%2017.%04.%23.

Egyházunk

Gyászhír

Özv. Ásványi Jánosné szül. Nyitrai Katalin, a királyhelmeci egyházközség néhai lelkipásztorának felesége életének 77. évében teremtő Urához költözött. Búcsúztatására a feltámadás reményében 2017. április 15-én, 11:00 órakor kerül sor a kassai köztemetőben. Ezt követően földi maradványait a királyhelmeci temetőben 14:00 órakor helyezik végső nyugalomra.

Gyászhír

Szabó László, a Gömörhorkai Református Egyházközség és leányegyházközségeinek nyugalmazott lelkipásztora életének 77. évében 2017. április 11-én - hosszas betegség után - teremtő Urához költözött. Temetése 2017. április 14-én, 14 órától lesz a szádalmási református templomban.

Nagyon szép sikerek Kisvárdán

A Felvidéki Református Szavalóverseny országos döntőjének helyezettjei részt vettek 2017. április 10-én és 11-én egy újabb megmérettetésen. A kisvárdai Tőkés László Alapítvány rendezte meg ekkor kizárólag versmondók részére a szavalóversenyét, amelyen magyarországi, erdélyi, kárpátaljai és felvidéki diákok vettek részt.

A Fegyveres Testület lelkipásztorai tanácskoztak Komáromban

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma Fegyveres Testületei keretében működő Ökumenikus Lelkigondozói Szolgálat lelkipásztorai kétnapos tanácskozást tartottak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház komáromi püspöki hivatalában Milan Petrula alezredes vezetésével.

Oktatás

Ima csellóra és írott Szóra

Kép: Ima csellóra és írott Szóra

Az egyházzenei játék 3. fordulójának nyerteseit Füle Tamásné Miklóssy Hajnalka, a Dunamelléki Református Egyházkerület Bibliás könyvesboltjának vezetője sorsolta ki. Bodnár Noémi kérdezte őt a zenéhez fűződő kapcsolatáról és jelenlegi munkájáról.

Pályázat

A Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat, Daxner u. 42 pályázatot hirdet pedagógus munkakör betöltésére.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2017. április 16-ai ajánlata

A Pátria rádió húsvétvasárnap 10.00 órakor élő istentiszteletet közvetít a rétei református templomból. Igét hirdet Bohony Beáta lelkipásztor. Szolgál a gyülekezet énekkara. Orgonán kísér Szabó Kálmán és Szabó Zsuzsanna. A műsor szerkesztője: Iski Ibolya.

A Világosság református egyházi műsor 2017. április 9-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő virágvasárnapi műsor fő témája Jézus jeruzsálemi bevonulása. Szó lesz a Sókszelőcén megtartott lelkészbeiktatásról, de megkérdezzük Szabóné Híres Erzsébet lelkipásztort, aki negyven éves szolgálat után vonult végleges nyugalomba.

A Világosság református egyházi műsor 2017. március 26-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája a Mester és tanítványai, de beszámolunk a reformáció 500. évfordulója alkalmából meghirdetett Felvidéki Református Szavalóverseny Alistálon megtartott elődöntőjéről is.

A Világosság református egyházi műsor 2017. március 12-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája a böjt. Szó lesz a szent böjtről, a reformációs faültetésről, a bacskai református gyülekezetről, valamint egy különleges bemutatkozás is elhangzik.

Gyülekezeteink

Budapesten vendégszerepelt a hetényi Tábita bábcsoport

Kép: Budapesten vendégszerepelt a hetényi Tábita bábcsoport

Virágvasárnap, 2017. április 10-én a Budapest-fasori református gyülekezetbe látogatott el a hetényi Tábita bábcsoport, 18 gyermek és 3 felnőtt kísérővel, élükön a helyi lelkésznővel, a bábcsoport alapítójával és vezetőjével Écsi Gyöngyivel. A csoportot a fasori gyülekezet lelkésznője Somogyi Ficsor Krisztina hívta meg.

Erőm és énekem az Úr

A Zempléni Református Egyházmegye VI. kórustalálkozójára a hagyományokhoz híven virágvasárnap került sor a kistárkányi református templomban hét kórus részvételével.

Nagypénteki egyházmegyei istentisztelet

A reformáció 500 évfordulója alkalmából a Komáromi Református Egyházmegye 2017. április 14-én, 10.00 órakor közös, nagypénteki istentiszteletet tartott a komáromi református templomban. Igét hirdetett Szénási Szilárd esperes. Úrvacsoraosztás szolgálattevői Dobai Sándor, Erdélyi Pál, Czinke Zsolt, Erdélyi Zoltán, Fazekas Zsuzsanna lelkipásztorok és Szénási Szilárd esperes voltak.

Németországi támogatással újult meg a gyülekezeti ház Vágfarkasdon

Kép: Németországi támogatással újult meg a gyülekezeti ház Vágfarkasdon

Ötvenöt ezer euróból újult meg a nyolcvan évvel ezelőtt épült, de korábban különféle célokra használt, a helyiek által csak „dalárda teremnek“ nevezett épület, amelyben mára már a gyülekezeti alkalmak is helyet kapnak. Az elmúlt évben elvégzett munkákért 2017. április 9-én, virágvasárnap ünnepi istentiszteleten adták hálát.

Tornalján hálát adtak a megújult tetőzetért

„Ím béjöttünk nagy örömben Felséges Isten, A te szentidnek gyülekezetébe, A te templomodba, Felséges Atya Isten”- hangzott fel a tornaljai templomban az Istent dicsérő ének, amikor is nagy örömmel gyűltek egybe a hívek, hogy hálát adjanak a Gondviselő Istennek a templom tetőzetének, de egyben a parókia felújításáért, amely az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatásból újulhatott meg

Játékos formában, közelebb Istenhez - Ifjúsági találkozók a Barsi Református Egyházmegyében

Egyre népszerűbbek a Fiatal Reformátusok Szövetségének ifjúsági programjai. Idén már a Barsi Református Egyházmegyében is szerveznek ifjúsági alkalmakat.

Kapcsolataink

Együtt a szeretetszolgálatban

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja 2017. április 7-én Beregszászon együttműködési megállapodást írt alá a Kárpátaljai Keresztyén Diakóniai Alapítvánnyal.

Hazai és nemzetközi együttműködés a gondozói képzésben

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja 2017. március 3-án együttműködési megállapodást írt alá a továbbképzést és átképzést biztosító eperjesi székhelyű VaV Akadémiával.

Kárpát-medencei borászok és szőlészek találkozója

Kép: Kárpát-medencei borászok és szőlészek találkozója

Idén 5. alkalommal került megszervezésre a BORUM március első hétvégéjén. A háromnapos találkozónak Vámosladány volt a központja.

Egységünnep lesz Nagyváradon

Május 20-án a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ad otthont a nagyváradi várban a Református Egység Fesztiválnak. A nagyszabású rendezvény jelmondata Náhum próféta intése: „Őrizd a várat!" (Náhum 2,1).

Mályiban tanácskoztak a református egyházvezetők

Mályiban ülésezett a Generális Konvent Elnöksége, a Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő testület. A kétnapos tanácskozáson többek között az idei programok előkészületeiről és a részegyházak életét érintő aktuális kérdésekről egyeztettek.

események továbbiak →

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Tisztújítások sora a Duna Mentében

A Firesz – Duna Mente idei első Munkatársi hétvégéjén, Jókán, elkezdődött a tisztújítások többé-kevésbé hosszú sora, ugyanis ezen az éven vár ránk egy teljes körű tisztújítás ... ...

Ő mondta

– Uram, kérlek gyere velem… Fontos lenne. Életbevágó. – Csak a csodáim kellenek? Mikor fogtok végre hinni? Mikor veszitek észre ki vagyok, és miért jöttem? – Uram hiszek ... ...

Vezetőségi gyűlés 2017/3-4.

Komáromi gyűlés személyesen (márc. 12.) és telefonos egyeztetés (márc.19.) Komárom (márc.12.) Jelenlévők: Édes Zsófi, Chrén Veroni, Kelemen Sanyi, Édes János, Bugyi Ági   Március ... ...

Vezetőségi gyűlés 2017/03/25

Jelenlévők: Járosi Sztella,  Orémus Péter, Kiss Miklós, Hozák Viktor,  valamint videóbeszélgetésben bekapcsolódott  Hires Katalin. A Firesz Abaúj-Zempléni Területi Vezetősége megtartotta első gyűlését Kassán – 2017. március ... ...

Sunshine, Happiness…

…pálmafák, tengerpart, tenger… hát erről is szólhat az ifjúsági munka! 🙂 … legalább is a European Youth Ministry Network konferenciájának szüneteiben. Március 7–9. között Spanyolországban jártam ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-175708.jpg