%2017.%04.%28.

Egyházunk

Gyászhír

Özv. Ásványi Jánosné szül. Nyitrai Katalin, a királyhelmeci egyházközség néhai lelkipásztorának felesége életének 77. évében teremtő Urához költözött. Búcsúztatására a feltámadás reményében 2017. április 15-én, 11:00 órakor került sor a kassai köztemetőben. Ezt követően földi maradványait a királyhelmeci temetőben 14:00 órakor helyezték végső nyugalomra.

Gyászhír

Szabó László, a Gömörhorkai Református Egyházközség és leányegyházközségeinek nyugalmazott lelkipásztora életének 77. évében 2017. április 11-én - hosszas betegség után - teremtő Urához költözött. Búcsúztatása 2017. április 14-én volt a szádalmási református templomban.

Nagyon szép sikerek Kisvárdán

A Felvidéki Református Szavalóverseny országos döntőjének helyezettjei részt vettek 2017. április 10-én és 11-én egy újabb megmérettetésen. A kisvárdai Tőkés László Alapítvány rendezte meg ekkor kizárólag versmondók részére a szavalóversenyét, amelyen magyarországi, erdélyi, kárpátaljai és felvidéki diákok vettek részt.

A Fegyveres Testület lelkipásztorai tanácskoztak Komáromban

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma Fegyveres Testületei keretében működő Ökumenikus Lelkigondozói Szolgálat lelkipásztorai kétnapos tanácskozást tartottak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház komáromi püspöki hivatalában Milan Petrula alezredes vezetésével.

Oktatás

Egyházzenei játék - 5. forduló kérdései

Az egyházzenei játék májusi, 5. fordulójának kérdései:

Egyházzenei játék - 3. forduló megfejtése

Az egyházzenei játék 3. fordulójában 2017. április 24-én Füle Tamásné Miklóssy Hajnalka a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola abszolvense, a Keresztút zenekar tagja, a budapesti Bibliás könyvesbolt vezetője sorsolta ki a nyerteseket.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2017. április 30-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája az új parancsolat, de szó lesz a külföldi támogatásból megújult vágfarkasdi gyülekezeti házról is, valamint Szeverényi János Alistálon megtartott evangelizációjából hangzik el egy rövid részlet.

A Világosság református egyházi műsor 2017. április 16-ai ajánlata

A Pátria rádió húsvétvasárnap 10.00 órakor élő istentiszteletet közvetít a rétei református templomból. Igét hirdet Bohony Beáta lelkipásztor. Szolgál a gyülekezet énekkara. Orgonán kísér Szabó Kálmán és Szabó Zsuzsanna. A műsor szerkesztője: Iski Ibolya.

A Világosság református egyházi műsor 2017. április 9-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő virágvasárnapi műsor fő témája Jézus jeruzsálemi bevonulása. Szó lesz a Sókszelőcén megtartott lelkészbeiktatásról, de megkérdezzük Szabóné Híres Erzsébet lelkipásztort, aki negyven éves szolgálat után vonult végleges nyugalomba.

A Világosság református egyházi műsor 2017. március 26-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája a Mester és tanítványai, de beszámolunk a reformáció 500. évfordulója alkalmából meghirdetett Felvidéki Református Szavalóverseny Alistálon megtartott elődöntőjéről is.

Gyülekezeteink

„Hű az Isten” – Bátorkeszin felavatták az egyházközség címerét és zászlaját

Kép: „Hű az Isten” – Bátorkeszin felavatták az egyházközség címerét és zászlaját

2017. április 9-én, virágvasárnap, az ünnepi istentisztelet keretében avatták fel a Bátorkeszi Református Egyházközség Presbitériuma által jóváhagyott jelképeket.

Megújult a naprágyi parókia tetőzete

14 ezer euróból sikerült megvalósítani a naprágyi parókia tetőzetének felújítását. A gyülekezeti tagoknak köszönhetően fűtési célokat is ellátó búbos kemence is épült.

Pelsőcön tartotta évzáró közgyűlését az Abaúj-Tornai Református Egyházmegye

A helyi gyülekezet fogadta a község Inkubátor Házában az Abaúj-tornai Református Egyházmegye közgyűlésének tagjait és vendégeit. A küldöttek elfogadták az esperesi és az egyes egyházmegyei előadóknak jelentését, de napirendre került a péderi és zsarnói gyülekezetek társulása is.

Hű ha… – Felvidéken került bemutatásra a Vakációs Bibliahét program

Kép: Hű ha… – Felvidéken került bemutatásra a Vakációs Bibliahét program

A Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány (KOEN) 2017-es Vakációs Bibliahét programját a felvidéki munkacsoport készítette, így a tábori program központi bemutatójára, a regionális munkacsoportok előtt történő előadására is Felvidéken, a deregnyői Református Tanulmányi Központban került sor.

Megtartotta tavaszi közgyűlését a barsi egyházmegye

2017. április 23-án tartotta meg tavaszi közgyűlését a Barsi Református Egyházmegye. A tanácskozásnak Léva adott otthont.

Megújult az alistáli imaház tetőzete és lecserélték a régi nyílászárókat

A második legnagyobb támogatást kapta az Emberi Erőforrások Minisztériumától érkezett pénzcsomagból a Pozsonyi Református Egyházmegyében az alistáli egyházközség a hetvenes években épült imaházán tervezett felújítási munkálatokra. A több mint 12 ezer eurós költséggel megvalósultak meg a cserepek és a nyílászárók cseréje.

Kapcsolataink

Reformáció 500 - Megnyílt az emlékév központi kiállítása

Ige-idők címmel megnyílt a reformáció emlékévének központi kiállítása szerdán Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Budapesten tanácskoztak a Kárpát-medencei református egyházvezetők

Kedden délután Budapesten tárgyalt a Generális Konvent elnöksége. A Magyar Nemzeti Múzeum IGE-IDŐK című jubileumi kiállításának szerdai megnyitójára érkező Kárpát-medencei református egyházvezetők tanácskozásának a dunamelléki egyházkerület Ráday utcai székháza adott otthont.

Együtt a szeretetszolgálatban

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja 2017. április 7-én Beregszászon együttműködési megállapodást írt alá a Kárpátaljai Keresztyén Diakóniai Alapítvánnyal.

Hazai és nemzetközi együttműködés a gondozói képzésben

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja 2017. március 3-án együttműködési megállapodást írt alá a továbbképzést és átképzést biztosító eperjesi székhelyű VaV Akadémiával.

Kárpát-medencei borászok és szőlészek találkozója

Kép: Kárpát-medencei borászok és szőlészek találkozója

Idén 5. alkalommal került megszervezésre a BORUM március első hétvégéjén. A háromnapos találkozónak Vámosladány volt a központja.

események továbbiak →

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Tisztújítások sora a Duna Mentében

A Firesz – Duna Mente idei első Munkatársi hétvégéjén, Jókán, elkezdődött a tisztújítások többé-kevésbé hosszú sora, ugyanis ezen az éven vár ránk egy teljes körű tisztújítás ... ...

Ő mondta

– Uram, kérlek gyere velem… Fontos lenne. Életbevágó. – Csak a csodáim kellenek? Mikor fogtok végre hinni? Mikor veszitek észre ki vagyok, és miért jöttem? – Uram hiszek ... ...

Vezetőségi gyűlés 2017/3-4.

Komáromi gyűlés személyesen (márc. 12.) és telefonos egyeztetés (márc.19.) Komárom (márc.12.) Jelenlévők: Édes Zsófi, Chrén Veroni, Kelemen Sanyi, Édes János, Bugyi Ági   Március ... ...

Vezetőségi gyűlés 2017/03/25

Jelenlévők: Járosi Sztella,  Orémus Péter, Kiss Miklós, Hozák Viktor,  valamint videóbeszélgetésben bekapcsolódott  Hires Katalin. A Firesz Abaúj-Zempléni Területi Vezetősége megtartotta első gyűlését Kassán – 2017. március ... ...

Sunshine, Happiness…

…pálmafák, tengerpart, tenger… hát erről is szólhat az ifjúsági munka! 🙂 … legalább is a European Youth Ministry Network konferenciájának szüneteiben. Március 7–9. között Spanyolországban jártam ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-145669.jpg