Hetény adott otthont a Visszhang zenés családi találkozónak

2013. május 02., címkék:

Immár ötödik alkalommal rendezte meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja az Egyházzenei Osztállyal közösen a Visszhang, szeretetszolgálati zenés családi találkozót, melynek ezúttal a hetényi gyülekezet adott otthont április 21-én. Az elmúlt évben Apácaszakállas, két éve pedig Ipolypásztó gyülekezete volt a vendéglátó.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának április 28-ai ajánlata

2013. május 02., címkék:

A Pátria rádióban április 28-án a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája Jézus gyógyításai, aki különféle betegségektől szabadította meg a hozzá érkezőket. Szó lesz a gömörhorkai gyülekezet megválasztott lelkipásztorának a beiktatásról és az ógyallai templom építésének századik évfordulója alkalmából szervezett ünnepségről.

Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából – Egyházmegyei kórustalálkozó Nagymihályban

2013. április 21., címkék:

A Nagymihályi Református Egyházmegye kórustalálkozójára április 7-én, vasárnap került sor a nagymihályi református templomban. Az alkalmon nyolc kórus dicsérte Istent énekével, meghívott vendégként fellépett a helyi evangélikus gyülekezet Peneul énekkara.

A Bádeni Evangélikus Tartomány tanulmányi napja és zsinati ülése

2013. április 21., címkék:

A németországi Bádeni Evangélikus Egyháztartomány április 17. és 20. között tartotta tartja a 11. évad 10. ülését, melyet egy két napos – önkéntes - tanulmányi összejövetel előzött meg, melyen a 80 zsinati képviselő közül mintegy 55 tag vett részt. Az indonéz, az afrika-kameruni, az olaszország-valdensi és a cseh protestáns egyházakkal együtt erre az alkalomra a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is meghívást kapott, melyre az egyház vezetése Süll Tamás ifjúsági lelkészt delegálta.

Beiktatták a gömörhorkai gyülekezet megválasztott lelkipásztorát

2013. április 17., címkék:

Ünnepi istentisztelet keretén belül április 14-én iktatták be hivatalába Szaszák Malvinát, a gömörhorkai gyülekezet megválasztott lelkipásztorát. Az alkalmon igét hirdetett Géresi Róbert püspökhelyettes, a beiktatási szolgálatot Nagy Ákos Róbert esperes végezte.

Hontfüzesgyarmat fogyatkozása - Isten kegyelmére szoruló kis gyülekezet

2013. április 16., címkék:

A barsi egyházmegyéhez tartozik a hontfüzesgyarmati gyülekezet. A 2011-es népszámlálás szerint a község 568 lakosából 113 személy vallotta magát reformátusnak. A gyülekezet lelkipásztora már tizenöt éve Csernyíkné Tóth Magdaléna, akit még mint kezdő teológushallgatót, 1997. január 1-jei hatállyal bíztak meg a szolgálattal. Tíz éve beszolgálja a nemesoroszi és a nagypeszeki gyülekezetet is.

„Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr" - Hálaadó istentisztelet Ógyallán

2013. április 16., címkék:

Már száz éve szolgálja az ógyallai-bagotai reformátusokat a Mórocz Mihály lelkipásztor vezetésével épült négyszáz személy befogadására alkalmas templom. Ebből az alkalomból került sor április 14-én arra a hálaadó istentiszteletre, amelyen egy emléktáblát is lelepleztek három ott szolgáló lelkipásztorra való emlékezésül.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának április 14-ei ajánlata

2013. április 12., címkék:

A Pátria rádióban április 14-én a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a tisztátalan lelkek Jézus általi kiűzése és a lélek tisztasága. Ezen kívül szó lesz a kamocsai gyülekezet megválasztott lelkipásztorának a beiktatásról és az egyházközségek megüresedett lelkészi állásának a betöltéséről.

Legyen meg a te akaratod – Beiktatták a kamocsai gyülekezet élére Sasák Attilát

2013. április 09., címkék:

Ünnepi istentisztelet keretén belül április 7-én  iktatták be hivatalába a kamocsai gyülekezet megválasztott lelkipásztorát Sasák Attilát, akit az egyházközség presbitériuma még 2008-ban hívott és választotta is meg a megüresedett szolgálati helyre. Bizonyságtételéül az Úri ima egyik részét választotta: „Legyen meg a Te akaratod“. Igét hirdetett Fazekas László püspök, a beiktatási szolgálatot Dobai Sándor, a komáromi egyházmegye esperese végezte.

