Igemagyarázat – Lk 16,13

2020. május 24., címkék:

„Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”

Igemagyarázat – Bír 17,6

2020. május 22., címkék:

„Abban az időben nem volt király Izráelben: mindenki azt csinálta, ami neki tetszett.”

Igemagyarázat – Fil 4,11

2020. május 20., címkék:

„Mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van."

Igemagyarázat – Mt 6,13b

2020. május 18., címkék:

„Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké."

Igemagyarázat – Mt 6,13

2020. május 16., címkék:

„És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól."

Igemagyarázat – Mt 6,12

2020. május 14., címkék:

„És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek."

Igemagyarázat – Mt 6,11

2020. május 12., címkék:

„A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma."

Igemagyarázat – Mt 6,10b

2020. május 10., címkék:

„Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is."

Igemagyarázat – Mt 6,9b–10a

2020. május 08., címkék:

„Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a Te országod."

Igemagyarázat – Mt 6,9

2020. május 06., címkék:

„Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben."

Felhívás adakozásra - körlevél

2020. április 29., címkék:

Kedves Testvérek a Jézus Krisztusban! Gyülekezeti életünk megszokott menetéből immár több hét óta kizökkenve éljük életünket. Ráérzünk Pál apostol szavainak súlyára, aki a Filippiekhez írott levelében ezt mondja: „Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. ” (Fil 4,12)

Az egyház él és működik még a koronavírus-járvány idején is

2020. április 28., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa  – figyelembe véve a koronavírus terjedésének intenzitását – ülésezési moratóriumot rendelt el a Zsinat, a Zsinati Tanács, a Zsinati Elnökség, valamint egyéb bizottságai és szervei térbeli ülésezésére vonatkozólag 2020. május 31-ig. A járvány miatt nemcsak a templomokat kellett bezárni, de több eseményt is el kellett halasztani. Mi történik ez után az időszak után? Erről kérdeztük Géresi Róbert egyetemes lelkészi főjegyzőt.

Beiratkozás a rimaszombati Gólyavár Református Óvodába

2020. április 27., címkék:

A Gólyavár Református Óvoda vezetősége értesíti a tisztelt szülőket, hogy a beiratkozás a 2020/2021-es tanévre elsősorban elektronikus úton történik 2020. április 30-tól május 31-ig.

Református istentisztelet a Pátria Rádióban

2020. április 25., címkék:

A Pátria Rádió 2020. április 26-án, vasárnap 10.05 órakor istentiszteletet közvetít. Igét hirdet: Szénási Szilárd martosi lelkipásztor, a Komáromi Református Egyházmegye esperese.

Tájékoztató az átjelentkezés lehetőségéről a rimaszombati Református Alapiskolába

2020. április 24., címkék:

Az érdeklődő szülők megkeresésére ez úton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a szeptember 1-jén induló rimaszombati Református Alapiskola 2–5. évfolyamába 2020. május 1-től 2020. május 31-ig lehet átjelentkezni.

Az idősek közötti szolgálat kiváltság

2020. április 24., címkék:

A dunaszerdahelyi kórházban, valamint a város által fenntartott és működtetett idősek otthonában, illetve nyugdíjas panzióban már kilenc éve végez rendszeres szolgálatot Virág Szilvia, a helyi református gyülekezet beosztott lelkipásztora. Szolgálatának szépségéről és nehézségéről kérdezzük.

Beíratkozás a somorjai Kiskakas óvodába

2020. április 23., címkék:

2020 szeptemberében megnyitja kapuit a Somorjai Református Egyházközség fenntartásában működő Kiskakas bölcsőde és óvoda.

Felújítás alatt az alsószőlősi műemléktemplom

2020. április 21., címkék:

Hamarosan megújul a mintegy száz fő befogadására alkalmas református műemléktemplom. A hatvanhatezer eurós munkálatok költségét az Egyetemes Egyházunknak a Bethlen Gábor Alapon keresztül érkező támogatásból fedezik.

Református istentisztelet a Pátria Rádióban

2020. április 18., címkék:

A Pátria Rádió 2020. április 19-án, vasárnap 10.05 órakor istentiszteletet közvetít. Igét hirdet: Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese.

Református istentisztelet a Pátria Rádióban

2020. április 18., címkék:

A Pátria rádió 2020. április 19-én, vasárnap 10.05-kor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet: Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese.