Egyházunk

Jó reménységgel péntektől kinyithatnak a templomok

A kormánykoalíciós tanács javaslata alapján 2021. december 10-től, péntektől a templomokban már lehetne jelenléti istentiszteletet tartani az oltottak és a koronavíruson 180 napon belül átesettek részére.

Felkészülten kell várnunk Jézus Krisztust

Mivel a szlovák kormány az elmúlt héten szerdán ismét országos zárást rendelt el, amelynek következtében a templomokban – előreláthatólag két hétig – nem tartható a hívek számára istentisztelet, ezért a lelkipásztorok ismét visszavonultak az online térbe, és facebook oldalon vagy youtube csatornákon keresztül hirdették Isten igéjét.

Isten az életünkbe való nagy belépésre vár

Isten meghallgat, mert ha Ő nem figyelne ránk, akkor nem szolgálná az idő sem az Ő velünk való kapcsolattartásának a lehetőségeit, márpedig még az idő is azt szolgálja, hogy mi az Úrral kapcsolatba kerülhessünk. Így jutottunk megint az advent – az Úr érkezésére való várakozás – ünnepélyes időszakába – összegzi a várakozás lényegét Rákos Loránt egyetemes lelkészi főjegyző ünnepi gondolataiban.

Állásajánlat

A rimaszombati Református Oktatási Központba magyar nyelv és irodalom – angol nyelv szakos tanárt keresnek azonnali belépéssel.

Oktatás

Ébredés, lelki megújulás és társadalmi reformok

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, és a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Vallástudományi Szekciója közös szervezésében 2021. november 18-án nemzetközi konferenciát tartott: Revival, Social Reform and Spiritual Reform in Central and Eastern Europe (Ébredés, lelki megújulás és társadalmi reformok) címmel.

Neves elődök neveit viseli négy tanterem

Kép: Neves elődök neveit viseli négy tanterem

„A mai napon olyan esemény valósul meg, melyet hosszú idő óta terveztünk” – kezdte köszöntőjét Lévai Attila a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánhelyettese a kar névadó ünnepségén. November 12-én négy tantermet neveztek el olyan felvidéki református lelkészekről, akik a XX. század legnehezebb időszakában is hűen szolgálták egyházukat.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2021. december 5-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2021. december 5-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: a reménység üzenete az adventi időszakban, Királyhelmecen megnyitotta kapuját az Édenkert református óvoda és bölcsőde, 80 évvel ezelőtt vált anyaegyházközséggé a dunaszerdahelyi gyülekezet.

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. december 5-én, advent második vasárnapján 8.05 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Kiss Miklós örösi lelkipásztor.

ÉlesztŐ 2021

Én voltam, én vagyok

Kép: Én voltam, én vagyok

Csak személyesen, önmagunk felől indulva hirdethetjük az evangéliumot – vallja Hozák Viktor. A szőlőskei lelkipásztor az idei ÉlesztŐ esti áhítatain is ennek jegyében szolgált, a találkozó után pedig tapasztalatairól és a témáról kérdeztük.

„Isten visszahódította szívemet”

Kép: „Isten visszahódította szívemet”

Kérdésre válaszok, mosolyra mosolyok, közeledésre közeledés, bűnre kegyelem – ezek voltak az idei ÉlesztŐ legfontosabb, megerősítő tapasztalatai. Alig öt nap alatt is nagyon hosszú utat jártak be a találkozó résztvevői, hogy aztán mindezt továbbadhassák saját közösségeikben. Így válhat valósággá a záróistentisztelet üzenete: eljött a szavak nélküli igehirdetés ideje.

Nincs más választás

Kép: Nincs más választás

„Vigyázzunk, ne legyünk olyanok, mint azok, akik ettek a kenyérből, hallották az igét és mégsem tudták megragadni a lehetőséget” – figyelmeztetett az idei ÉlesztŐ utolsó főelőadásán Szanyi György lelkipásztor.

Tekints a tükörbe!

Kép: Tekints a tükörbe!

„Ha csak önmagunkig jutunk az nem megoldás, megérthetünk dolgokat múltunkból és jelenünkből, de egyedül nem ismerjük meg önmagunk valóságát” – a csütörtök délelőtti főelőadással folytatódott az ÉlesztŐ Várhosszúréten.

Kinek mondod őt?

Kép: Kinek mondod őt?

Miért kérdez rá Jézus arra, amire ismeri a választ? Mit mond ma a világ róla? Mihez kötik, hogyan általánosítják? És mi a saját válaszunk? Ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket vetett fel Szanyi György hajdúsámsoni lelkipásztor az idei ÉlesztŐ első főelőadásán.

A legmeghatározóbb távolság

Kép: A legmeghatározóbb távolság

A viszontlátás örömével, a megtett út emlékeivel és a megpihenésre hívással vette kezdetét augusztus 10-én a 2020-as ÉlesztŐ, amit a futball Európa-bajnoksághoz és az olimpiához hasonlóan idén nyáron tartanak meg.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának további eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. február 19-én tartott ülésén összeszámolta a Nagymihályi és Ondava-hernádi Református Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Gyülekezeteink

Gyászjelentés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Korečko Filip, Andrea Korečková, a Felsőcsáji Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának 14 éves fia, 2021. deember 7-én tragikus baleset folytán visszaadta lelkét Teremtőjének.

Református istentisztelet

Vasárnap, 2021. december 5-én református istentiszteletet közvetített a Pátria rádió. Igét hirdetett Kiss Miklós lelkipásztor. Az igehirdetés itt ismét meghallgatható.

Várakozás vagy eljövetel?

Kép: Várakozás vagy eljövetel?

Adventben vagyunk. Advent a várakozás ideje. Mi reformátusok úgy tartjuk, hogy az egyházi év két félévből áll, mégpedig egy ünnepes és egy ünneptelen félévből. Adventtel belépünk az ünnepes félév kapuján, hogy a pünkösd utáni első vasárnappal, az úgynevezett Szentháromságg-vasárnappal bezárólag elmondhassuk: Isten végigvezetett bennünket az üdvesemények során.

Isten tenyerén tartotta a gyülekezetet

Kép: Isten tenyerén tartotta a gyülekezetet

Nyolcvan évvel ezelőtt hagyta jóvá Pápán a Dunántúli Református Egyházkerület közgyűlése a dunaszerdahelyi gyülekezet anyaegyházközséggé valását. Ennek apropója kapcsán mutatták be Vajda Barnabás egyetemi tanárnak, az egyházközség gondnokhelyettesének a szerkesztésében a Dunaszerdahelyi Református Egyházközség közel ötven évet felölelő presbiteri jegyzőkönyveit feldolgozó kötetét.

A bábozással fejlesztik a gyermekek személyiségét

Kép: A bábozással fejlesztik a gyermekek személyiségét

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program az idén is meghirdette a Bábozzunk együtt! című pályázatát a külhoni magyar óvodák és óvodai csoportok részére. Az értékelők a mintegy harmincegy pályázó közül a somorjai Kiskakas óvoda Piros csoportjának „A kelekótya kiskakas“ című bábelőadását tartották a legjobbnak. Ennek apropója kapcsán beszélgetünk Komzsík Diana igazgatónővel.

A barsi egyházmegye megtartotta őszi közgyűlését

Kép: A barsi egyházmegye megtartotta őszi közgyűlését

2021. november 14-én tartotta őszi közgyűlését a Barsi Református Egyházmegye, melynek a nagysallói református templom adott otthont.

Videó

Beiktatták egyházunk elnökségét

 

Élő közvetítésünk a X. Zsinat nyitó istentiszteletéről.

Iskolánk, iskoláink...

 

Kapcsolataink

Konferencia

Egy év kényszerű szünet után, 2021. október 15-16-án (illetve a záró istentisztelettel 17-én) immár az ötödik Református kegyesség konferenciára kerül sor Sárospatakon, a Református Teológiai Akadémián, "Egyház mint kommunikáció" címmel.

Átfogó missziói stratégia kidolgozásáról döntött a Generális Konvent elnöksége

Kép: Átfogó missziói stratégia kidolgozásáról döntött a Generális Konvent elnöksége

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház meghívására Kopácson ült össze a Generális Konvent elnöksége. A szokásos beszámolók mellett a testület elfogadta a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap idei támogatásainak felosztásáról szóló javaslatot és döntést hozott egy átfogó Kárpát-medencei missziói stratégia kidolgozásáról.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 17, 30

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Igemagyarázat – Jak 5,13

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!”

Igemagyarázat – Mt 11,28

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

Igemagyarázat – Jn 11,21–22

„Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől megadja neked az Isten.”

Népszámlálás 2021

Láncszemek

Reformátusságunk érték. Értékességének egyik láncszeme a megújulás. Talán sokak számára ismerős a Karl Barth által népszerűvé vált gondolat, elv az állandóan megújuló egyházról: „Ecclesia semper reformanda”.   

Reformátusságunk maradandó érték

Más felekezetű testvéreink, és talán néhányan a saját berkeinkből is, félreértelmezve az eleve elrendelés tanát, a református embert felelőtlennek és fennhéjázónak gondolják, mondván, ha Isten mindent előre eldöntött, akkor nekem semmit sem kell tennem. Az isteni elhívás és kiválasztás, valamint a Tőle kapott küldetés valóban fontos fogalmak a református bibliaértelmezésben.

IGEN a jövőre

2021 tavasza a számbavétel ideje Szlovákiában, hiszen népszámlálásra kerül sor (előbb az online térben, majd igénybe lehet venni az asszisztált szolgáltatást is).

Miért éppen magyar református?

Kép: Miért éppen magyar református?

Sokféle szemszögből tevődhet fel bennünk a címben szereplő kérdés.

Reformátusságunk érték!

Kép: Reformátusságunk érték!

2021 a népszámlálás éve Szlovákiában, amikor a digitális kérdőív kitöltésével számot adunk önmagunkról, helyzetünkről, társadalomban betöltött szerepünkről. A megválaszolandó kérdések sorában vannak azonban olyanok, amelyek mind múltunk, mind jövőnk tekintetében messzebbre mutatnak, amely kérdések között ott van a vallási hovatartozásunk, a nemzetiségünk és az anyanyelvünk vállalásának, megvallásának lehetősége.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 17, 30

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

Az Úr harcol értetek

Egyházunk a kialakult helyzetben is szeretné Isten Igéjét közvetíteni. Ezért Az Úr harcol értetek című sorozatunkban minden vasárnap új videóval jelentkezünk.

 

Népszámlálás 2021

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja. 

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Vezetőségi hírek 2021/III.-IV.

Az év vége felé közeledve dupla számmal itt a Vezetőségi hírek rovatunk dupla számmal! 😀 Nézzük, mi minden történt nyár óta velünk. Júliusban megrendeztük a Tinitábort ... ...

Hétköznapi szeretet (II. rész)

„Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.” (János 13,34b) Néhány éve valaki megkérdezte tőlem, mit kívánnék, ha biztos lennék benne, hogy teljesül ... ...

Isten szeretete (I. rész)

„Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.” (János 13,34b) Hányszor találkoztatok már azzal a gondolattal, hogy Isten a szeretet és Ő mindenkit ... ...

Megbélyegezve

Rám nézel, de nem engem látsz, hanem csak egy képet. E kép elferdít mindent, ami én vagyok. Bélyegként hordom magamon, mert ez alapján ítélsz meg ... ...

Reformációt ma is!

Vegyes ifjúsági körökben gyakran beszélünk úgy a reformátusságról, mintha csak egy megnevezés, egy külsőség volna. Ide születtem, ezért (sokszor csakis ezért) ebbe a felekezetbe járok ... ...

Diakóniai Központ

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia ... ...

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

Legújabb képeink

Kép: 210710-1962.jpg