Reménységünk forrása az iskolai és gyülekezeti hitoktatás - Egyházmegyei közgyűlés Lenkén

2019. június 04., címkék:

A Gömöri Református Egyházmegye május 26-án Lenkén tartotta tavaszi közgyűlését, melyen 47 alkotó tagból 35 jelent meg. Az együttlét jelentős részét az elmúlt évről szóló jelentések tették ki. Az idei év a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően ismét mozgalmas lesz építkezésekben.

Mosolyt csaltak a gyerekek arcára Pálfalán

2019. június 03., címkék:

2019. június 1-jén gyermeknapot rendezett a pálfalai községi hivatal közösen a Református Cigánymisszióval. Igei szolgálat, zenés programok, kézműves foglalkozás, előadások és ügyességi versenyek várták az érdeklődőket. A szolgálattevőket önkéntesek alkották.

Módosítás, szabályzat, értelmezés - Zsinati ülés III. rész

2019. június 02., címkék:

A május 11-én, Rimaszombatban, a Csillagházban ülésező zsinaton terítékre került a Magyar Református Egyház Alkotmányának a módosítása, az Egyetemes Egyházunk adatvédelmi szabályzata és II. szabályrendelet ehhez kapcsolódó módosítása, valamint az elmúlt évben elfogadott 1/2018-as számú, az egyházi tisztségek betöltéséről szóló törvény értelmezése is.

A Világosság református egyházi műsor 2019. június 2-ai ajánlata

2019. május 31., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Senki sem hasonlítható Istenhez, Egységnap Debrecenben.

„Énekeljetek az Úrnak…”

2019. május 29., címkék:

Szólt az igei fölszólítás a Barsi Református Egyházmegye 11. kórustalálkozóján, melynek Garamsalló gyülekezete adott otthont 2019. május 26-án.

Gyermektábor

2019. május 29., címkék:

A negyedi református gyülekezet gyermektáborára 2019. július 23. és 28. között kerül sor.

Az idén Balog Zoltán lelkipásztor kapja a Pálóczi Czinke István-díjat

2019. május 28., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata a közösség és a református identitás megerősítésére, kiemelkedő életpályák elismerésére, a Szentírás szellemiségével összhangban álló életetek felmutatása céljából alapította hat évvel ezelőtt, 2013-ban a Tiszáninneni Református Egyházkerület volt a püspökéről, Pálóczi Czinke Istvánról elnevezett díjat. A zsinat tavaszi ülésén, május 11-én az egyházi és világi képviselők egyhangúlag támogatták Balog Zoltán jelölését a díjra. Az egyház rangos elismerését ünnepélyes keretek között a zsinat őszi ülésén adják át.

Tinitábor

2019. május 27., címkék:

2019. augusztus 20. és 24. között Kapcsolj! címmel tinitábort szerveznek a 13-18 évesek számára Borzován, a megújult Firesz-központban. Jelentkezni itt lehet.

Tinitábor

2019. május 27., címkék:

A Firesz Duna Mente 2019. augusztus 5. és 10. között Álarc nélkül címmel Tinitábort szervez a 13-18 éves korosztály számára Dubován.

Legyünk felkiáltójelek!

2019. május 25., címkék:

„A Szeretethíd nem más, mint a szeretet adása a másik felé. Ha a másikkal valami jót teszek, akkor az a szeretet megnyilvánulása. Ha valamit széppé teszek, akkor azzal azt akarom elérni, hogy mások is örüljenek és szépnek lássák. A rombolás nem szeretet. Az építés, a tisztítás, a rendezés a szeretet’ – fogalmazott Fazekas László püspök Nagyölveden, a Szeretethíd Kárpát-medencei református önkéntes napok május 24-i megnyitóján Nagyölveden.

Akikkel összefutottunk az Egység napján

2019. május 24., címkék:

A rendezvény szervezői tízezer résztvevővel számoltak. A felvidékről huszonnyolc busz érkezett a jubileumi Egység napjára. De jöttek máshonnan is autóbuszokkal vagy autókkal, hogy találkozzanak a más országokban lévő reformátusokkal és közösen éljék meg az egység erejét. Közülük szólítottunk meg néhányat, hogy elmondják miért jöttek és mit jelent számukra a reformátusok közösségében lenni ezen a napon.

