Egyházunk

Pályázat

A Kassai Magyar Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda igazgatói állásának 2021. szeptember 1-jétől való betöltésére. Jelentkezési határidő május 28.

Szeretethíd 2021

Kép: Szeretethíd 2021

A korlátozások következtében tavaly elmaradt a Szeretethíd a Felvidéken, de idén a személyes találkozás reményében újra megrendezésre kerül.

Húsz éve találtam rá erre a fehér foltra

Kép: Húsz éve találtam rá erre a fehér foltra

„A Református Egyház és Iskolát 1921-ben Réz László rozsnyói lelkipásztor indította el. Gondoljunk csak bele, milyen nagyméretű vállalkozás volt az, hogy a Trianon utáni nehéz időszakban egy lelkipásztor úgy gondolta, hogy hetente kellene megszólítani a híveket egy újság lapjain keresztül” – mondja Dr. Czinke Zsolt lelkipásztor, aki a lapról írta doktori disszertációját.

Április 19-től ismét engedélyezett a templomi istentiszteletek tartása

A járványügyi helyzet javulásának köszönhetően a kormány több enyhítésre is rábólitott, így 2021. április 19-től már tarthatóak templomi istentiszteletek. Az Egyetemes Egyház ennek feltételeiről körlevélben tájékoztatta az egyházmegyék espereseit.

Népszámlálás 2021

Láncszemek

Reformátusságunk érték. Értékességének egyik láncszeme a megújulás. Talán sokak számára ismerős a Karl Barth által népszerűvé vált gondolat, elv az állandóan megújuló egyházról: „Ecclesia semper reformanda”.   

Reformátusságunk maradandó érték

Más felekezetű testvéreink, és talán néhányan a saját berkeinkből is, félreértelmezve az eleve elrendelés tanát, a református embert felelőtlennek és fennhéjázónak gondolják, mondván, ha Isten mindent előre eldöntött, akkor nekem semmit sem kell tennem. Az isteni elhívás és kiválasztás, valamint a Tőle kapott küldetés valóban fontos fogalmak a református bibliaértelmezésben.

IGEN a jövőre

2021 tavasza a számbavétel ideje Szlovákiában, hiszen népszámlálásra kerül sor (előbb az online térben, majd igénybe lehet venni az asszisztált szolgáltatást is).

Miért éppen magyar református?

Kép: Miért éppen magyar református?

Sokféle szemszögből tevődhet fel bennünk a címben szereplő kérdés.

Reformátusságunk érték!

Kép: Reformátusságunk érték!

2021 a népszámlálás éve Szlovákiában, amikor a digitális kérdőív kitöltésével számot adunk önmagunkról, helyzetünkről, társadalomban betöltött szerepünkről. A megválaszolandó kérdések sorában vannak azonban olyanok, amelyek mind múltunk, mind jövőnk tekintetében messzebbre mutatnak, amely kérdések között ott van a vallási hovatartozásunk, a nemzetiségünk és az anyanyelvünk vállalásának, megvallásának lehetősége.

Oktatás

Jelentkezés kisdoktori képzésre

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet ThDr. cím megszerzésére. Jelentkezési határidő: 2021. június 30.

Jelentkezés doktorandusz-képzésre

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet doktorandusz-képzésre (PhD.) Jelentkezési határidő 2021. június 30.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2021. április 18-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2021. április 18-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Jónáthán hőstette, beszélgetés Somogyi Alfréddal, a Református Teológiai Kar új dékánjával, s elhangzik egy bizonyságtétel is.

A Kálvinista Szemle áprilisi számának ajánlata

Kép: A Kálvinista Szemle áprilisi számának ajánlata

Megjelent Egyetemes Egyházunk hivatalos lapjának, a Kálvinista Szemlének legújabb, áprilisi száma, amelyet a lap szerkesztője Fritz Beke Éva ismertet.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának további eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. február 19-én tartott ülésén összeszámolta a Nagymihályi és Ondava-hernádi Református Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Kitöltési útmutatók magyar reformátusoknak


Gyülekezeteink

Ingoványos területen szilárd hittel – A nemesócsai református gyülekezetről és templomáról

Kép: Ingoványos területen szilárd hittel – A nemesócsai református gyülekezetről és templomáról

Közigazgatásilag a Komáromi járáshoz tartozó Nemesócsai Református Egyházközség a pozsonyi egyházmegye egyik gyülekezete. Borovszky a Magyarország vármegyéit feldolgozó munkájában a község 1260–70 között Oucha néven volt ismert. Egy, a 15. század végén keletkezett iratban pedig Káptalanolcha, másutt pedig Capolnaolchya néven szerepel.

