Egyházunk

Körbeölel – új hanghordozót adott ki a Cantate Domino kórus

Kép: Körbeölel – új hanghordozót adott ki a Cantate Domino kórus

A reformáció 500. évében jelent meg az idén fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő Fiatal Reformátusok Szövetségének Cantate Domino kórusa harmadik, Körbeölel című hanghordozója.

Ex Libris Díj a Kálvinista Szemlének

Kép:  Ex Libris Díj a Kálvinista Szemlének

Ex Libris Díjjal minősítték az illetékes kuratórium döntése alapján a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapját, a Kálvinista Szemlét és a Remény, szlovákiai magyar katolikus hetilapot. A díjat Brüsszelben, az Európai Parlament épületében Gubcsi Lajos adta át Fazekas László püspöknek és Szakál Lászlónak, a Reményt kiadó Glória Egyesület elnökének.

Közösségi feladatok, jövőkép és az anyagiak

Kép: Közösségi feladatok, jövőkép és az anyagiak

„Anyagi kérdések a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban” címmel került sor a hét magyar egyházmegye őszi lelkésztovábbképzőjére, melynek a társszervezésébe ezúttal a Kulturális és Közművelődési Központ is bekapcsolódott. A mályi és nagybörzsönyi helyszínnel, de azonos témakörben megtartott alkalmon a magyar egyházmegyék lelkipásztorai vettek részt.

Múlt, jelen, jövő hitvallói

Kép: Múlt, jelen, jövő hitvallói

A reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett emléknap az ünnepi istentisztelet után a hitvallók emlékművének a leleplezésével és a Csillagház átadásával folytatódott, valamint egyháztörténeti előadással.

Oktatás

Tompa, mint papköltő is fókuszba került a tanári emlékkonferencián

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége november 24-e és 26-a között szervezte meg Rimaszombatban a „Meggyúlt szövétnek” címmel országos tanári emlékkonferenciáját Tompa Mihály papköltő születésének 200. évfordulója alkalmából. A találkozónak a Gömöri Református Egyházmegye is a társszervezője volt

Reformációi emléknap a Református Teológiai Karon

A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs Központ közös rendezésében 2017. november 8-án szervezte meg a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a Tudomány és Technika Hete keretében a reformációi emléknapot.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2017. december 25-ei ajánlata

2017. december 25-én, karácsony első napján 9.00 órai kezdéssel a Pátria rádió élő istentiszteletet közvetít az érsekújvári református templomból. Igét hirdet Sasák Attila lelkipásztor. Az ige- és a liturgia szolgálatát Sasák Ilona beosztott lelkipásztor végzi. Közreműködik a gyülekezet Hálaadás kórusa.

Hiánypótló színes kiadvány jelent meg a Zempléni Református Egyházmegye templomairól

Kép: Hiánypótló színes kiadvány jelent meg a Zempléni Református Egyházmegye templomairól

„Itt van Isten köztünk” hirdeti immár az ismert református énekvers sorait az a kiadvány is, aminek ünnepélyes bemutatására 2017. december 10-én Kisgéresben, a XI. Bethlen Kata adventi szavalóversenyen került sor. A könyvbemutatóval egybekötött egyházmegyei alkalmat Kendi Csaba, a Zempléni Református Egyházmegye esperese nyitotta meg az 1Thessz 5,16-18 igeversek alapján, utalva a hálaadás okaira,

Világosság református egyházi műsor 2017. december 10-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz az adventről, a várakozás időszakáról, de arról is, hogy több évtizedes szolgálat után nyugalomba vonult lelkipásztoroknak is megköszönték munkájukat a reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett emléknapon Rimaszombatban, valamint bemutatjuk a rimaszombati egyházközség Csillagház konferencia-központját.

A Világosság református egyházi műsor 2017. november 26-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz István védőbeszédéről és megkövezéséről, de arról is, hogy lelkészeket szenteltek fel és felavatták a gályarab-hitvallók emlékművét Rimaszombatban.

Gyülekezeteink

Jókán harmónium helyett már orgona kíséri az énekeket

Többek régi álma vált valóra a reformáció 500. évfordulóján Jókán, amikor felszentelték az új orgonát. Nyolcvanhárom év után harmónium helyett ezentúl már orgona kíséri a gyülekezeti éneklést köszönhetően a hívek adakozásának is.

Megújult a 170 évvel ezelőtt felszentelt kulcsodi templom

Külsőleg részlegesen, de belülről teljesen megújult a 19. század negyvenes éveiben épült, 1847 novemberében felszentelt templom köszönhetően a hívek adományának és a jelentős magyarországi támogatásnak. A munkálatok három évig tartottak.

