Húsvétváró játszóház Megyercsen

2013. április 02., címkék:

A Megyercsi Református Egyházközség március 24-én, vasárnap húsvétváró kézműves játszóházat szervezett a templomban, amelyen gyerekek és a szülő egyaránt részt vettek.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának nagypénteki kiadásának ajánlata

2013. március 28., címkék:

A Pátria rádióban március 29-én a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi külön kiadásának témája nagypéntek üzenete. Ezzel kapcsolatban a műsorban az igehirdetés mellett teológusokkal való beszélgetésben hozzuk közelebb a hallgatókhoz Jézus keresztre feszítésének az üzenetét, valamint két elmélkedés is elhangzik a témával kapcsolatban.

A Zsinat módosította a közalapi törvényt és elfogadta a lelkészi díjlevél formanyomtatványát

2013. március 28., címkék:

Március 23-án rendkívüli zsinati ülést tartott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. Az előző ülésen elmaradt programpontok, valamint újabb beterjesztések kerültek megtárgyalásra.

Isten mentő szeretete – Evangelizációs napok voltak Ipolyságon

2013. március 25., címkék:

Március 10. és 17. között került sor az ipolysági evangélikus és református gyülekezet közös szervezésében a böjti evangelizációs napokra. Vasárnaptól szerdáig az evangélikusok által meghívott vendégek hirdették az igét szlovák nyelven, csütörtöktől vasárnapig Szuhay György református lelkipásztor szólt a hallgatósághoz.

Rákos Loránt: Hét nap Élet

2013. március 21., címkék:

A „Hét nap élet” című drámai költeményben a szerző egy balsorsú, a társadalom által megvetett 14 éves leány tragédiáját mutatja be hét nap lelki gyötrődésén keresztül. A történet részben valós eseményeken alapszik, egy lelkész és egy gyermek párbeszédjének, lelkigondozói kapcsolatának a leírásával. Szomorú, csendes szavait mély emberi érzések jellemzik. Ugyanakkor az egész művön fénysugárgént húzódik végig a hit reménysége, mint a tragédia végső feloldása egy halálon túlmutató, jobb világban.

Régi-új elnöksége van az Ökumenikus Tanácsnak

2013. március 21., címkék:

A Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa március 18-án tartotta tisztújító közgyűlését Pozsonyban. A Tanács elnökévé ismét Dr. Miloš Klátikot, az Ágostai Hitvallású Evangélikus egyház püspökét, alelnökévé Fazekas Lászlót, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét választotta meg a közgyűlés. Az elnökséggel együtt a tagegyházak küldöttei az ellenőrző bizottság tagjait is megválasztották.

Már körvonalazódik a KASSA-ÉRT Északi Református Találkozó programja

2013. március 21., címkék:

A Magyar Református Egyház Konventjének Elnöksége a napokban ülésezett a Miskolc melletti Mályiban. Több tárgysorozati pont között a kassai református rendezvénynek, a KASSA-ÉRT Északi Református Találkozónak a programját is tárgyalta. Csomós József tiszáninneni püspöknek és Géresi Róbertnek, egyházunk püspökhelyettesének az erre vonatkozó jelentését a Konvent egyhangúlag elfogadta.

A lévai gimnazisták az Országházban

2013. március 21., címkék:

A lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium a magyar Parlament épületében emlékezett meg március 15-ről. A Szacsvay Imre teremben, az Országgyűlés Jegyzői Irodájában a Parlament jegyzője, Dr. Stágel Bence fogadta és köszöntötte az iskola diákjait és pedagógusait.

Öt egyházmegyében növekedett a nyilvántarott reformátusok száma

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kilenc egyházmegyéjének 321 egyházközségében a 2012-es év végén 62 443 egyháztagot tartottak nyilván, 1 130-cal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A legtöbb református a népszámlálási és az egyházmegyék adatai szerint is a komáromi egyházmegyében él. A hét egyházmegyéből ötben emelkedett a nyilvántartott reformátusok száma – derül ki a Zsinati Iroda által a napokban nyilvánosságra hozott statisztikai adataiból.

Bibliaismeretből vetélkedtek a pedagógusok Bátorkeszin

2013. március 20., címkék:

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház komáromi egyházmegyéje, valamint a Bátorkeszi Református Egyházközség jóvoltából első alkalommal került megrendezésre február 16-án a pedagógusok bibliaismereti versenyére a Fireszke Gyermek, Ifjúsági és Konferenciaközpontban.

Ki lehet presbiter?

2013. március 20., címkék:

Egyházközségeinkben már az idén általános tisztújításra kerül sor, más szavakkal újra presbitereket választunk. A választások előtt és a választások alatt is sokszor hangzik majd egy és ugyan az a kérdés: Ki lehet presbiter? 

ProChrist - „Kétség és ámulat”

2013. március 20., címkék:

Március 4–11. között kerül sor a nemzetközi ProChrist evangelizációra, melynek igehirdetője Ulrich Parzany stuttgarti evangélikus lelkész. A műholdas adásra bekapcsolódik Királyhelmec, Kisgéres és Rimaszombat is.

Zsinati Elnökség tagjai

2013. március 20., címkék:

A Zsinati Elnökség képviseli az egyházat és gondoskodik a Zsinat és Zsinati Tanács határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyházkormányzat és egyházépítő munka minden ágában felügyel. Tagjait az egyházközségek presbiterei választják.

Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete

2013. március 20., címkék:

A Református Nők Egyesületének célja hitéleti, diakóniai, kulturális tevékenységek megszervezése, elősegítése. Isten adjon erőt a feladatok meglátásához, elvégzéséhez. Segítsen, hogy munkánk valóban áldott legyen, és segítsen, hogy az Ő dicsőségére végezzük.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

2013. március 20., címkék:

A Fiatal Reformátusok Szövetsége (Firesz) a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata által elismert ifjúsági szervezet.

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztálya

2013. március 20., címkék:

Az Egyházzenei Osztály feladata az egyházi zene és gyülekezeti éneklés támogatása a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban.

Magyar Nemzetiségű Református Lelkészek Egyesülete

2013. március 20., címkék:

A Lelkészegyesület a református lelkészek testvéri közösségének erősítését, az egymás iránti testvéri felelősségvállalást és a lelkészek anyagi és jogi érdekeinek megfogalmazását, valamint a lelkészi közösség hitben és ismeretben való gyarapodását tekinti céljának.Bevezető

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja egyházunk intézménye, mely diakóniai szolgálatának támogatására jött létre. Az egyház diakóniájának elsődleges feladata a betegek és egészségükben károsultak ápolása és támogatása, segítségnyújtás az egyedül-, magányosan-, rossz szociális körülmények között élők és minden állapotú rászorultak részére, amit pontosabban az SZRKE szeretetszolgálatáról szóló 1/2003-as törvénye határoz meg.