Krisztus szolgálata a legfontosabb közös ügyünk

2019. május 22., címkék:

Tíz évvel ezelőtt jött létre a Magyar Református Egyház. Ennek a jubileumát ünnepelte a református közösség Debrecenben. A jubileumi évforduló kapcsán az egység megéléséről kérdezzük a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét, Fazekas Lászlót.

Nyelvészkurzus

2019. május 22., címkék:

Calvin János Teológiai Akadémia és a Jakab István-díj polgári társulás ingyenes anyanyelvi továbbképző tanfolyamot hirdet „Erős vár a nyelv” megnevezéssel.

A felvidéki reformátusok is gazdagították az Egység Napjának programját

2019. május 21., címkék:

Volt mit tenniük azoknak, akik a Magyar Református Egység Napjára utaztak Debrecenbe. A két fő program – a Kossuth téri ünnepélyes megnyitó és úrvacsorás istentisztelet – mellett tizennégy helyszín fellépői, előadói, illetve kiállítói is várták az érdeklődőket. A bőséges kínálatból csak válogatni lehetett, hiszen nem is volt lehetséges mindenütt jelen lenni a párhuzamosan zajló programok miatt sem. Mi is válogattunk, s bemutatjuk, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház mivel járult hozzá az Egységnap gazdag kínálatához.

Az egységnek megtartó ereje és hatása van

2019. május 20., címkék:

Verőfényes napsütés fogadta május 18-án az Egység napjára a Debrecenbe érkezőket. Az előző napok viharfelhői egy időre máshová költöztek, hogy semmi se zavarja meg a gazdag programkínálat megvalósítását. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház mind a hét magyar egyházmegyéjéből több autóbusz is indult a Magyar Református Egység Napjára. A nagyszabású rendezvényen 14 helyszínen zajlottak az események 1000 körüli fellépővel és szolgálattevővel, valamint  több, mint ötven egyházi szervezetként bemutatkozó kiállítóval.

Hálás szívvel - A Magyar Református Egyház ünnepi nyilatkozata

2019. május 19., címkék:

Tíz évvel ezelőtt Debrecenben erősítettük meg összetartozásunkat mi, magyar reformátusok. Hálát adunk Istennek, hogy az elmúlt évtizedben megtartott bennünket. Szabadságot kaptunk az evangélium hirdetésére és az egyház építésére. Hálásak vagyunk, hogy száz éves, kényszerű elszakítottságunk ellenére is megmaradhatott testvéri egységünk.

Nyugalmasabb év volt a tavalyi - Zsinati ülés II. rész

2019. május 17., címkék:

A számbavétel, határozatképesség megállapítása, a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a tárgysorozati pontok jóváhagyása után a zsinati képviselők elfogadták az előző, 8. ülés jegyzőkönyvét. A zsinati képviselők elé tizenhárom jelentés került az elmúlt évi tevékenységről.

A Világosság református egyházi műsor 2019. május 19-ei ajánlata

2019. május 17., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái Pál hajótörése Máltán, 110 éves a barsbaracskai templom és egyházmegyei majálist tartott a barsi egyházmegye.

Átadták az első közösségi kertet

2019. május 17., címkék:

2019. április 27-én, szombaton délelőtt került sor a komáromi református gyülekezet tulajdonában lévő, 2017 óta működő keresztyén szellemiségű nyugdíjas otthon területén megvalósított, ún. permakultúrás kert átadására. A megnyitón részt vett Fazekas László püspök, Keszegh Béla polgármester, Kompakt társaság képviselői, valamint Gerhárt Márta az Általános Hitelbank komáromi bankfiókjának igazgatója. A projekt a bank által kiírt 9940 eurós elnyert pályázati pénzből valósult meg.

Korokon átívelő egységünk

2019. május 16., címkék:

„Őrizzen meg az Úr Isten, ki legyen néktek is, kedves hittestvér utódaink gondviselő jó Atyátok…” – szól az üzenet nekünk, ma élő reformátusoknak hat évtizeddel korábbról. A Magyar Református Egység Napjára készülve riportsorozatunk legújabb részében annak jártunk utána, ki írta a fenti sorokat és hogyan változik egy gyülekezet élete, ha hosszú évek után végre újra saját lelkipásztora lesz.