Nem tudunk az élő ige nélkül élni

Nem tudunk az élő ige nélkül élni

Anyaországi és felvidéki lelkésztalálkozó Budapesten

Egyházunk

Isten igéje élő és ható

Kép: Isten igéje élő és ható

Január 27-én anyaországi és felvidéki református lelkipásztorok találkozójára került sor Budapesten, a Groupama Arénában, amelynek fő pontjait a 2023-as lelkipásztori hivatás évének záróprogramja és a 2024-es Élő Ige Évének nyitánya tette ki. Az eseményről Géresi Róberttel, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökével beszélgetünk.

A hitvalló krisztusi bizonyságtétel a legfontosabb – Évértékelő egyházunk püspökével

Kép: A hitvalló krisztusi bizonyságtétel a legfontosabb – Évértékelő egyházunk püspökével

A társadalmi nehézségek ellenére mind tágabb, mind szűkebb körben az elmúlt évben is folyt a munka és a szolgálat keresztyén közösségeinkben. A Magyar Református Egyház, az Ökumenikus Tanács, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2023-ban történt eseményeiről és a 2024-es esztendő terveiről beszélgettünk Géresi Róbert püspökkel.

Pályázat

Kép: Pályázat

Gellér és Bogya Református Egyházközség pályázatot ír ki az önálló lelkészi állás betöltésére.

Pályázat

Kép: Pályázat

A Komáromi Református Egyházközség pályázatot ír ki a Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére.

Oktatás

Egy nagyon ígéretes út kezdete volt – Idén 20 éves a Selye János Egyetem

Kép: Egy nagyon ígéretes  út kezdete volt –  Idén 20 éves a Selye János Egyetem

„11 óra 14 perckor a hirdetőtáblán megjelentek a szavazás eredményei: 77 igen, 49 nem, 7 tartózkodás. A képviselőtársaim néma csendben ültek. Nem volt örömujjongás, az ilyenkor szokásos taps is elmaradt. A húsz honatya arcán mély meghatottság honolt. Valóra vált egy álom” – idézte fel a történelmi szavazás pillanatait Albert Sándor, Selye János Egyetem első rektora.

Nyílt nap a Selye Egyetemen - A Református Teológiai Kar is bemutatkozott

Kép: Nyílt nap a Selye Egyetemen - A Református Teológiai Kar is bemutatkozott

Hagyományosan az idén is február 14-én tartotta meg nyílt napját a Selye János Egyetem, hogy az érdeklődőknek bemutathassák a Gazdaságtudományi és Informatikai, a Tanárképző és a Református Teológiai Karokon magyar nyelven kínált tanulmányi programokat. Mi ez utóbbinak a bemutatkozó előadására és a standjához látogattunk el.

Kapcsolataink

Frankfurtban találkoznak a közép-európai keresztyének - Egyházunk is képviselteti magát

Kép: Frankfurtban találkoznak a közép-európai keresztyének - Egyházunk is képviselteti magát

2024. június 7. és 9. között kerül sor a Közép-európai Keresztyének Találkozójára, amelynek ezúttal a német-lengyel kapcsolatokat szimbolizáló testvérváros Frankfurt ad otthont. A háromnapos színes programokat kínáló eseményen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is képviselteti magát mintegy hatvan fővel. A rendezvényről Palcsó Attila külügyi zsinati tanácsossal beszélgetünk.

Ülésezett a Generális Konvent Külügyi Hálózata

Kép: Ülésezett a Generális Konvent Külügyi Hálózata

2019 áprilisában Rimaszombatban, a Csillagházban első alkalommal megtartott és a Református Külügyi Fórumként életre hívott, a kárpát-medencei református egyházak külügyi és nemzetközi kapcsolataiért felelős megbízottjainak második találkozójára került sor 2024. január 22-23. között Nagyváradon. Egyházunkat Dr. Palcsó Attila külügyi zsinati tanácsos képviselte.

ÉlesztŐ 2022

Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kép: Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kis Lázár Bence idén koordinátori jobbkézként vett részt az Élesztőn, de azzal a szándékkal, hogy a programokon is megélje a találkozót. Egy mozgalmas napján vele tartottunk, hogy jobban megértsük, mennyi mindent tesznek az önkéntesek a találkozó hátterében, és azt is, honnan van ehhez elegendő motiváció. Képriport.

„Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Kép: „Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Harminc évvel ezelőtt, 1992 novemberében alapították a Fiatal Reformátusok Szövetségét (Firesz), majd öt évvel később megalakult a szervezet Cantate Domino kórusa. A jeles évfordulókat az Élesztő találkozó résztvevői is megünnepelték, mi pedig alapító tagokat és jelenlegi vezetőket kérdeztünk az elmúlt három évtizedről, valamint arról, hogy látják a mai fiatalokat.

A harmadik irány

Kép: A harmadik irány

Szükségünk van arra, hogy szeressük önmagunkat, amelynek forrása Isten felénk irányuló szeretete – Fóris Tamás, a Vekker Keresztény Közösség lelkipásztora az ember önmagával való kapcsolatával folytatta péntek délelőtt a főelőadások sorát.

Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

Kép: Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

„Korunk háborújában a legfontosabb feladat, hogy pontosan tudjuk, mit kér tőlünk Jézus, hogy megváltoztassuk a világ menetét” – vallja Csókay András idegsebész. Az idei Élesztőn „Istennel a műtőben” címmel tartott előadást, amely után saját Istenkapcsolatáról és elhívásáról kérdeztük.

Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

Kép: Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

„Akkor érthetjük meg a kegyelmet, ha elfogadjuk a saját tökéletlenségünket – akkor érkezik el hozzánk a menny kapuja” – Bolyki László igehirdető folytatta tegnap elkezdett gondolatait, ezen a délelőttön az ember Istennel való kapcsolatát helyezve célkeresztbe.

Gyülekezeteink

Nők Nemzetközi Imanapja – „ ... viseljétek el egymást szeretettel.”

Kép: Nők Nemzetközi Imanapja – „ ... viseljétek el egymást szeretettel.”

Minden év márciusának első péntekén tartják a keresztény nők világimanapját. Az esemény mottója: „Kérlek titeket ... viseljétek el egymást szeretettel.” (Ef4,1-7) Az idei világimanapi liturgiát palesztin nők készítették el.

A Világosság református egyházi műsor 2024. február 25-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2024. február 25-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: mire való a böjt és mikor böjtöljünk, nyílt napot tartott a Selye János Egyetem, miért jó, ha valaki a Református Teológiai Karon szeretne tovább tanulni, milyen indíttatás kell ahhoz, hogy valaki teológiára jelentkezzen, a kar hallgatói pedig elmondják, hogy mit adtak számukra az egyetemi évek.

A hármas fonál nem szakad el egyhamar!

Kép: A hármas fonál nem szakad el egyhamar!

Február 14-én tartotta meg a Barsi Református Egyházmegye a Házasság heti evangelizációját a garammikolai templomban. Az alkalmon bizonyságot tett Vámos Béla lelkipásztor és hitvese Anita.

Légy erős és bátor

Kép: Légy erős és bátor

Történelmi esemény tanúi voltak mindazok, akik 2024. január 21-én jelen voltak a komáromi református templomban Lőrincz Gábor ifjúsági lelkipásztor beiktatásán. Egyrész azért, mert eddig még nem szolgált három beiktatott lelkipásztor egy gyülekezetben, másrészt egy egyházközség sem alakított ki még ilyen tisztséget.

„Szeresd az Urat, a te Istenedet … és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27)

Kép: „Szeresd az Urat, a te Istenedet … és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27)

A Krisztus-hívők egységéért tartott imahét nyitó istentiszteletére január 21-én, vasárnap került sor a pozsonyi református templomban. Az ünnepi alkalmon egyházunkat Géresi Róbert püspök képviselte.

Újra Kassán a Pető-módszer

Kép: Újra Kassán a Pető-módszer

A Pető Intézet (Semmelweis Egyetem Pető András Kar) munkatársai 2024. február 5. és 16. között Kassán konduktív pedagógiai fejlesztést és rehabilitációt folytatnak a mozgássérült gyermekek és felnőttek számára Kassán, a Magyar Református Központban, Miklósbörtön utca 3 (Pri Miklusovej vaznici 3).

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2024. február 11-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2024. február 11-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Isten és a mammon, lelkipásztori találkozó Budapesten, lelkipásztorok és közéleti személyiségek bizonyságtételei, házasság hete.

A Világosság református egyházi műsor 2024. január 28-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2024. január 28-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Isten gondviselése, gyülekezeti diakónia és szociális szolgáltatás az idősek és az értelmileg akadályozottak felé Tanyon, Komáromban beiktatták Lőrincz Gábor megválasztott ifjúsági lelkészt.

Bibliaolvasó kalauz

2024. február 24., szombat

Zak 5 és Jn 12,12–19(ÓSZ) „Én azt kérdeztem: Mi ez? Ő így felelt: Egy véka közeledik itt. És így folytatta: Ebben van az egész ország bűne" (6). A próféta második látomása ebben a fejezetben különleges, szinte a Jelenések könyvébe való. Egy asszonyt, aki a föld istentelenségét jelképezi, egy nagy vékába, mérőedénybe tesznek, és nehéz ólomfedővel borítják be. Aztán a vékát két szárnyas nő viszi el erős, gyors repüléssel. Az irány Babilon: innen eredt az istentelenség, ami által a választott nép magára hozta az átkot. A bűnnek most oda kell visszatérnie. Micsoda bátorítást jelentett minden jámbor zsidónak, ha tudta, hogy a bűn, amely Isten ítéletét hozta a földre, most visszavonhatatlanul el lett távolítva! Számunkra is nagy bátorítás, hogy Jézus Krisztus nem véka alá dugja el a vétkeinket, hanem megbocsátja. Jó lenne hinni és látni, hogy gyorsan tovatűnik minden istentelenségünk és gonoszságunk.Fohász: Úr Jézus Krisztus, bocsásd meg, hogy gyakran véka alá rejtem világosságodat bűneimmel együtt. Irgalmazz, mert sokszor szégyellem Beléd kapaszkodó hitemet, és átadom magam a világnak. Ámen.

Legújabb képeink

Kép: 230617-3485.jpg

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja.