2022. november 16., szerda

2022. november 16., címkék:

2Móz 40 és Zsid 13,7–25
(ÚSZ) „Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük" (14). Emlékszem családunk első autójára. Egy Moszkvics volt. Ki tudja, maradt-e még valami belőle. Családi házunk kisiskolás koromban épült. Mára jócskán rászorul a felújításra, pedig nem is telt el olyan sok idő. A földi dolgok mulandók. Értéküket vesztik. Ifjúkoromban az Exotic még slágerként énekelte, hogy „Trabanton szállni élvezet, gyorsabban száll, mint a képzelet". Mára Exotic sincs, meg Trabantot is többnyire csak veterán autók találkozóján látunk. De sok egyéb példát lehetne mondani. Mai igénk kint van irodám falán, hogy mindig emlékeztessen a célra. Az itteni kincseink mulandók, elértéktelenednek. A cél viszont örök. Törekedjünk örök kincsek gyűjtésére, úgy ahogy Jézus biztat: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön (...) hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben" (Mt 6,19.20).
Fohász: Istenem, ezen a földön minden mulandó. Kérlek, add, hogy örök kincseket tudjak gyűjteni, amelyeknek az értéke soha el nem múlik. Ezek hadd legyenek felebarátaim javára, országod kibontakozására és Jézus Krisztus dicsőségére. Ámen.

2022. november 15., kedd

2022. november 15., címkék:

2Móz 39 és Zsid 13,1–6
(ÚSZ) „Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt" (4). Valami elromlott és ezt helyre kellene hozni, amíg nem késő. Sajog a szívem, hogy még azok az egykori hittanosaim is, akiknek fontos Isten Igéje, a párválasztás csodálatos időszakában csak összeköltöznek valakivel, aztán jobb esetben néhány év után összeházasodnak. Nem így kellene ennek lenni! Isten azt mondja, hogy „legyen megbecsült a házasság mindenki előtt". Isten gyermekeként számomra a feleségem az első és egyetlen nő az életemben, akire addig vártam, míg Isten előtt áldást nem kértünk közös életünkre, mert Istennek ez a véleménye erről. Legyünk példává a fiatalok előtt, beszélgessünk gyermekünkkel, unokánkkal, meséljük el, hogyan ismerkedtünk meg házastársunkkal, és hogy mennyire fontos Isten áldása a közös életre. Ha mi tabutémaként kezeljük és nem szólunk, a fiataloknak marad a tv és az internet, ahol Isten törvénye helyett a szabadosságot hirdetik.
Fohász: Istenem, kérlek, add, hogy mindenben, de különösen is a házasságban és a családi éltben jó bizonyságok lehessünk a fiatalok előtt. Te adj bölcsességet a velük való beszélgetésekhez. Te óvd a házasságunkat az ördög mesterkedéseivel szemben. Ámen.

2022. november 14., hétfő

2022. november 14., címkék:

2Móz 38 és Zsid 12,18–29
(ÚSZ) „Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez" (22-23). Vajon tudatosítjuk, milyen kiváltság Isten népéhez tartozni? Azzal, hogy Istennek átadtuk a szívünket, és ő Urunk és Királyunk lett, csak nyertünk. Beíratott a nevünk az élet könyvébe. A jelenések könyvében azt olvashatjuk, hogy az ítéletnél „ha valaki nem volt beírva az élet könyvébe, az a tűz tavába vettetett" (Jel 20,15). Mi ettől megmenekülünk. Sőt, örököljük azt az országot, amit Jézus készít az őt szeretőknek (Jn,14,1–3). Így csatlakozunk az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez.
Fohász: Mindenható Atyám, köszönöm, hogy Te beírtad nevemet az élet könyvébe, és készíted mennyei otthonomat, hogyha egyszer hazahívsz, a Te csodálatos országodban legyen a hajlékom. Már most örvend a szívem, ha erre gondolok. Ámen.

2022. november 13., vasárnap

2022. november 13., címkék:

2Móz 37 és Zsid 12,12–17
(ÚSZ) „Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön" (15). Sok-sok magyar szívben gyökeret vert a keserűség gyökere. Talán jogos igazságtalanság ért, de nem jó, ha csak sérelmeit forgatja a szívében az ember. Egy idő után nem is tudsz másról beszélni, mindent a keserűség íze hat át. És ez fertőző jelenség, sokan hatnak így ránk. Isten igéje azt mondja, hogy „minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt" (Ef 4,31). Ugyanitt útmutatást ad a gyógyuláshoz vezető út felé is: „Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban" (Ef 4,32). Ne a keserűséget árasszuk, éljünk inkább kegyelemből! Legyünk Krisztus jó illata (2Kor 2,15)!
Fohász: Kérlek, Uram, segíts az engem ért sérelmek megbocsátásában. Add, hogy a Te közeledben megtaláljam a gyógyulást, és kigyomláltassék belőlem a keserűség gyökere. Add, hogy mindenekelőtt kegyelmedre figyeljek, és Téged dicsőítselek. Ámen.

2022. november 12., szombat

2022. november 12., címkék:

2Móz 36 és Zsid 12,1–11
(ÚSZ) „Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát" (1). Életünk, szolgálatunk sokszor azért fékezett, mert megtartunk olyan dolgokat, amelyek nem tetszenek Istennek. Isten igéje így szól: „Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül" (1Tim 2,8). A le nem tett terheink és bűneink akadályozzák, hogy Isten áldásai eljussnak hozzánk. Azt érezzük, hogy akadozik az imaéletünk, nem megy úgy a szolgálat, ahogy kellene. Ilyenkor meg kell állni és meg kell nézni, mi az a teher, amit letehetek. Nem hordozhatom mindenki terhét, mert abba beleroppanok. Csak aztokat, melyeket Isten bízott rám. A radikális döntés segít, különösen, ha erősen kötődöm a teherként azonosított bűnhöz. Ha Istennel rendezem a kapcsolatom, akkor megújul a hitéletem és a szolgálatom is.
Fohász: Atyám, adj bölcsességet meglátni, hogy milyen felesleges terheket cipelek. Kérlek, adj erőt a bűn elleni harcra, mert teljes valómmal és szabad lelkiismerettel szeretnék Neked élni. Jézusért kérlek, tarts meg engem a Te szolgálatodban. Ámen.

2022. november 11., péntek

2022. november 11., címkék:

2Móz 35 és Zsid 11,23–40
(ÚSZ) „Többre becsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett" (26). Az embert megszédíti a hatalom, a pénz és a siker. Valóban boldog az, aki ellent tud állni ezeknek, mert felismeri, hogy Krisztus követése sokkal többet kínál. Biztos vagyok benne, hogy Jézus tanítványai a világ minden kincséért sem cserélték volna fel a Krisztussal való vándorutat, noha ez sokszor szűkölködéssel, szenvedéssel és megvetéssel járt. Én magam is így tapasztalom ezt, mert azokat a csodákat, amelyeket Istennel átélhetek, pénzen megvenni nem lehet. Jézus a legcsodálatosabbat adta nekünk, mikor elküldte Szentlelkét. Vele egy különleges új világ tárul fel előttünk: a körülmények nem változnak, a változás bennünk történik. Az ilyen emberek már nem a földiért hajtanak, hanem azzal a lelkülettel szolgálnak, amiről az igében olvasunk: „Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük" (Zsid 13,14).
Fohász: Gondviselő Jó Atyám! Add, hogy a Te dicsőségedre legyen az én földi vándoréletem. Kérlek, hadd lássam mindig a célt, a Te országod eljövendő gazdagságát. És mutasd meg azt is, hogy már vándorlásomban a Te országod polgára vagyok. Ámen.

2022. november 10., csütörtök

2022. november 10., címkék:

2Móz 34 és Zsid 11,8–22
(ÚSZ) „Így azonban jobb haza után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített" (16). Amikor Isten elhívta Ábrahámot, nehéz döntést elé állította. Vagy hallgat rá, vagy marad a megszokottban. Ábrahám képes volt otthagyni a biztosat, és Isten szavára elindult az ismeretlenbe, nem tudva pontosan, hogy mi vár rá. Hitből hozott döntését az Úr megáldotta és naggyá tette őt. Lehet, hogy Isten Téged is arra indít, hogy valami újba kezdj. Meg mered tenni? Mersz Isten szavára hallgatni, még ha bizonytalannak tűnik is a lehetőség? Emlékezz, Ábrahám nem bánta meg! Bruno Schwengeler mondta: „Nem építhetünk egyidejűleg két országot. Vagy a saját kis világunkon dolgozunk és önmegvalósításra törekszünk, amit majd a rozsda fog megemészteni, vagy pedig Isten országát építjük, ami örökre megmarad."
Fohász: Kérlek, Uram, adj bátorságot, hogy meg tudjam tenni a kezdő lépést. De csak akkor engedd, hogy megtegyem, ha ez a Te akaratod! Bízom benne, hogy Te velem leszel, és továbbra is vezetsz, és áldássá teszel. Tied legyen ezért a dicsőség. Ámen.

2022. november 9., szerda

2022. november 09., címkék:

2Móz 33 és Zsid 11,1–7
(ÚSZ) „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés" (1). Az egyik kommentár szerint ezt úgy kell érteni, hogy a hit a remélt dolgokat olyanná teszi, mintha már valóságosak lennének. A hit behozza az Istentől való jövőt a jelenbe. Adódik a kérdés: Te tudsz-e ilyen reménységgel nézni Istentől távol élő szeretteidre? Válaszolhatnád persze, hogyha ismerném az illetőt, akkor nem kérdeznék ilyet. Fontos tudatosítanunk, hogy a hit nem a lehetőségekre tekint, hanem meghódítja a lehetetlen birodalmát. Mert a hit ott kezdődik, ahol a lehetőségek végződnek. Én, ha körülnézek, csak áldom Istent, ahogy lecsúszott alkoholistákat szabadít meg függőségükből, sokévnyi börtönre ítélt embereket újít meg és hív el szolgálatra. Újra és újra bebizonyítja, hogy a lehetetlen lehetséges. Ő el tudja végezni. Bízzál hát és reménykedjél: Isten teljesíti!
Fohász: Jóságos Uram! Neked lehetséges az, ami nekünk lehetetlen. Kérlek, Te tedd meg a csodát annak az életében is, akire most gondolok. Ha úgy látod jónak, használj engem ebben a szolgálatban, és én Téged foglak dicsérni szüntelen. Ámen.

2022. november 8., kedd

2022. november 08., címkék:

2Móz 32 és Zsid 10,19–39
(ÚSZ) „Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk" (24). Nagyon szeretünk tanácsot adni, ha valaki elmondja nekünk a problémáit. De hadd kérdezzem, ilyen esetben Te hány alkalommal tudtad a felebarátodat szeretetre és jó cselekedetre biztatni? Persze tudom, először érdeklődünk és meglepődünk, az első tanács pedig a szemet szemért, fogat fogért törvénye. Ez azonban egyenes út ahhoz, hogy még jobban elmérgesedjen a helyzet, a kapcsolat. Szeretnélek emlékeztetni, hogy mire tanít a Biblia: „Az indulatos ember viszályt szít, a türelmes pedig lecsendesíti a perpatvart" (Péld 15,18). Tudom, hogy nem könnyű, amikor az ember érintett, amikor szinte kitörésre készen forr dühtől, de mégis a türelem az, amit később sem fogsz megbánni. Egy rossz kapcsolat gyógyulásának kezdete lehet, ha lassú tempóban megértésre törekszel. Isten segítségével menni fog, kezdj neki még ma.
Fohász: Uram, kérlek, add a Te Szentlelkedet, hogy a nehéz helyzetben lévőket tudjam szeretetre és jó cselekedetre buzdítani. Kérlek, formálj Jézushoz hasonlóvá, hogy higgadtan és szeretettel tudjak reagálni, szólni az indulatos beszédre. Ámen.

2022. november 7., hétfő

2022. november 07., címkék:

2Móz 31 és Zsid 10,1–18
(ÚSZ) „Íme, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat" (9). Jézus kész volt arra, hogy elhagyja mennyei otthonát és teljesítse Atyja akaratát. Tudta, hogy sokan kétségbe vonják majd az üzenetét. Sokan lesznek, akik ellenszegülnek neki. Hogy az övéihez jön, de az övéi nem fogadják be őt. Tudta, hogy földi élete bizonyos értelemben vesszőfutáshoz fog hasonlítani, mintsem boldog, beteljesedett élethez. Tudta, hogy nem idős korában, az élettel betelve fog meghalni, hanem a golgotai kereszt várja. Ennek ellenére vállalta a halálos küldetést: „Íme, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat". Kész vagy-e Te is kimondani mennyei Atyádnak: Íme, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat. Mindenki számít! Abban a közegben, ahol élsz, tégy bizonyságot, úgy ahogy azt Ürögdi Ferenc megfogalmazta verségben: „Csak szólj! Süket füleknek is! Tuskó lelkeknek is! Jégcsap agyaknak is! Csak szólj! S a többiről az ÚR gondoskodik" (Csak szólj!).
Fohász: Uram, taníts engem akaratodat teljesíteni. Bármilyen környezetben is vagyok, add, hogy ne a körülöttem lévők ellenséges indulatára figyeljek, hanem Terád, aki a süket füleket hallóvá tudod tenni. Nyisd meg hát az elveszettek szívét! Ámen.

2022. november 6., vasárnap

2022. november 06., címkék:

2Móz 30 és Zsid 9,15–28
(ÚSZ) „A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat" (22). Sokan elképzelni sem tudják, hogy milyen nagy árat fizetett Jézus a szabadulásukért a golgotai kereszten. Nem csak félig, egészen fel kellett áldoznia magát. Testvérem, hadd vezesselek most megváltásod helyszínére Vándor Gyula énekének két versszakával: „Tanúd vagyok, Uram, hisz én is láttam, hisz én is jártam Pilátus udvarában. Ott álltál némán, arcul veretve, szemünkbe néztél szótlan, szeretve. Tanúd vagyok, Uram, hisz én is láttam, hisz én is jártam Pilátus udvarában. Tanúd vagyok, Uram, hisz végigéltem, hisz én is néztem kereszteden a vétkem. Ott függtél csendben, kínokban égve szenvedtél értem, megmentve lelkem. Tanúd vagyok, Uram, hisz végigéltem, hisz én is néztem kereszteden a vétkem."
Fohász: Drága Uram, vétkeim közepette sokszor nem is tudatosítom, hogy nekem ajándékozott bocsánatodért a Te vérednek kellett folynia a Golgotán. Neked meg kellett halnod, hogy én élhessek. Köszönöm, hogy ennyire szeretsz engem. Ámen.

2022. november 5., szombat

2022. november 05., címkék:

2Móz 29 és Zsid 9,1–14
(ÚSZ) „Krisztus vére, aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek" (14). Sokan ma is úgy gondolják, akkor kerülnek a mennybe, ha több jót tesznek, mint rosszat. Sokszor kínkeserves áldozatokat hoznak, hogy megfeleljenek Isten és az emberek elvárásainak. Jézus viszont azt mondja: „Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot" (Mt 9,13). A mi nagy-nagy áldozataink nem mások, mint holt cselekedetek. Annyira mentenek meg minket, mint ahogy Münchhausen báró képes saját hajánál fogva kihúzni magát meg a lovát a mocsárból. Lehetetlen vállalkozás. Egyedül Krisztus vére szabadít meg és tisztít meg bennünket minden bűnünktől. Krisztus a mi bűneink miatt áldozta fel magát, hogy a vére engesztelő áldozat legyen értünk. Csak Krisztus vérén át vezet az út a szolgálatba és a mennybe.
Fohász: „Jézus, véred megtisztít, véred ad új életet, véred tett ma szabaddá, értem folyt a drága vér, így a lelkem fehér, mint a hó. Mint a hó, Úr Jézus, Te megölt Bárány" (Jézus, véred megtisztít). Ámen.

2022. november 4., péntek

2022. november 04., címkék:

2Móz 28 és Zsid 8,6–13
(ÚSZ) „Törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek" (10). Nem mindegy, hogy Isten törvénye egy kívülről jövő elvárás, vagy a bensőnkben lévő tekintély, amely a részünkké vált, és zsinórmértéke lett döntéseinknek. Amikor a pásztorok elmondták Máriának, hogy mit hallottak az angyaloktól, azt olvashatjuk, hogy „Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta" (Lk 2,19). Isten Igéjét nekünk is így kell naponta a szívünkben forgatnunk, vagyis azon gondolkodnunk, hogyan legyen életünk szerves része. Így kerül az Ige az elménkbe és a szívünkbe. Aztán rövidesen azt fogjuk érzékelni, hogy Isten csodálatosan átformálja az életünket. Mélyen érzővé teszi a szívünket, bölcsességet ad a mindennapi döntéseinkben, és átélhetjük, hogy mindennél jobb az élet útján járni vele.
Fohász: Uram, köszönöm, hogy megszólítottál, köszönöm, hogy érthetem szavad, köszönöm, hogy beszéded gyógyító erő. Hálás vagyok, hogy Te Istenem vagy, én pedig népednek tagja lehetek. Így jó, csak Veled jó nekem! Ámen.

2022. november 3., csütörtök

2022. november 03., címkék:

2Móz 27 és Zsid 8,1–5
(ÚSZ) „Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben" (1). Olyan Urunk van, akinek ma és mindörökké van hatalma cselekedni. Annak az Istennek a jobbján van, aki szavával teremtette ezt az egész világmindenséget. Nincs olyan probléma, amelyet ne tudna megoldani, nincs olyan nehézség, amelyben ne tudna segíteni. Nincs olyan kőfal, amin az övéit át ne tudná vezetni. Hiába tombol dühödten körülötted a Sátán, a győzelem az Úr kezében van. Egyelőre lehet, hogy vár a segítséggel, talán hogy észrevedd, a problémáid közepette fűhöz-fához futkározol, mindent megmozgatsz. Lehet, hogy arra vár, hogy bizalommal hozzá fordulj imádságban, és őszintén elmondd neki a problémádat. Egyedül nála van a megoldás, szólítsd hát meg és kezdj el beszélgetni vele!
Fohász: Kérlek, Uram, bocsásd meg hitetlenségemet, mert sokszor emberek által keresek segítséget. Kérlek, Te szólj hozzám, érintsd meg szívemet, hogy halljam a Te szavadat, és megragadjam a Tőled jövő megoldást. Ámen.

2022. november 2., szerda

2022. november 02., címkék:

2Móz 26 és Zsid 7,11–28
(ÚSZ) „Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük" (25). A vallás azt mondja: cselekedj jót! Élj Isten parancsa szerint! Tartsd meg a Tízparancsolatot! Nos éppen ez az, amit az Istentől elszakadt ember nem tud megtenni, ezért „a korábbi parancsolatot Isten eltörli ugyan, mivel az erőtlen és haszontalan, mert a törvény semmit sem tett tökéletessé". Vagyis sokan próbálkoztak, és mind elbuktak. Ahogy Pál írja: „Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. (...) És nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem" (Róma 3,10.11). A törvény csak arra való, hogy meglássuk: Üdvözítőre van szükségünk, mert különben máris elvesztünk! Egyedül Jézus tud üdvözíteni. Ne kiérdemelni akard hát az üdvösséged, hanem fogadd el Jézustól a golgotai kereszten. Nagy ára volt, és bár Te semmit sem tehettél érte, ingyen a Tiéd!
Fohász: Drága Uram, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm, hogy elvégezted értem azt, amire én képtelen lettem volna. Kérlek, add, hogy hálából most már csak Neked éljek és Téged dicsérjelek. Ámen.

2022. november 1., kedd

2022. november 01., címkék:

2Móz 25 és Zsid 7,1–10
(ÚSZ) „Mert Melkisédek, Sálém királya, a magasságos Isten papja volt az, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta" (1). A világban oly sokan vannak, akiknek cselekedetei és szavai csak a pusztulást hordozzák. Az Istentől elfordult emberre jellemző módon „nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon; szájuk átokkal és keserűséggel van tele" (Róma 3,13-14). Mit tehet ilyen környezetben Isten embere? Igeszakaszunkban azt olvashatjuk, hogy Melkisédek Ábrahám elé ment és megáldotta. A keserű világban „mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige" (Péld 25,11). Ma is sokan várják Isten fiainak megjelenését, akiknek szava más, mint a világ szava. Nem átkot, hanem áldást hoz. Mondj ma áldást a körülötted lévőkre! Igaz szóval dicsérd meg őket, és legyen őszintén bátorító szavad! Mosolyogj, bátoríts, add át Isten üzenetét!
Fohász: Drága Uram, add, hogy ma áldás lehessek a körülöttem lévőknek. Te adj bölcsességet, hogy tudjam, mivel bátorítsam embertársaimat, és add, hogy a Te szereteteddel forduljak mindenki felé. Ámen.

2022. október 31., hétfő

2022. október 31., címkék:

2Móz 24 és Zsid 6,13–20
(ÓSZ) „Azután Mózes vette a vért, ráhintette a népre, és ezt mondta: Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az ÚR kötött veletek, mindezeknek az igéknek az alapján" (8). Ez a nap számunkra a reformáció emlékünnepe. Arra emlékezünk, hogy elődeink is meghallhatták Isten hozzájuk szóló Igéjét, és elfogadták a szövetséget, amelyet Isten kötött velük Jézus Krisztus által kegyelemből üdvösséget kínálva. Így került rájuk is a Bárány vére, így lettek szövetséges népe Istennek, így indultak el a keskeny úton, hogy az Úr parancsait, igazságait egyre inkább alkalmazzák és megvalósítsák cselekedeteikben, mindennapjaikban, életükben. A következmény egy tisztuló, Isten akaratához közelebb kerülő egyház lett. Hisszük, ez a folyamat nem állt meg. Mi is beleállhatunk és a hit által elfogadva és megvallva Krisztus kegyelmét, a mi életünk is megújulhat. Mindezért egyedül Istené a dicsőség! Soli Deo Gloria!
Fohász: Urunk, Istenünk! Újítsd meg a Te egyházadat, s ha úgy kedves Neked, használj ebben minket is, méltatlan szolgáidat, és kegyelmedből mégis: gyermekeidet. Add, hogy miközöttünk egyedül Jézus Krisztusé legyen minden dicsőség a Szentlélek által! Ámen.

