A lévai gimnazisták az Országházban

2013. március 21., címkék:

A lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium a magyar Parlament épületében emlékezett meg március 15-ről. A Szacsvay Imre teremben, az Országgyűlés Jegyzői Irodájában a Parlament jegyzője, Dr. Stágel Bence fogadta és köszöntötte az iskola diákjait és pedagógusait.

Öt egyházmegyében növekedett a nyilvántarott reformátusok száma

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kilenc egyházmegyéjének 321 egyházközségében a 2012-es év végén 62 443 egyháztagot tartottak nyilván, 1 130-cal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A legtöbb református a népszámlálási és az egyházmegyék adatai szerint is a komáromi egyházmegyében él. A hét egyházmegyéből ötben emelkedett a nyilvántartott reformátusok száma – derül ki a Zsinati Iroda által a napokban nyilvánosságra hozott statisztikai adataiból.

Bibliaismeretből vetélkedtek a pedagógusok Bátorkeszin

2013. március 20., címkék:

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház komáromi egyházmegyéje, valamint a Bátorkeszi Református Egyházközség jóvoltából első alkalommal került megrendezésre február 16-án a pedagógusok bibliaismereti versenyére a Fireszke Gyermek, Ifjúsági és Konferenciaközpontban.

Ki lehet presbiter?

2013. március 20., címkék:

Egyházközségeinkben már az idén általános tisztújításra kerül sor, más szavakkal újra presbitereket választunk. A választások előtt és a választások alatt is sokszor hangzik majd egy és ugyan az a kérdés: Ki lehet presbiter? 

ProChrist - „Kétség és ámulat”

2013. március 20., címkék:

Március 4–11. között kerül sor a nemzetközi ProChrist evangelizációra, melynek igehirdetője Ulrich Parzany stuttgarti evangélikus lelkész. A műholdas adásra bekapcsolódik Királyhelmec, Kisgéres és Rimaszombat is.

Zsinati Elnökség tagjai

2013. március 20., címkék:

A Zsinati Elnökség képviseli az egyházat és gondoskodik a Zsinat és Zsinati Tanács határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyházkormányzat és egyházépítő munka minden ágában felügyel. Tagjait az egyházközségek presbiterei választják.

Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete

2013. március 20., címkék:

A Református Nők Egyesületének célja hitéleti, diakóniai, kulturális tevékenységek megszervezése, elősegítése. Isten adjon erőt a feladatok meglátásához, elvégzéséhez. Segítsen, hogy munkánk valóban áldott legyen, és segítsen, hogy az Ő dicsőségére végezzük.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

2013. március 20., címkék:

A Fiatal Reformátusok Szövetsége (Firesz) a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata által elismert ifjúsági szervezet.

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztálya

2013. március 20., címkék:

Az Egyházzenei Osztály feladata az egyházi zene és gyülekezeti éneklés támogatása a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban.

Magyar Nemzetiségű Református Lelkészek Egyesülete

2013. március 20., címkék:

A Lelkészegyesület a református lelkészek testvéri közösségének erősítését, az egymás iránti testvéri felelősségvállalást és a lelkészek anyagi és jogi érdekeinek megfogalmazását, valamint a lelkészi közösség hitben és ismeretben való gyarapodását tekinti céljának.Bevezető

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja egyházunk intézménye, mely diakóniai szolgálatának támogatására jött létre. Az egyház diakóniájának elsődleges feladata a betegek és egészségükben károsultak ápolása és támogatása, segítségnyújtás az egyedül-, magányosan-, rossz szociális körülmények között élők és minden állapotú rászorultak részére, amit pontosabban az SZRKE szeretetszolgálatáról szóló 1/2003-as törvénye határoz meg.

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményei

2013. március 20., címkék:

A Gyűjtemények küldetése a szlovákiai reformátusságra vonatkozó dokumentumok, könyvek, levéltári, tárgyi és egyéb emlékek rendszeres és módszeres dokumentálása, gyűjtése, megőrzése, szakmai feldolgozása és hozzáférhetővé tétele. 

Hetényre is ellátogatott az „Ammi Europe 2013” missziós csoport

2013. március 20., címkék:

A dél-korai „Ammi Europe 2013" a szöuli dongani egyházközség missziós csoportja európai körútja során ellátogatott többek között Hetényre is, hogy megismerkedhessen a községgel és a gyülekezettel is.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának március 3-ai ajánlata

2013. március 20., címkék:

A Pátria rádióban március 3-án a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor témája Jézus működésének megkezdése. Ezen kívül szó lesz a komáromi egyházmegye pedagógusainak szervezett bibliaismereti versenyről és bemutatásra kerül a harmaci gyülekezet.

KOEN bemutató napok

2013. március 20., címkék:

A KOEN Alapítvány Felvidéki Munkacsoportja bemutató napokat tart a 2013-as év Vakációs Bibliahét „Az időutazó“ név alatt futó programjáról három helyszínen: Királyhelmecen, Bátorkeszin és Szádalmáson. Az idei téma központi üzenete az, amit Jézus mondott magáról: ... az Út, az Igazság és az Élet (Jn 14,6).

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyilatkozata

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége 2013. február 25-én tartott ülésén a szlovákiai Történelemtanárok Társulása 2013. február 8-án kiadott állásfoglalásához a következő nyilatkozatot hagyta jóvá:

Feladatból van bőven - Egy jó közösség megteremtése a cél Örösben

2013. március 20., címkék:

Királyhelmectől tíz kilométerre délnyugatra, a magyar határ mellett, a Karcsa partján fekszik Örös. Református templomáról a legkorábbi feljegyzések 1700-ból valók. Akkor valószínűleg egy fatemplom állhatott a jelenlegi helyén, mivel a mai kőtemplom alapkövét 1806. május 16-án tették le, s 1830-ban készült el. 1877-ben nagyobb torony épült, majd 1894-ben felújították a tetőzetet is. A klasszicista építészeti jegyeket viselő templom a mai képét az 1935-ös felújítás során kapta.

Kálvinista Szemle – 2013. március

2013. március 20., címkék:

Válogatunk a Kálvinista Szemle LXXXIV. évfolyam 3. számának tartalmából.