%2020.%03.%28.

Egyházunk

Püspöki körlevél

Kedves Testvérek a Jézus Krisztusban! Még néhány héttel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy lehetőségeink beszűkülnek és elképzeléseinket, terveinket a személyes életünkre, családunkra és gyülekezeteinkben, egyházunkban végzett szolgálatunkra nézve nem tudjuk majd megvalósítani. A járvány terjedése miatti korlátozások félelmet keltenek mindenkiben.

Koronavírus – egyházunk Zsinati Tanácsának határozata

Kép: Koronavírus – egyházunk Zsinati Tanácsának határozata

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa a 2020. március 24-én tartott elektronikus ülésén a koronavírus okozta járványügyi rendkívüli helyzet kapcsán intézkedéscsomagot hagyott jóvá.

Református istentiszteletek és igehirdetések – frissítve 2020. március 17-én

Kép: Református istentiszteletek és igehirdetések – frissítve 2020. március 17-én

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott intézkedések miatt több testvérünk nem juthat el istentiszteleti alkalomra vagy gyülekezeti közösségbe.  Cikkünkben megpróbáljuk összegyűjteni azon internetes oldalakat, ahol a járvány idején is friss lelki táplálékhoz lehet jutni. Listánk folyamatosan bővül, további honlapok bejelentését várjuk a reformata@reformata.sk e-mail címen.

Koronavírus – egyházunk elnökségének újabb felhívása

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a 2020. március 9-én kelt levelében a fizikai személyeknek, vállalkozóknak és jogi személyeknek megtiltja a sport, kulturális, közösségi és egyéb hasonló jellegű közösségi összejövetelek szervezését 2020. március 10-től 2020. március 23-ig.

Oktatás

Online-oktatás az Alistáli Református Egyházi Alapiskolában

Kép: Online-oktatás az Alistáli Református Egyházi Alapiskolában

A központi válságstáb a koronavírus terjedése miatt 2020. március 16-tól rendelte el az oktatási intézmények online-oktatását. Utánanéztünk, hogyan sikerült megoldani a tanulók távoktatását az Alistáli Egyházi Alapiskolában.

Pályázat

A Komáromi Református Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére. Jelentkezési határidő 2020. április 9.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2020. március 29-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2020. március 29-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: megtartottad az igémet és nem tagadtad meg a nevemet – így dícséri Jézus a filadelfiai gyülekezetet, egyházi élet a koronavírus-járvány idején, nagycsütörtök éjszakájától Jézus mennybemeneteléig.

A Világosság református egyházi műsor 2020. március 15-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2020. március 15-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, azaz a szárdiszi gyülekezetnek írt levél, hívogató a Református Teológiai Karra, látogatóban a martosi Református Egyházi Alapiskolában.

A Világosság egyházi műsor 2020. március 1-ei adása

A Pátria rádióban 2020. március 1-én elhangzott műsorban szó volt a böjtről, az abaújszinai műemlék református templom felújításáról és a deáki gyülekezetről. Itt hallgatható meg.

A Világosság református egyházi műsor 2020. március 1-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2020. március 1-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: böjt, az abaújszinai műemlék református templom felújítása, deáki gyülekezet új kiadványa.

Családok éve

Isten közel van a megtört szívűekhez

Kép: Isten közel van a megtört szívűekhez

Ő a mi szemünk fénye. Egy bájos, életvidám kislány, aki mindig mosolyog, tárt karokkal fut azok elé, akiket ismer és szeret, és mindenkinek kedvesen integet, akivel csak találkozik. Földi életéből azonban nincs már sok hátra – olvasható volt egy évvel ezelőtt abban a felhívásban, amelyet a Vágfarkasdon szolgáló lelkészházaspár Erdélyi Pál és Anita fogalmazott meg.

A betegség közelebb vitt az Úrhoz II. rész

Kép: A betegség közelebb vitt az Úrhoz II. rész

2016 őszén derült ki, hogy őt is megtámadta a gyilkos kór. Mindkét mellében daganatot találtak. Mindkettő más típusú volt. Vállalta a műtétet, majd az ezt követő, az ember fizikumát is alaposan megpróbáló kemoterápiát és sugárzást is. Jelenleg tünetmentes. Már biztos abban, hogy meggyógyult és nagy reménységgel van felőle, hogy az Úr kegyelméből ez így is marad. Vámos Anita bizonyságtétele.

A betegség közelebb vitt az Úrhoz

Kép: A betegség közelebb vitt az Úrhoz

2016 őszén derült ki, hogy őt is megtámadta a gyilkos kór. Mindkét mellében daganatot találtak, s mindkettő más típusú volt. Vállalta a műtétet, majd az ezt követő, az ember fizikumát is alaposan megpróbáló kemoterápiát és sugárzást is. Jelenleg tünetmentes. Ő pedig már biztos abban, hogy valóban meggyógyult és ez így is marad az Úr kegyelméből. Vámos Anita bizonyságtétele.

