Egyházunk

Pályázat

Kép: Pályázat

A Rozsnyói Református Egyházközség pályázatot hirdet a Rozsnyói Református Egyházközség Iskolaközpontja igazgatói állásának betöltésére 2023. március 1-jétől.

Mit kínál a halál és az eljövendő élet?

Kép: Mit kínál a halál és az eljövendő élet?

Novemberben többet gondolunk az elmúlásra. Vágyunk a megbékélésre, a csöndre. Sok sebet hordozunk magunkban, és a halál a legnagyobb űrt okozza lelkünkben. Nem egy tárgy, egy eszköz elvesztése miatt szenvedünk, amely pótolható. A temetőkben szeretteink elvesztésének fájdalmával nézünk szembe újra és újra.

Tolle, lege!

Kép: Tolle, lege!

Az V. század nagy keresztyén gondolkodója, Augustinus fiatal korában nem kereste Istent. Egyszer csak gyermekek játszottak a szomszédságában, és azt kiabálták: „Tolle, lege!” (Vedd és olvasd!). Augustinus ezt Istentől jövő biztatásnak vette, és elkezdte olvasni a Szentírást. Nem csupán az ő élete változott meg, hanem a keresztyénségé is, hiszen egyik legnagyobb tanítóját vezette így hitre Isten Le

Új törvények és módosítások a Zsinat őszi ülésén

Kép: Új törvények és módosítások a Zsinat őszi ülésén

Október 27-én és 28-án ülésezett Rimaszombatban az Egyetemes Egyházunk Zsinata, ahol a X. ülésszak 6. ülésén elfogadták az új köznevelési törvényt és a Diakóniai Központ Szabályzatát. Módosították a Közalapról és a Szeretetszolgálatról szóló törvényt és szó volt az alkotmány lehetséges módosításáról. Új elnököt neveztek ki a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség élére.

Oktatás

„Hitelképes beszéd a társadalomban – Az eskü fogalmának vizsgálata egyházban és társadalomban”

Kép: „Hitelképes beszéd a társadalomban – Az eskü fogalmának vizsgálata egyházban és társadalomban”

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karán október 19-én második alkalommal valósult meg a „Hitelképes beszéd a társadalomban – Az eskü fogalmának vizsgálata egyházban és társadalomban” című nemzetközi tudományos konferencia, melyet a vendéglátók közösen szerveztek meg a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karával és a komáromi Calvin János Teológiai Akadémiával.

Újra találkoztak a református pedagógusok

Kép: Újra találkoztak a református pedagógusok

Október második hétvégéjén Rimaszombatban tartották az egyházunk területén levő református iskolák pedagógusainak 13. országos konferenciáját.

Kapcsolataink

„Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!” – Felvidéken is! Rimaszombatban ülésezett a Generális Konvent Elnöksége

Kép: „Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!” – Felvidéken is!  Rimaszombatban ülésezett a Generális Konvent Elnöksége

A rimaszombati Csillagházban tartotta rendes őszi ülését a Generális Konvent Elnöksége 2023. november 14-15-én. A Magyar Református Egyház közös képviseleti testületének ügyvivő szerve csaknem másfél napon keresztül tanácskozott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Rimaszombati Egyházközségének konferencia-központjában.

Száz év megpróbáltatásai és áldásai Kárpátalján

Kép: Száz év megpróbáltatásai és áldásai Kárpátalján

„Az előző nemzedéken és rajtunk keresztül is Isten sok áldást hozott Kárpátaljára. Az elmúlt harminc év az áldások ideje volt. Az elvett templomok nagy része visszakerült az egyházhoz, a parókiákat 75 százalékban kaptuk vissza. A földek viszont maradtak, de mégis egy csodálatos korszaknak vagyunk a tanúi” – mondta Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyház püspöke Berekfürdőn.

ÉlesztŐ 2022

Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kép: Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kis Lázár Bence idén koordinátori jobbkézként vett részt az Élesztőn, de azzal a szándékkal, hogy a programokon is megélje a találkozót. Egy mozgalmas napján vele tartottunk, hogy jobban megértsük, mennyi mindent tesznek az önkéntesek a találkozó hátterében, és azt is, honnan van ehhez elegendő motiváció. Képriport.

„Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Kép: „Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Harminc évvel ezelőtt, 1992 novemberében alapították a Fiatal Reformátusok Szövetségét (Firesz), majd öt évvel később megalakult a szervezet Cantate Domino kórusa. A jeles évfordulókat az Élesztő találkozó résztvevői is megünnepelték, mi pedig alapító tagokat és jelenlegi vezetőket kérdeztünk az elmúlt három évtizedről, valamint arról, hogy látják a mai fiatalokat.

A harmadik irány

Kép: A harmadik irány

Szükségünk van arra, hogy szeressük önmagunkat, amelynek forrása Isten felénk irányuló szeretete – Fóris Tamás, a Vekker Keresztény Közösség lelkipásztora az ember önmagával való kapcsolatával folytatta péntek délelőtt a főelőadások sorát.

Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

Kép: Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

„Korunk háborújában a legfontosabb feladat, hogy pontosan tudjuk, mit kér tőlünk Jézus, hogy megváltoztassuk a világ menetét” – vallja Csókay András idegsebész. Az idei Élesztőn „Istennel a műtőben” címmel tartott előadást, amely után saját Istenkapcsolatáról és elhívásáról kérdeztük.

Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

Kép: Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

„Akkor érthetjük meg a kegyelmet, ha elfogadjuk a saját tökéletlenségünket – akkor érkezik el hozzánk a menny kapuja” – Bolyki László igehirdető folytatta tegnap elkezdett gondolatait, ezen a délelőttön az ember Istennel való kapcsolatát helyezve célkeresztbe.

Gyülekezeteink

Változás és harmónia – A férfi és a női szerepek alakulása a családban

Kép: Változás és harmónia – A férfi és a női szerepek alakulása a családban

Paraj Zsolt és Paraj Salma Erzsébet több mint tíz évig élt Prágában. Az első kislányuk megszületése után hazaköltöztek. Annak ellenére, hogy Erzsébet Bősről, Zsolt pedig Párkányból származik, Dunaszerdahelyen telepedtek le. Második lányuk, Julika már itt született. Velük beszélgettünk arról, hogy miként élik meg a családjukban a férfi és a női szerepköröket.

Kárpát-medencei imanap

A Kárpát-medencei református nőszövetségek kezdeményezésére 2006 óta december első vasárnapján rendezik meg a Kárpát-medencei imanapot.

Hitmélyítő esték Szepsiben

Kép: Hitmélyítő esték Szepsiben

Az ötödik Szepsi Laczkó Máté Gyülekezeti Napok keretében Palást és kötény, Biblia és fakanál címmel 2023. november 14. és 16. között hitmélyítő napokra került sor a református templomban.

XVIII. Bátorkeszi István Napok

Kép: XVIII. Bátorkeszi István Napok

Október a reformáció hónapja. Gyülekezetünkben hagyományos a Bátorkeszi István gályarab-prédikátorról elnevezett Bátorkeszi István Napok eseménysorozat, amely ebben az esztendőben már a tizennyolcadik volt.

Visszatekintés októberre a barsi egyházmegyében

Kép: Visszatekintés októberre a barsi egyházmegyében

Néha jó visszanézni egy-egy alkalomra, főleg, ha azokból erőt meríthetünk. A Barsi Református Egyházmegye két októberi alkalmát idézzük fel.

Hit és népművészet – Nőszövetségi konferencia Ekelen

Kép: Hit és népművészet – Nőszövetségi konferencia Ekelen

2023. november 19-én komáromi járáshoz tartozó Ekelen, a helybeli református gyülekezet templomában került sor a Komáromi Református Egyházmegye nőszövetségi konferenciájára. A rendezvény keretén belül egy rögtönzött kézimunkakiállításra is sor került a gyülekezet imatermében.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2023. november 19-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2023. november 19-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Jézus imádkozni tanítja az őt követő sokaságot, 100 éves a Kárpátaljai Református Egyház, a lakás és a lélek kitakarítása.

A Kálvinista Szemle novemberi számából

Kép: A Kálvinista Szemle novemberi számából

Késő őszi számunk központi témája az istentisztelet. „Isten népe közösséget alkot. Az istentisztelet egyházunk célja és forrása. Isten az igéjében és a sákramentumokban közli az ő jelenlétét, melyre válasz az ő dicsőítése és a hálaadás.”

Bibliaolvasó kalauz

2023. november 30., csütörtök

Jer 6 és Gal 2,11–14(ÓSZ) „Az ÚR haragja tölt el engem, nem tudom már magamban tartani. Töltsd ki az utcán a gyermekekre meg az ifjak csapatára! Foglyul esik férfi és nő, öreg és aggastyán egyaránt" (11)! Isten irgalmas és hosszútűrő, a próféta türelme azonban véges. Elcsügged, elfárad és elfásul lelkipásztori munkájának az addigi eredménytelenségét látva. Egy ilyen pillanatban kapja Jeremiás a megbízatást Istentől, hogy mezgeréljen, böngésszen tovább Isten maradékán. Isten jól tudja, hogy Izráel egésze csődöt mondott. De talán egy-két kisebb vesszőn mégis található elbújva szőlőszem. Mivel Jeremiás nem talál semmit, csak teljes belső lelki széthullást, ezért megharagszik és ítéletet hirdet. Mert a közöny és az érzéketlenség általában haragot szül.Fohász: Uram, tudom, hogy intesz engem már a nap kezdetén, hogy ne menjen le haraggal a napom (Ef 4,26). Nem tudom, megharagszom-e ma valamire, vagy valakire, de kérlek, segíts egyedül a Te haragoddal haragudni, amely nem gyilkol, hanem életet hoz, és fogjul ejti a másik embert. Ámen.

Legújabb képeink

Kép: 230617-3485.jpg

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja.