A Világosság református egyházi műsor 2022. július 17-ei ajánlata

2022. július 15., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Nátán példázata, KOEN tábor Kolozsnémán, Bachorec Beáta vall arról, hogy miért választotta a missziológia, diakónia, szociális gondoskodás szakot, illetve kiderül, hogy számolni kell-e lelkészhiánnyal.

Velünk mindig történik valami! – Fireszke tábor Bátorkeszin

2022. július 11., címkék:

Több, mint harminc éve szervez gyermektáborokat a Fireszke. Még az előző két évben sem maradt el a közel hat napot kitevő Vakációs Bibliahét, így a lazítások után az idén is napirendre került. Bátorkeszin közel ötven gyermek mélyülhetett el a sok üzenettel bíró bibliai történetekben, s erősödhetett meg a hitében.

A Kálvinista Szemle nyári számának tartalmából

2022. július 09., címkék:

Az ifjúsági és gyermekmunka kulcsfontosságú szerepet tölt be minden szervezet, így az egyház életében is. Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját egyházunk ifjúsági szervezete, a Fiatal Reformátusok Szövetsége.

A RendezŐ Kolozsnémán is rendezett

2022. július 07., címkék:

Kíváncsian figyelik a bagoly és róka beszélgetését a gyerekek a gyülekezeti napközi táborban, majd a kerettörténet után a Jákób életének újabb fejezetével ismerkednek meg. Tizedik alkalommal szervezett tábort huszonhat résztvevővel közösen a csicsói és a kolozsnémai gyülekezet. A szerdai nap történését adjuk közre az alábbi riportban.

2022. augusztus 16., kedd

2022. augusztus 16., címkék:

1Móz 6 és 1Kor 4,1–13
(ÓSZ) „De Nóé kegyelmet talált az ÚR előtt. (...) Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé" (8-9). Ma azt mondanánk Nóéról a gyülekezeteinkben, hogy ő a hívők példaképe. A legjobb presbiter vagy gondnok. S ha megvizsgáljuk közösségeinket, vajon kikről mondható el az, ami Nóéról?! És vajon rólunk elmondható-e? Igaz, feddhetetlen, az Istennel járt. Figyeljük meg, hogy mindezeket megelőzi valami, amit kegyelemnek nevezünk. „De Nóé kegyelmet talált az ÚR előtt." Egy hitben járó testvér mesélte, hogy amikor élete nagy mélységeit élte meg, éppen a kegyelmet talált lator felé intézett jézusi szavakat olvasta a Bibliájában: „Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban" (Lk 23,43). Ekkor azt gondolta: ha Jézus ennek a latornak megkegyelmezett, akkor velem miért ne tenné?! Testvérem, Téged megtalált már Isten kegyelme? És ha igen, elfogadtad?
Fohász: Megváltó Urunk! Irgalmadban bízva, esedezve óhajtjuk és várjuk kegyelmed gazdagságát életünk minden napján. Áraszd reánk mennyből a Te fényességedet, s adj igaz hitet, feddhetetlen életet, hogy mindenben Veled járjunk, és egészen a Tieid legyünk. Ámen.

2022. augusztus 15., hétfő

2022. augusztus 15., címkék:

1Móz 5 és 1Kor 3,6–23
(ÚSZ) „Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja" (7). A keresztyén élet, a Krisztus-követés dinamikus életforma. Jézus nem azt mondta, hogy elmélkedjünk a tanításán, egyhelyben állva, elgondolkodva, hanem ezt: aki utánam akar jönni, kövessen (Mt 16,24)! Szükséges ezért, hogy a lelki életünkben legyen növekedés, hogy ne rekedjünk meg a kiskorúságnál, hanem jussunk el a nagykorúságig! A lelki érettség nem az életkortól függ, nem is mindig a hitben eltöltött időtől. Ha csupán egyhelyben állsz, a hitben megrekedve, hogyan is tudnál erős, bátor, józan és bölcs lenni mindazzal a mesterkedéssel szemben, amelyet a kísértő zúdít rád a világ dolgain, a családi gondokon, a munkahelyi konfliktusokon keresztül? A megoldás adott: „az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus" (Ef 4,15).
Fohász: Istenünk! Gazdagságod és hűséged, erőd és vigasztalásod, örömöd és irgalmasságod áradjon ránk! Legyen velünk kegyelmed ma és életünk minden napján, hogy növekedni tudjunk szeretetben, igazságban, Krisztusba vetett hitünkben. Ámen.

