A Pátria rádió Világosság református műsorának november 10-ei ajánlata

2013. november 08., címkék:

A Pátria rádióban november  10-én a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsorban szó lesz arról, hogyan gyógyította meg Jézus a tizenkét éve vérfolyásos asszonyt és támasztotta fel Jairus tizenkét éves lányát.  A témák között szerepel a miglécnémeti gyülekezeti ház felszentelése és szó lesz a 450 éves Heidelbergi Kátéról.

Megújult a tornaljai lelkészlak tetőzete

2013. november 07., címkék:

8150 eurós költséggel újult meg a közel ötven éves tornaljai lelkészlak tetőzete. A kiadásokhoz hozzájárult a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői kerete, valamint a hívek adományai.

A reformáció emléknapja Bécsben

2013. november 06., címkék:

Az Ausztriai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház, a  Helvét Hitvallású Evangélikus Egyház és a Metodista Evangélikus Egyház hagyományaihoz hűen az idén is megtartotta reformáció napi ünnepi fogadását. Az október 29-ére megszervezett alkalmon a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat  Batta István külkapcsolatokkal megbízott zsinati tanácsos képviselte.

Hálaadó istentisztelet a pozsonyi koreai református gyülekezetben

2013. november 06., címkék:

Ünnepi istentiszteleten adtak hálát november 3-án új istentiszteleti helyükért a Szlovákiában élő koreai reformátusok. Az eseményen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház részéről Molnár Árpád missziói tanácsos vett részt.

Hit és Egység Közép-Európában

2013. november 06., címkék:

Október 11. és 13. között rendezték meg Budapesten a Hit és Egység Közép-Európában név alatt futó ökumenikus konferenciát a 17 és 25 év közötti fiatalok számára, akik a visegrádi négyek országaiból, azaz Csehországból, Lengyelországból, Magyarországról és Szlovákiából érkeztek a helyszínre.

Kerekasztal – tanácskozás a külföldi támogatókkal

2013. november 05., címkék:

Október 12. és 15. között került sor Csallóközaranyoson a második „kerekasztalra”, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház képviselői és külföldi támogatóinak tanácskozására. A kezdeményezés tavaly ősszel indult Andreas Hessnek, a HEKS volt területi képviselőjének felvetése alapján.

Lelkészbeiktatás Deákiban

2013. november 05., címkék:

Ünnepi istentiszteleten iktatják be hivatalába november 10-én a Deáki  Református Egyházközség megválasztott lelkipásztorát, Édes Ákost.  Az alkalmon igét hirdet Fazekas László püspök. Hálát adnak a megújított templomért is, valamint leleplezésre kerül az 56-os mártír-lelkipásztor, Gulyás Lajos emlékére elhelyezett emléktábla is.

Simonyi adott otthont a gömöri egyházmegye közgyűlésének

2013. november 04., címkék:

Október 19-én Simonyiban tartotta meg őszi közgyűlését a gömöri egyházmegye. Hat egyházközség nyújtott be kérvényt közalapi támogatásra, tizennégy gyülekezet pedig kérte a presbitériumok létszámának a megváltoztatását.

Nagyráskán tartotta meg közgyűlését az ungi egyházmegye

2013. október 31., címkék:

Október 27-én a nagyráskai református templomban került sor az Ungi Református Egyházmegye  őszi közgyűlésére.

Megújult a deáki református templom

2013. október 31., címkék:

Két hónapig tartottak a külső felújítási munkálatok a deáki református templomon. A költségek közel 20 ezer eurót tettek ki. A kiadások fedezéséhez hozzájárult a református egyház Közalapja, a helyi önkormányzat, a hívek és a  Deákiból elszármazottak adományai, de többen díjmentesen vállalták a munkálatok elvégzését. A felújított templomért ünnepi istentiszteleten adnak hálát november 10-én.

A jövőben az egyház maga visel minden terhet

2013. október 30., címkék:

Október 18. és 20. között Kassán tanácskozott a Csehtestvér Evangélikus Egyházzal a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetése. Szó volt a csehországi egyházak vagyoni helyzetének rendezéséről, a doktoranduszok helyzetéről és jogállásáról, a lelkésztovábbképzésről, valamint az egyházban lévő szlovák-magyar viszonyról.