In memoriam - id. Erdélyi Pál (1936-1997)

2017. december 10-én az ógyallai templomban az örömteli, Krisztust váró ádventi előkészületbe a fájó emlékezés szomorúsága is vegyült. Kerek húsz esztendő telt el azóta, hogy a drága hitvestársat, édesapát, két gyülekezetet, valamint a komáromi egyházmegyét pásztoroló esperes-lelkészt, id. Erdélyi Pált hazaszólította megváltó Ura.

A reformáció évére újult meg a 225 éves hetényi református templom

Kép: A reformáció évére újult meg a 225 éves hetényi református templom

A négy évig tartó felújítási munkálatok befejezéséért adott hálát 2017. december 10-én, vasárnap a hetényi református gyülekezet. Nemcsak a külső támogatásoknak, hanem a hívek adakozásának is köszönhetően újulhatott meg az idén 225 éves templom. A felújítás teljes költsége 75 357 eurót tett ki.

Fiatal tehetségek felkarolását szolgálta a jótékonysági koncert Somorján

Kép: Fiatal tehetségek felkarolását szolgálta a jótékonysági koncert Somorján

Második alkalommal szervezte meg jótékonysági koncertjét a Pozsonyi Református Egyházmegye a kárpátaljai ifjú zenei tehetségek támogatására a Kárpátalja Nincs Egyedül program keretén belül. Az adományoknak köszönhetően az idén ezer euró gyűlt össze erre a célra.

Megújult a miglécnémeti református templom

A magyar kormány jelentős támogatásának köszönhetően újulhatott meg az idén 130 éves miglécnémeti református templom.

Kapcsolataink

Nemzetszolgálat és az ökuménia

Kép: Nemzetszolgálat és az ökuménia

Belkörű eszmecserére került sor az Európai Parlament székhelyén A kisebbségi nyelvek szerepe az egyházak pasztorációs tevékenységében címmel. A rendezvényen részt vett Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok.

Egyházak finanszírozásáról tanácskoztak

Pozsonyban, a Katolikus Püspöki Konferencia Generális Titkársága épületében tanácskoztak a Szlovákiai Keresztyén Egyházak legfelsőbb vezetői és a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke.

Reformációi emlékérem Miloš Klátik püspöknek

Kép: Reformációi emlékérem Miloš Klátik püspöknek

2017. november 27-én a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Generális Püspökségén adta át Fazekas László püspök Miloš Klátik püspöknek azt az emlékérmet, amelyet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a Reformáció 500. évfordulójára a hitvalló gályarabokra emlékezve adott ki.

Nyilatkozat a civil társadalom támogatásáról

2017. november 27-én írta alá Pozsonyban öt keresztyén egyház legfelső vezetőjének és a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Szövetsége képviselője a civil társadalom támogatásáról szóló nyiltkozatát. A dokumentumot Fazekas László püspök is ellátta kézjegyével.

Együtt képviselni az igazságot

„Lehet a reformációt úgy ünnepelni, mint ami nem néhány felekezet, egy részközösség ügye, hanem részt vállalás a közös hivatásból, amely ránk bízatott" – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a reformációi emlékév központi rendezvényén, a protestáns egyházak ünnepi istentiszteletét követően. A megemlékezésen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház több gyülekezete is képviseltette magát.

események továbbiak →

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Némán

Vannak érzések, gondolatok, amelyek valamiért nem válnak hallható szavakká, kimondatlanok maradnak. Ezek a szavak a szívünkre nyomtatódnak, s az arcunkon csorognak le könnyek alakjában.       Jel ... ...

Gyümölcsöt teremni – a fiatalok életében

A Firesz szervezésében az Exodus csoport vezetője tartott Tanítványképző akadémiát Kassán   Jézus kijelentése szerint az egyház missziója a tanítványok személyes képzése, az evangélium továbbadása mindenkinek ... ...

Vezetőségi gyűlés 2017/11

Egy szép nyaralóban, Marcelházán tartottuk meg az idei 11. vezetőségi ülést 2017. augusztus 13-án. Erre a kiváló helyre Tünde és János hívott meg minket. Egy ... ...

ÜditŐ gyerektábor 2017, Pácin

Lelki ÜdítŐ a nyári forróságban         július 17-e és 21-e között újra a pácini Tóparti nyaralóban tartottuk a Firesz ÜdítŐ-nek nevezett gyerektáborát. A mindennapi tevékenységet szoros ... ...

Vezetőségi gyűlés 2017/9-10.

Az előző hónapokhoz hasonlóan a júniusi vezetőségi gyűlés is “két felvonásban” zajlott. Múlt héten két alkalommal is skype konferenciát tartottunk, hogy minél több pontot át ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-035503.jpg