Krisztusért és egyházáért - Református presbiterek útmutatója

2021. január elsején kezdődött el az elmúlt évben megválasztott új presbitériumok hat éves ciklusa. Az egyházközségi tisztségviselők szolgálata kapcsán fejti ki gondolatait Mente Róbert, a pozbai egyházközség gondnoka, a barsi egyházmegye világi főjegyzője.

Dohoda o spolupráci

Zväz reformovaných presbyterov v Karpatskej kotline, dňa 7. novembra 2014 v Budapešti podpísali dohodu o spolupráci. Cieľom dohody je, aby posilnila jednotnosť reformovaných, žijúcich v Karpatskej kotline a vzťahy medzi cirkvami.

A Kárpát-medencei presbiterek köszöntése az Együttműködési megállapodás aláírása alkalmából

Kép: A Kárpát-medencei presbiterek köszöntése az Együttműködési megállapodás aláírása alkalmából

Tisztelt Presbiter Testvérek! A sárospataki Református templomban 2014. november 8-án a Bodrogkeresztúri Konvent 280-ik évfordulójára, a paritásos egyházkormányzás bevezetésére emlékeztek a Tiszáninneni Református Egyházkerület tisztségviselői és a meghívott vendégek a „Múltunkkal a jövőbe” című lelkész-presbiteri konferencia keretében.

Együttműködési megállapodás

A Kárpát-medencei magyar református presbiteri szövetségek 2014. november 7-én Budapesten együttműködési megállapodást írtak alá, mellyel erősíteni kívánják a Kárpát-medencében élő magyar református egységet és az egyházaik közötti kapcsolatot. Az Együttműködési megállapodás szövege a csatolmányban olvasható.

Mit jelent presbiternek lenni a XXI. században? – I. Regionális presbiterképzés

Megalakulása után két évvel első alkalommal szervezett regionális presbiterképzést a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség közösen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházzal. Tornagörgőn 182, Komáromban 302 résztvevője volt az alkalomnak. Nagykaposon október 18-án találkoznak az ungi és a zempléni egyházmegye presbiterei.

Megjelent a Presbiter legújabb száma

Megjelent a Magyar Református Presbiteri Szövetség Lapjának legújabb száma.

Megjelent a Presbiter című kiadvány

A 2013-as év végén elkezdődött az általános tisztújítás a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban, melynek első lépéseként gyülekezeti gondnokokat és presbitereket választottak meg a következő hat éves ciklusra. A nem könnyű szolgálatban való eligazításul született meg a zempléni egyházmegye kilenc lelkipásztorának a közreműködésével 64 oldalas Presbiter című kiadvány.

Megjelent a Presbiter karácsonyi száma

Megjelent a Magyar Református Presbiteri Szövetség Lapjának legújabb száma.

Megjelent a Presbiter

Megjelent a Magyar Református Presbiteri Szövetség Lapjának legújabb száma.

Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség

A Presbiteri Szövetség bibliai alapelvekre felépített független, önálló, az Egyház törvényeit és rendeleteit tiszteletben tartó, biblikus kormányzási elvek által működtetett, a presbiterek keresztyén értékrendű szolgálatát elősegítő és reprezentáló jogi személy, amely a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma MK-33/2001-1-es számú rendelete alapján lett nyilvántartásba véve.

 

Tisztségviselők

Alapszabály 

Szlovákiai Magyar Református
Presbiteri Szövetség
Jókai utca 34
945 01 Komárom
IČO: 42332583
Bank: Slovenská sporiteľňa a.s.
Folyószámlaszám: 5039203481/0900
e-mail: presbiter@reformata.sk

Belépés

Ha Ön presbiter,
– Jézus Krisztus alázatos szolgája,
– a református hitvallását vasárnaponként családjával együtt gyakorolja,
– megtért,
– magyar anyanyelvű egyháztag,
– egyetért a Presbiteri Szövetség Alapszabályában rögzített célokkal és küldetéssel,
– a presbiteri vagy gondnoki eskü tartalmának igyekszik eleget tenni
– a egyházunk szellemi és anyagi gyarapodását igyekszik előmozdítani,
akkor az Ön helye is a Presbiteri Szövetségben van.

Hogyan válhat taggá?

Presbiterek esküje

Én (név), esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú és Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök igaz Isten, hogy presbiteri tisztemben híven és igazán eljárok; egyházunk törvényeit megtartom, és a rám bízott feladatokat pontosan teljesítem; a gyülekezetben az igaz keresztyén hit és tiszta erkölcs fenntartásán, a szegények és elhagyatottak gondozásán buzgón munkálkodom; az egyházi fegyelmet Isten igéje és a törvény alapján személyválogatás nélkül gyakorlom; az egyházközség szellemi és anyagi gyarapodását előmozdítani igyekszem; az Egyház javát a magam hasznának elébe helyezem, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy magamat egész életemmel Jézus Krisztus alázatos szolgájának s református keresztyén anyaszentegyházunk hű tagjának bizonyítsam. Isten engem úgy segéljen.

Egyházközségi gondnok esküje

Én (név), esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú és Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök igaz Isten, hogy egyházközségi gondnoki tisztemben híven és igazán eljárok; egyházunk törvényeit megtartom, a rám bízott feladatokat pontosan teljesítem; a gyülekezetben az igaz keresztyén hit és tiszta erkölcs fenntartásán, a gyermekek református keresztyén vallásban való nevelésén, a szegények és elhagyatottak gondozásán buzgón munkálkodom; az egyházi fegyelmet Isten igéje és a törvény alapján személyválogatás nélkül gyakorlom; az egyházközség szellemi és anyagi gyarapodását előmozdítani igyekszem; az egyházközség vagyonát hűségesen kezelem, a presbitérium rendelkezését híven végrehajtom s gondosan felvigyázok, hogy a gyülekezetben mindenek ékesen és jó renddel legyenek; az Egyház javát a magam hasznának elébe helyezem, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy magamat egész életemmel Jézus Krisztus alázatos szolgájának s református keresztyén anyaszentegyházunk hű tagjának bizonyítsam. Isten engem úgy segéljen.

események továbbiak →

presbiterképzés

Üdvözöljük a honlapon!

Kedves presbiter és gyülekezeti munkás testvérek, barátaink, szeretettel köszöntünk Benneteket a presbiterképzési honlapunkon!A Magyar Református Presbiteri Szövetség célja elsőrenden, hogy segítsen a presbiterek hitre ... ...

17. Országos Presbiteri konferencia

A 17. Országos Presbiteri konferencia videoanyagaival bővült a Presbiteri konferenciák menüpont honlapunkon. A konferencián rögzített előadások elérhetőek a Presbiteri konferenciák menüpontban a főmenüben, valamint az ... ...

ERKÖLCSTAN vagy inkább HITTAN?

Melyikre írassam vagy átírassam a gyermekem? Szeretettel köszöntünk benneteket, akik már döntöttünk egy fontos kérdésben, hogy hit- és erkölcstanra vagy erkölcstanra járjon a gyermekünk. Akiknél ... ...

Hisszük és valljuk

 Hisszük és valljuk címmel új kiadvány érhető el az oldalon, mely elérhető a főmenüben, vagy az alábbi linkre kattintva: Hisszük és valljuk ...

Egyháztörténet

Egyháztörténet címen új videosorozat indult, Dr. Szűcs Ferenc előadásában. Az előadások elérhetőek a főmenüben, valamint az alábbi linkre kattintva: Egyháztörténet ...