A Pátria rádió Világosság református műsorának március 2-ai ajánlata

2014. február 28., címkék:

A Pátria rádióban március 2-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a tisztátalanság. Szó lesz a dunaszerdahelyi reformátusok hálaadó ünnepségéről és az örösi gyülekezet házastársi csendes napjáról.

3in1 a kommunikációról

2014. február 28., címkék:

Az idén először február 22-én, Kisgéresben került sor a zempléni egyházmegye 3in1 ifjúsági alkalomra, amelyen a szervezők a beszélgetések minőségére, az emberi kommunikáció milyenségére, valamint a lelkeket gyógyító, életeket formáló krisztusi szóra irányították az ifjak figyelmét.

Megújult az egykori farnadi egyházi alapiskola épülete

2014. február 26., címkék:

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának 3 ezer eurós hozzájárulásának, a helyi községi hivatal hathatós támogatásának, valamint a gyülekezet híveinek anyagi és természetbeni adományának köszönhetően új külsőt kapott a farnadi egyházközség egykori református iskolájának az épülete, amely már gyülekezeti házként szolgál.

Pályázat

2014. február 26., címkék:

A Lónyay Gábor Polgári Társulás és a Református Újság Szerkesztősége pályázatot ír ki Zemplén vármegye kiemelkedő közéleti szereplője, Lónyay Gábor születésének 210. évfordulója alkalmából.

Megújult a szilicei templom külső vakolata

2014. február 24., címkék:

Közel 6400 euróból újult meg a 16. századi, késő gótikus-reneszánsz stílusú szilicei református templom külső vakolata. A kiadások fedezéséhez 3 ezer euróval járult hozzá a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői kerete, a fennmaradó részt a gyülekezet állta. Jövőbeli terveik között szerepel a védfal külső javítása.

Bibliaismeretből versenyeztek a pedagógusok

2014. február 21., címkék:

A Komáromi Református Egyházmegye szervezésében második alkalommal került megrendezésre február 15-én a pedagógusok bibliaismereti versenyére a bátorkeszi Fireszke Gyermek-, Ifjúsági és Konferencia-központban.

Aki keres, azt megtalálják – Házastársi napot tartottak Örösben

2014. február 20., címkék:

A Magyarországon meghirdetett „Házasság hete” programsorozathoz csatlakozva az Örösi Református Egyházközség kezdeményezésére először szerveztek házastársi csendes napot a zempléni egyházmegyében. A program célja felhívni a figyelmet a házasság fontosságára, az egymásra és az Istenre való odafigyelés szükségességére. Az alkalmon közel ötvenen vettek részt.

Megjelent a Presbiter legújabb száma

2014. február 20., címkék:

Megjelent a Magyar Református Presbiteri Szövetség Lapjának legújabb száma.

Szükség van az egymással való párbeszédre

2014. február 19., címkék:

Február 17-én Fazekas László püspök Igor Rintel elnök meghívásának eleget téve látogatást tett Pozsonyban, a Zsidó Hitközségek Központi Szövetségénél.

A mustármagnyi hit eredménye – Tizenöt évvel ezelőtt szentelték fel a dunaszerdahelyi református templomot

2014. február 19., címkék:

Ünnepi istentisztelet keretében adtak hálát a dunaszerdahelyi reformátusok február 16-án, hogy már tizenöt éve saját templomukban szól hozzájuk Isten Igéje. A megemlékezés alkalmából az építkezés folyamatát és a gyülekezet életét bemutató kiállítás nyílt, de előadások is elhangoztak a református gyülekezet történetéről. 

Magyar Református Kátéismereti Vetélkedő

2014. február 14., címkék:

A Heidelbergi Káté 450. évfordulóján és a hitvallás szövege új magyar fordításának megjelenése alkalmából a Generális Konvent meghirdeti a Kárpát-medencei egyházközségek, valamint református iskolák számára a Magyar Református Kátéismereti Vetélkedőt. A verseny fődíja: kaliforniai tanulmányút Szabó Sándor püspök felajánlásaként.

A Pátria rádió Világosság református műsorának február 16-ai ajánlata

2014. február 14., címkék:

A Pátria rádióban február 16-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a megszállottság. Szó lesz a nagymegyeri templom toronyórájáról és az Apácaszakállason megtartott zenés ifjúsági istentiszteletről is.

Ima Dél-Szudánért

2014. február 12., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is csatlakozik a Református Egyházak Világközössége elnökének, Dr. Setri Nyominak a felhívásához, hogy a február 16-i istentiszteleteken a gyülekezetekben imádkozzanak Dél-Szudánért. A felhívás kezdeményezője a dél-szudáni keresztyén vezetők kérésére a világközösség két amerikai tagegyháza, az Amerikai Egyesült Államok Presbiteriánus és Református Egyháza.

Tematikus napok a hóról

2014. február 12., címkék:

Február első hetében tematikus napokat tartottak a martosi Református Egyházi Alapiskolában. A téma a hó volt, amelyből az idei télen elég kevés jutott. Letöltötték a Mindent a hóról című mini lapbook-ot. Naponta 2-3 sablont készítettek, kísérleteztek, kézműveskedtek, közben tanultak angolul és szlovákul is.

Megújult a bári gyülekezet 18. századi úrasztali terítője

2014. február 06., címkék:

A kisbári egyházközség tulajdonában számos műemlék van. Ilyen például a patrónusi pad, a templom egykori ajtaja, a harang, de egy keresztelői pohár is, valamint számos úrasztali  terítő. Ezek között találtak rá egy 18. századból származó, nagyon rossz állapotban lévő egyedi mintázatú úri hímzéssel készítettre, amely Rádayné Bodnár Katalin textil-restaurátor adományának köszönhetően újulhatott meg.

Interaktív csaták, vonzó részecskék

2014. február 01., címkék:

Az Alistáli Református Egyházi Alapiskola a Bethlen Gábor Alap 2013-as pályázati kiírásában, a „magyar kultúráért és oktatásért” című programban 200.000,- forintos támogatást nyert.

Presbiterek eskütétele Kamocsán

2014. január 30., címkék:

2014. január 19-én ünnepi istentiszteletre hívogattak a megszólaló kamocsai református templom harangjai. Az istentisztelet keretein belül elbúcsúztak a szolgálatukat befejező presbiterek és esküt tettek a novemberben – az egyházközségi közgyűlésen – megválasztott új presbiterek és gondnokok.

A Pátria rádió Világosság református műsorának február 2-ai ajánlata

2014. január 29., címkék:

A Pátria rádióban február 2-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a bizalom. Szó lesz a Firesz Duna Mente idei évi tervéről és bemutatjuk a rimasimonyi gyülekezetet.

Gördült a busz a gördülékeny tanításért

2014. január 29., címkék:

Az alistáli gyülekezet pályázatát pozitívan bírálta el a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Megújult a dunaradványi parókia

2014. január 29., címkék:

Öt hónapot vettek igénybe a dunaradványi lelkészlak felújításával járó munkálatok. Szigetelték a penészes, salétromos falakat, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtést. A kiadások fedezéséhez - a gyülekezeti adományok és önkéntes felajánlásokon kívül – a Közalap építkezési kerete 8 500 euróval járult hozzá.