Presbiterek és egyháztagok hitmélyítő hétvégéje

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Pozsonyi Egyházmegye vezetősége szeretettel hív minden egyháztagot egy hitmélyítő alkalomra, melyre 2009. november 20-21. között kerül sor a Jókai Református Egyházközség Missziós Központban.

Presbiteri Konferencia Hanván

2013. március 20., címkék:

A Gömöri Református Egyházmegye presbiteri konferenciát szervez az egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok, gondnokok és presbiterek számára 2010. február 13-án Hanván, a református gyülekezet Diakóniai Központjában.

Egyházmegyei presbiteri találkozó Alistálon

2013. március 20., címkék:

„Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogasd teljesítését... Teljesítsd, amit megfogadtál!" a Préd. 5,3 alapján a Pozsonyi Református Egyházmegye presbitereit – a tavaly októberi Jókán megszervezett találkozó után – ismét közös együttlétre invitálja március 20-ra az alistáli gyülekezeti imaházba a két szervező Horváth Béla egyházmegyei főjegyző és id. Vámos Béla az egyházmegyei közgyűlés tagja.

Küldetés nap – csendesnap presbitereknek Kistárkányban

2013. március 20., címkék:

"Ne félj: mostantól fogva embereket fogsz" – Lukács 5,10 a mottója a Kistárkányi Református Egyházközség presbiteri csendesnapjának. A küldetés napként meghirdetett alkalomra a helyi református templomban a húsvéti ünnepeket követő héten, április 11-én, vasárnap 14.00 órai kezdéssel kerül sor.

Presbiteri konferencia Berzétén

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Abaúj-tornai Egyházmegyében a hétvégén presbiteri konferenciára kerül sor Berzétén, melyre a helyi református templomban és kultúrházban kerül sor.

Presbiteri konferencia Deregnyőn

2013. március 20., címkék:

A hétvégén presbiteri konferenciára kerül sor az Ungi Református Egyházmegyében.

Egyházmegyei presbiteri konferencia Rimaszombatban

2013. március 20., címkék:

A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium díszterme ad otthont június 18-án a Gömöri Református Egyházmegye szervezésében megvalósuló presbiteri konferenciának.

Presbiteri konferencia Rimaszombatban

2013. március 20., címkék:

A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium díszterme adott otthont június 18-án a Gömöri Református Egyházmegye szervezésében megvalósuló presbiteri konferenciának, melyre meghívást kapott a magyarországi Presbiteri Szövetség elnöke Szabó Dániel, Bodnár Ákos elnökségi tag és Szilágyi Sándor főtitkár.

Egyházmegyei Presbiteri Konferencia és közgyűlés Dunaradványon

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Komáromi Református Egyházmegyéje szervezésében november 13-án, vasárnap délután presbiteri konferenciára, majd Egyházmegyei Közgyűlésre kerül sor Dunaradványon.

Presbiteri konferencia Felsőpélen

2013. március 20., címkék:

„Mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által." A Róma 5,51 alapján hívogatja a Barsi Református Egyházmegye presbitereit a május 5-én sorra kerülő konferenciára, melyre Felsőpélen a község művelődési házában kerül sor. Kicsoda a Szentlélek címmel előadást tart Pólya Katalin, a komáromi Selye János Egyetem tanára.

Megalakult a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház presbiteri szövetsége

2013. március 20., címkék:

Hosszas előkészületek után 2012. szeptember 29-én Rimaszombatban megalakult a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség.

Jótékonysági bál a martosi református iskola támogatására

2013. március 20., címkék:

A Martosi Református Egyházközség presbitériuma február 17-én 19.00 órától rendezi meg a kultúrházban „A magyar oktatásért" elnevezésű 10. jubileumi jótékonysági bálját, melyen a helyi Református Egyházi Alapiskola támogatására gyűjtenek.

Szeretetszálak határok nélkül program az érsekkétyi egyházi alapiskolát is támogatta

2013. március 20., címkék:

Az idei Budabál rendezvénnyel lezárult a kilenc évvel ezelőtt indult Szeretetszálak határol nélkül program, mellyel az ötletadók, a Szilágyi Dezső Téri református gyülekezet határon túli egyházi intézményeket támogattak, köztük a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén működő Érsekkétyi Egyházi Alapiskolát és Óvodát.

1250 eurós támogatás a martosi alapiskolának

2013. március 20., címkék:

A Martosi Református Egyházközség presbitériumának szervezésében február 17-én került sor „A magyar oktatásért" elnevezésű 10. jubileumi jótékonysági bálra. A gyülekezeti fenntartású helyi református alapiskola a befolyt összegből 1250 eurós támogatást kap.

Ötvennyolc elsőst írattak be a református alapiskolákba

2013. március 20., címkék:

Az idén tizenöt elsőssel írattak be többet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház öt egyházi alapiskolájába, mint egy évvel korábban.

Húsz éves az Alistáli Református Egyházi Alapiskola

2013. március 20., címkék:

Hálaadó ünnepséget tartanak május 26-án Alistálon a református alapiskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából.

Tanévzáró istentisztelet Komáromban

2013. március 20., címkék:

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara június 22-én, 14.00 órai kezdettel úrvacsorával egybekötött kari tanévzáró istentiszteletet tart a Tiszti Pavilon E14-es termében.

Kárpát-medencei református középiskolák XVII. találkozója Léván

2013. március 20., címkék:

A lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium szervezésében tizenhetedik alkalommal kerül sor a Kárpát-medencei Református Középiskolák találkozójára július 8. és 11. között. Szívvel és lélekkel (református egyházművészet és hagyomány) témakörben sorra kerülő rendezvényre eddig 38 oktatási intézmény jelezte részvételi szándékát.

A Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák XVII. Találkozójának Zárónyilatkozata

2013. március 20., címkék:

Július 8-11. között Léván tartották meg a Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák XVII. Találkozóját, melynek végén a résztvevők egy zárónyilatkozatot adtak ki. Ez olvasható az alábbiakban.

Új iskolabuszt kapott az alistáli egyházi alapiskola

2013. március 20., címkék:

Holland testvérszervezetek 19 ezer eurós támogatásának köszönhetően szeptembertől egy 34 személy utazására alkalmas kisbusszal szállítják majd az Ekecsről és Apácaszakállasról érkező tanulókat az alistáli egyházi alapiskolába. Az iskola fenntartójának, az egyházközségnek a tanulók létszámának a megnövekedése miatt kellett új kisbuszt vásárolnia.