Nem tudunk az élő ige nélkül élni

Nem tudunk az élő ige nélkül élni

Anyaországi és felvidéki lelkésztalálkozó Budapesten

Egyházunk

Pozitív eredmények, egyházfinanszírozási kérdések – Ülésezett a Zsinat

Kép: Pozitív eredmények, egyházfinanszírozási kérdések – Ülésezett a Zsinat

Egyházunk püspöke és főgondnoka, illetve egyes szolgálati területek vezetői számoltak be az elmúlt év munkájáról április 13-án Rimaszombatban, a Csillagházban ülésező Egyetemes Egyházunk Zsinata X. ülésszakának 7. ülésén. A zsinati képviselők jóváhagyták, hogy idén a Pálóczi Czinke István-díjat Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt lelkészi elnöke kapja meg.

Mestereknek mestere Jézus: aki több, mint tanító

Kép: Mestereknek mestere  Jézus: aki több, mint tanító

Vannak híres és nagy tanítóink, akik a hit útján terelgettek, akik gondolataikkal beleíródtak véleményformálásunkba, akik részeseivé váltak hitmegélésünknek, pedig soha nem találkoztunk velük. Könyveken, hitvallásos iratokon keresztül szóltak és szólnak hozzánk. Vannak még nagy mestereink, akik a vasat vassal élő szóban formálják, és legjobb értelemben mindig visszakényszerítenek az iskolapadba.

Szeretet és áldozat

Kép: Szeretet és áldozat

A könnyed szórakozásra vágyók nagyon sok olyan film és regény között válogathatnak, amelyek az emberi szeretetről szólnak. Ezekben mindig van egy konfliktushelyzet vagy egy nehezen megoldható probléma, de a végén minden jóra fordul, és kellemes, jó érzéssel áll fel a fotelből a néző, vagy teszi le az elolvasott könyvet. Géresi Róbert püspök ünnepi gondolatai.

Húsvét fényében

Kép: Húsvét fényében

„Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.” (1Kor 1, 18)

Oktatás

Szívben és lélekben is érezni az isteni elhívást

Kép: Szívben és lélekben is érezni az isteni elhívást

Húsz évvel ezelőtt kezdte meg működését Komáromban a Selye János Egyetem, amelynek a legkisebb, Református Teológiai Kara a közös nyílt nap után, március 21-én – részletesebb betekintést nyújtva a kar életébe – ismét várja azokat, akik érdeklődnek a teológiai tanulmányok iránt. Milyen szakok közül lehet választani, kik jelentkezhetnek? Többek között erről beszélgetünk Somogyi Alfréd dékánnal.

Nyílt nap a teológián

Kép: Nyílt nap a teológián

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara 2024. március 21-én, csütörtökön 10.00 órai kezdéssel nyílt napot tart a kar székhelyén, a Tiszti pavilonban. Program: köszöntő, a kar és a tanulmányi programok bemutatása, kvíz, bemutató órák, beszélgetés a kar hallgatóival a hallgatói életről, a kvíz kiértékelése.

Kapcsolataink

Frankfurtban találkoznak a közép-európai keresztyének - Egyházunk is képviselteti magát

Kép: Frankfurtban találkoznak a közép-európai keresztyének - Egyházunk is képviselteti magát

2024. június 7. és 9. között kerül sor a Közép-európai Keresztyének Találkozójára, amelynek ezúttal a német-lengyel kapcsolatokat szimbolizáló testvérváros Frankfurt ad otthont. A háromnapos színes programokat kínáló eseményen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is képviselteti magát mintegy hatvan fővel. A rendezvényről Palcsó Attila külügyi zsinati tanácsossal beszélgetünk.

Ülésezett a Generális Konvent Külügyi Hálózata

Kép: Ülésezett a Generális Konvent Külügyi Hálózata

2019 áprilisában Rimaszombatban, a Csillagházban első alkalommal megtartott és a Református Külügyi Fórumként életre hívott, a kárpát-medencei református egyházak külügyi és nemzetközi kapcsolataiért felelős megbízottjainak második találkozójára került sor 2024. január 22-23. között Nagyváradon. Egyházunkat Dr. Palcsó Attila külügyi zsinati tanácsos képviselte.

ÉlesztŐ 2022

Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kép: Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kis Lázár Bence idén koordinátori jobbkézként vett részt az Élesztőn, de azzal a szándékkal, hogy a programokon is megélje a találkozót. Egy mozgalmas napján vele tartottunk, hogy jobban megértsük, mennyi mindent tesznek az önkéntesek a találkozó hátterében, és azt is, honnan van ehhez elegendő motiváció. Képriport.

„Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Kép: „Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Harminc évvel ezelőtt, 1992 novemberében alapították a Fiatal Reformátusok Szövetségét (Firesz), majd öt évvel később megalakult a szervezet Cantate Domino kórusa. A jeles évfordulókat az Élesztő találkozó résztvevői is megünnepelték, mi pedig alapító tagokat és jelenlegi vezetőket kérdeztünk az elmúlt három évtizedről, valamint arról, hogy látják a mai fiatalokat.

A harmadik irány

Kép: A harmadik irány

Szükségünk van arra, hogy szeressük önmagunkat, amelynek forrása Isten felénk irányuló szeretete – Fóris Tamás, a Vekker Keresztény Közösség lelkipásztora az ember önmagával való kapcsolatával folytatta péntek délelőtt a főelőadások sorát.

Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

Kép: Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

„Korunk háborújában a legfontosabb feladat, hogy pontosan tudjuk, mit kér tőlünk Jézus, hogy megváltoztassuk a világ menetét” – vallja Csókay András idegsebész. Az idei Élesztőn „Istennel a műtőben” címmel tartott előadást, amely után saját Istenkapcsolatáról és elhívásáról kérdeztük.

Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

Kép: Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

„Akkor érthetjük meg a kegyelmet, ha elfogadjuk a saját tökéletlenségünket – akkor érkezik el hozzánk a menny kapuja” – Bolyki László igehirdető folytatta tegnap elkezdett gondolatait, ezen a délelőttön az ember Istennel való kapcsolatát helyezve célkeresztbe.

Gyülekezeteink

Pályázat

Kép: Pályázat

A Rozsnyói Református Egyházközség pályázatot hirdet a Rozsnyói Református Egyházközség Iskolaközpontja igazgatói állásának betöltésére 2024. szeptember 1-jétől.

Hívnek lenni mindhalálig

Kép: Hívnek lenni mindhalálig

Bár még ma is szereti megjavítani a saját gépeit, a gyenge látása miatt a kassai ipariskola gépészeti szakát csak két évig látogathatta, majd gimnáziumban kénytelen folytatni tanulmányait. A karácsonykor templomukban szolgáló legátus igehirdetése azonban annyira megragadta, hogy azonnal elhatározta, ő is lelkipásztor lesz. Így indult el lelkészi pályáján Zuti Sándor, aki 46 évig szolgált Vajánban

Könyvbemutató és tudományos konferencia

Kép: Könyvbemutató és tudományos konferencia

A Kálvin Kiadó és a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának Josephus Kutatóintézete 2024. április 10-én 19.00-kor mutatja be Steve Mason Josephus és az Újszövetség című könyvét a Calvin J. Teológiai Akadémia Könyvtárában.

Megmaradásunk záloga

Kép: Megmaradásunk záloga

2024. március 17-én Pozbán három gyülekezet emlékezett a magyar szabadságharcra ünnepi műsorokkal és a megemlékezés koszorúinak elhelyezésével tisztelegtek a márciusi ifjak emléke előtt.

Nagy luxus lenne az elkeseredés

Kép: Nagy luxus lenne az elkeseredés

„Még a mai napig visszacseng a fülembe Uwe Martin Schmidt néhai jókai lelkipásztornak a mondása, aki szerint azokkal kell foglalkozni, akik vannak. Azon keseregni, hányan lehetnénk, mennyi mindent tehetnénk, de nem tudjuk, annak nem látom semmi értelmét. Igyekszem a legjobb belátásom szerint végezni szolgálatomat” – érvel Icso Sándor, aki huszonegyedik éve szolgál Vámosladányon.

Öröm és vidámság jellemezte a bibliaismereti vetélkedőt

Kép: Öröm és vidámság jellemezte a bibliaismereti vetélkedőt

Mózes története, a választott nép kivonulásának és pusztai vándorlásának eseményei mind a hitoktatásra járó gyermekeknek, mind a Szentírást olvasó felnőtteknek jól ismert. Így volt ez a Zempléni Református Egyházmegye azon gyülekezeteiben is, amelyek bekapcsolódtak az idei bibliaismereti vetélkedőbe és a felkészülés során elmélyedtek az Exodus történetében.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2024. április 7-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2024. április 7-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: a szent dolgok megbecsülése, szolgálat az apadó közösségben, Sedivy László, a zsidómentő lelkipásztor.

A Világosság református egyházi műsor húsvéti, 2024. március 31-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor húsvéti, 2024. március 31-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: húsvét, a halál feletti győzelem, a feltámadás ünnepe, küzdelem a rákkal a gyógyulásban való reménységgel, orvos szeretett volna lenni, de végül mégis lelkész lett.

Bibliaolvasó kalauz

2024. április 15., hétfő

Józs 8 és Ef 4,17–32(ÚSZ) „Többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint" (17). Pár évvel ezelőtt hallottam egy politikustól az alábbi megnyilatkozást: „aki úgy beszél, mint egy baloldali, baloldali programot kíván végrehajtani, akinek a szövetségesei baloldaliak, az bizony baloldali." Arra utalt ezzel, hogy hiteltelen, ha egy magát jobboldalinak tartó politikus nagyon jól érzi magát a baloldalon. Az jutott erről eszembe, hogy ugyanilyen furcsa, ha egy magát hívőnek valló ember pontosan úgy él, mint a nem hívők. Úgy beszél, mint a pogányok, úgy viselkedik, mint a pogányok, úgy él, mint a pogányok. Ez a mai ige határozottan felszólít: éles különbség van a két állapot között. Olvasd ezeket a mai igéket úgy, mintha tükörbe néznél közben. Miket kellene elhagynod és miben kellene növekedned? Kérd Istent, hogy tegye gyümölcstermővé hívő életedet!Fohász: Uram, megvallom, hogy sokszor nem méltó Hozzád az, ahogyan hívőként élek... Segíts elhagyni mindent, ami Téged megszomorít! Segíts épülni mindabban, amiben szerinted épülnöm kell! Ámen.

Legújabb képeink

Kép: 230617-3485.jpg

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja.