Naprágyon tartotta meg tavaszi közgyűlését a gömöri egyházmegye

2013. május 20., címkék:

A Gömöri Református Egyházmegyében május elsején Naprágyon tartották meg az idei évi tavaszi közgyűlést, melynek fő pontját az esperes elmúlt évről szóló jelentése tette ki. A közgyűlésen részt vett Fazekas László püspök is.

Jótékonysági koncert volt Ipolypásztón

2013. május 20., címkék:

Ipolypásztó község önkormányzata és a helyi református egyházközség presbitériuma közös szervezésében május 5-én a Szlovák Tanítók Kamarazenekarának jótékonysági koncertjére került sor a református templomban. A gyermekek nyári táborozását a Budai Református Egyházközség természetbeni adománnyal és 30.000 forinttal támogatta.

Merítsünk mi is az élő vizet adó kútból – Lelkészbeiktatás volt Megyercsen

2013. május 15., címkék:

Ünnepi istentiszteleten iktatták be hivatalába május 12-én a Megyercsi Református Egyházközség megválasztott lelkipásztorát Végső Lászlót. A gyülekezetben utoljára negyvenöt évvel ezelőtt volt ilyen alkalom.

Kedves és mély hitű a sárói gyülekezet - Nem törődnek bele a fogyásba

2013. május 13., címkék:

2008 pünkösdjén kezdte meg szolgálatát a sárói gyülekezetben Révészné Bellai Csilla, azóta látogatja nagy szeretettel a kis közösséget. Úgy véli, hogy mára már sikerült összehangolódniuk. A hívek többsége idős, kevés a gyermek, ennek ellenére bízik a jövőben. Ezért is kezdtek hozzá a la-katlanul álló parókia felújításához (a lelkipásztor ugyanis a zselízi parókián él a családjával).

A Pátria rádió Világosság egyházi műsorának május 12-ei ajánlata

2013. május 13., címkék:

A Pátria rádióban május 12-én a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája továbbra is Jézus gyógyításai, aki ezúttal egy lepráson segített. Szó lesz a perbetei gyülekezet megválasztott lelkipásztorának a beiktatásról és a komáromi egyházmegye tavaszi közgyűléséről.

Negyven pontot tárgyalt meg a Zsinati Tanács

2013. május 09., címkék:

A Zsinati Tanács április 13-án Rimaszombatban megtartott ülésén negyven napirendi pont került terítékre. Szó volt többek között egy református díj megalapításáról, a 70. életévüket betöltött lelkészek szolgálati idejéről, valamit a Kálvin-évekről is.

Perbenyikben tartotta közgyűlését a zempléni egyházmegye

2013. május 09., címkék:

A perbenyiki református templom adott otthont április 29-én a Zempléni Református Egyházmegye tavaszi közgyűlésének. A küldöttek elfogadták az esperesi és a különböző missziói területek képviselőinek a jelentését, de szó volt a presbitériumok létszámának a csökkentéséről is. A közgyűlést megtisztelte Fazekas László püspök is.

A kaland tovább folytatódik - Lelkészbeiktatás volt Perbetén

2013. május 09., címkék:

Ünnepi istentiszteleten iktatták be április 28-én a Perbetei Református Egyházközség megválasztott lelkipásztorát Erdélyi Zoltánt. A gyülekezetben utoljára ötven évvel ezelőtt volt ilyen alkalom. A beiktatott lelkipásztor szószékfoglaló igehirdetésében azt mondta, tovább folytatódik az élményekkel teli kaland, amely öt évvel ezelőtt kezdődött Perbetén.

„Erő és öröm van lakóhelyén” – Reformátusok élő szóval és zenével

2013. május 09., címkék:

„Erő és öröm van lakóhelyén” (1Krón 16,27), ez a bibliai idézet volt a III. Czeglédi Péter Napok nyitó rendezvényének, a „Reformátusok élő szóval és zenével” című Barsi Egyházmegyei Majálisnak a központi gondolata.  A Hontfüzesgyarmaton május 1-jén megtartott rendezvényen több mint ötszázan vettek részt.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház rövid története

2013. május 09., címkék:

Az első világháborút követő területi változások tették szükségessé, hogy Csehszlovákiába szakadt református gyülekezetek önálló egyetemes egyházat szervezzenek. 

Gyülekezeti szálláshelyek

2013. május 04., címkék:

Ezen az oldalon azokat az egyházközségek által fenntartott szálláshelyeket tesszük közzé, amelyek alkalmasak családok, ifjúsági és gyülekezeti csoportok fogadására.

Egyházmegyék címtára

2013. május 04., címkék:

Több egyházközségnek igazgatás és az egyházi élet fejlesztése céljából történő egyesülése alkotja az egyházmegyét. Egyházunkban jelenleg kilenc egyházmegye található:

Cantate Domino canticum novum – Egyházmegyei kórustalálkozó Kassán

2013. május 02., címkék:

Immár hagyomány, hogy az ondava-hernádi egyházmegye kórustalálkozójára Cantate vasárnap került sor. A jelenlevőket április 28-án Kassán a 15.00 órakor kezdődő kórustalálkozón elsőként Domonkoš Erika, a kassai szlovák gyülekezet lelkipásztora köszöntötte, majd a kórustalálkozó háziasszonya, Edita Kočišová vette át a szót, aki az éneklés közötti szünetekben a kassai magyar gyülekezet, majd a kassai szlovák gyülekezet 1945-től kezdődő történetét olvasta fel.

Nem a világhoz kell igazodnunk - Egyházmegyei közgyűlés Csúzon

2013. május 02., címkék:

Ötvennégy küldöttel zajlott a komáromi egyházmegye tavaszi rendes közgyűlése április 27-én Csúzon. A jelenlévők a beterjesztett jelentéseket egyhangúlag elfogadták. Kisebb vitát csak a csallóközaranyosi gyülekezet problémája váltott ki.

Ruhagyűjtés a pozsonyi egyházmegyében

2013. május 02., címkék:

A Pozsonyi Református Egyházmegye használtruha-gyűjtést szervez gyülekezeteiben a kolozsnémai nyugdíjas otthon számára. Az adományok összegyűjtésére április 28-a és május 10-e között kerül sor.

Hetény adott otthont a Visszhang zenés családi találkozónak

2013. május 02., címkék:

Immár ötödik alkalommal rendezte meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja az Egyházzenei Osztállyal közösen a Visszhang, szeretetszolgálati zenés családi találkozót, melynek ezúttal a hetényi gyülekezet adott otthont április 21-én. Az elmúlt évben Apácaszakállas, két éve pedig Ipolypásztó gyülekezete volt a vendéglátó.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának április 28-ai ajánlata

2013. május 02., címkék:

A Pátria rádióban április 28-án a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája Jézus gyógyításai, aki különféle betegségektől szabadította meg a hozzá érkezőket. Szó lesz a gömörhorkai gyülekezet megválasztott lelkipásztorának a beiktatásról és az ógyallai templom építésének századik évfordulója alkalmából szervezett ünnepségről.

Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából – Egyházmegyei kórustalálkozó Nagymihályban

2013. április 21., címkék:

A Nagymihályi Református Egyházmegye kórustalálkozójára április 7-én, vasárnap került sor a nagymihályi református templomban. Az alkalmon nyolc kórus dicsérte Istent énekével, meghívott vendégként fellépett a helyi evangélikus gyülekezet Peneul énekkara.

A Bádeni Evangélikus Tartomány tanulmányi napja és zsinati ülése

2013. április 21., címkék:

A németországi Bádeni Evangélikus Egyháztartomány április 17. és 20. között tartotta tartja a 11. évad 10. ülését, melyet egy két napos – önkéntes - tanulmányi összejövetel előzött meg, melyen a 80 zsinati képviselő közül mintegy 55 tag vett részt. Az indonéz, az afrika-kameruni, az olaszország-valdensi és a cseh protestáns egyházakkal együtt erre az alkalomra a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is meghívást kapott, melyre az egyház vezetése Süll Tamás ifjúsági lelkészt delegálta.

Beiktatták a gömörhorkai gyülekezet megválasztott lelkipásztorát

2013. április 17., címkék:

Ünnepi istentisztelet keretén belül április 14-én iktatták be hivatalába Szaszák Malvinát, a gömörhorkai gyülekezet megválasztott lelkipásztorát. Az alkalmon igét hirdetett Géresi Róbert püspökhelyettes, a beiktatási szolgálatot Nagy Ákos Róbert esperes végezte.