Hiányzik a találkozás öröme

Kép: Hiányzik a találkozás öröme

„Nagyon hiányzik a templomi istentisztelet. De bíztatom a híveket, hogy türelmesnek kell lennünk és eljön az idő, amikor már szabad lesz együtt lenni, csak nem tudjuk mikor. Az Úr azonban tudja, ezért kell rábízni magunkat” – mondja Csonthó Aranka negyedi lelkipásztor, aki az alábbiakban az elmúlt egy év tapasztalatait osztja meg.

Tempora mutantur…. Az idők változnak…

Kép: Tempora mutantur…. Az idők változnak…

Tempora mutantur et nos mutamur in illis – Az idők változnak, és vele változunk mi is. Ez, a reformációhoz köthető, 16. századból származó mondás időszerű napjainkban is, bár Kelemen István főgondnok 1974. december 1-jén Bihary Mihály presbiter és Mácsik András atyafi által berendezett emlékszoba története kapcsán jegyezte le.

Alázatos önkorlátozás kellene

Kép: Alázatos önkorlátozás kellene

„Egy éve küzdünk a betegséggel, a bezártsággal, a félelemmel, a járvány következményeivel, s még most sem mondható el, hogy a böjti időszakunk legfontosabb eleme az alázatos önkorlátozás volna a rendelkezések megtartását illetően, amelyet nemcsak saját magunk miatt kellene gyakorolni, hanem mások érdekében is.” Fecsó Kassai Yvett péderi helyettes lelkész gondolatai.”

A találkozás öröme elmarad

Kép: A találkozás öröme elmarad

A hitélet online térbe való szorítása nem kis kihívást jelent a lelkipásztorok számára. Mellesleg szembesülniük kell azzal is, hogy a járvány miatt egyre több gyülekezeti tagtól kell búcsút venni. Hogyan tudják a lelkipásztorok elviselni ezt az időszakot, hogyan látják ők? A témában ezúttal Révész Csilla a zselízi beosztott lelkipásztor osztja meg gondolatait.

Kísérni a gyógyulás felé vezető úton

Kép: Kísérni a gyógyulás felé vezető úton

Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor 2017-ben végezte el a Károli Gáspár Református Egyetem mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzési szakot, ezzel „mentálhigiénés segítő szakember” lett, majd a képzés elindítóinak felkérésére ugyanitt először ún. tanuló, majd két év elteltével külső óraadó tanár. Vele beszélgetünk.

Kapcsolataink

Fekete március

Kép: Fekete március

Lehetne amiatt is fekete, hogy még mindig hideg van, sok-sok borús óra egymásutánja. Lehetne amiatt is fekete, mert még mindig be vannak zárva templomaink. Lehetne amiatt is fekete, hogy már második éven vette el tőlünk a járvány és a vele kapcsolatos intézkedések Nemzeti Ünnepünk közösségben való megünneplésének lehetőségét. Nem ezektől fekete.

„… akarom Őt …”

Kép: „… akarom Őt …”

Énekli a világba Galda Levente. A Dal 2021-ben. És más szavakkal is mindenütt, ahol megjelenik, szóban, dalban, nyilatkozatban, írásban – mindenütt, mindenki előtt megvallva: hívő ember, s hálás Istennek, mindenért.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Igemagyarázat – Jak 5,13

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!”

Igemagyarázat – Mt 11,28

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

Igemagyarázat – Jn 11,21–22

„Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől megadja neked az Isten.”

Igemagyarázat – Ézsaiás 6, 8

„Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj!”

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Népszámlálás 2021

Fiatal Reformátusok Szövetsége

A feltámadás ereje

Mennyit nyom a latban egy feltámadás? Ma a keresztyénség legáltalánosabb problémája a kételkedés. Első olvasásra talán nem meglepetés, szerintem azonban nem így kéne lennie. Még ... ...

Vezetőségi hírek 2021/I.

2021 januárjában az évkezdő istentiszteleten fogadalmat tett a Firesz – Duna Mente új vezetősége, illetve színre lépett az új ellenőrző bizottság (EB) is. Hogy kik is ... ...

A Firesz Abaúj – Zemplén Területi Egység 2021. március 20-án

A járványhelyzet miatt az online térbe szorulva tartotta meg az év első közgyűlését.Az alkalom Nt. Hozák Viktor vezetőségi tagunk áhítatával kezdődött, aki János 16 ... ...

Ne hagyd veszni az adód 2%-át

Adód 2% százalékának felajánlása neked semmibe sem kerül, a mi szolgálatunkat viszont nagy mértékben segíti. Ne hagyd elveszni! Legfőbb célunk a Jézus Krisztusról szóló Evangélium ... ...

Isten ajándéka

(részlet) Rengeteg ember fél, szorong és aggódik. A bizonytalanság bekúszott volna mindannyiunk életébe? Elfeledkeztünk volna Isten ajándékairól? Isten  azt ígéri, hogy minden szükségünket betölti (nem ... ...

Diakóniai Központ

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia ... ...

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

Legújabb képeink

Kép: 01-180904-0207.jpg