A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának január 31-ei ajánlata

2016. január 28., címkék:

A Pátria rádióban 2016. január 31-én, a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája az alkalmas idő. Szó lesz a Wallenberg-díjról, a presbiteri tisztségről és a külügyi tanácsos munkájáról.

Megjelent a Kálvinista Szemle januári száma

2016. január 26., címkék:

Egyházunk 2016-os vezérigéjének alapján – „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket” – írta meg Fazekas László püspök a Kálvinista Szemle januári számának a vezércikkét.

Tíz éves a pozsonyi koreai református gyülekezet

2016. január 26., címkék:

Tíz évvel ezelőtt jött létre a Szlovákiában élő és dolgozó koreai reformátusok gyülekezete, hogy otthonuktól távol is gyakorolhassák a hitüket és megélhessék a keresztyénségüket. A Dél-Koreai Prebiteriánus Egyház erre a szolgálatra még 2004-ben Park Sung Kon missziói lelkipásztort küldte ki. Az ünnepségen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Ján Semjan püspökhelyettes képviselte és fellépett a Firesz Cantate Domino kórusa is.

In memoriam Prof. ThDr. Pavel Filipi (1936.máj. 26.-2015. dec. 28)

2016. január 25., címkék:

Váratlan halála mindannyiunkat megdöbbentett, akik ismertük és kedveltük őt. Ő is egyike volt azoknak, akiket még a prágai teológia nagyjaiként tartottak számon.

Adománygyűjtés a rászorulók számára

2016. január 25., címkék:

Isten kegyelméből a 2015­ös decemberében is sor került Ipolyságon a Nyilas Misi karácsonya elnevezésű cipős doboz adománygyűjtésre. A Példabeszédek könyvéből vett igével felbuzdulva: „a mással jót tevő ember bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül” az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola az Ipolysági Református Egyházközséggel adománygyűjtésbe fogott a rászoruló gyermekek részére.

Egy díjátadó margójára

2016. január 22., címkék:

2016. január 18-án a Budapesten, a Holokauszt Emlékközpontban Raul Wallenberg díjat kapott többek között Dr. Antala Éva nagyölvedi lelkész, a törvényben biztosított emberi és állampolgári jogok érvényesítéséért, valamint a nemzeti kisebbségek harmonikus együttéléséért végzett áldozatos munkája elismeréseként.

Megújult külsőleg a nagyidai református templom

2016. január 22., címkék:

Nagyidán tizenkét évvel ezelőtt a templom belseje újult meg, a 2015-ös évben a külső homlokzatot tette rendbe az egyházközség. A kiadások fedezéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1 450 ezer forinttal járult hozzá, de a helyi önkormányzat és a gyülekezet tagjai is jelentős mértékben támogatták a fejújítást.

Raoul Wallenberg-díjat kapott Antala Éva nagyölvedi református lelkipásztor

2016. január 19., címkék:

Raoul Wallenberg-díjat kapott Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor, a Szlovák Börtöntársaság ügyvezető igazgatója is. Az idén öten részesültek az elismerésben, amellyel a Raoul Wallenberg Egyesület, a Raoul Wallenberg Alapítvány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma díjazza azokat, akik a kisebbségben lévők méltóbb életéért dolgoznak, munkájukkal az előítéletek ellen küzdenek.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának január 17-ei ajánlata

2016. január 14., címkék:

A Pátria rádióban 2016. január 17-én, a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája Jézus, az élet kenyere. Szó lesz a nagymegyeri templom felújításáról és a presbiteri tisztségről.

Adventi szavalóverseny kilencedszer

2016. január 14., címkék:

Kilencedik alkalommal szervezte meg a zempléni egyházmegye Kisgéresben az adventi szavalóversenyt, több mint ötven résztvevővel. A megmérettetésre új versenyzők is jelentkeztek istenes versekkel.

Megújult a borsi református templom tetőzete

2016. január 13., címkék:

Háromezer eurós támogatással járult hozzá a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői kerete a borsi református műemléktemplom tetőzetének a felújítására. A munkálatokra a 2015-ös évben került sor.

Folyamatosan újul meg a parókia Kistárkányban

2016. január 11., címkék:

2008-ban kezdődött el a száztíz éves református parókia felújítása Kistárkányban, mivel az utóbbi fél évszázadben nem történt jelentősebb beruházás az állagának a megőrzésére. A 2005-ös évben az épület négy helyisége újult meg. A költségek nyolcezer eurót tettek ki. A Szlovákiai Református Egyház közalapjának építkezési kerete a kiadásokhoz 2 500 euróval járult hozzá.  

A rimaszombati protestáns értékek bemutatása

2016. január 08., címkék:

A Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai „A rimaszombati protestáns értékek bemutatása" című munkájukkal megosztott első helyen végeztek a Református Tehetséggondozó Alapítvány pályázatán.

Megemlékezés Asszonyi Árpád nyugalmazott főgondnokra

2016. január 08., címkék:

Hetvenhét éves korában, 2015. december 13-án adta át lelkét Teremtőjének Asszonyi Árpád, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott főgondnoka (1938–2015). A gyászistentiszteletre Nagykaposon került sor december 22-én, az Új temető ravatalozójában.

Júliusban szervezik meg a Közép-Európai Keresztény Találkozót Budapesten

2016. január 07., címkék:

A Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében 2016. július 7-10. között kerül megrendezésre a Közép-Európai Keresztény Találkozó, melynek ezúttal Budapest ad otthont. A találkozó mottója: „Ti vagytok a föld sója” (Mt 5,13). A rendezvényen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is képviselteti magát.

Megújult a vágfarkasdi parókia

2016. január 05., címkék:

1968-72 között épült a három szintes vágfarkasdi parókia, amelynek a belső tereit a 2015-ös évben újították fel több mint tizenegyezer euró értékben. A kiadások több mint feléhez a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési kerete járult hozzá.

Bizonyságtétellel egybekötött adventi koncert volt Ipolyságon

2016. január 04., címkék:

Bizonyságtétellel egybekötött adventi koncerttel látogatott el Ipolyságra Mészáros János Elek, a 2012-es Csillag születik győztese. Az alkalomra 2015. december 19-én a református templomban került sor.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának január 3-ai ajánlata

2016. január 02., címkék:

A Pátria rádióban 2016. január 3-án, az év első vasárnapján a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája az új év és a mennyei kenyér, amelyet a sokaság kért Jézustól. Szó lesz a dióspatonyi Menedék gyülekezeti házról  és a parókiáról, valamint  a „Van-e ott kinn valaki? Kik azok az idegenek“ című előadásról.

Karácsonyi körlevél

2015. december 23., címkék:

Az idén is karácsonyi körlevelet küldött egyházunk minden gyülekezetébe a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának lelkészi és világi elnöke.

Hatalmas jótékonysági könyvadományozás karácsony előtt

2015. december 22., címkék:

A Reformáció Emlékbizottság a Kálvin és a Luther Kiadóval együttműködve karácsony előtt közel 20 millió Ft értékben szállítottak könyvcsomagokat a határon túli magyarság részére. Az adományból Felvidéken a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyházmegyéi, egyházi iskolái, a Püspöki Hivatal, a Cálvin János Teológiai Akadémia könyvtára és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményei részesült.