szándékainkat

Kép: Isten leleplezi emberi szándékainkat

December 6-án iktatták be a kistárkányi egyházközség lelkészi állásába Tarr Ferdinánd megválasztott lelkipásztort. A szintén lelkész feleségével, Tarrné Bial Ivettel tizenkét éve szolgálják be a kis- és nagytárkányi gyülekezetet, valamint a tiszacsernyői és az ágcsernyői leányegyházközségeket. Az anyaegyházközség presbitériumában már hét évvel ezelőtt megfogalmazódott a lelkészválasztás kérdése.

Online népzenés istentisztelet

A Somorjai Református Egyházközség és a Sacra-Folk Ökumenikus Népi Dicsőítő Zenekar szervezésében 2020. december 23-án, 18.00 órakor online zenés istentiszteletre kerül sor a somorjai református templomban. Igét hirdet György András lelkipásztor.

Újakra cserélték a százéves padokat

Kép: Újakra cserélték a százéves padokat

Öt hónap alatt újult meg a nagykeszi református templom belső tere. Lecserélték a százéves padokat és már biztonságosan lehet közlekedni a padokhoz vezető folyosókon. A beruházás a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően valósult meg, de a hívek és az önkormányzat is hozzájárult a kiadásokhoz.

Kapcsolataink

Ökumenikus imahét

Január 17. és 24. között ismét együtt imádkozhatunk a különböző felekezetű Krisztus-hívők egységért és az üldözött keresztyén testvéreinkért. Az idei világimahét anyagát a Grandchamp-i Szerzetesi Közösség készítette. A választott téma – „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek”, ami kifejezi az elhivatottságot az imádságra, a megbékélésre, az egyház és az emberiség egységére.

A Magyar Református Egyház karácsonyi körlevele

„Az életveszélyes halálvölgyeken, ahol a magány, a sötétség, a tehetetlenség rémítő elemei között vergődünk, érdemes az első karácsony pásztorainak példáját követnünk – olvasható a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára megfogalmazott karácsonyi levelében.

Szolidarítást kérnek az egyházak képviselői

A szlovákiai egyházak képviselői együttérzésre, embertársaink iránti figyelmességre és együttérzésre szólítják fel a híveket a karácsonyi ünnepek és a járványügyi intézkedések szigorítása idején. Állásfoglalást a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is aláírta.

Dr. Adorján Gusztáv Tamás búcsúztatása

DR. Adorján Gusztáv Tamás főigazgató, önkormányzati képviselő, egyházkerületi főgondnok, Nyíregyháza díszpolgára, 2020. október 21-én, életének 67. évében örök nyugalomra tért. Búcsúztatására a református egyház szertartása szerint 2020. november 11-én, szerdán 12 órakor kerül sor a nyíregyházi Északi temető főravatalozójában (Nyíregyháza, Pazonyi út 5.).

Generális Konvent Elnökségének körlevele

A világméretű koronavírus-járvány idején rendhagyó, digitális ülést tartott a Generális Konvent elnöksége. A tanácskozáson áttekintettük a Magyar Református Egyház helyzetét, valamint kifejeztük testvéri közösségünket is egymással, melyet az ideiglenes elszigeteltségünk sem rendíthet meg. Szomorú szívvel hoztuk meg a döntést, hogy a májusra tervezett Egységnapunkat 2021-re halasztjuk.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – 2Kor 12,9

„Elég neked az én kegyelmem.”

Igemagyarázat – Ézs 50,15

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem."

Igemagyarázat – Jn 5,2–9

„Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Jézus ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! És azonnal meggyógyult ez az ember".

Igemagyarázat – Ef 4,26–27

„Ha haragusztok is, ne vétkezzetek”: a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek.”

Igemagyarázat – Mt 26,39b

„Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te.”

Népszámlálás 2021

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – 2Kor 12,9

„Elég neked az én kegyelmem.”

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Távol

Hátra lépsz két lépést.Védelemből. Féltésből.Egy időre távol kerül a világod.Hirtelen több lesz a csend, s lassan te is lecsendesedsz. Ahogy egyre többet ... ...

Egy nem mindennapi éjjel

Október 30-án jó pár felvidéki református (is) fiatal egy nem mindennapi alkalmon vehetett részt. Több szempontból is más volt, mint az eddigi Kárpát-medencei Református Ifjúsági ... ...

Új vezetőség a Firesz – Duna Mente élén

November 7-én megtartottuk az új szavazást és megválasztottuk az öt új vezetőségi tagot és a kéttagú ellenőrző bizottságot. Ahogy azt tudjátok, ez a második szavazás ... ...

Memoár

Telnek a napok. Telnek a hetek. Kezdek hozzászokni. Már csak néha lepődök meg, mikor az ismerős színű autóból nem egy ismerős tekintet néz vissza rám ... ...

Munkatársi nap Kassán

Közel fél év után, szeptember utolsó előtti hétvégéjén találkozott a Firesz Abaúj – Zemplén Területi Egység csapata és vezetősége, egy munkatársi alkalommal egybekötött közgyűlés erejéig. Az ... ...

Diakóniai Központ

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

FELHÍVÁS gondozói/gondozási kérvények benyújtására

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja lehetőséget kínál a gyülekezeti tagoknak, hogy bekapcsolódjanak a házi gondozói szolgálat 2018 szeptemberétől induló országos keresletorientált programjába a ... ...

Legújabb képeink

Kép: 01-180904-0207.jpg