Isten emlékeztetett minket korábbi ígéretünkre

Kép: Isten emlékeztetett minket korábbi ígéretünkre

Házasságkötésükkor úgy tervezték, ők is sok gyermeket szeretnének. Hamarosan meg is született az első, majd négy évvel később a második. A harmadikra majdnem tíz évet kellett várniuk. Újabb hat év elteltével pedig két kislány gazdagítja mindennapjaikat, mintegy lassításként a felpörgetett életükre. Az Alistálon élő Oros házaspárral beszélgetünk.

Egyelőre tünetmentesen

Kép: Egyelőre tünetmentesen

Három és fél évvel ezelőtt szinte villámként érte a hír: rákos daganatot találtak a mellében. A kezdeti bizakodást, hogy meg lehet ebből gyógyulni, s később a kezelés során tapasztalt rosszullét és erőtlenség majdnem a feladás felé sodorta. Kibírta az egyfajta tisztulással is járó megpróbáltatásokat. Ma már tünetmentes. Blanár Gabriella kisgéresi lelkipásztor vall küzdelmeiről, megtapasztalásairól

Nem csak kenyérrel él az ember...

Mk 1,15

„Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!”

Jn 5,6

„Akarsz-e meggyógyulni?”

Ézs 43,2–3

„…Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az ÚR, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!”

Lk 5, 33–34.37–38

„Ők pedig ezt mondták neki: János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is; a tieid pedig esznek és isznak. Jézus így válaszolt: Kívánhatjátok-e a násznéptől, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? (…) Újbort sem tölt senki régi tömlőbe, mert az újbor szétrepesztené a tömlőt, és kiömlene, sőt a tömlő is tönkremenne. Hanem újbort új tömlőbe kell tölteni.”

1Móz 28,10–15

„Elindult Jákób Beérsebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott: Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az ÚR állt, és ezt mondta: Én vagyok az ÚR, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.”

Gyülekezeteink

Önerőből tovább tartott volna

Kép: Önerőből tovább tartott volna

A két és fél évig tartó munkálatok után újult meg a tornya és a homlokzata a közel kétszázötven éves kistárkányi református templomnak, beleértve az 1839-ből származó Árpád-fejszobrot is. A Bethlen Gábor Alaptól érkező összesen 37 ezer eurós támogatásnak köszönhetően most már teljes pompájában hívja fel magára a figyelmet a dombon álló építmény.

„Az Úrtól lett, és csodálatos a mi szemeink előtt” - A Beretkei Református Árvaház története (1929–1944)

Kép: „Az Úrtól lett, és csodálatos a mi szemeink előtt” - A Beretkei Református Árvaház története (1929–1944)

A beretkei árvaház megalapításának előzménye egy 1928 májusában Rimaszombatban tartott református leánykonferenciáig nyúlik vissza. Itt vetette fel ugyanis Bácsy Gyula, a kárpátaljai egyházkerület missziói lelkésze az akkor épp új gazdát kereső rozsnyói gyógyfürdő szállodaépületének egy árvaotthon céljára való megvásárlását.

Az idén megújul az abaújszinai református templom

Kép: Az idén megújul az abaújszinai református templom

Húsz évvel ezelőtt kezdődött el a falkutatással egybekötött külső felújítás az abaújszinai műemlék református templomon. Az idén szakemberek bevonásával tovább folytatódnak a munkálatok. A költségeket az Egyetemes Egyháznak a magyar kormány támogatásából a műemléktemplomok felújítására elkülönített pénzcsomagból fedezik.

Mitől (Kitől) függ az életem?

Kép: Mitől (Kitől) függ az életem?

Mitől (Kitől) függ az életem? - címmel rendezte meg 2020. február 22-én az Ipolysági Református Egyházközség a soron következő fiatalok találkozóját.

A pelsőci Főnix

Kép: A pelsőci Főnix

A Gótikus út mentén tett ismeretterjesztő kirándulásunk negyedik állomásán, a pelsőci református templomot mutatjuk be.

József és testvérei az éhínség idején, nagycsütörtöktől mennybemenetelig - Tudásukról tettek bizonyságot a bibliaismereti verseny résztvevői Jókán

Kép: József és testvérei az éhínség idején, nagycsütörtöktől  mennybemenetelig - Tudásukról tettek bizonyságot a bibliaismereti verseny résztvevői Jókán

„A Bibliaversenyre való felkészülés jó lehetőség arra, hogy ha kimentek a világba, akkor alkalmazni tudjátok mindazt, amit megtanultatok” – üzente Kiss Tibor, a jókai gyülekezet lelkipásztora a versenyre érkezőknek. Az Emmaus polgári társulás által a tavaszi szünidőben megszervezett bibliaismereti versenybe a pozsonyi és a komáromi egyházmegye gyülekezeteiből több mint százan jöttek el.

