Egyházunk

Fogyott a reformátusok száma Szlovákiában

Kép: Fogyott a reformátusok száma Szlovákiában

A Statisztikai Hivatal csütörtökön közzétett népszámlálási adatai alapján 2021-ben Szlovákia lakosságának 1,56 százaléka vallotta magát reformátusnak, ami 85 271 főt jelent. A református felekezethez tartozók továbbra is a negyedik legnagyobb vallási közösséget alkotják.

A történeti bibliakutatás és a születéstörténet

Jézus földi létét, tehát azt, hogy Jézus valóban itt élt a Földön, manapság szinte senki sem vonja kétségbe. Világtörténelemre való hatását mi sem bizonyítja jobban, mintsem az a tény, hogy néhány esettől eltekintve mindenhol a keresztyén időszámítást veszik alapul. Felmerül azonban a kérdés, hogy milyen kronológiai keretbe helyezhető el Jézus tevékenysége? - erről értekezk írásában Ficzere Tamás.

Méltó szállás

A december huszonnegyedikének gyerekkoromtól fogva megvan a menete. A karácsonyi liturgia gyakorlatilag már a fa feldíszítésével elkezdődik, folytatódik a templomba való készülődéssel, az istentisztelettel, utána a vacsorával, majd az esti csendességgel. Amikor ezeket a sorokat írom, még nem tudom, hogy idén ez a családi hagyomány követhető lesz-e. El tudunk-e menni a templomba? Ott lesz-e mindenk

Testté lett

Kép: Testté lett

December vége felé járva önkéntelenül visszatekintünk, számadást tartunk. Egy biztos. A világ hét és félmilliárd lakosát most összeköti a koronavírus járványának rémisztő, halálos tapasztalata.

Oktatás

A bábozással fejlesztik a gyermekek személyiségét

Kép: A bábozással fejlesztik a gyermekek személyiségét

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program az idén is meghirdette a Bábozzunk együtt! című pályázatát a külhoni magyar óvodák és óvodai csoportok részére. Az értékelők a mintegy harmincegy pályázó közül a somorjai Kiskakas óvoda Piros csoportjának „A kelekótya kiskakas“ című bábelőadását tartották a legjobbnak. Ennek apropója kapcsán beszélgetünk Komzsík Diana igazgatónővel.

Ébredés, lelki megújulás és társadalmi reformok

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, és a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Vallástudományi Szekciója közös szervezésében 2021. november 18-án nemzetközi konferenciát tartott: Revival, Social Reform and Spiritual Reform in Central and Eastern Europe (Ébredés, lelki megújulás és társadalmi reformok) címmel.

Sajtó

Református istentisztelet

Kép: Református istentisztelet

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2022. január 23-án, vasárnap 8.05 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Izsmán Jónás ipolysági lelkipásztor.

A Világosság református egyházi műsor 2022. január 16-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2022. január 16-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Saul az éndóri halottidézőnél tudakolja a jövőt, két éve működik Zselízen a református egyházközség Mózeskosár bölcsődéje, a gitár, mint hobbi és szolgálati eszköz.

ÉlesztŐ 2021

Én voltam, én vagyok

Kép: Én voltam, én vagyok

Csak személyesen, önmagunk felől indulva hirdethetjük az evangéliumot – vallja Hozák Viktor. A szőlőskei lelkipásztor az idei ÉlesztŐ esti áhítatain is ennek jegyében szolgált, a találkozó után pedig tapasztalatairól és a témáról kérdeztük.

„Isten visszahódította szívemet”

Kép: „Isten visszahódította szívemet”

Kérdésre válaszok, mosolyra mosolyok, közeledésre közeledés, bűnre kegyelem – ezek voltak az idei ÉlesztŐ legfontosabb, megerősítő tapasztalatai. Alig öt nap alatt is nagyon hosszú utat jártak be a találkozó résztvevői, hogy aztán mindezt továbbadhassák saját közösségeikben. Így válhat valósággá a záróistentisztelet üzenete: eljött a szavak nélküli igehirdetés ideje.

