%2016.%12.%08.

Egyházunk

Felhívás - „És zeng apáink drága nyelve!” – felvidéki református szavalóverseny

A reformáció hatására Magyarországon megnövekedett a nyelv szerepe és virágba borult az anyanyelvi kultúra. Ezt az örökséget ápolva, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a reformáció 500. évfordulója alkalmából szavalóversenyt hirdet a felvidéki magyar református gyülekezetek, református alap- és középiskolák diákjai számára.

Gyászhír

Életének 86. évében elhunyt Borza Zoltán nyugalmazott hetényi lelkipásztor, a komáromi egyházmegye volt főjegyzője. A gyászistentiszteletre 2016. december 6-án, 14.00 órakor kerül sor a komáromi református temetőben.

Pályázat

TIMOTEUS n.o. 2. fordulóját hirdeti meg a komáromi Idősek Otthona és az egész évi bentlakásos Specializált Intézmény igazgatói posztjának betöltésére kiirt pályázatának. A feltételeknek eleget tévő érdeklődők 2016. december 23-ig jelentkezhetnek.

Én örvendezem az Úr előtt – X. Országos énekverseny

Kép: Én örvendezem az Úr előtt – X. Országos énekverseny

A Bátorkeszin, Harmacon és Kassán megrendezett elődöntőkből 71 versenyző jutott tovább a 2016. november 26-án Rimaszombatban, a Tompa Mihály Református Gimnáziumban megrendezett döntőbe. A dísztermet teljesen megtöltötték a versenyzők és felkészítőik, kísérőik.

Oktatás

„Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk!”

2016. szeptember 18-án Nagyenyeden volt a Kárpát-medencei református oktatási intézmények tanévnyitója. Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Partium, Vajdaság és Magyarország 36 református iskolájából érkezett tanárok, diákok és lelkészek töltötték meg a nagyenyedi vártemplomot.

Erős vár a nyelv – kiosztották a Jakab István-díjat

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának a diplomaosztó és tanévzáró istentisztelettel egybekötött ünnepi alkalmán adták át a Jakab István-díjat. Az év elején meghirdetett pályázatra öten jelentkeztek prédikációval. Az első helyezett Takács Klaudia doktorandusz hallgató, komáromi segédlelkész lett.

Sajtó

A Világosság református műsor 2016. december 4-ei műsorának ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája az advent. Szó lesz az Apácaszakállason megtartott hálaadó istentiszteletről és az evangelizációs alkalmak küldetéséről is.

A Világosság református egyházi műsor 2016. november 27-ei ajánlata

A Pátria rádióban 2016. november 27-én, advent első vasárnapján 10.30 órakor élő istentiszteletet közvetítünk a perbenyiki református templomból. Igét hirdet Szabóné Kozár Éva lelkipásztor.

Megjelent a Kálvinista Szemle novemberi száma

Kép: Megjelent a Kálvinista Szemle novemberi száma

A vezércikk Bihari Richárd tollából született. A 2. és a 3. oldalon egy érdekes elmélkedés olvasható Pavol Gurbaľtól, aki egy szlovák gyülekezet presbitere és azon töpreng, miképp lehetne a csupán karácsonykor temploma járó embereket elérni.

A Világosság református egyházi műsor 2016. november 13-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05 órakor jelentkező műsor fő témája Jézus küldetése, aki nem azért jött, hogy elítéljen, hanem, hogy megmentse és világosságot adjon a sötétségben lévőknek. Beszámolunk a buzitai templom felújításáról, majd Mészáros János Elek magánénekessel, a 2012-es Csillag születik győztesével beszélgetünk.

Gyülekezeteink

Orando et cantando – Imádkozva és énekelve

Marczi Ernő a Tiszántúli Református Egyházkerület zenei titkára, és a Debreceni Kántus szervező karnagya, emellett országos kántorképző tanfolyamok állandó tanára Debrecenben és Nagyváradon. Rimaszombatban a X. Országos énekverseny zsűrielnöke volt. Bodnár Noémi beszélgetett vele.

Hálaadó istentisztelet Királyhelmecen a megvalósult beruházásokért

Kép: Hálaadó istentisztelet Királyhelmecen a megvalósult beruházásokért

A Zempléni Református Egyházmegye 2016. november 27-én, advent első vasárnapján tartotta meg hálaadó istentiszteletét az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásából megvalósult tizenhárom beruházásért. A 115 100 eurós keretösszegből templomok külseje és belseje, parókiák, gyülekezeti termek kaptak résztámogatást.

Adventi koncert gyülekezetben és börtönben

A nagyölvedi gyülekezet meghivására a pilisszentkereszti Galda kórus adott adventi koncertet a református templomban, majd a nagypusztai börtönben nyolcvan fogvatartottnak. Az alkalmat a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Szlovák Testvéri Börtöntársaság közösen szervezte.

