Egyházunk

Elhunyt Doc. PhDr. Molnár János professzor emeritus, református lelkipásztor

Kép: Elhunyt Doc. PhDr. Molnár János professzor emeritus, református lelkipásztor

Doc. PhDr. Molnár János professor emeritus, református lelkipásztor, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara volt dékánja és a Calvin János Teológiai Akadémia volt igazgatója, életének 83. esztendejében, 2020. november 27-én befejezte földi vándorútját. Temetésére gyászistentisztelet keretén belül kerül sor december 2-án, szerdán 11.00 órakor a komáromi református templomban.

Elhunyt Gyüre Zoltán nyugalmazott lelkipásztor

Kép: Elhunyt Gyüre Zoltán nyugalmazott lelkipásztor

2020. november 25-én 91 éves korában hazatért Mennyei Urához Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkipásztor, a felsőlánci, alsólánci, buzitai és restei református gyülekezetek egykori lelkipásztora. Búcsúztatása szombaton, 14.00 órakor lesz az alsólánci temetőben.

Ismét lehet istentiszteletet tartani a templomokban

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala új rendelkezéseket léptet életbe az istentiszteletek tartásával kapcsolatban, amelyek 2020. november 16-tól érvényesek. Hálásak vagyunk Istennek, hogy újból találkozhatunk istentiszteleti közösségben. De figyeljünk egymásra és tartsuk be az előírásokat – írja Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok az egyházközségek számára címzett körlevében.

Adventi élelmiszergyűjtés

A Szlovákia Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja, a Cigánymisszióval és a RE-MI-DIA non-profit szervezetek közös együttműködésében meghírdeti az első adventi élelmiszergyűjtését.

Tisztújítás 2020

Helyzetjelentés az egyetemes egyházi és egyházmegyei tisztújításról

Kép: Helyzetjelentés az egyetemes egyházi és egyházmegyei tisztújításról

2020 novemberében vagyunk, s a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban úgymond célegyenesbe értek az egyetemes egyházi és egyházmegyei tisztújítási folyamatok.

Általános tisztújítás 2020 – Rákos Loránt a magyar lelkészi főjegyzőjelölt

Kép: Általános tisztújítás 2020 – Rákos Loránt a magyar lelkészi főjegyzőjelölt

Bemutatjuk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház magyar lelkészi főjegyzőjelöltjét, Rákos Lorántot, a Kövecses-Naprágyi Református Társult Anyaegyházközség lelkipásztorát.

Általános tisztújítás 2020 – Kiss Pál a magyar világi főjegyzőjelölt

Kép: Általános tisztújítás 2020 – Kiss Pál a magyar világi főjegyzőjelölt

Bemutatjuk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház magyar világi főjegyzőjelöltjét, Kiss Pál mérnök-közgazdászt.

Általános tisztújítás 2020 – Géresi Róbert a püspökjelölt

Kép: Általános tisztújítás 2020 –  Géresi Róbert a püspökjelölt

Bemutatjuk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökjelöltjét, Géresi Róbert abaújszinai református lelkipásztort, jelenlegi egyetemes egyházi lelkészi főjegyzőt.

Általános tisztújítás 2020 – Porubán Ferenc a főgondnokjelölt

Kép: Általános tisztújítás 2020 – Porubán Ferenc a főgondnokjelölt

Bemutatjuk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnokjelöltjét, Porubán Ferenc építészmérnököt.

Általános tisztújítás 2020 – Az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre választásra bocsátott jelöltek jegyzéke

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2020. november 5-én Rimaszombatban megvizsgálta az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre jelölt személyek nyilatkozatait, és a választhatóság feltételeit teljesítő, valamint a jelölést elfogadó személyeket a szavazólapoknak a szavazó egyházközségeknek való megküldésével választásra bocsátotta.

Oktatás

Hagyományőrzés néptánccal

Kép: Hagyományőrzés néptánccal

A Vajáni Református Egyházi Alapiskola célkitűzései között mindig is kiemelkedő helyen szerepelt a hagyomány ápolása és továbbadása a gyermekeknek. Fontosnak tartják, hogy a tanulók már egészen fiatal korban elkezdjenek megismerkedni a magyar nemzet kulturális kincseivel. Ezzel a céllal indították el a 2018/2019-es tanévben a néptáncoktatást az iskolájukban,

Pályázat

A Somorjai Református Egyházközség pályázatot ír ki a Kiskakas Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére.

Sajtó

Világosság református egyházi műsor 2020. november 29-ei ajánlata

Kép: Világosság református egyházi műsor 2020. november 29-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Jézus az ajtó előtt áll és zörget, adventi gondolatok, két éve szolgál Szőlőskén Hozzák Viktor és Hozákné Magyar Ildikó lelkészházaspár, megnyitotta kapuját Marcelházán az Éden Református Bölcsőde.

Református istentisztelet a Pátria rádióban

Kép: Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2020. november 29-én, advent 1. vasárnapján 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Buza Zsolt pozsonyi lelkipásztor.

Világosság 2020. november 15-ei adása

Kép: Világosság 2020. november 15-ei adása

A műsor témái: Az Úr kijelentése Saul királyságáról, Szénási Lilla martosi beosztott lelkész igehirdetése. A vágfarkasdi fiatalok vallanak arról, hogy milyen hatással volt rájuk az Exodus programban való részvétel. Bábel utáni önazonosságunk című doktori munkájáról beszélgetünk Takács Klaudia rozsnyói beosztott lelkésszel. A Világosság református műsor itt hallgatható meg.

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2020. november 15-én, vasárnap 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Révész Tibor zselízi református lelkipásztor.

Gyülekezeteink

Az Éden várja a gyermekeket

Kép: Az Éden várja a gyermekeket

A fehér alapon ízlésesen megjelenő élénk narancssárga csíkok szinte vonzzák a tekintetet a Marcelházán található földszintes épületre, tetőzetén két figyelő kakassal, ahol már megnyitotta kapuját az egyosztályos, tizenkét gyermek nevelését biztosított Éden Református Bölcsőde. A zöldmezős beruházás a magyar kormány mintegy 300 ezer eurós támogatásával valósult meg.

Egy csapat története - Misszió a 21. században

Kép: Egy csapat története  - Misszió a 21. században

Van egy ifjúsági közösség Vágfarkasdon a református egyház kebelében. Egy csapat, amelynek nem az a célja, hogy minél több gólt rúgjon, és másoknak fölébe kerekedjen, hanem egyedül az, hogy másokat győzelemre segítsen. Tagjai saját készítésű finomságokkal járnak a farkasdi idősek otthonába kártyázni, sakkozni, beszélgetni az ott lakókkal, és énekkel, szavalattal szolgálnak közöttük.

Kupolás bölcsőde Bátorkeszin

Kép: Kupolás bölcsőde Bátorkeszin

Kívülről már teljesen késznek tűnik a református bölcsőde Bátorkeszin, a kialakított belső terekben azonban még mindig erőteljesen folyik a munka, hogy a terveknek megfelelően a következő év március végén a kivitelező átadhassa rendeltetésének az épületet. A 680 ezer eurós költséggel épülő két tantermes nevelési intézmény felépítése a magyar kormány támogatásával valósul meg.

Akit az Úr Isten átölelt

Kép: Akit az Úr Isten átölelt

Sose hittem, hogy valaha lelkész leszek. Amikor az lettem, nem hittem, hogy egyszer majd nem leszek - ezzel a két mondattal indította a beszélgetést Feszty Zsolt, akit a kulcsodi gyülekezet az idén hívott és választott meg a tavaly megüresedett lelkészi állásának betöltésére. Tizenöt évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ismét szószékről hirdethesse Isten Igéjét.

Az ige vigasztalása és az imádság sokat segített

Kép: Az ige vigasztalása és az imádság sokat segített

Még mindig sokan kételkednek, illetve tagadják a koronavírus létezését, sőt, még a konkrét eseteket is megkérdőjelezik, hiteltelennek, kitalációnak tartják, mivel azokmivel azok nem a saját családjuk vagy ismerőseik körében történt. Az alábbiakban a koronavírus betegségen átesett református lelkipásztor meséli el a történetüket.

Csicsón megújultak a villany- és fűtésvezetékek

Kép: Csicsón megújultak a villany- és fűtésvezetékek

A Bethlen Gábor Alap jelentős támogatásának köszönhetően befejeződhettek a tizenkét évvel ezelőtti korszerűsítések az egyházközség épületeiben.

Kapcsolataink

Dr. Adorján Gusztáv Tamás búcsúztatása

DR. Adorján Gusztáv Tamás főigazgató, önkormányzati képviselő, egyházkerületi főgondnok, Nyíregyháza díszpolgára, 2020. október 21-én, életének 67. évében örök nyugalomra tért. Búcsúztatására a református egyház szertartása szerint 2020. november 11-én, szerdán 12 órakor kerül sor a nyíregyházi Északi temető főravatalozójában (Nyíregyháza, Pazonyi út 5.).

Generális Konvent Elnökségének körlevele

A világméretű koronavírus-járvány idején rendhagyó, digitális ülést tartott a Generális Konvent elnöksége. A tanácskozáson áttekintettük a Magyar Református Egyház helyzetét, valamint kifejeztük testvéri közösségünket is egymással, melyet az ideiglenes elszigeteltségünk sem rendíthet meg. Szomorú szívvel hoztuk meg a döntést, hogy a májusra tervezett Egységnapunkat 2021-re halasztjuk.

A Generális Konvent húsvéti körlevele

Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink! Az egyházi évben két nagyon fontos, kötött idejű felkészülési időszak van. Mindkettő negyven-negyven napig tart. Mindkét időszak középpontjában a húsvéti esemény, Jézus Krisztus feltámadása áll. Az első negyven nap a visszahúzódásnak, a befelé fordulásnak, a lemondásnak és az elcsendesedésnek az időszaka.

Közös imádságra szólította a pápa a világ keresztyéneit

Mondjuk el közösen a Miatyánkot március 25-én, szerdán délben!

Kézzel fogható az összefogás

Kép: Kézzel fogható az összefogás

A koronavírus-járvány idejére Ausztria is megszorító intézkedéseket foganatosított. Hogyan tudják megoldani a diaszpórában élő magyarok lelkigondozását? – erről Karvansky Mónika református lelkipásztort, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat lelkipásztorát kérdezzük.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – Lk 19, 11–27

„Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett.”

Igemagyarázat – 1Kir 17, 1–6

„Ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Eredj el innen, menj kelet felé, rejtőzz el a Kerit–patak mellett, a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki (Illésnek) kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott.“

Igemagyarázat – Zsolt 71,20

„Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem.”

Igemagyarázat – Lk 15,11–13

„Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt."

Igemagyarázat – Róm 5,1

„Békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.”

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – Lk 19, 11–27

„Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett.”

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Távol

Hátra lépsz két lépést.Védelemből. Féltésből.Egy időre távol kerül a világod.Hirtelen több lesz a csend, s lassan te is lecsendesedsz. Ahogy egyre többet ... ...

Egy nem mindennapi éjjel

Október 30-án jó pár felvidéki református (is) fiatal egy nem mindennapi alkalmon vehetett részt. Több szempontból is más volt, mint az eddigi Kárpát-medencei Református Ifjúsági ... ...

Új vezetőség a Firesz – Duna Mente élén

November 7-én megtartottuk az új szavazást és megválasztottuk az öt új vezetőségi tagot és a kéttagú ellenőrző bizottságot. Ahogy azt tudjátok, ez a második szavazás ... ...

Memoár

Telnek a napok. Telnek a hetek. Kezdek hozzászokni. Már csak néha lepődök meg, mikor az ismerős színű autóból nem egy ismerős tekintet néz vissza rám ... ...

Munkatársi nap Kassán

Közel fél év után, szeptember utolsó előtti hétvégéjén találkozott a Firesz Abaúj – Zemplén Területi Egység csapata és vezetősége, egy munkatársi alkalommal egybekötött közgyűlés erejéig. Az ... ...

Diakóniai Központ

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

FELHÍVÁS gondozói/gondozási kérvények benyújtására

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja lehetőséget kínál a gyülekezeti tagoknak, hogy bekapcsolódjanak a házi gondozói szolgálat 2018 szeptemberétől induló országos keresletorientált programjába a ... ...

Legújabb képeink

Kép: 01-180904-0207.jpg