2022. augusztus 14., vasárnap

2022. augusztus 14., címkék:

1Móz 4 és 1Kor 3,1–5
(ÓSZ) „Akkor kezdték segítségül hívni az ÚR nevét" (26). Látszat és valóság. Az Éden kertjében a kígyó hazudott Évának, és a bűn számtalan romlásával bejött a világba. Káin pedig elindította a könny, a halál, a gyász, a jajkiáltás, a fájdalom lavináját. Az ember mottója ez lett: ne a Te akaratod legyen meg, hanem az enyém. Mert a látszat – mint az ördög hatásos eszköze – bennünk is elülteti a kételkedés magvát: vajon az Úr Isten valóban a legjobbat akarja nekünk. De velem együtt, ugye, Te is tudod, mi a valóság? Az, hogy Isten a kezdet kezdete óta hűséges, irgalmas, kegyelmes és szerető Úr, ezért nincs még végünk! Csak az Úr tudja tisztán tartani szemünket, szívünket és jó irányba terelni életünket. Jézus Krisztus által pedig utat nyitott nekünk, hogy a belé vetett hittel visszanyerjük mindazt, amit az első emberpár elveszített, és így békességünk lehessen. Ezért a mai napot is kezdd azzal, hogy segítségül hívod az Úr nevét!
Fohász: Urunk, segítségül hívjuk ma is a Te szent nevedet, mert sok a csábítás, sok a kísértés. Nehéz Hozzád hűségesnek maradni, hitben járni, jót cselekedni. Bocsáss meg, Urunk! Segíts meg, erősíts meg minket, adj hitet, szeretetet! Ámen.

2022. augusztus 13., szombat

2022. augusztus 13., címkék:

1Móz 3 és 1Kor 2,6–16
(ÚSZ) „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek" (9). Pálnak a Korinthusba vezető úton az erőtlenség, a félelem és a rettegés volt az útitársa. Mégis mennie kellett, szólnia kellett, mert csontjaiba rekesztett tűz volt Isten rá bízott üzenete, mint ószövetségi elődjének, Jeremiás prófétának (Jer 20,9). Beszéde sem az emberi bölcsességre támaszkodott, hanem a Lélek erejére. Csendben maradnunk nekünk sem szabad ilyen drága üzenettel a bensőnkben! Kifogásunk ne legyen bátortalanságunk, dadogó beszédünk, erőtlenségünk, megterheltségünk. Mindezeket az Úr felhasználja arra, hogy az Ige célba érjen, szívig jusson. Pál nagy erőtlenségein keresztül bizonyította az Úr az apostolt hallgatók előtt, hogy mire képes az ő szeretete, hűsége, gyógyító, talpra állító ereje. Ami Neked gyengeség, az az Úrnak lehetőség, hogy eszközévé légy az elveszettek megmentésében.
Fohász: Csak Veled dicsekedhetem, Uram! Minden bölcsességem, erőm, gazdagságom Tőled van, csak Neked köszönhetem. Kérlek, minden gyengeségemmel, hibámmal együtt használj engem evangéliumod terjedésben. Ámen.

2022. augusztus 12., péntek

2022. augusztus 12., címkék:

1Móz 2,4b–25 és 1Kor 2,1–5
(ÓSZ) „Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat" (18). Íme, az első dolog, amiről az Úr Isten azt mondja, hogy „nem jó". Jónak látta, amit megalkotott, jónak látta az Éden kertjét, jónak látta, hogy a föld mindenben gazdag legyen, jónak látta, hogy az ember az ő képmását hordozza. De nem látta jónak, hogy az ember egyedül legyen! Drága ajándék, ha házastársadat Isten által melléd rendelt, hozzád illő segítőtársként látod. De ne elégedj meg ennyivel! Még el kell jutnotok – mert együtt könnyebb – Jézus Krisztus váltságának megismeréséig. Hogy szenvedésében megragadjátok szeretetét, feltámadásában az örök élet reménységét és újjászületve családotok az ő országának része legyen. Hallgass rá: „Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. (...) Újonnan kell születnetek" (Jn 3,5.7).
Fohász: Imádkozom, Uram, a házastársamért, a házastársakért, az elváltakért, az egyedül élőkért, az özvegyekért, hogy Lelked által mind újjászülessünk, mert csak a Te oltalmadban lehet megállni az ördög minden mesterkedésével szemben! Ámen.

2022. augusztus 11., csütörtök

2022. augusztus 11., címkék:

1Móz 1,26–2,4a és 1Kor 1,18–31
(ÚSZ) „És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük" (22-23). Korinthus adott a bölcsességre, a kulturális elit beszéde pontos és művészi szépségű volt. De a város híres volt feslett erkölcseiről, különleges romlottságáról is. A két szélsőség kéz a kézben járt. Ezért Jézus Krisztus személye megosztó volt Korinthusban. És ez azóta így van! Nincs semmi művészi emelkedettség szenvedésében és nincs semmi alantas feltámadásában. Talán sokaknak ma is ezért megütközés és bolondság hinni őbenne. Az elhívottaknak viszont ő az Isten ereje és bölcsessége. Szomorú tény, hogy sok családot is megoszt a Jézusba vetett hit. A templomba többnyire egyének jönnek, nem az egész család. Testvérem! Kegyelem Jézus választottjának lenni. Ezért légy jó reménységgel azok felé, akik megvetik őt. Téged már felszabadított hitvalló életre. Csak őt meg ne tagadd!
Fohász: Jézus Krisztus! Megváltott gyermekeidként eléd hozzuk a kételkedőket, a tagadókat, a jelt kívánókat. Kérünk, vezesd el őket is kereszted tövéhez és üres sírodhoz, hogy az egykor kételkedő Tamással együtt immár hittel kimondják: „Én Uram, és én Istenem!" Ámen.

2022. augusztus 10., szerda

2022. augusztus 10., címkék:

1Mózes 1,1–25 és 1Korinthus 1,1–17
(ÓSZ) „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet" (1). Testvérem, tegnap a végről olvashattál, ma pedig a kezdetről. Csodálatosan áll egymás mellett a kettő, de így is kell lennie, hiszen: „a trónon ülő ezt mondta: (...) Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég" (Jel 21,5-6). Kezdetben Isten megteremtette a helyet az égitestek, az állatok és az ember számára, majd megteremtette az ezekben lakó létezőket és az embert. Felfoghatatlan, szavakkal szinte körülírhatatlan események voltak ezek. Mégis, ragadjuk meg e tényeket bizonyossággal, mert Isten az élet forrása egyedül! Az ő üdvözítő terve pedig beteljesül. Az Atya áldásával, Jézus Krisztus szeretetével és a Szentlélek erejével képes leszel megtenni ma is egy szakaszt az életedből, ha nem a kárhozat, hanem az örökkévalóság útján jársz. Minden azért ér, hogy megérkezz a célhoz, az Ómegához, Jézus Krisztus örök királyságába.
Fohász: „Teremts bennem tiszta szívet, ó, Uram! Az erős lelket újítsd meg bennem! Ne vess el engem a Te orcád elől, Szentlelked ne vond meg tőlem! Támogass az engedelmesség lelkével, szabadításod örömét add nekem" (Teremts bennem tiszta szívet, ó, Uram)! Ámen.

2022. augusztus 9., kedd

2022. augusztus 09., címkék:

Eszt 10 és Jel 22,8–21
(ÚSZ) Jöjj! (17). A hegyen meglátott szent város, az új Jeruzsálem, melyben árad az élet vize, csupa szépség, dicsőség, fény és szeplőtelen tisztaság. Lámpása maga a Bárány, az Úr Jézus Krisztus. A lakosai azok lesznek, akiknek neve benne van a Bárány könyvében, amint ő maga mondta tanítványainak: „annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben" (Lk 10,20). A Szentírásnak ez az utolsó fejezete is tiszta evangélium. Figyelmeztet, de ígér és hívogat is. Hívogat az Úr Jézus Krisztus, hogy „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek" (Mt 11,28). Jöjjetek, és lássátok színről színre az Urat, és éljetek vele örökké! Mert megígérte, hogy „bizony, hamar eljövök". János őszinte sóhaja legyen a miénk is: „Jöjj, Uram Jézus!"
Fohász: Életnek Ura! Nehéz, próbákkal, kísértésekkel teli az út, amely országodba vezet. De tudom, nem vagyok elveszett, mert oly sokszor mutattad már meg magad az életemben. Kiszabadítottál, megsegítettél, új utat mutattál, megáldottál. Add, hogy hűséges maradhassak Hozzád! Ámen.

2022. augusztus 8., hétfő

2022. augusztus 08., címkék:

Eszt 9,20–32 és Jel 22,1–7
(ÚSZ) „Ezek az igék megbízhatók és igazak" (6). Az Ószövetség általunk ismert végleges formáját, felosztását a hagyomány szerint valamikor Kr.u. 100. körül kapta a jamniai zsinaton. Az Újszövetség könyveit pedig Athanasius Kr.u. 367-ben írt levelében látjuk először együtt. A Szentírásban található 66 könyv célját Pál apostol így fogalmazza meg: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen" (2Tim 3,16-17). A Szentírásnak, amelyt Isten kegyelméből nap mint nap a kezedben tarthatsz, amelyet anyanyelveden olvashatsz, legfontosabb jellemzője, hogy „ezek az igék megbízhatók és igazak". Mit tehetnék még ehhez, Testvérem? Teljes valóddal hidd el mindazt, amit a Szentírásban olvasol!
Fohász: Uram! Köszönöm Neked az írott Igét, a Bibliát, amelyet semmilyen lelki ének, áhítat, megtapasztalás, élmény nem helyettesíthet. Iránytű és vezérfonal a számomra, hogy megismerjelek Téged és megérthessem önmagam. Add, hogy minden szavát komolyan vegyem! Ámen.

2022. augusztus 7., vasárnap

2022. augusztus 07., címkék:

Eszt 9,1–19 és Jel 21,9–27
(ÓSZ) „Mordokaj ugyanis nagy ember lett a királyi palotában, és híre eljutott valamennyi tartományba. Sőt Mordokaj egyre nagyobb ember lett" (4). Mindannyian eszközök vagyunk Isten kezében. Eszter is, Mordokaj is. Eszközök arra, hogy az Úr rajtuk keresztül mutassa meg végtelen hatalmát, kegyelmét és oltalmát népe iránt. A tartomány összes idegen népét, látva a hatalmat, amely az események mögött munkálkodott, félelem járta át. Sokan közülük megtértek, mert megérezték, milyen hatalmas és jó az Úr, aki győzelmet adott népének. A legnagyobb győzelmet végül Jézus Krisztus aratta az ősi ellenség, az ördög felett. Legyünk hasonlatosak Ahasvérós király 127 tartományának népéhez, és lássuk meg Isten erejét, hatalmát! Ne féljünk állva maradni, ne féljünk bátrak lenni! „Úgy ragyogjon a ti világosságotok (...), hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat" (Mt 5,16).
Fohász: Teremtő Istenem! Beragyogod életemet, napjaimhoz napokat toldasz, ajándékaiddal gazdagítasz. A mai nap minden feladatához, minden találkozásához a Te bölcsességedet kérem, hogy tetteimmel, szavaimmal a Te nagyságodat hirdethessem! Ámen.

