Egyházunk

Nem kaptunk kivételt - Online térbe kerültek az istentiszteletek

Kép: Nem kaptunk kivételt - Online térbe kerültek az istentiszteletek

Mindenkit sokkolóan ért a hír, hogy az újabb járványügyi rendelkezés értelmében betiltják a tömegrendezvényeket, amelyhez besorolták az istentiszteleteken való résztvételt is. Pár nappal később ugyan enyhítettek ezen a szigorításon, viszont hat főre korlátozták annak megtartását. A kialakult helyzetről Fazekas László püspököt kérdeztük.

Nagyon fájó, hogy ismét szüneteltetnünk kell templomi istentiszteleteinket

A koronavírus járványának 2. hullámával kapcsolatban 2020. október 15-vel újabb rendelkezések léptek érvénybe. Minden intézkedés ellenére a szükségállapot további idejére az egyházak részére az istentiszteletek tartásával kapcsolatban komolyabb engedményt nem kaptunk – írja Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok az egyházközségek számára címzett körlevében.

Pályázat

Kép: Pályázat

A komáromi Református Csillag Óvoda pályázatot hirdet óvópedagógusi állás betöltésére 2020. december 1-től. Az érdeklődők október 30-ig jelentkezhetnek.

Felhívás – koronavírus második hulláma

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnökei körlevélben fordultak a gyülekezetekhez a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának a koronavírus-járvány második hulláma miatt a szeptember 30-án kiadott rendelkezése kapcsán, amelyben kérték a gyülekezeteket és az egyház intézményeit azok betartására. A felhívást teljes terjedelmében közöljük.

Oktatás

Makkai Sándor-díjban részesült Édes Enikő iskolaigazgató

Kép: Makkai Sándor-díjban részesült Édes Enikő iskolaigazgató

229 református intézmény kapott meghívót a Kárpát-medencei református oktatási intézmények tanévnyitójára, amelynek a nyírbátori református templom adott otthont. Az ünnepi istentiszteleten átadták a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszeradományát és a Makkai Sándor-díjakat is. Ez utóbbiban részesült Édes Enikő, az Egyetemes Egyház közoktatási tanácsosa, az Alistáli Református Egyházi Alapisk

Álláshirdetés

A Tompa Mihály Református Gimnázium Diákotthonába keres nevelőt két műszakos munkarendbe 2020. szeptember 1-i belépéssel határozott időre, egy tanévre.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2020. október 18-ai adása

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2020. október 18-ai adása

A műsor témái: Saul elindul megkeresni apja elveszett szamarait, az idősek otthonában és a kórházban is végez szolgálatot Virág Szilvia dunaszerdahelyi beosztott lelkész, alig több mint száz éves, mégis a műemléképületek között tartják számon az iskei református templomot. A református egyházi műsor Iski Ibolya szerkesztésében itt hallgatható meg.

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2020. október 18-án, vasárnap 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Görözdi Zsolt dunaszerdahelyi református lelkipásztor.

A Világosság református egyházi műsor 2020. október 18-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2020. október 18-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Saul elindul megkeresni apja elveszett szamarait, az idősek otthonában és a kórházban is végez szolgálatot Virág Szilvia dunaszerdahelyi beosztott lelkész, alig több mint száz éves, mégis a műemléképületek között tartják számon az iskei református templomot.

A Világosság református egyházi műsor 2020. október 4-ei adása

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2020. október 4-ei adása

A műsor témái: Izráel királyt kért Sámueltől. Az igei üzenetéről Varga László lakszakállasi lelkipásztor szólt a hallgatókhoz. Augusztus utolsó hétvégéjén szervezte meg a konfirmandusok délutánját a dunaszerdahelyi gyülekezet. Látogatóban az épülő hetényi Gólyavár református bölcsődében és óvodában. A református egyházi műsor itt hallgatható meg. Szerkesztő: Iski Ibolya.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – Mk.10,46

"Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid Fia, könyörülj rajtam!"

Igemagyarázat – 2Móz3,16-17

„Menj, gyűjtsd össze Izráel véneit, és mondd meg nekik: Az Úr, atyáitok Istene: Ábrahám, Izsák és Jákób Istene megjelent nekem, és azt mondta: Számon tartalak benneteket és mindazt, amit ellenetek Egyiptomban elkövettek, és elhatároztam, hogy elviszlek benneteket az egyiptomi nyomorúságból… a tejjel mézzel folyó földre."

Igemagyarázat – Zsolt 37,1-7

„Dávidé. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre! Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.”

Igemagyarázat – Zsolt 62,2-3,8-9

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak Ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk.”

Igemagyarázat – Péld 17,22

„A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja.”

Gyülekezeteink

Ahol szeretet és megbocsátás van, ott nagyobb az összhang

Kép: Ahol szeretet és megbocsátás van, ott nagyobb az összhang

Október 11-én iktatták be a simonyi református templomban Abaházi Zsolt megválasztott lelkipásztort. A szigorú járványügyi szabályoknak betartásával az ünnepi istentisztelet csak szűk körben valósulhatott meg.

„Rendíthetetlenül hiszünk Istenben és hűséggel szolgáljuk őt.” - Megtartotta egyházmegyei közgyűlését a Barsi Református Egyházmegye

Kép: „Rendíthetetlenül hiszünk Istenben és hűséggel szolgáljuk őt.” - Megtartotta egyházmegyei közgyűlését a Barsi Református Egyházmegye

2020. október 12-én tartotta meg őszi, az egyetemes és az egyházmegyei tisztségekre való jelölő közgyűlését a Barsi Református Egyházmegye Nagypeszeken. A Közalap építkezési keretéhez az idén is az ipolypásztóiak kérelmét továbbítják, de megvitatásra került két gyülekezet telekcserére vonatkozó felterjesztés is.