Ismét konfirmandus nap volt Szádalmáson

Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye konfirmandusai számára immár hagyománnyá vált, hogy az őszi konfirmandus napot a szádalmási Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda tornatermében kerül megszervezésre. A 2016. november 26-án megrendezett alkalmon hatvanegy konfirmandus és tizennégy lelkipásztor, két szülő és tizennégy segítő vett részt.

Közel negyvenezer eurót költöttek a hetényiek a templomuk felújítására

Három évvel ezelőtt kezdődtek el a felújítási munkálatok a hetényi református templomon. A 2016-os évben a tetőzet és a torony szépült meg. Az Egyetemes Egyház Közalapjából háromezer-négyszáz eurós támogatást kaptak a munkálatok elvégzéséhez. A költségek fedezésének legjelentősebb részét azonban a hívek adományai és az egyházközség saját költségvetése biztosította.

Elég neked az én kegyelmem! Egyházmegyei presbiteri konferencia Alistálon

2016. november 19-én, szombaton tartotta presbiteri konferenciáját a Pozsonyi Református Egyházmegye. Mivel az eddigi közös egyházmegyei alkalmak során általában nem jutott idő a kötetlen beszélgetésre, a konferencia egyetlen célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a közös dolgok megbeszélésére. Az alkalom nyitó áhítattal kezdődött az alistáli református templomban.

Kapcsolataink

Világtalálkozó Dél-Kóreában

Kép: Világtalálkozó Dél-Kóreában

84 ország részvételével zajlott 2016. október 23. és 27. között az Ima Világtalálkozó (World Prayer Summit, WPS), melyet az Uijeongbu-i KwangMyung Egyházközség a Dél-Koreai Presbiteriánus Egyház Közgyűlésével, valamint az Ázsia Teológiai és Missziói Központtal közösen rendezett meg. A találkozón 140 küldött, különböző protestáns egyházak képviselői és vezetői vettek részt.

Pályázat a reformáció 500 éves jubileumára

A reformáció 500 éves jubileumára készülve a Reformáció Emlékbizottság nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt programtámogatásra kiírt pályázatot hirdet a magyarországi és a külhoni egyházi és civil szervezetek számára.

Országos Cigánymissziós Konferencia Berekfürdőn

Kép: Országos Cigánymissziós Konferencia Berekfürdőn

2016. szeptember 30. és október 2. között rendezte meg Berekfürdőn az Országos Cigánymissziós Konferenciát a Magyarországi Református Egyház Missziói Irodája. A találkozón részt vettek a szlovákiai református cigánymisszió munkatársai is, amelyre a Kárpát-medence különböző országaiból jöttek mindazok, akiknek szívügye, hogy Isten Igéjét a cigány nép gyermekei közé is elvigyék.

Kárpát-medencei Református Ifjúsági Imaéjjel

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Ifjúsági Irodája 2016. október 7-én hatodik alkalommal hirdeti meg a Kárpát-medencei Református Ifjúsági Imaéjjelt. Az esemény célja, hogy mindenki a saját ifjúsági közösségén belül élhesse meg az egységet azzal, hogy a gyülekezetükben maradva egy éjszakán át imádkozzanak.

A Hallei Református Egyházkerület küldöttségének látogatása

Kép: A Hallei Református Egyházkerület küldöttségének látogatása

A Hallei Református Egyházkerület tizenkét tagú delegációja Dr. Jutta Noetzl hallei lelkész-esperesnő vezetésével 2016. szeptember 15-18. között tett hivatalos, testvér-egyházkerületi látogatást a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban.

események továbbiak →

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Vezetőségi gyűlés 2016/11

Komárom – Iroda, 2016. november 12-13., 20:00 – 02:30 Jelenlévők: Édes Zsófia, Chrén Veroni, Bugyi Ági, Édes János, Kelemen Sándor, Szabó Eszter, Gyurcsis Júlia               Egy ... ...

Közgyűlés összehívása

A Firesz-Duna Mente vezetősége hivatalosan is összehívja a szervezet tagjaiból álló közgyűlést, 2016.október 29-re, Jókára (Betlehem Missziós Központ). Ahogy az korábban is jeleztük, ez ... ...

Új vezetőségi tagok választása

Te mit tennél…? Te min változtatnál…? Te mit erősítenél meg…? … ha Téged választana vezetőségi taggá a Firesz – Duna Mente legközelebbi közgyűlése? Ha nem szeretnél sok ... ...

Átadni a gyeplőt….

  Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak (Préd. 3:1)  Kedves és szeretett munkatársak, drága barátaim! A fenti ige nagyon ... ...

Vezetőségi gyűlés 2016/7

Legutóbbi vezetőségi gyűlésünket 2016. július 28-án tartottuk a Firesz irodában, ahol személyesen Kelemen Sándor, Gyurcsis Júlia, Szabó Eszter és Édes János voltak jelen, illetve Bugyi ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-333513.jpg