%2017.%02.%22.

Egyházunk

Házi gondozói képzés kárpátaljaiakkal

Befejeződött a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának házi gondozói képzése. Az öt hetes ápolói képzésen – köszönhetően a svájci székhelyű HEKS alapítvány támogatásának – már nemcsak szlovákiaiak, hanem a határon túli kárpátaljaiak is részt tudtak venni.

A reformációi ünnepségeknek felkiáltójellé is kellene válniuk

Gazdag programmal tervezi megünnepelni a reformáció 500. évfordulóját a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. Központi rendezvények, gyülekezeti alkalmak, egynapos egyházmegyei rendezvények, ifjúsági találkozók és különböző versenyekben mérettethetik meg magukat a református iskolák tanulói, de még más programok is gazdagítják a megemlékezést. Fazekas László püspökkel beszélgetünk.

A reformáció üzenete ugyanaz, mint 500 évvel ezelőtt

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is méltóképpen kívánja megünnepelni a reformáció 500. jubileumi évfordulóját. Először arról beszélgetünk Fazekas László püspökkel, hogy mi történt 1517-ben, hogyan indult el Luther Márton vitairata alapján a reformáció, milyen nehézségekkel kellett szembesülni a követőknek és milyen változásokat eredményezett az egyház megújulására irányuló törekvés.

Pályázat

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa – összhangban az egyházzenei osztály szervezeti és működési szabályzatának 7. §-ában foglaltakkal – pályázatot hirdet az egyház egyházzenei osztálya igazgatói tisztének betöltésére. Jelentkezési határidő 2017. február 28.

Oktatás

Zenei játék – I. forduló kiértékelése

Az 1. forduló kérdéseire 36 helyes megfejtés érkezett. A sorsolásra 2017. február 17-én került sor.

"Istennél van segítségem és dicsőségem" (Zsolt 62,8) - Beszélgetés Borsányi Márton Péterrel

Az Egyházzenei Osztály által a reformáció 500. évfordulójának évében rendezett egyházzenei kvízjáték 1. fordulójának nyerteseit Borsányi Márton Péter orgona- és csembalóművész sorsolta ki. Bodnár Noémi beszélgetett vele pályafutásáról és az egyházzenéről.

Sajtó

Megjelent a Kálvinista Szemle februári száma

Kép: Megjelent a Kálvinista Szemle februári száma

Kitárt szívvel kell fogadnunk Istent, tanácsolja Nagyné Révész Andrea (a hanvai, a lénártfalvai és a csízi gyülekezetek lelkipásztora) a vezércikkben. De a mellette olvasható írás sokak gondolkodását tükrözi: Nincs idő Jézusra.

A Világosság református egyházi műsor 2017. február 12-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája a krisztusi szeretet. Szó lesz az előreformátornak tartott Husz Jánosról, valamint arról, hogy milyen rendezvények várhatóak a reformáció 500. évfordulója alkalmából.

Jutalmam, hogy tehetem - Ünnepi kiadvány a Diakóniai Központ fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából

A Diakóniai Központ megalapításának 10. évfordulója alkalmából „Jutalmam, hogy tehetem” címmel egy ünnepi kiadványt készített. A kötet címe a Philadelphia egyletbeli diakonisszák jelmondata volt, de a könyv készítői is magukénak érzik, hiszen azt vallják, hogy már az is az Isten kegyelme, hogy szeretettel szolgálhatunk egymásnak.

A Világosság református egyházi műsor 2017. január 29-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban nemcsak arról lesz szó, hogy miért ne nyugtalankodjék a szívünk, hanem arról is, hogy miért Jézus az Atyához vezető út. Beszélgetés hangzik el a reformáció 500. évfordulója kapcsán, majd bemutatásra kerül a garamvezekényi gyülekezetet.

Gyülekezeteink

Megújultak a madi református templom és parókia nyílászárói

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hathatós támogatásának köszönhetően újultak meg a templom nyílászárói, de saját forrás felhasználásával a parókia ablakainak egy részét is sikerült kicserélni.

Három év alatt épült fel a zétényiek temploma

A szórványban lévő zétényi reformátusok sem akartak lemaradni a leányegyházközséggé váló Boly és Szinyér mellett. A saját szükségletüknek megfelelő templomot álmodtak meg maguknak, amely a 2016-os évben vált teljessé köszönhetően az építést elősegítő, különböző forrásokból érkező jelentős anyagi támogatásoknak.

A gályarabok emléke Gömörben és Abaúj-tornában

A protestáns gályarab mártírok lelki-szellemi örökségére emlékeztek 2017. február 11-én Rozsnyón, a Gyászévtized – a reformáció eszméiért című egyháztörténeti konferencián.

Adományok Kárpátaljára és Gömörbe a pozsonyi egyházmegyéből

A pozsonyi egyházmegye nyolc gyülekezete adományának – gyermekruháknak, cipőknek és játékoknak – örülhetett 2017. februárjának elején a kárpátaljai guti református gyülekezet. Decemberben szintén érkezett egy szállítmány Kárpátaljára, de a Gömörben élő hátrányos helyzetűek is részesültek az adományokból.

Új tetőt kapott a nagytoronyai parókia, de fokozatosan újulnak meg a belső terek is

A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának segítségével a 2016. esztendőben kicserélték a több mint száz éves nagytoronyai parókia tetőzetét.

Gulácsy Lajos Ösztöndíj első kedvezményezettjei

Kép: Gulácsy Lajos Ösztöndíj első kedvezményezettjei

A Pozsonyi Református Egyházmegye küldöttsége 2017. január 30-án találkozott az ösztöndíjprogram első kedvezményezettjeivel, és átadásra került a képzésüket kiegészítő, illetve a felsőoktatási felvételi kiadásaikat támogató 1 300 euró keretösszeg.

Kapcsolataink

Mályiban tanácskoztak a református egyházvezetők

Mályiban ülésezett a Generális Konvent Elnöksége, a Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő testület. A kétnapos tanácskozáson többek között az idei programok előkészületeiről és a részegyházak életét érintő aktuális kérdésekről egyeztettek.

Felvidéken jártunk – Jézus Krisztus hű katonái között

Február 5-én, a hónap első vasárnapján most kivételesen nem a budai gyülekezettel voltunk, nem vettünk részt az itteni úrvacsorai közösségben. Más módon ünnepeltük ezt a vasárnapot. Kilépve a saját komfortzónánkból, elhagyva a fűtött templomunkat - a felvidéki négy testvér-gyülekezeti közösségünkkel vettünk részt négy istentiszteleten.

Megkezdődött a házasság hete

Vasárnap kezdődött a 2017. február 19-ig tartó Házasság hete programsorozat. Országszerte és a határon túl több mint 250 előadással, kulturális programmal irányítják a figyelmet a házasságra, a család fontosságára - mondta Herjeczki Kornél, a házasság hete mozgalom országos koordinátora az M1 aktuális csatornán vasárnap.

Reformáció éve – Nyitó istentisztelet Debrecenben

Kép: Reformáció éve – Nyitó istentisztelet Debrecenben

2017. január 31-én a debreceni Nagytemplomban ünnepi istentisztelet keretei között nyitotta meg a reformáció jubileumi emlékévét a Magyar Református Egyház. Az eseményen részt vett Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke és Fekete Vince főgondnok.

Kettős jubileumot ünnepelnek a magyar reformátusok

Kép: Kettős jubileumot ünnepelnek a magyar reformátusok

„Az évforduló emlékeztet célkitűzéseinkre: azt kell munkálnunk, hogy a keresztyének a hit élő forrásához, Isten kegyelméhez találjanak” – fogalmazott Bogárdi Szabó István püspök január 31-én Debrecenben. A Magyar Református Egyház reformációi jubileumi évét megnyitó istentisztelet előtt az emlékév jelentőségéről és programjairól tartottak sajtótájékoztatót.

események továbbiak →

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Vezetőségi gyűlés 2017/1-2

Komárom – iroda vasárnap (febr. 12.) és skype konferencia csütörtök (febr. 16.)   Jelenlevők – Gyurcsis Júlia, Bugyi Ágnes, Chrén Veronika, Kelemen Sándor, Édes János Múlt vasárnap február ... ...

3 óra Örösben

2017.02.10.-én, pénteken, hosszas egyezkedés után újra találkozott a keleti régió ifjúság magja Örösben.  A délutáni összejövetelen ismét láthattuk ismerőseinket, barátainkat, akikkel megosztottuk ... ...

Találkozó a Zsinati Elnökség tagjaival

2017. január 21-én négy vezetőségi tagunk (Édes Zsófia, Bugyi Ágnes, Édes János és Kelemen Sándor) és az országos Firesz elnöke (Kiss Miklós) Rimaszombatban egy megbeszélésen ... ...

Vezetőségi gyűlés 2016/11

Komárom – Iroda, 2016. november 12-13., 20:00 – 02:30 Jelenlévők: Édes Zsófia, Chrén Veroni, Bugyi Ági, Édes János, Kelemen Sándor, Szabó Eszter, Gyurcsis Júlia               Egy ... ...

Közgyűlés összehívása

A Firesz-Duna Mente vezetősége hivatalosan is összehívja a szervezet tagjaiból álló közgyűlést, 2016.október 29-re, Jókára (Betlehem Missziós Központ). Ahogy az korábban is jeleztük, ez ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-085568.jpg