Krisztust akarom hirdetni – Lelkészbeiktatás Kulcsodon

2013. április 05., címkék:

Március 24-én ünnepi istentisztelet keretén belül iktatták be hivatalába Szuhay Györgyöt, a kulcsodi gyülekezet megválasztott lelkipásztorát. Az alkalmon, melyen a pozsonyi egyházmegye lelkipásztorai is szép számban vettek részt, igét hirdetett Fazekas László püspök, a beiktatási szolgálatot Szabó András esperese végezte.

A Zsinat tagjai

2013. április 04., címkék:

A Zsinati Tanács tagjai

2013. április 04., címkék:

A Zsinati Elnökség tagjai

2013. április 04., címkék:

A Zsinati Elnökség képviseli az egyházat és gondoskodik a Zsinat és Zsinati Tanács határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyházkormányzat és egyházépítő munka minden ágában felügyel. Tagjait az egyházközségek presbiterei választják.

Húsvétváró játszóház Megyercsen

2013. április 02., címkék:

A Megyercsi Református Egyházközség március 24-én, vasárnap húsvétváró kézműves játszóházat szervezett a templomban, amelyen gyerekek és a szülő egyaránt részt vettek.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának nagypénteki kiadásának ajánlata

2013. március 28., címkék:

A Pátria rádióban március 29-én a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi külön kiadásának témája nagypéntek üzenete. Ezzel kapcsolatban a műsorban az igehirdetés mellett teológusokkal való beszélgetésben hozzuk közelebb a hallgatókhoz Jézus keresztre feszítésének az üzenetét, valamint két elmélkedés is elhangzik a témával kapcsolatban.

A Zsinat módosította a közalapi törvényt és elfogadta a lelkészi díjlevél formanyomtatványát

2013. március 28., címkék:

Március 23-án rendkívüli zsinati ülést tartott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. Az előző ülésen elmaradt programpontok, valamint újabb beterjesztések kerültek megtárgyalásra.

Isten mentő szeretete – Evangelizációs napok voltak Ipolyságon

2013. március 25., címkék:

Március 10. és 17. között került sor az ipolysági evangélikus és református gyülekezet közös szervezésében a böjti evangelizációs napokra. Vasárnaptól szerdáig az evangélikusok által meghívott vendégek hirdették az igét szlovák nyelven, csütörtöktől vasárnapig Szuhay György református lelkipásztor szólt a hallgatósághoz.

Rákos Loránt: Hét nap Élet

2013. március 21., címkék:

A „Hét nap élet” című drámai költeményben a szerző egy balsorsú, a társadalom által megvetett 14 éves leány tragédiáját mutatja be hét nap lelki gyötrődésén keresztül. A történet részben valós eseményeken alapszik, egy lelkész és egy gyermek párbeszédjének, lelkigondozói kapcsolatának a leírásával. Szomorú, csendes szavait mély emberi érzések jellemzik. Ugyanakkor az egész művön fénysugárgént húzódik végig a hit reménysége, mint a tragédia végső feloldása egy halálon túlmutató, jobb világban.

Régi-új elnöksége van az Ökumenikus Tanácsnak

2013. március 21., címkék:

A Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa március 18-án tartotta tisztújító közgyűlését Pozsonyban. A Tanács elnökévé ismét Dr. Miloš Klátikot, az Ágostai Hitvallású Evangélikus egyház püspökét, alelnökévé Fazekas Lászlót, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét választotta meg a közgyűlés. Az elnökséggel együtt a tagegyházak küldöttei az ellenőrző bizottság tagjait is megválasztották.

Már körvonalazódik a KASSA-ÉRT Északi Református Találkozó programja

2013. március 21., címkék:

A Magyar Református Egyház Konventjének Elnöksége a napokban ülésezett a Miskolc melletti Mályiban. Több tárgysorozati pont között a kassai református rendezvénynek, a KASSA-ÉRT Északi Református Találkozónak a programját is tárgyalta. Csomós József tiszáninneni püspöknek és Géresi Róbertnek, egyházunk püspökhelyettesének az erre vonatkozó jelentését a Konvent egyhangúlag elfogadta.