Nov. 20. szerda

II. Cigánymissziós konferencia

Egy vérből valók vagyunk?! címmel cigánymissziós konferenciát tartanak 2019. november 20-án, szerdán Rimaszombatban,  a Csillagházban.

Nov. 21. csütörtök

Élő reménység - előadássorozat

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja előadássorozatot szervez lelkészek és gondozók részére gyász- és veszteségfeldolgozás témakörben november 21. és 23. között 9.00 órai kezdéssel a királyhelmeci központban. Az előadó Dr. Szarka Miklós, református lelkész, klinikai szakpszichológus.

Nov. 22. péntek

Bibliaismereti verseny középiskolásoknak

A Selye János Egyetem Református Teológiai Karán 2019. november 22-én, pénteken, 9.00 órai kezdéssel bibliaismereti versenyt tartanak a középiskolások számára.

Nov. 23. szombat

Keresztyén Szavaló- és Prózamondó verseny

Az Emmaus polgári társulás 2019. november 23-án, szombaton 10.00 órai kezdettel Keresztyén Szavaló és Prózamondó Versenyt szervez a gyermekek és fiatalok részére Jókán, a Betlehem Missziós Központban.

Nov. 23. szombat

Nyugdíjas lelkészek találkozója

A Komáromi Református Egyházmegye szervezésében 2019. november 23-án, szombaton nyudíjas lelkészek találkozójára kerül sor Dunamocson.

Nov. 23. szombat

Munkatársi alkalom

A Firesz Abaúj-Zempléni Területi Egysége 2019. november 23-án, szombaton 9.00 órakor a kassai Magyar Református Központban Mondd, hogy kezdjem el? Hogy kezdjem újra? címmel munkatársi alkalmat szervez.

Nov. 23. szombat

Fiatalok találkozója

A Firesz Duna Mente 2019. november 23-án szombaton, 15.00 órakor az ipolysági parókián Ünnepeljünk! De hogyan? címmel tart előadást és bizonyságtételt Takács Klaudia dunaszerdahelyi beosztott lelkipásztor.

Nov. 24. vasárnap

Egyházmegyei közgyűlés

Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye 2019. november 24-én, vasárnap 15.00 órakor tartja egyházmegyei közgyűlését Barkán.

Nov. 25. hétfő

Gyülekezeti esték

Az örösi kultúrházban 2019. november 25. és 27. között naponta 17.30 órától gyülekezeti estéket tartanak Bihari Sándor és Bihari Zsuzsanna vajdácskai lelkipásztorok szolgálatával.

Nov. 25. hétfő

Evangelizáció

Evangelizációs estéket tartanak 2019. november 25. és 27. között Abarán, a gyülekezeti házban. A tíz szűzről, a talentumokról és az utolsó ítéletről Farkas Péter, a Győr-szabadhegyi metodista gyülekezet lelkipásztora fejti ki igei gondolatait.

Nov. 29. péntek

Kárpátalja Nincs Egyedül

A  Pozsonyi Református Egyházmegye ötödik alkalommal szervezi meg 2019. november 29-én, pénteken 18.00 órától a Kárpátalja Nincs Egyedül jótékonysági koncertet, amelynek a lakszakállasi kultúrház ad otthont. Köszöntőt mond Fazekas László püspök, igét hirdet Somogyi Alfréd esperes.

Dec. 01. vasárnap

Lelkészbeiktatás

Ünnepi istentisztelet keretében iktatják be hivatalába 2019. december 1-én, advent első vasárnapján 10.00 órakor iktatják be a Pozsonyi Református Egyházközség lelkészi állásába Buza Zsolt és Buza Bodnár Aranka megválasztott lelkipásztorokat.

Dec. 01. vasárnap

Egyházmegyei szavalóverseny

A Zempléni Református Egyházmegye 2019. december 1-én, advent első vasárnapján 13. alkalommal szervezi meg a Bethlen Kata szavalóversenyét a kisgéresi kultúrházban.

Dec. 01. vasárnap

Kárpát-medencei imanap

December első vasárnapján már a tizenharmadik alkalommal szervezi meg a Kárpát-medencei imanapot a Magyarországi Református Nőszövetség. Az manap központi igéje Mózes ötödik könyve 30. fejezetének első tizennégy verse.

Dec. 07. szombat

Lelkészcsaládok találkozója

A Komáromi Református Egyházmegye 2019. december 7-én, szombaton 15.00 órakor találkozót szervez Negyeden az egyházmegyében élő lelkészcsaládok számára.

Dec. 08. vasárnap

Adventi zenés áhítat

Adventi zenés áhítatot tartanak 2019. december 8-án, vasárnap15.00 órakor Nagyidán, a Schell kastély nagytermében.

Dec. 10. kedd

Előadás

A kassai MaJel Rovás Központban 2019. december 10-én, kedden 18.00 órakor a Bibliai látomások üzenete címmel előadást tart Géresi Róbert egyetemes egyházi főjegyző.

Dec. 14. szombat

Presbiterek bibliaismereti versenye

A Komáromi Református Egyházmegye 2019. december 14-én, szombaton bibliaversenyt szervez a presbiterek számára.