Reformációi kongresszus Zürichben

2013. október 30., címkék:

2013. október 6. és 10. között kongresszust rendezett a reformáció jegyében a Németországi Protestáns Egyház (EKD) és a Svájci Protestáns Egyházszövetség (SEK), valamint Zürich kanton és város. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Fazekas László püspök és Géresi Róbert püspökhelyettes képviselte.

AGDE-Tagung Szentgyörgyön

2013. október 29., címkék:

Október 22. és 23. Között  Szentgyörgyön (Svätý Jur) került sor a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Szlovákiai Evangélikus Egyház közös szervezésében az AGDE-Tagungra, azaz a Gustav-Adolf Werk-el együttmunkálkodó egyházak és segélyszervezetek közös megbeszélésére.

Átadták a gyülekezeti házat Miglécnémetiben

2013. október 29., címkék:

Örömteli alkalomra hívogatta a híveket a miglécnémeti leányegyházközség  október 27-én. Tíz évnyi építkezés után került sor az új gyülekezeti ház átadására. A költségek, melynek jelentős részét a hívek adták össze vagy gazdálkodta ki az egyházközség, 53 ezer eurót tettek  ki.

Hamarosan megújul a simonyi parókia fürdőszobája

2013. október 29., címkék:

Tizenhét évvel ezelőtt végeztek felújítási munkálatokat a parókián. A fürdőszoba teljes berendezése, beleértve a csempéket, a víz- és villanyvezetéket  viszont mára már cserére vár. A munkálatok közel háromezer eurót tesznek ki. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői keretéből 600 eurós támogatást kapott az egyházközség a kiadások fedezésére.

Ismét a börtönben szolgált a kétyi gyülekezet kórusa

2013. október 29., címkék:

Antal Éva nagyölvedi lelkipásztor, a Szlovák Testvéri Börtöntársaság ügyvezető igazgatója felkérésére  október 27-én a zselízi-nagypusztai börtönben szolgált evangéliumi énekekkel  a kétyi gyülekezet kórusa.

Pályázati felhívás a vajáni egyházközség lelkészi állásának betöltésére

2013. október 28., címkék:

A Vajáni Református Egyházközség a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház  3/2013-es számú, a lelkészek választásáról szóló törvénye 6.§(2) bekezdésével összhangban pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére.

Ismét lesz Kárpát-medencei imanap

2013. október 28., címkék:

Nyolcadik alkalommal kerül sor a Kárpát-medencei imanapra december első vasárnapján. A nőszövetségek delegátusai egy négynapos konferencia keretében találkoztak, hogy megismerjék a szervező és bemutatkozó Dunamelléki Református Egyházkerületet, annak nőszövetségét, együtt gondolkodjanak és imádkozzanak. Ez alkalomból készült beszélgetés Rácz Jolánnal, a Diakóniai Központ lelkész-igazgatójával.

Alistál adott otthont a pozsonyi egyházmegye őszi közgyűlésének

2013. október 28., címkék:

A Pozsonyi Református Egyházmegye őszi közgyűlésére október 19-én került sor az alistáli református gyülekezet templomában. Döntés született a közalapi támogatásról, az egyházközségi felterjesztésekről és letették hivatali esküjüket az Egyetemes Választási Bizottság új tagjai.

Ismét találkoztak a zempléni egyházmegye konfirmandusai

2013. október 28., címkék:

2010-ben kezdődött el a zempléni egyházmegyében a 3in1 elnevezésű ifjúsági alkalmak szervezése, amely mindig más-más gyülekezetben valósul meg. Annak programját, témáját a vendégfogadó gyülekezetek lelkészei és segítőik készítik elő. Pár hónapos kihagyás után új sorozata kezdődött el a „három az egyben” ifjúsági alkalmaknak. Az első ilyen találkozóra Kistárkányban került sor október 21-én.