Soha ne csüggedjünk el

Soha ne csüggedjünk el

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház X. Zsinatának ünnepi, nyitó istentiszteletén szentelték fel Géresi Róbert református püspököt és Porubán Ferenc főgondnokot a rimaszombati református templomban.

Egyházunk

Feketén-fehéren a lényegről

Kép: Feketén-fehéren a lényegről

„Amikor azt mondjuk, Jézus Krisztus az életünk ura, akkor tényleg ő irányít és vezet?” – hangsúlyozza Kiss Miklós az idei ÉlesztŐ központi kérdését. A tervezetthez képest egy évvel később, de augusztusban annál nagyobb lelkesedéssel várnak minden résztvevőt a találkozó szervezői. Erre készülve a főkoordinátort a várható programokról, személyes elhívásáról és az eddigi tapasztalatokról kérdeztük.

ÉlesztŐ - Feketén-fehéren

Kép: ÉlesztŐ - Feketén-fehéren

A Fiatal Reformátusok Szövetsége 2021. augusztus 10-14. között szervezi meg az ÉlesztŐ Országos Ifjúsági Találkozóját a 16 éven felüli korosztály számára.

Isten előtti alázatos főhajtásra van szükség - Ülésezett a Zsinat

Kép: Isten előtti alázatos főhajtásra van szükség - Ülésezett a Zsinat

Az ünnepi nyitó istentisztelete után két héttel, július 10-én tartotta meg rendes munkaülését a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház X. Zsinata a rimaszombati Csillagházban. Beszámoló hangzott el az egyház életéről, a gazdasági ügyekről, az óvodaprogramról és a magyarországi támogatásokról. Az idén Berkesi Sándor karnagy kapja a Pálóczi Czinke István-díjat.

Szükség van a krisztusi iránymutatásra

Kép: Szükség van a krisztusi iránymutatásra

Június 26-án iktatták be hivatalába a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház X. Zsinatának ünnepi, nyitó istentiszteletén Géresi Róbert püspököt és Porubán Ferenc főgondnokot a rimaszombati református templomban. Ebből az alkalomból többen levélben is köszöntötték a hatéves ciklus új tisztségviselőit.

Oktatás

A tudomány művelése területén kell bizonyítanunk - Tanévzáró a Református Teológiai Karon

Kép: A tudomány művelése területén kell bizonyítanunk - Tanévzáró a Református Teológiai Karon

Június 20-án, vasárnap a komáromi református templomban tartotta meg tanévzáró ünnepségét a Református Teológiai Kar. Az előző és az idei akadémiai év harminc végzőséből huszonketten személyesen vették át a tanulmányaik befejezését igazoló diplomát, valamint átadták a Jakab István-díjat is. Aranyokleveles teológus díjban részesült Molnár László nyugalmazott református lelkipásztor.

Egyre több református óvoda várja a gyermekeket II.

Kép: Egyre több református óvoda várja a gyermekeket II.

Az előző részben kilenc – már működő, vagy szeptemberben induló – református óvoda beíratásának eredményéről adtunk számot. Folytatjuk a sort Vágfarkasddal, Érsekkéttyel, Heténnyel és Kassával. Amennyiben minden az elvárások szerint alakul, akkor szeptemberben már tizennégy református óvoda fogadhatja a gyermekeket.

Népszámlálás 2021

Láncszemek

Reformátusságunk érték. Értékességének egyik láncszeme a megújulás. Talán sokak számára ismerős a Karl Barth által népszerűvé vált gondolat, elv az állandóan megújuló egyházról: „Ecclesia semper reformanda”.   

Reformátusságunk maradandó érték

Más felekezetű testvéreink, és talán néhányan a saját berkeinkből is, félreértelmezve az eleve elrendelés tanát, a református embert felelőtlennek és fennhéjázónak gondolják, mondván, ha Isten mindent előre eldöntött, akkor nekem semmit sem kell tennem. Az isteni elhívás és kiválasztás, valamint a Tőle kapott küldetés valóban fontos fogalmak a református bibliaértelmezésben.

IGEN a jövőre

2021 tavasza a számbavétel ideje Szlovákiában, hiszen népszámlálásra kerül sor (előbb az online térben, majd igénybe lehet venni az asszisztált szolgáltatást is).

Miért éppen magyar református?

Kép: Miért éppen magyar református?

Sokféle szemszögből tevődhet fel bennünk a címben szereplő kérdés.

Reformátusságunk érték!

Kép: Reformátusságunk érték!

2021 a népszámlálás éve Szlovákiában, amikor a digitális kérdőív kitöltésével számot adunk önmagunkról, helyzetünkről, társadalomban betöltött szerepünkről. A megválaszolandó kérdések sorában vannak azonban olyanok, amelyek mind múltunk, mind jövőnk tekintetében messzebbre mutatnak, amely kérdések között ott van a vallási hovatartozásunk, a nemzetiségünk és az anyanyelvünk vállalásának, megvallásának lehetősége.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2021. július 25-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2021. július 25-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Saul féltékeny Dávidra, újratervezés Kisgéresben, a Református Teológiai Kar két végzősével beszélgetünk terveikről.

A Világosság református egyházi műsor 2021. július 11-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2021. július 11-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid bátorsággal állt ki a filiszteus Góliát ellen, mert tudta, vele van az Úr, Rimaszombatban tartotta meg nyitó istentiszteletét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház X. zsinata, amelyen felszentelték Géresi Róbert püspököt és Porubán Ferenc főgondnokot.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának további eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. február 19-én tartott ülésén összeszámolta a Nagymihályi és Ondava-hernádi Református Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Videó

Beiktatták egyházunk elnökségét

 

Élő közvetítésünk a X. Zsinat nyitó istentiszteletéről.

Iskolánk, iskoláink...

 

Gyülekezeteink

Megerősített hivatástudat

Kép: Megerősített hivatástudat

A Református Teológiai Kar ötéves teológiai szakán az elmúlt akadémiai évben heten, az idén hárman végeztek. A komáromi református templomban a végzősök hozzátartozóinak a részvételével megtartott diplomaosztó ünnepi lezárása a tanulmányi éveknek, de egyben magába foglalja egy új úton való elindulásnak a lehetőségét is. Ezekről vall Bódi Krisztina és Hornyák Enikő.

Kitörni a reménytelen helyzetből

Kép: Kitörni a reménytelen helyzetből

Június végén vehették át diplomájukat a Református Teológiai Kar végzősei a komáromi református templomban. Nemcsak azok, akik az idén sikeresen tették le az egyetemi záróvizsgájukat, hanem az elmúlt évben végzettek is. A két év alatt tizennégyen szereztek képesítést a missziológia, diakónia, szociális gondoskodás alap- vagy mesterszakon, közéjük tartozik Csonka Ilona és Rigó Scarlett.

„Ez nem turkáló, hanem szociális ruhabolt!”

Kép: „Ez nem turkáló, hanem szociális ruhabolt!”

Öt évvel ezelőtt nyitotta meg irodáját Királyhelmecen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja, elsősorban a házi gondozói szolgálat támogatása céljából. Azóta egy szociális ruhabolt is segíti a rászorulókat, de hamarosan megkezdi működését a helyi élelmiszerbank is.

Mi is magyarul álmodunk – Kiskövesden is megújult az óvoda

Kép: Mi is magyarul álmodunk – Kiskövesden is megújult az óvoda

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében újult meg és bővült ki a kiskövesdi egyházközség ingatlanja, amelyben tovább folytathatja működését a húsz férőhelyes önkormányzati fenntartású, de szellemiségében keresztyén értékeket képviselő óvoda, amelyhez hozzákapcsoltak az ifjúság nevelésére alkalmas helyiséget is. A magyar kormány támogatásával megvalósuló beruházás 224 ezer eurót tett k

Jézus vezet, hallgass rá – KOEN-tábor Kisgéresen

Kép: Jézus vezet, hallgass rá – KOEN-tábor Kisgéresen

Az idén sem maradt el a napközis gyermektábor az 5 és 9 éves korosztály számára a kisgéresi gyülekezetben. A járványügyi rendelkezések okán, hogy könnyebben tudják fogadni a gyermekeket, a KOEN program – Újratervezés - témájára kapcsolódva újra tervezték a hetet, s a hagyományos öt helyett négy napban határozták meg az együtt töltött időt a közel nyolcvan résztvevő számára.

Megtartotta tavaszi közgyűlését a barsi egyházmegye

2021. június 20-án a nagysallói református templom adott otthont a Barsi Református Egyházmegye tavaszi közgyűlésének, amelyen megválasztották az egyházmegyei szolgálattevőket.

Kapcsolataink

Átfogó missziói stratégia kidolgozásáról döntött a Generális Konvent elnöksége

Kép: Átfogó missziói stratégia kidolgozásáról döntött a Generális Konvent elnöksége

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház meghívására Kopácson ült össze a Generális Konvent elnöksége. A szokásos beszámolók mellett a testület elfogadta a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap idei támogatásainak felosztásáról szóló javaslatot és döntést hozott egy átfogó Kárpát-medencei missziói stratégia kidolgozásáról.

Fekete március

Kép: Fekete március

Lehetne amiatt is fekete, hogy még mindig hideg van, sok-sok borús óra egymásutánja. Lehetne amiatt is fekete, mert még mindig be vannak zárva templomaink. Lehetne amiatt is fekete, hogy már második éven vette el tőlünk a járvány és a vele kapcsolatos intézkedések Nemzeti Ünnepünk közösségben való megünneplésének lehetőségét. Nem ezektől fekete.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 17, 30

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Igemagyarázat – Jak 5,13

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!”

Igemagyarázat – Mt 11,28

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

Igemagyarázat – Jn 11,21–22

„Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől megadja neked az Isten.”

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 17, 30

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

Az Úr harcol értetek

Egyházunk a kialakult helyzetben is szeretné Isten Igéjét közvetíteni. Ezért Az Úr harcol értetek című sorozatunkban minden vasárnap új videóval jelentkezünk.

 

Népszámlálás 2021

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja. 

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Kiüresedett szeretet

Törvénykezés, parancsolatok, empátia, tolerancia. Ezekről a fogalmakról a modern keresztyén közvéleményben egy homályos képet látunk. Leggyakrabban ezen a freskón az első két szót feketébe bújt ... ...

Lehajtó

Csak egy tábla.Tömör vas, pléh, meg festék.Egyértelmű információ.Jelzi, hogy itt lehajthatsz. Egy települést találsz a közelben, ha letérsz.Embereket.Életeket. Rengetegszer elhaladtál ... ...

Egyszer lent, egyszer fent

„Welcome on board, please take your seat” – mondja arcára fagyott mosollyal a stewardess. Hát jó, legyen. Ha már megvettem a jegyet, méghozzá akciósan, nem most ... ...

Gyereknap után

Hangos a kert. / Csicsergés fényezi / A buja leveleket. / Mindenütt pimaszul... / Burjánzó élet. / Csata, vita, hahota, / Guruló kacajok... ...

Mit vetsz el holnap?

Állj meg egy percre és töprengj el azon, hogyan jutottál oda, ahol most állsz. Minden egyes döntésünk és lépésünk események sorozatát indítja útnak és sorsok ... ...

Diakóniai Központ

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia ... ...

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

Legújabb képeink

Kép: 210710-1962.jpg