Pályázat

2020. május 18., címkék:

A Tornaljai Református Egyházközség másodszor hirdeti meg pályázatát a Református Óvoda igazgatói állásának a betöltésére 2020. szeptember 1-től.

Református istentisztelet a Pátria Rádióban

2020. május 16., címkék:

A Pátria Rádió 2020. május 17-én, vasárnap 10.05 órakor istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Kraus Viktor mokcsamogyorósi lelkipásztor, az Ungi Református Egyházmegye esperese.

Vagyon immár hely Kassa városában…

2020. május 14., címkék:

A 16. század második felében Kassa evangélikus város volt. A városi tanács az ún. KASSAI GONDOLAT fényében mintegy 100 éven át mindent elkövetett, hogy ez így is maradjon. Így pl. egy 1581-ből származó feljegyzés szerint külön intették a tanítót, hogy az iskolában ügyeljen „nehogy oda valami kálvinista tan behatolhasson!”

Bátorkeszi bátorság - álomból valóság

2020. május 13., címkék:

Húsz évvel ezelőtt indult el a Bátorkeszi Református Egyházközségben a gyermekek és fiatalok között végzett ifjúsági munka. A két évtizedes jubileum kapcsán beszélgetünk az eltelt időszakról Czinke Zsolt és Czinke Tímea lelkipásztorokkal.

Jézus boldogmondásai a járvány idején

2020. május 12., címkék:

A korona-vírus járvány miatt egy időre be kellett zárni a templomokat, s nemcsak a felnőtteknek kellett otthon maradniuk, hanem a gyerekeknek is, s így nem lehetett a számukra gyermek-istentiszteletet sem tartani. Néhány hét eltelte után a Dunaszerdahelyi Református Egyházközség honlapjára felkerültek a rögzített istentiszteletek mellett gyerekeknek szóló történetek is Takács Klaudia beosztott lelkész tolmácsolásában.

Közösségi nagyterem is épül Léván

2020. május 11., címkék:

Léván a református bölcsődével párhuzamosan épül a kétszintes, galériával ellátott közösségi nagyterem is, amelynek portálját a bölcsődéhez igazították. A három szakaszra bontott építkezés első része már befejeződött, az épület tető alatt van. Az egyházközség a beruházásra 110 ezer eurót költött, amelyből 7500 euró volt az önrész.

Református istentisztelet a Pátria Rádióban

2020. május 09., címkék:

A Pátria Rádió 2020. mjus 10-én, vasárnap 10.05 órakor istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Orémus Zoltán kassai lelkipásztor, a Kassai Református Egyházmegye esperese.

Egyházmegyei és egyetemes tisztújítás

2020. május 07., címkék:

Az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 1/2018-as számú törvény (tovább: választási törtvény) értelmében az idei 2020-as év az egyházmegyei és egyetemes tisztújítás éve.

Várjuk a hívekkel való találkozást

2020. május 06., címkék:

Igor Matovič kormánya a koronavírus-járvány kedvező alakulásának köszönhetően a járványügyi szakemberek ajánlására egyszerre lépteti életbe az enyhítések 2. és a 3. fázisát. Ennek részét képezi az istentiszteletek megtartásának engedélyezése is. Annak ellenére, hogy sokan örömmel fogadják a templomok megnyitását, az Országos Közegészségügyi Hivatal szigorú rendelkezése gondot okozhat az egyházközségek számára. A részletekről Fazekas László püspököt kérdezzük.

Istentiszteletek tartásának engedélyezése - Körlevél

2020. május 06., címkék:

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala 2020. május 5-én módosította korábbi rendelkezését, és a következő feltételek betartása mellet 2020. május 6-tól engedélyezte a nyilvános istentiszteletek tartását:

Hamarosan befejeződik a református bölcsőde építése Léván

2020. május 05., címkék:

A református kollégium átadásával egy időben, két évvel ezelőtt tették le a bölcsőde és közösségi ház alapkövét. Az elmúlt év márciusában arról számoltunk be, hogy elkezdődött az építkezés, majd később arról is, hogy állnak a bölcsőde falai. Jelenleg milyen stádiumban van a két építkezés? Mikor fejeződnek be a munkálatok, s mit kell még elvégezni? Erről kérdeztük Kassai Gyula lelkipásztort.

Vasárnap már lehet istentiszteletet tartani

2020. május 04., címkék:

Igor Matovič kormányfő május 4-én, hétfőn a járványügyi szakemberekkel tartott tanácskozás után jelentette be, hogy szerdán újabb enyhítések lépnek életbe. Ezek közé tartozik az istentiszteletek megtartásának engedélyezése a templomokban bizonyos feltételekkel.

Beiratkozás a tornaljai Református Óvodába

2020. május 04., címkék:

A tornaljai Református Óvoda igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket, hogy az óvodai felvételi kérelmeket a 2020/2021-es tanévre elektronikus úton 2020. április 30. és május 31. között juttassák el a refovitornalja@gmail.com címre.

Beiratkozás a komáromi Csillag Református Óvodába

2020. május 04., címkék:

A Csillag Református Óvoda igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket, hogy a beiratkozás a 2020/2021-es tanévre személyesen /a gyermek jelenléte nélkül/ az óvoda épületében 2020. május 4-től május 7-ig tehetik meg 9.00 – 12.00 óra között. A jelentkezni elektronikusan is lehet 2020. május 31-ig a reformatusovi@gmail.com címen.

Református istentisztelet a Pátria Rádióban

2020. május 02., címkék:

A Pátria Rádió 2020. május 3-án, vasárnap 10.05 órakor istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Kendi Csaba bacskai lelkipásztor, a Zempléni Református Egyházmegye esperese.

Generális Konvent Elnökségének körlevele

2020. május 01., címkék:

A világméretű koronavírus-járvány idején rendhagyó, digitális ülést tartott a Generális Konvent elnöksége. A tanácskozáson áttekintettük a Magyar Református Egyház helyzetét, valamint kifejeztük testvéri közösségünket is egymással, melyet az ideiglenes elszigeteltségünk sem rendíthet meg. Szomorú szívvel hoztuk meg a döntést, hogy a májusra tervezett marosvásárhelyi Egységnapunkat 2021-re halasztjuk.

Igemagyarázat – Lk 4,5–8

2020. június 01., címkék:

„Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: „Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez.” Jézus így válaszolt neki: „Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.””

Igemagyarázat – Róm 1,17

2020. május 30., címkék:

„Az igaz ember pedig hitből fog élni."

Igemagyarázat – 2Móz 3,12–14

2020. május 28., címkék:

„De Isten azt mondta: Bizony, én veled leszek!... De Mózes azt felelte Istennek: Ha majd elmegyek Izráel fiaihoz, és azt mondom nekik: atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok.”

Igemagyarázat – Lk 1,80

2020. május 26., címkék:

„A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izráelben.”