Nincs más választás

Kép: Nincs más választás

„Vigyázzunk, ne legyünk olyanok, mint azok, akik ettek a kenyérből, hallották az igét és mégsem tudták megragadni a lehetőséget” – figyelmeztetett az idei ÉlesztŐ utolsó főelőadásán Szanyi György lelkipásztor.

Tekints a tükörbe!

Kép: Tekints a tükörbe!

„Ha csak önmagunkig jutunk az nem megoldás, megérthetünk dolgokat múltunkból és jelenünkből, de egyedül nem ismerjük meg önmagunk valóságát” – a csütörtök délelőtti főelőadással folytatódott az ÉlesztŐ Várhosszúréten.

Kinek mondod őt?

Kép: Kinek mondod őt?

Miért kérdez rá Jézus arra, amire ismeri a választ? Mit mond ma a világ róla? Mihez kötik, hogyan általánosítják? És mi a saját válaszunk? Ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket vetett fel Szanyi György hajdúsámsoni lelkipásztor az idei ÉlesztŐ első főelőadásán.

A legmeghatározóbb távolság

Kép: A legmeghatározóbb távolság

A viszontlátás örömével, a megtett út emlékeivel és a megpihenésre hívással vette kezdetét augusztus 10-én a 2020-as ÉlesztŐ, amit a futball Európa-bajnoksághoz és az olimpiához hasonlóan idén nyáron tartanak meg.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának további eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. február 19-én tartott ülésén összeszámolta a Nagymihályi és Ondava-hernádi Református Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Gyülekezeteink

A Világosság református egyházi műsor 2022. január 30-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2022. január 30-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: A filiszteusok nem bíznak Dávidban, a reménytelen helyzetben is a reménységet hirdetni, nagyszerű ajánlatok helyett vállalni a gyülekezeti szolgálatot.

Református istentisztelet a Pátria rádióban

Kép: Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2022. január 30-án, vasárnap 8.05 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Domonkos Erika, a kassai szlovák református gyülekezet lelkipásztora.

Nekem a hangszer szolgálati eszköz

Kép: Nekem a hangszer szolgálati eszköz

„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket.” (Jn 15,16) – A lelkészek és teológusok általában ezt az ismert igét idézik a pályaválasztásukat firtató kérdést illetően. Így vagyok ezzel én is, mert nem tudnék jobb igehelyet idézni a pályaválasztásommal kapcsolatban” – mondja bizonyságtételében Lőrincz Gábor, a gelléri-bogyai gyülekezet lelkipásztora.

Pályázat

Kép: Pályázat

A Tornaljai Református Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére 2022. március 1-jétől.

Imahét

Jövő héten hétfőn, január 17-én kezdődik az Ökumenikus Imahét a Krisztus-hívők egységéért. A hét mottója a Máté evangéliumából vett idézet: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”(Mt 2,2)

A számok mögött mindig az embert kell látnunk

Kép: A számok mögött mindig az embert kell látnunk

„...nekem itt a helyem. Ide tett az Isten, ezt bízta rám. Ezeket az embereket bízta rám. Kevesen vannak? Igen. De vannak!” – mondta Ambrus Erika lelkipásztor, amikor az ipolypásztói gyülekezet és temploma történetéről beszélgettünk.

Kapcsolataink

A Magyar Református Egyház karácsonyi körlevele

„Simeon akkor karjába vette a gyermeket, áldotta az Istent, és ezt mondta: Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára.” (Lk 2,28–31)

Konferencia

Egy év kényszerű szünet után, 2021. október 15-16-án (illetve a záró istentisztelettel 17-én) immár az ötödik Református kegyesség konferenciára kerül sor Sárospatakon, a Református Teológiai Akadémián, "Egyház mint kommunikáció" címmel.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 17, 30

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Igemagyarázat – Jak 5,13

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!”

Igemagyarázat – Mt 11,28

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

Igemagyarázat – Jn 11,21–22

„Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől megadja neked az Isten.”

Népszámlálás 2021

Láncszemek

Reformátusságunk érték. Értékességének egyik láncszeme a megújulás. Talán sokak számára ismerős a Karl Barth által népszerűvé vált gondolat, elv az állandóan megújuló egyházról: „Ecclesia semper reformanda”.   

Reformátusságunk maradandó érték

Más felekezetű testvéreink, és talán néhányan a saját berkeinkből is, félreértelmezve az eleve elrendelés tanát, a református embert felelőtlennek és fennhéjázónak gondolják, mondván, ha Isten mindent előre eldöntött, akkor nekem semmit sem kell tennem. Az isteni elhívás és kiválasztás, valamint a Tőle kapott küldetés valóban fontos fogalmak a református bibliaértelmezésben.

IGEN a jövőre

2021 tavasza a számbavétel ideje Szlovákiában, hiszen népszámlálásra kerül sor (előbb az online térben, majd igénybe lehet venni az asszisztált szolgáltatást is).

Miért éppen magyar református?

Kép: Miért éppen magyar református?

Sokféle szemszögből tevődhet fel bennünk a címben szereplő kérdés.

Reformátusságunk érték!

Kép: Reformátusságunk érték!

2021 a népszámlálás éve Szlovákiában, amikor a digitális kérdőív kitöltésével számot adunk önmagunkról, helyzetünkről, társadalomban betöltött szerepünkről. A megválaszolandó kérdések sorában vannak azonban olyanok, amelyek mind múltunk, mind jövőnk tekintetében messzebbre mutatnak, amely kérdések között ott van a vallási hovatartozásunk, a nemzetiségünk és az anyanyelvünk vállalásának, megvallásának lehetősége.

Bibliaolvasó kalauz

2022. január 28., péntek

5Móz 31,14–30 és Mt 11,20–30 (ÓSZ) „Fogjátok ezt a törvénykönyvet, és tegyétek Isteneteknek, az ÚRnak a szövetségládája mellé, hogy ott tanúskodjék ellened” (26). Az Úr előre látta, hogy a zsidó nép, amelyet csodák garmadájával a szolgaságból szabadságra, Egyiptomból az ígéret földjére vezetett, el fog térni tőle. Tudta, hogy hátat fognak neki fordítani, és ennek elkerülhetetlen következményeként sok nyomorúságban lesz részük. De ahelyett, hogy megsértődött volna és lemondott volna róluk, előre elkészítette számukra a nyomorúságokból való szabadulás útját, a mindenkori gyógyulás lehetőségét. Szavát, megtartó Igéjét leíratta és a szövetség ládája mellé helyeztette. Hogy mi közöd ehhez? Isten Neked is előre elkészíti a szabadulás útját. Ha valamilyen nehézségben vagy, ha összecsaptak fejed fellett a hullámok, tudd, hogy Atyád már elkészítette számodra a kiutat, a megoldást, a gyógyulást. Bízz benne! Fohász: Uram, Te már előre elkészítettet a megváltást, a bűnből való szabadulást a Jézus Krisztusban. Tudom, hogy soha nem hagynál engem sem a nyomorúságban! Köszönöm, hogy ha most még nem is látom, de tudhatom, hogy van számomra is kegyelmes megoldásod. Várom, hogy megtörténjen. Ámen.

Népszámlálás 2021

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja. 

Fiatal Reformátusok Szövetsége

„Itt vagyok, engem küldj!”

Cserkészből lett ifjúsági szolgáló, aki nagyon szeret énekelni, táncolni, emberek között lenni és pörögni. Új helyeket felfedezni, új dolgokat kipróbálni. Mindeközben szereti a csendet, a ... ...

Fuss neki újra, de ezúttal ülj le

„Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és ... ...

Vezetőségi hírek 2021/III.-IV.

Az év vége felé közeledve dupla számmal itt a Vezetőségi hírek rovatunk dupla számmal! 😀 Nézzük, mi minden történt nyár óta velünk. Júliusban megrendeztük a Tinitábort ... ...

Hétköznapi szeretet (II. rész)

„Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.” (János 13,34b) Néhány éve valaki megkérdezte tőlem, mit kívánnék, ha biztos lennék benne, hogy teljesül ... ...

Isten szeretete (I. rész)

„Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.” (János 13,34b) Hányszor találkoztatok már azzal a gondolattal, hogy Isten a szeretet és Ő mindenkit ... ...

Diakóniai Központ

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia ... ...

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

Legújabb képeink

Kép: 210710-1962.jpg