2022. augusztus 6., szombat

2022. augusztus 06., címkék:

Eszt 8 és Jel 21,1–8
(ÚSZ) „De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye: ez a második halál" (8). János ismét csodálatos dolgokat lát. Újat, amely eltörli a régit, ajándékot, amelyet Isten készített az övéi számára. Új rend áll elő, csodálatos és maradandó közösség Isten és ember között, amikor beteljesedik az Immánuel név jelentése: velünk az Isten! Most még a teremtés fájdalmasan sóhajtozik, de az Úr az egész teremtést mosolyra fakasztja majd. Mert ő az élet forrásának vizét kínálja ingyen. Hívása még mindig szól mindnyájunknak, hogy igyunk és ne szomjazzunk. Nagy bátorítást kapnak a hívők, és igen komoly figyelmeztetést a meg nem térő bűnösök. Mert az örök állapot leírása azoknak az elveszetteknek a felsorolásával fejeződik be, akik vonakodtak szakítani a bűnnel.
Fohász: Atyánk, csupán feladatokkal megbízott vándorok vagyunk itt e földön. De tudjuk, földi sátorházunk után vársz minket a mennyei otthonba. Könyörgünk, hogy ne csak e földi élet határai között éljünk, hanem vágyakozzunk Nálad lenni az örök boldogságban! Ámen.

2022. augusztus 5., péntek

2022. augusztus 05., címkék:

Eszt 7 és Jel 20,7–15
(ÓSZ) „Eszter királyné így válaszolt: Ha elnyertem a király jóindulatát, és ha jónak látja a király, azt kérem, hogy az életemet, azt kívánom, hogy a népemet adják nekem" (3)! Akárcsak egy telenovella! Eszter könyvében van minden. Szerelem, harag, ármány, intrika, kapzsiság, és mint egy tündöklő csillag, ott van az önazonosság is! Az ellenséges Hámán szövögette kapzsisága hálóját, de az Úr terve is haladt csendesen a maga medrében – Eszter és népe életében. Eszter döntött, vállalta, hogy a kiirtásra ítélt zsidó nép tagja, és böjtöt tartva letette életét Ura kezébe. Ez volt az ő hitvallása. Döntés nélkül, hitvallás nélkül nincs önazonosság, tehát nincs Úrtól nyert bölcsesség, kegyelem és irgalom sem. Te vallod, hogy Jézus Krisztus az életed Ura, hogy Te az Atyának gyermeke vagy és az is maradsz? Ha igen, akkor nincs a gonosznak hatalma feletted!
Fohász: Atyánk! Így nevezünk, ahogy Fiad szólított a keresztfán, és kérte a Te bocsánatodat, nekünk, bűnösöknek. Csak a Te irgalmadból nem süllyedtünk még el tévelygéseink mocsarában. Köszönjük, hogy szeretsz, hogy gyermekeid lehetünk. Ámen.

2022. augusztus 4., csütörtök

2022. augusztus 04., címkék:

Eszt 6 és Jel 20,1–6
(ÚSZ) „Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig" (6). Az igazság és béke aranykora, amelyről Izráel prófétái beszéltek, végre elérkezik. A szentek uralkodni fognak a királlyal, mert „ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is" (2Tim 2,12). Akkor az is valósággá lesz, hogy „a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk" (2Kor 4,17). Ám ahhoz, hogy ebben részünk legyen, hogy megértsük a mai ige üzenetét, hogy választ kapjunk életünk sok miértjére, ahhoz újjászületés kell. A dicsőség királyának uralkodása csak így lehet valóság a számunkra. Testvérem, ha nem vagy biztos abban, hogy a neved benne van az élet könyvében, akkor térj meg, és ragadd meg az üdvösséget Jézus Krisztusban!
Fohász: „Uram, Jézus jöjj el! Szívünk vágyik újra Rád! Tűzzel és erővel, jelenléted járjon át! Ne menj el! Már minden készen! Ajtóm előtted nyitva áll! S várom míg az első helyen, ott ülsz majd az asztalnál" (Maradj nálam). Ámen.

2022. augusztus 3., szerda

2022. augusztus 03., címkék:

Eszt 5 és Jel 19,11–21
(ÓSZ) „Amint meglátta a király, hogy Eszter királyné ott áll az udvaron, kegyelmes volt hozzá, és kinyújtotta Eszter felé a kezében levő aranypálcát" (2). Csak az Úrtól kért és kapott bölcsesség segít! Eszter a gyámjával, Mordokajjal való üzenetváltás után nagy dologra szánja el magát. Ám előtte szolgálóleányaival és a városban levő zsidókkal együtt több napon keresztül böjtöl. Mert az Úr elé való leborulás, az előtte való böjtölés megtisztítja a szívet, a gondolatokat. Így válik élővé az ige: „Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem" (Zsolt 32,8). Eszter bölcsen élt a kapott lehetőséggel, kegyelemmel. Nekünk könnyebb dolgunk van. Aranypálca helyett Krisztus, apró kegyelmesség helyett megváltás, emberi szó helyett Szentírás. Mi többet kaptunk, a mi királyunk többet ad nekünk. Atyánk szeret minket és értékesnek tart minden időben.
Fohász: Megváltónk, Jézusunk! Te vagy nekünk az út, az igazság és az élet. Te vagy a jó pásztor, aki vezeted lépteinket, terelgeted gondolatainkat. Szeretnénk ma is hű és engedelmes gyermekeid lenni. Ámen.

2022. augusztus 2., kedd

2022. augusztus 02., címkék:

Eszt 4 és Jel 19,1–10
(ÚSZ) „És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám: Vigyázz, ne tedd" (10)! Hát én ezt úgy imádom! – hangzik sokszor, legyen szó viccről, ételről, ruháról, bármiről. Ám vigyázzunk, aki sok mindent imád, az igazából semmit sem szeret, mert nem kezeli jól a tiszteletadás mértékét. Figyelmeztet a mennyei trónus felől a hang minket is: „Vigyázz, ne tedd!" Ne imádj senkit, ne borulj le a hatalmasok előtt, mert a tisztelet ugyan az emberé, de az imádat egyedül Istent illeti meg! Akinek dicsősége és hatalma, hűsége és igazságossága, szeretete és megbocsátó kegyelme mutatkozott meg az Úr Jézus Krisztus életében, halálában és feltámadásában. Testvérem! Gyönyörködhetsz a nyár minden természeti szépségében, a termés növekedésében, a madarak énekében, de Téged is földöntúli örömre és imádatra hív az üzenet: „Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára" (9)!
Fohász: Urunk, Krisztusunk! Hű és igaz vagy Te, egyedül méltó a dicsőségre és dicséretre! Szeretnénk szilárdan megállni a hitben, bátran, mint Dávid Góliáttal szemben, semmitől sem félve, hanem tudva, hogy Te mellettünk állsz. Ezért csak előtted borulunk le, csak Téged imádunk! Ámen.

2022. augusztus 1., hétfő

2022. augusztus 01., címkék:

Eszt 3 és Jel 18
(ÓSZ) „Ezért arra törekedett Hámán, hogy Mordokajjal együtt minden zsidót kipusztítson Ahasvérós egész birodalmából" (6). Az előző fejezethez képest öt év telt el. Megváltozni látszik minden. Megszületett egy gonosz vágy, mely pusztítani akar. Hámán ördögi terve előtt sorra nyílnak az ajtók, már kezében a királyi pecsétgyűrű, futárok sietnek szerte a tartományokba... Ismerős, ugye? A kísértő számára olyan olajozottan megy mostanában minden, pusztító törekvéseinek mintha nem lehetne ellenállni. És riadalom támad bennünk, mint Súsán városában. Mi mindig a jelenben élünk, ezért mindig az adott napon kell megharcolnunk a hit harcát, hogy ne csak a szemünkkel lássunk és rettegjünk, hanem a szívünkben élő Úr Jézus Krisztussal mondjunk nemet a gonosznak. Mordokaj nem hajtott térdet Hámán előtt. Te se hajolj meg, csak Isten hatalma, akarata, bölcsessége és törvénye előtt!
Fohász: Atyánk! Köszönjük, hogy szánkra vehetjük a Te szent nevedet. Köszönjük, hogy Lelked által tisztogatod a látásunkat, erősíted a hitünket, vezeted a lépteinket. A Te törvényed nekünk nem büntetés, hanem életet mentő oltalom! Drága nekünk a Te hűséged, szereteted! Ámen.