Martoson találkoztak a komáromi egyházmegye pedagógusai

2013. március 20., címkék:

A Komáromi Református Egyházmegye szervezésében szeptember 30-án került sor a martosi református templomban az óvodai nevelők, alapiskolai tanítók, középiskolai tanárok és egyetemi oktatók találkozójára.

Maďarič nem zárja ki az egyház különválását az államtól

2013. március 20., címkék:

A kulturális minisztérium az egyház alternatív támogatási rendszerén dolgozik – állítja a tárca vezetője, Marek Maďarič. Elsősorban azonban arra vár választ, hogy az egyházak hajlandóak-e tájékoztatást adni a vagyoni helyzetükről.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának február 17-ei ajánlata

2013. március 20., címkék:

A Pátria rádióban február 17-én a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor témája Jézus megkísértése. Ezen kívül szó lesz a Molnár Mária mártírhalált halt misszionárius kapcsán induló vetélkedőről és az örösi gyülekezetben közösségi összefogással elvégzett felújítási munkálatokról.

„ ...jutalmam, hogy tehetem.” – Az igazak emlékezete áldott

2013. március 20., címkék:

Február 17-én indul a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja szervezésében az az országos négy hétig tartó vetélkedő, amellyel Molnár Mária misszionárius mártírhalálának 70. évfordulójára kívánnak emlékezni. Rácz Jolán megbízott igazgató az alábbiakban az ő életével kapcsolatos tudnivalókat adja közre.

Kárpát-medencei Református Közoktatási Alap gyűjtése

2013. március 20., címkék:

A Kárpát-medence egész területén – Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és Magyarországon – református óvodák, alapiskolák és középiskolák diákjai és pedagógusai kapcsolódtak be a Kárpát-medencei Református Közoktatási Alap adománygyűjtésébe.

Beíratási körkép

2013. március 20., címkék:

Mint minden évben, most is január 15. és február 15. között zajlottak az egész országban a beíratások. A 2013/2014-es tanévben országosan 48 kisdiák kezdi meg tanulmányait református intézményekben.

Beiktatták tábori lelkészi szolgálatába Vargaeštók Dávid hadnagyot, református lelkipásztort

2013. március 20., címkék:


Ünnepi istentisztelet keretén belül iktatták be február 15-én a Szlovák Köztársaság Fegyveres Testületei és Erői kötelékében működő Ökumenikus Lelkigondozói Szolgálat (ÖLSZ) Központi Irodájának igazgatói tisztségébe és tábori lelkészi szolgálatába Vargaeštók Dávid hagynagyot. Felettese Miroslav Táborský alezredes, egyetemes tábori lelkész új szolgálati helyére és beosztásába egy hónappal korábban már kinevezte.

Egyházmegyék címtára

2013. március 20., címkék:

Egyházunk kilenc egyházmegyéjének elérhetőségei:

Kicserélték az örösi lelkészlak nyílászáróit, de megújult a fürdőszoba is

2013. március 20., címkék:

Az Örösi Református Egyházközség presbitériuma a 2011-es év elején határozta el a parókián szükségessé vált felújítások kivitelezését. Az elmúlt év során a részben adományokból és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapja építkezési keretének köszönhetően közel 4400 eurós költségből viszont nemcsak a nyílászárók, hanem az épület belső részei is megújulhattak. Terveik azonban vannak a következő időszakra is.

Gyülekezeti szálláshelyek

2013. március 20., címkék:

Ezen az oldalon azokat az egyházközségek által fenntartott szálláshelyeket tesszük közzé, amelyek alkalmasak családok, ifjúsági és gyülekezeti csoportok fogadására.

Hitre nevelő élet – hitélet

2013. március 20., címkék:

A deregnyői Református Tanulmányi Központban lelkészek, presbiterek, hitoktatók és nőegyesületi tagok, de minden érdeklődő számára bibliaismereti alkalomra került sor az elmúlt hétvégén. Hitre nevelő élet - Hitélet címmel Dr. Bodó Sára, a Debreceni Hittudományi Egyetem tanára tartott előadást a mintegy negyvennégy résztvevőnek.

A pozsonyi egyházmegye csak egy kérvényt továbbít közalapi támogatásra

2013. március 20., címkék:

A Pozsonyi Református Egyházmegye 27 egyházközsége közül az elmúlt évben csak egy egyházközség nyújtott be pályázatot a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap építkezési keretéhez támogatás céljából. Így az egyházmegyei közgyűlés határozata értelmében a 2013-es évben a réte-boldogfaiak pályázatát terjesztik fel elbírálásra.

1070 euró gyűlt össze a martosi jótékonysági bálon

2013. március 20., címkék:

A Martosi Református Egyházközség presbitériuma február 15-én tizenegyedik alkalommal rendezte meg „A magyar oktatásért” elnevezésű jótékonysági bálját a helyi kultúrházban. A befolyt összegből 1070 euró támogatást kap a Református Egyházi Alapiskola. A komáromi egyházmegye gyülekezeti pedig 1500 euróval járultak hozzá az oktatási intézmény fenntartásához.

Steward program fiatalok számára Budapesten

2013. március 20., címkék:

Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) 2013. július 3-8. között Budapesten tartja 14. Nagygyűlését, amely zökkenőmentes lebonyolításához a steward program keretén belül a szervezők ifjúsági segítők jelentkezését várják. Határidő február 15.

Teszt galériával

2013. március 20., címkék:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent aliquam adipiscing lacus, in interdum felis pulvinar ut. Duis leo ipsum, iaculis in scelerisque eu, commodo sed orci. 

2013 a Heidelbergi káté éve

2013. március 20., címkék:

A novemberben Rimakokován ülésező Zsinati Tanács a ZST-222/2012. számú határozatával a 2013-as évet a "Heidelbergi káté évének" nyilvánította annak megjelenésének 450. évfordulója alkalmából.

Egyházmegyei közgyűlés Nagysallón

2013. március 20., címkék:

Nagysallón tartotta meg az őszi közgyűlését a Barsi Református Egyházmegye. Tizenkét egyházközség nyújtotta be pályázatát elbírálásra és felterjesztésre a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési keretéhez. A közgyűlésen szó volt többek között a gyülekezetek társulásának lehetőségéről is.

A Pátria rádió Világosság egyházi műsorának január 6-ai ajánlata

2013. március 20., címkék:

A Pátria rádióban január 6-án a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor témája az alázat és az isteni gondoskodás. Ezen kívül téma lesz még a lelkészek választását szabályozó törvény, egy Koreában megrendezett nemzetközi konferencia és a rozsnyói templom megújult orgonája.

A réteiek és boldogfaiak látogatása Nosislavban

2013. március 20., címkék:

Egy húsz évvel ezelőtt abbamaradt testvéri kapcsolat újult meg a rétei és a nosislavi gyülekezetek lelkipásztorainak a kezdeményezésére, akik szerették volna, ha tovább folytatódna az a látogatássorozat, melynek célja megismerni azt a kis szlovákiai magyar közösséget, ahová a morvák elődei az üldöztetések idején lelki táplálékért jártak. A tervek szerint a réteiek látogatását a nosislaviak az idén júniusban viszonozzák.

Adventi szavalóverseny Nagykaposon

2013. március 20., címkék:

December 23–án vasárnap a Nagykaposi Református Egyházközség szervezésében harmadik alkalommal került sor az ungi egyházmegye adventi szavalóversenyére. A megmérettetésre harmincan neveztek be. A kategóriák győztesei jutalmul térítésmentesen vehetnek részt a Református Ifjúsági Központ egyhetes nyári táborozásán.