Egyházunk

Trianonra emlékeztetnek a harangok

A Kossuth Rádió a trianoni békediktátumra emlékeztetve minden órában a Kárpát-medence másik településéről szólaltat meg harangot, a listán felvidéki települések is szerepelnek: Komárom és Somorja. A harangszó mellettt megszólaltatják az adott település lelkészeit is.

Tartós szeretettel tartós élelmiszert

Kép: Tartós szeretettel tartós élelmiszert

A Szeretethíd felvidéki megnyitóján hirdette meg a május 10. és június 30. között zajló adománygyűjtését a Diakóniai Központ. A „Tartós Szeretet“ élelmiszergyűjtési akció során a szervezők az adományokat a kijelölt gyűjtőpontokra várják. A programot tartós élelmiszerekkel és anyagi hozzájárulással is lehet támogatni. A gyűjtés menetéről Haris Szilárddal, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Tartozni a reformátusok nagy közösségéhez

Kép: Tartozni a reformátusok nagy közösségéhez

A debreceni Nagytemplomban fogadta el az Alkotmányozó Zsinat 2009. május 22-én a Magyar Református Egyház Alkotmányát. A döntéssel a Kárpát-medencei magyar református egyházak megerősítették összetartozásukat és kimondták alkotmányjogi egységüket

A Szentlélek vétele és elhívásunk

„Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket!” (Jn 20,21–22)

Oktatás

Beíratási körkép

Kép: Beíratási körkép

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén jelenleg hat református alapiskola működik, egy kisiskola az alsó tagozatosok számára, öt pedig teljes szervezettségű. Az elmúlt év szeptemberében két elsős, egy második és egy ötödik osztállyal megnyitotta kapuját Rimaszombatban a Református Alapiskola is. A beíratási eredmények alapján 78 első osztályos kezdheti meg szeptemberben az 2021/22-es

Átlépés a rimaszombati Református Alapiskola 5. osztályába

Kép: Átlépés a rimaszombati Református Alapiskola 5. osztályába

A rimaszombati Református Alapiskolában a 2021/2022-es tanévben is nyílik 5. osztály. Ez úton is szeretnénk tájékoztatni az érdeklődő szülőket és törvényes képviselőket a gyermekeknek az 5. osztályba való beíratásának módjáról.

Népszámlálás 2021

Láncszemek

Reformátusságunk érték. Értékességének egyik láncszeme a megújulás. Talán sokak számára ismerős a Karl Barth által népszerűvé vált gondolat, elv az állandóan megújuló egyházról: „Ecclesia semper reformanda”.   

Reformátusságunk maradandó érték

Más felekezetű testvéreink, és talán néhányan a saját berkeinkből is, félreértelmezve az eleve elrendelés tanát, a református embert felelőtlennek és fennhéjázónak gondolják, mondván, ha Isten mindent előre eldöntött, akkor nekem semmit sem kell tennem. Az isteni elhívás és kiválasztás, valamint a Tőle kapott küldetés valóban fontos fogalmak a református bibliaértelmezésben.

IGEN a jövőre

2021 tavasza a számbavétel ideje Szlovákiában, hiszen népszámlálásra kerül sor (előbb az online térben, majd igénybe lehet venni az asszisztált szolgáltatást is).

Miért éppen magyar református?

Kép: Miért éppen magyar református?

Sokféle szemszögből tevődhet fel bennünk a címben szereplő kérdés.

Reformátusságunk érték!

Kép: Reformátusságunk érték!

2021 a népszámlálás éve Szlovákiában, amikor a digitális kérdőív kitöltésével számot adunk önmagunkról, helyzetünkről, társadalomban betöltött szerepünkről. A megválaszolandó kérdések sorában vannak azonban olyanok, amelyek mind múltunk, mind jövőnk tekintetében messzebbre mutatnak, amely kérdések között ott van a vallási hovatartozásunk, a nemzetiségünk és az anyanyelvünk vállalásának, megvallásának lehetősége.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2021. június 13-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2021. június 13-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 8.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid Saul király udvarába kerül, a pozsonyi gyülekezet ünnepi istentisztelet keretében emlékezett meg a 90 évvel ezelőtt született néhai Mikó Jenő püspök-lelkipásztoráról.

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. június 13-án 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Szarvas Erzsébet jánosi lelkipásztor.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának további eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. február 19-én tartott ülésén összeszámolta a Nagymihályi és Ondava-hernádi Református Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Iskolánk, iskolánk...

Gyülekezeteink

Egyre több református óvoda várja a gyermekeket II.

Kép: Egyre több református óvoda várja a gyermekeket II.

Az előző részben kilenc – már működő, vagy szeptemberben induló – református óvoda beíratásának eredményéről adtunk számot. Folytatjuk a sort Vágfarkasddal, Érsekkéttyel, Heténnyel és Kassával. Amennyiben minden az elvárások szerint alakul, akkor szeptemberben már tizennégy református óvoda fogadhatja a gyermekeket.

Újra a megújult templomban

Kép: Újra a megújult templomban

Hálaadó és emlékező istentiszteletre gyűltek össze a sajószentkirályi református templomban a kövecsesi, naprágyi, sajórecskei és sajószentkirályi hívek június 5-én, hogy egyrészt hálát adjanak a mindenség Urának azért, hogy csaknem két évnyi munka és szükséges várakozás után kívülről-belülről megújulhatott a református templom.

Ige, emlékezés, piknik a dombtetőn

Kép: Ige, emlékezés, piknik a dombtetőn

A trianoni vész 101. évfordulója alkalmából emlékpikniket tartottak a Kövecses-Naprágyi Református Társult Anyaegyházközségben a naprágy-gömörszőlősi dombtetős, trianoni zöldhatáron, ahol tavaly a Gömöri Református Egyházmegye és a Naprágyi Református Egyházközség – egy emlékkő elhelyezése kíséretében – tartotta közös megemlékezését a békediktátum aláírásának 100. évfordulóján.

Egyre több református óvoda várja a gyermekeket I.

Kép: Egyre több református óvoda várja a gyermekeket I.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén jelenleg kilenc református óvoda működik. Szeptemberben, amennyiben időben megérkezik az illetékes minisztérium jóváhagyása, a számuk öttel bővülhet. A visszajelzések alapján Somorján és Komáromban mutatkozik a legnagyobb igény a református óvoda iránt.

Hatalmas szenvedéllyel hirdette Isten Igéjét

Kép: Hatalmas szenvedéllyel hirdette Isten Igéjét

Születésének 90. évfordulója alkalmából ünnepélyes keretek között emlékeztek meg néhai Mikó Jenő püspök-lelkipásztorra, aki huszonkét évig szolgált a pozsonyi gyülekezetben.

Így lett Füleken református templom…

Kép: Így lett Füleken református templom…

A füleki református templom nem tartozik a műemlék templomaink közé. A „véletlen” indította be létrejöttét. A gyülekezet pedig hitéről, szorgalmáról tett tanúbizonyságot, minek köszönhetően felépült ez a hajlék. Benkó Pál osztja meg velünk a gyülekezet és templomának történetét.

Kapcsolataink

Fekete március

Kép: Fekete március

Lehetne amiatt is fekete, hogy még mindig hideg van, sok-sok borús óra egymásutánja. Lehetne amiatt is fekete, mert még mindig be vannak zárva templomaink. Lehetne amiatt is fekete, hogy már második éven vette el tőlünk a járvány és a vele kapcsolatos intézkedések Nemzeti Ünnepünk közösségben való megünneplésének lehetőségét. Nem ezektől fekete.

„… akarom Őt …”

Kép: „… akarom Őt …”

Énekli a világba Galda Levente. A Dal 2021-ben. És más szavakkal is mindenütt, ahol megjelenik, szóban, dalban, nyilatkozatban, írásban – mindenütt, mindenki előtt megvallva: hívő ember, s hálás Istennek, mindenért.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 17, 30

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Igemagyarázat – Jak 5,13

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!”

Igemagyarázat – Mt 11,28

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

Igemagyarázat – Jn 11,21–22

„Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől megadja neked az Isten.”

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 17, 30

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

Népszámlálás 2021

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja. 

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Gyereknap után

...

Mit vetsz el holnap?

Állj meg egy percre és töprengj el azon, hogyan jutottál oda, ahol most állsz. Minden egyes döntésünk és lépésünk események sorozatát indítja útnak és sorsok ... ...

Nincs helye a félelemnek!

Mielőtt megadnád magad a csüggedésnek, vagy a kétségbeesésnek, állj meg, imádkozz és küzdj tovább!   A hit nem lehet görcsös. A félelem görcse és az izmok ... ...

Isten ölelése

Halk kattanással nyílik az ajtó, és jóleső érzéssel szívom magamba az ismerős illatokat. A frissen mosott ruhák és a konyhakerti növények édeskés fátyollal ölelnek körül ... ...

A feltámadás ereje

Mennyit nyom a latban egy feltámadás? Ma a keresztyénség legáltalánosabb problémája a kételkedés. Első olvasásra talán nem meglepetés, szerintem azonban nem így kéne lennie. Még ... ...

Diakóniai Központ

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia ... ...

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

Legújabb képeink

Kép: 01-180904-0207.jpg