A barsi egyházmegye is csatlakozott a Zsinati Tanács nyilatkozatához

2019. április 08., címkék:

Mi, a Barsi Református Egyházmegye Közgyűlésének tagjai, az egyházmegye lelkipásztorai, valamint a gyülekezeteket képviselő gondnokok és peresbiterek csatlakozunk egyházunk Zsinati Tanácsának Nyilatkozatához.

Zengett az ének a jókai kórustalálkozón

2019. április 08., címkék:

Hét kórus dicsőítette az Urat énekével a Pozsonyi Református Egyházmegye április 7-én, vasárnap, a jókai református templomban megszervezett kórustalálkozóján.

Egyházmegyei közgyűlés Megyercsen

2019. április 08., címkék:

A megyercsi református templom adott otthont a Komáromi Református Egyházmegye március utolsó vasárnapján megtartott, az elmúlt év értékeléséről szóló rendes tavaszi közgyűlésének. Az esperesi jelentés után az egyes bizottságok adtak számot tevékenységükről.

Nyilatkozat

2019. április 06., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa, mint az egyház kormányzó szerve az alábbi nyilatkozatot hozza a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által 2019. március 27-én megszavazott, a 63/1993-as számú törvény módosítása kapcsán, a nemzeti himnuszok korlátozására vonatkozólag:

Az öröm jellemezte a bibliaismereti vetélkedőt

2019. április 05., címkék:

Bibliát olvasni, annak történeteit tanulni öröm – fogalmazták meg többen a Zempléni Református Egyházmegye bibliaismereti vetélkedőjének résztvevői közül. Ez nem csak megállapításként hangzott el, de valóban azt lehetett látni március utolsó hétvégéjén a királyhelmeci gyülekezeti otthonba összegyülekezett gyerekek és felnőttek arcán, hogy örülnek az alkalomnak, a felkészülésnek, az együttlétnek, s örülnek a felkészülés során megszerzett bibliaismeretnek.

A Világosság református egyházi műsor 2019. április 7-ei ajánlata

2019. április 05., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Pál Agrippa király előtt tesz bizonyságot Krisztusról  és Vágfarkasdon is lesz református óvoda és bölcsőde.

Március idusán - Beszámoló a zalabai megemlékezésről

2019. április 05., címkék:

Amióta Zalabán, ebben a 150 lelkes kis faluban szolgálok, s lehet előtte is, a mindenkori polgármester szívügye, hogy március 15-én összehívja a falu lakosságát, s megünnepeljük a magyar szabadságharc kitörésének az évfordulóját.

Petőfi Sándor és Pap Gábor emlékezete jegyében

2019. április 05., címkék:

A Kálvinista Szemle szerkesztője, a Magyar Tudományos Akadémia köztestülete külső tagja, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács tagja Fritz Beke Éva vendégeskedett az idei március idusa előtt a dunántúli Pápán az „Elsősorban pápai” Városbarát Egylet (EpVE) meghívására. A kis civil közösség legutóbbi ankétja a két egykori neves pápai diák, költő: Petőfi Sándor és Pap Gábor emlékezete jegyében telt.

Ezreket várnak az egység napjára

2019. április 05., címkék:

– Bár történelmi okokból határok választanak el bennünket, mégis egységesek vagyunk – mondja Tóth-Mihala Veronika, a Magyar Református Egység Napja koordinátora. A debreceni programon a 2009-ben újraegyesített Magyar Református Egyházat, a tíz évet, az egységet ünnepeljük majd, a tervek szerint akár tízezren is. A szervezők azt kérik, aki teheti, vonattal vagy busszal tervezze az utazást.

Új vezetősége van az Egyházak Ökumenikus Tanácsának

2019. április 04., címkék:

A Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnökének Ivan Eľkot, a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház egyetemes püspökét, alelnökének pedig a Baptista Testvériség Tanácsának alelnökét, Szőllős Jánost választották meg a március 27-én megtartott ülésen.

Ne félj, csak higgy! - Evangelizációs napok Ipolyságon

2019. április 01., címkék:

2019. március 12-én és 13-án került sor az Ipolyságon a református és az evangélikus egyházközség közös evangelizációs napjára. Mindkét alkalmon Barkóci Sándor hirdette Isten örömüzenetét.

Országos Énekverseny

2019. március 30., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztályának szervezésében Rimaszombatban, a Tompa Mihály Református Gimnázium adott otthont a március 23-án megtartott énekverseny országos döntőjének. A megmérettetésen hetvennyolcan vettek részt, akik már az egyházmegyei elődöntőn bizonyították az énektudásukat. A verseny elsődleges célja az volt, minél több gyermeket, fiatalt és felnőttet bekapcsoljanak az éneklés örömébe.

Új notebookokat kaptak a kollégisták

2019. március 30., címkék:

Százötvenhét kiváló minőségű notebookot ajándékozott egy informatikai cég a leégett Ráday kollégium korábbi lakóinak.

Bástyán való helytállás Horvátországban

2019. március 30., címkék:

Szenn Péter horvátországi református püspök tartott előadást és mutatkozott be a Gömöri Református Egyházmegyében március 28-án a soron következő felnőttképző esten Hanván.

A Világosság református egyházi műsor 2019. március 24-ei ajánlata

2019. március 22., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái Pált Félix helytartó előtt és az ipolysági gyülekezet.

„Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek”

2019. március 21., címkék:

Ez volt a mottója a III. Kárpát-medencei nemzetközi tudományos konferenciának, melyet „A Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak 1869 – 1949” címmel rendezett a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara 2019. március 20-án a Tiszti Pavilon épületének földszinti termeiben.

Öt gyülekezet közös megemlékezése Pozbán

2019. március 21., címkék:

2019. március 17-én a pozbai templom adott otthont öt gyülekezet közös megemlékezésének.

Március idusán - Híradás és történelmi visszatekintés az Ipolypásztón tartott megemlékezés kapcsán

2019. március 20., címkék:

Minden év március 15-éhez legközelebbi vasárnapon kivonul a falu közössége a temetőbe, hogy ott kezdje a megemlékezést Kovács Sebestyén József lelkész sírjánál, majd a templom előtti, Zalabai Zsigmondnak köszönhető kopjafánál és végül a templomban emlékezünk.

Elkezdődött a közösségi ház és bölcsőde építése Léván

2019. március 19., címkék:

A Czeglédi Péter Református Gimnázium Kollégiuma udvarán épül fel a Birtha József Közösségi Ház és a Forrás Református Bölcsőde. A Lévai Református Egyházközség csatlakozva a magyar kormány által indított és támogatott Kárpát-medencei bölcsőde- és óvodafejlesztési programhoz, 2017-ben bölcsőde alapítása és építése mellett döntött. Céljuk, megerősíteni a város magyar tannyelvű oktatási intézményeit.

Üdítő gyermektábor

2019. március 19., címkék:

A Firesz Abaúj-Zemplén Területi Egysége Üdítő című gyermektáborára 2019. július 15. és 19. között kerül sor Pácinban, a Tóparti nyaralóban.