Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményei

2013. március 20., címkék:

A Gyűjtemények küldetése a szlovákiai reformátusságra vonatkozó dokumentumok, könyvek, levéltári, tárgyi és egyéb emlékek rendszeres és módszeres dokumentálása, gyűjtése, megőrzése, szakmai feldolgozása és hozzáférhetővé tétele. 

Hetényre is ellátogatott az „Ammi Europe 2013” missziós csoport

2013. március 20., címkék:

A dél-korai „Ammi Europe 2013" a szöuli dongani egyházközség missziós csoportja európai körútja során ellátogatott többek között Hetényre is, hogy megismerkedhessen a községgel és a gyülekezettel is.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának március 3-ai ajánlata

2013. március 20., címkék:

A Pátria rádióban március 3-án a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor témája Jézus működésének megkezdése. Ezen kívül szó lesz a komáromi egyházmegye pedagógusainak szervezett bibliaismereti versenyről és bemutatásra kerül a harmaci gyülekezet.

KOEN bemutató napok

2013. március 20., címkék:

A KOEN Alapítvány Felvidéki Munkacsoportja bemutató napokat tart a 2013-as év Vakációs Bibliahét „Az időutazó“ név alatt futó programjáról három helyszínen: Királyhelmecen, Bátorkeszin és Szádalmáson. Az idei téma központi üzenete az, amit Jézus mondott magáról: ... az Út, az Igazság és az Élet (Jn 14,6).

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyilatkozata

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége 2013. február 25-én tartott ülésén a szlovákiai Történelemtanárok Társulása 2013. február 8-án kiadott állásfoglalásához a következő nyilatkozatot hagyta jóvá:

Feladatból van bőven - Egy jó közösség megteremtése a cél Örösben

2013. március 20., címkék:

Királyhelmectől tíz kilométerre délnyugatra, a magyar határ mellett, a Karcsa partján fekszik Örös. Református templomáról a legkorábbi feljegyzések 1700-ból valók. Akkor valószínűleg egy fatemplom állhatott a jelenlegi helyén, mivel a mai kőtemplom alapkövét 1806. május 16-án tették le, s 1830-ban készült el. 1877-ben nagyobb torony épült, majd 1894-ben felújították a tetőzetet is. A klasszicista építészeti jegyeket viselő templom a mai képét az 1935-ös felújítás során kapta.

Kálvinista Szemle – 2013. március

2013. március 20., címkék:

Válogatunk a Kálvinista Szemle LXXXIV. évfolyam 3. számának tartalmából.

Az elmúlt évben több mint 25 ezerszer szólt Isten igéje

2013. március 20., címkék:

2012-ben 26 107 istentiszteleti alkalmat tartottak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kilenc egyházmegyéjében, közel kétszázötvennel többet, mint egy évvel korábban. A magyar és szlovák nyelvű istentiszteleteken kívül német és angol nyelvű szolgálatok is voltak - derül ki a Zsinati Iroda által kiadott statisztikai adatokból.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának március 17-ei ajánlata

2013. március 20., címkék:

A Pátria rádióban március 17-én a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor témája Jézus első tanítványainak az elhívása. Ezen kívül szó lesz Vargaeštók Dávid hadnagynak, református lelkipásztornak az új szolgálati helyére való beiktatásáról, valamint bemutatásra kerül a szilicei gyülekezet.

Evangelizációs esti alkalmak a rétei gyülekezetben

2013. március 20., címkék:

A rétei egyházközség szervezésében március 7. és 9. között evangelizációs istentiszteleteket tartottak a református templomban, melyen Isten igéjét Földvári Tibor, a Budapest-pasaréti gyülekezet beosztott lelkipásztora hirdette. Igehirdetésében arra kereste a választ, hogy mit tett Jézus három tanítványáért: Júdásért, Péterért és Jánosért és személy szerint, értünk is.

„Magyarnak lenni: tudod mit jelent? Küzdelmet, fájót, végesvégtelent.”

2013. március 20., címkék:

Az Alistáli Református Egyházi Alapiskola március 17-én ünnepi istentiszteleten emlékezett meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 165. évfordulójáról. 

Református Cigánymisszió

2013. március 20., címkék:

Egyházunk, elhívásához méltóan szeretné a missziós parancsból kapott, minden élő hitű, keresztyén számára érvényes küldetését teljesíteni. Az evangélium cigány nép felé való hirdetése nem csupán lehetősége, de kötelessége is. Küldetésünk új, missziós látás plántálása a magyar református gyülekezetekbe, illetve a cigány nép Krisztushoz vezetése, hogy megtapasztalhassák Urunk szeretetének befogadó, gyógyító, újjá teremtő erejét.bevezető

Megújult a szilicei református templom papi széke

2013. március 20., címkék:

A Bethlen Gábor Alap százezer forintos támogatásának köszönhetően 2012. decemberében befejeződött a szilicei református templom papi székének restaurálása. A munkálatok összköltsége 1515 eurót tett ki.

Konfi+ Runyában a Men in Black-ről

2013. március 20., címkék:

Runya adott otthont a Gömöri Református Egyházmegye ifjúsága számára szervezett Konfi+ következő találkozójának. Az alkalomra az egyházmegye gyülekezeteiből mintegy 35 fiatal vett részt.

Vetélkedő Molnár Mária misszionáriusra emlékezve

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeretetszolgálata, a komáromi székhelyű Diakóniai Központ országos vetélkedőre hívja a játékos kedvű olvasókat az egyházi sajtóban és a refdiakonia.sk honlapon - Molnár Mária misszionárius mártírhalálának 70. évfordulójára emlékezve. A versenyre február 17-e és március 17-e között kerül sor.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának február 2-ai ajánlata

2013. március 20., címkék:

A Pátria rádióban február  2-án a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor témája Jézus megkeresztelése. Ezen kívül szó lesz a lelkészek választásáról szóló törvényről és a gömörszkárosi gyülekezetről.

Egyházmegyei bibliaóra Csicsón

2013. március 20., címkék:

A Pozsonyi Református Egyházmegye szervezésében február 11-én, hétfőn 18.00 órai kezdettel egyházmegyei bibliaórára kerül sor Csicsón a református templom melletti iskolaépületben. 

Pedagógusok bibliaversenye Bátorkeszin

2013. március 20., címkék:

A Komáromi Református Egyházmegye szervezésében február 16-án első alkalommal kerül sor a pedagógusok bibliaismereti versenyére, melynek Bátorkeszi ad otthont.

Jótékonysági bál a martosi református alapiskola támogatásáért

2013. március 20., címkék:

A Martosi Református Egyházközség presbitériuma február 15-én ismét megrendezi a helyi Református Egyházi Alapiskola támogatása céljából a jótékonysági bálját.

Presbiteri konferencia Léván

2013. március 20., címkék:

Tisztelettel értesítjük kedves Testvéreinket, hogy 2009.június 14-én, vasárnap, 15.00 órai kezdettel Egyházmegyei presbiteri konferenciát tartunk Léván, amelyre szeretettel várjuk a barsi református gyülekezetek őrállóit és presbitereit.