2022. október 30., vasárnap

2022. október 30., címkék:

2Móz 23 és Zsid 6,1–12
(ÚSZ) „Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer Istentől" (7). A levél írója ugyanazzal a féltő és határozott szeretettel próbálja visszaterelni az eltévelyedetteket a Jézus Krisztusban való hithez és hűséghez, mint amellyel Pál apostol ír. A korinthusiaknak így: „Aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának" (1Kor 11,27-29). Úgy tűnik, hogy a Szentlélek az, aki szeretné, hogy vegyük mindennél komolyabban az Atya Krisztusban felénk megmutatott végső kijelentését és kegyelmét, hogy Krisztus áldozata ne legyen hiábavaló, hanem megteremje a Lélek gyümölcseit az életünkben.
Fohász: Uram, bocsáss meg, mert sokszor felelőtlenül és meggondolatlanul visszaéltem a Te értem hozott áldozatoddal, vagyis a Te kegyelmeddel és türelmeddel. Kérlek, légy irgalmas hozzám! Nálad nincs lehetetlen, a Te jelenlétedben még én is megújulhatok! Ámen.

2022. október 29., szombat

2022. október 29., címkék:

2Móz 22 és Zsid 5,11–14
(ÚSZ) „Olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre" (12). Tudatlanságot és tévelygést említ az előző igeszakasz, a hit útján való visszaesést ez a mostani. Ezek alapján is feltételezhető, hogy a levél egy viszonylag későbbi időszakban született, amikor az első keresztyének már szembesülnek a hit útján való járás buktatóival. Adódik hát a kérdés: mi hol tartunk a hit útján? Ha egy gyermek megáll a fejlődésben, megrémülünk és azonnal keressük, hol lehet a baj. Orvoshoz, pszichológushoz, szakemberhez fordulunk. Isten gyermekeiként bárcsak a hit útján való fejlődés is ilyen fontos lenne a számunkra! Hogy a hitre jutástól továbbhaladjunk a hitben való növekedésig. És az Igében, az imádságban és az Úrral való kapcsolatban naponként növekedve, megerősödve, mi is etethessünk a hitben másokat a tejtől a kemény eledelig.
Fohász: Urunk, növeld a hitünket, hogy ne bukdácsoló tanulóid legyünk, hanem éltanulók, akik másokat is tanítgatni kezdhetnek a Rólad szóló igaz ismeretre és a Benned meglelt szent életre. Adj bátorságot, hogy bizonyságot tegyünk Rólad! Ámen.

2022. október 28., péntek

2022. október 28., címkék:

2Móz 21 és Zsid 5,1–10
(ÚSZ) „Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel" (2). Bár a földi főpapról írja ezt a Zsidókhoz írt levél írója, mindez érvényesen vonatkoztatható mennyei főpapunkra, Jézus Krisztusra is. Az Úrral kapcsolatos tudatlanság egyre inkább fenyeget bennünket, sokszor tudatlanul is bűnt követünk el, s a jobbik eset, ha legalább utólag szembesülünk vele, hogy azért történt valami rossz, mert vétkeztünk Isten törvénye ellen. Ezzel összefüggésben az Úrtól való eltévelyedés is egyre riasztóbb mértékeket ölt, egyre többen, egyre messzebb vannak Istentől. Jó tudni, hogy van, aki együtt tud érezni velünk, tudatlanokkal és tévelygőkkel. Aki jó pásztorként megkeres és visszaterel, tökéletes főpapként és Isten Bárányaként pedig már együttérző szeretettel önmagát áldozta értünk, és elhordozta bűneink következményét.
Fohász: Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy eljöttél, hogy megkeress és megtarts bennünket, elveszetteket. Köszönjük együttérző és önfeláldozó szereteted, amellyel eleget tettél bűneinkért. Tudatlanságunkból és tévelygéseinkből Te légy szabadítónk! Ámen.