Kapcsolataink

Közös imádságra szólította a pápa a világ keresztyéneit

Mondjuk el közösen a Miatyánkot március 25-én, szerdán délben!

Kézzel fogható az összefogás

Kép: Kézzel fogható az összefogás

A koronavírus-járvány idejére Ausztria is megszorító intézkedéseket foganatosított. Hogyan tudják megoldani a diaszpórában élő magyarok lelkigondozását? – erről Karvansky Mónika református lelkipásztort, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat lelkipásztorát kérdezzük.

Nemzetközi homiletikai konferencia Magyarországon

A Magyarországi Református Egyház és a Károli Gáspár Református Egyetem ad otthont a Societas Homiletica 14. nemzetközi konferenciájának 2020. augusztus 7. és 12. között. A nemzetközi homiletikai társaság a prédikálás oktatóit és kutatóit gyűjti egybe a világ minden sarkából, várják a magyar előadók jelentkezését is. Idei konferenciájuk címe: Preaching Toward Truth.

Felvidéken jártak, küldöttségben

Kép: Felvidéken jártak, küldöttségben

Hat felvidéki kis települést látogatott meg december 19-én, advent utolsó hetében a budai református gyülekezet küldöttsége.

Hálásak a pozsonyi egyházmegye támogatásának

Kép: Hálásak a pozsonyi egyházmegye támogatásának

A Kárpátalja Nincs Egyedül negyedik alkalommal megszervezett jótékonysági koncertjén ismét bemutatkozott az a három fiatal zenész, akiknek az elmúlt évek folyamán az összegyűlt adományokból hangszert vásároltak tehetségük kibontakoztatására. A tizenegy éves Márk még nem hagyta el a szülőföldjét, de a másik kettő már egy ideje Magyarországon, Nyíregyházán tanul.

Csillagpont

Körbevesz: Csillagpont 2019

Kép: Körbevesz: Csillagpont 2019

A Csillagpont szervezői ez alkalommal is lehetőséget biztosítottak a résztvevő fiatalok számára, hogy találkozhassanak egymással és Istennel, megmutatva nekik, hogy a 21. században is lehet és érdemes Krisztust követni. Az áhítatok és főelőadások már visszahallgathatók.

Nyugalmat ad a zúgó tengeren

Kép: Nyugalmat ad a zúgó tengeren

„Legyen halló fületek és szálljatok be egymás életének hajójába, mert akkor töltjük be krisztusi küldetésünket, ha nem sétálunk el a másik mellett” – engedte útjára Czeglédi Péter Pál a kilencedik Csillagpont résztvevőit. Idei találkozónk úrvacsorai közösségben zárult.

Mégis szeretlek téged!

Kép: Mégis szeretlek téged!

„A hiányok mindig velünk vannak, de teremtettségünk, származásunk segíteni fog: Mennyei Atyánk velünk van, megmutatja magát bennünk és abban, akikké leszünk” – Langschadl István áhítatával ért véget a Csillagpont második napja.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Mk 1,15

„Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!”

Az Úr harcol értetek

Egyházunk a kialakult helyzetben is szeretné Isten Igéjét közvetíteni. Ezért Az Úr harcol értetek című sorozatunkban minden szerdán és vasárnap új videóval jelentkezünk.

 

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Látszólag

Látszólag ugyanúgy indul a nap. Az ébresztőre kelek, a reggeli rutin, még a gitár is belefér. Mindennel időben elkészülök. Szokatlanul pontos vagyok. Sőt mintha két ... ...

Ne hagyd veszni az adód 2%-át

Ne hagyd veszni az adód 2%-át, hanem használd jótékony célra! Legfőbb célunk a Jézus Krisztusról szóló Evangélium hirdetése a szlovákiai magyar ajkú fiatalok és ... ...

Szeretetből szeretetre

Talán még hordoz magában valamilyen jelentőséget ez a rövid gondolat, de az is lehet, hogy szépen lassan elsüllyed a túl sokat hangoztatott, és oly kevés ... ...

2020 első vezetőségi gyűlése

2020 első vezetőségi gyűlését Madaron, a gyülekezeti teremben tartottuk január 19-én. Szabó Andris előre jól elkészített időtervének köszönhetően sok fontos témát meg tudtunk beszélni a ... ...

Vég nélküli hálaadás

Az új év kezdetén sokan végigpörgetjük lelki szemeink előtt az elmúlt év vidám, megható vagy épp szomorú eseményeit. Mindezeket körülölelik a hétköznapok néha végtelennek tűnő ... ...

Diakóniai Központ

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

FELHÍVÁS gondozói/gondozási kérvények benyújtására

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja lehetőséget kínál a gyülekezeti tagoknak, hogy bekapcsolódjanak a házi gondozói szolgálat 2018 szeptemberétől induló országos keresletorientált programjába a ... ...

Legújabb képeink

Kép: 01-180904-0207.jpg