Volt sok választási lehetősége, de mégis Csarnahó és Bári mellett döntött

Kép: Volt sok választási lehetősége, de mégis Csarnahó és Bári mellett döntött

A borsi vasútállomásnál az autóbusz már várja az utasokat, amely szinte tele van iskolásokkal. A faluból kitérve az egyik elágazásnál már dombra felfelé vezet az út, egyre feljebb.Mire Csarnahóra, a szintén dombon lévő református templom előtti megállóhoz ér, már teljesen üres. A településen, ahol szinte csak reformátusok élnek, 25 éve szolgál a Nagykövesdről származó Tóth Szilvia.

Jelölő közgyűlést tartottak Szepsiben

Kép: Jelölő közgyűlést tartottak Szepsiben

Október 11-én tartotta meg az egyetemes és egyhámegyei tisztségekre jelölő közgyűlését az Abaúj-tornai Református Egyházmegye. A gyűlésnek – az érvényben lévő járványügyi szabályok tiszteletben tartása mellett – a szepsi gyülekezet temploma adott otthont.

Famíliák szorgalmasságát hirdeti…

Kép: Famíliák szorgalmasságát hirdeti…

„Tornaújfalu az abaúj-tornai egyházmegyéhez tartozik, és földrajzilag Szepsitől 14 kilométerre, délnyugatra, a Kassai-völgykatlan nyugati részében, a Nagy-Bódva folyó menti rónán terül el. A település határának déli része a Magyarországgal közös országhatár egy szakaszát képezi. Lakossága 322 lélekszámú” – kezdte ismertetőjét a kiváló helytörténeti ismeretekkel rendelkező Brunácky Mónika,

Otthon nélkül maradt anyáknak és gyermekeiknek nyújtanak segítséget

Kép: Otthon nélkül maradt anyáknak és gyermekeiknek nyújtanak segítséget

Kilenc éve nyújt teljes diszkréció mellett átmeneti megoldást az ártalmas környezetből való kiszakadásra és az újrakezdésre, de a munkahelyük elvesztése miatt fedél nélkül maradt édesanyákat és gyermekeiket is fogadja a perbenyíki Jó Pásztor Háza Anyaotthon.

Kapcsolataink

Elhunyt dr. Adorján Gusztáv tiszántúli főgondnok

Kép: Elhunyt dr. Adorján Gusztáv tiszántúli főgondnok

2020. október 21-én, hajnalban magához hívta Teremtője dr. Adorján Gusztávot, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktató Kórház főigazgatóját. Isten 66 évet adott neki. Életét az „Orando et laborando!” - Imádkozva és dolgozva jelszava mentén élte.

Generális Konvent Elnökségének körlevele

A világméretű koronavírus-járvány idején rendhagyó, digitális ülést tartott a Generális Konvent elnöksége. A tanácskozáson áttekintettük a Magyar Református Egyház helyzetét, valamint kifejeztük testvéri közösségünket is egymással, melyet az ideiglenes elszigeteltségünk sem rendíthet meg. Szomorú szívvel hoztuk meg a döntést, hogy a májusra tervezett Egységnapunkat 2021-re halasztjuk.

A Generális Konvent húsvéti körlevele

Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink! Az egyházi évben két nagyon fontos, kötött idejű felkészülési időszak van. Mindkettő negyven-negyven napig tart. Mindkét időszak középpontjában a húsvéti esemény, Jézus Krisztus feltámadása áll. Az első negyven nap a visszahúzódásnak, a befelé fordulásnak, a lemondásnak és az elcsendesedésnek az időszaka.

Közös imádságra szólította a pápa a világ keresztyéneit

Mondjuk el közösen a Miatyánkot március 25-én, szerdán délben!

Kézzel fogható az összefogás

Kép: Kézzel fogható az összefogás

A koronavírus-járvány idejére Ausztria is megszorító intézkedéseket foganatosított. Hogyan tudják megoldani a diaszpórában élő magyarok lelkigondozását? – erről Karvansky Mónika református lelkipásztort, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat lelkipásztorát kérdezzük.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – Mk.10,46

"Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid Fia, könyörülj rajtam!"

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Memoár

Telnek a napok. Telnek a hetek. Kezdek hozzászokni. Már csak néha lepődök meg, mikor az ismerős színű autóból nem egy ismerős tekintet néz vissza rám ... ...

Munkatársi nap Kassán

Közel fél év után, szeptember utolsó előtti hétvégéjén találkozott a Firesz Abaúj – Zemplén Területi Egység csapata és vezetősége, egy munkatársi alkalommal egybekötött közgyűlés erejéig. Az ... ...

Nyárzáró TiniBátor találkozó

A TiniBátor nem mindennapi alkalom. Nem pusztán abból a szempontból, hogy a statisztika szerint az év hány napján tudunk eljutni egy fiatal hívőket tömörítő alkalomra ... ...

Pillanat

Ahogy kinézek az ablakon megáll rajta a tekintetem. Hirtelen megállok, nem tudok máshová nézni. A lábaim szinte maguktól indulnak el kifelé a szobából, hogy minél ... ...

Ilyen volt az első TiniBátor találkozó

2020 tele van nem várt meglepetésekkel. Kiszakadtunk a megszokott kerékvágásból, a terveink meghiúsultak, maradt az egyedüllét és a bizonytalanság, hirtelen sok szabadidő, aggodalom, hogy mire ... ...

Diakóniai Központ

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

FELHÍVÁS gondozói/gondozási kérvények benyújtására

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja lehetőséget kínál a gyülekezeti tagoknak, hogy bekapcsolódjanak a házi gondozói szolgálat 2018 szeptemberétől induló országos keresletorientált programjába a ... ...

Legújabb képeink

Kép: 01-180904-0207.jpg