Az elmúlt évben több mint 25 ezerszer szólt Isten igéje

2013. március 20., címkék:

2012-ben 26 107 istentiszteleti alkalmat tartottak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kilenc egyházmegyéjében, közel kétszázötvennel többet, mint egy évvel korábban. A magyar és szlovák nyelvű istentiszteleteken kívül német és angol nyelvű szolgálatok is voltak - derül ki a Zsinati Iroda által kiadott statisztikai adatokból.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának március 17-ei ajánlata

2013. március 20., címkék:

A Pátria rádióban március 17-én a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor témája Jézus első tanítványainak az elhívása. Ezen kívül szó lesz Vargaeštók Dávid hadnagynak, református lelkipásztornak az új szolgálati helyére való beiktatásáról, valamint bemutatásra kerül a szilicei gyülekezet.

Evangelizációs esti alkalmak a rétei gyülekezetben

2013. március 20., címkék:

A rétei egyházközség szervezésében március 7. és 9. között evangelizációs istentiszteleteket tartottak a református templomban, melyen Isten igéjét Földvári Tibor, a Budapest-pasaréti gyülekezet beosztott lelkipásztora hirdette. Igehirdetésében arra kereste a választ, hogy mit tett Jézus három tanítványáért: Júdásért, Péterért és Jánosért és személy szerint, értünk is.

„Magyarnak lenni: tudod mit jelent? Küzdelmet, fájót, végesvégtelent.”

2013. március 20., címkék:

Az Alistáli Református Egyházi Alapiskola március 17-én ünnepi istentiszteleten emlékezett meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 165. évfordulójáról. 

Református Cigánymisszió

2013. március 20., címkék:

Egyházunk, elhívásához méltóan szeretné a missziós parancsból kapott, minden élő hitű, keresztyén számára érvényes küldetését teljesíteni. Az evangélium cigány nép felé való hirdetése nem csupán lehetősége, de kötelessége is. Küldetésünk új, missziós látás plántálása a magyar református gyülekezetekbe, illetve a cigány nép Krisztushoz vezetése, hogy megtapasztalhassák Urunk szeretetének befogadó, gyógyító, újjá teremtő erejét.bevezető

Megújult a szilicei református templom papi széke

2013. március 20., címkék:

A Bethlen Gábor Alap százezer forintos támogatásának köszönhetően 2012. decemberében befejeződött a szilicei református templom papi székének restaurálása. A munkálatok összköltsége 1515 eurót tett ki.

Konfi+ Runyában a Men in Black-ről

2013. március 20., címkék:

Runya adott otthont a Gömöri Református Egyházmegye ifjúsága számára szervezett Konfi+ következő találkozójának. Az alkalomra az egyházmegye gyülekezeteiből mintegy 35 fiatal vett részt.

Vetélkedő Molnár Mária misszionáriusra emlékezve

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeretetszolgálata, a komáromi székhelyű Diakóniai Központ országos vetélkedőre hívja a játékos kedvű olvasókat az egyházi sajtóban és a refdiakonia.sk honlapon - Molnár Mária misszionárius mártírhalálának 70. évfordulójára emlékezve. A versenyre február 17-e és március 17-e között kerül sor.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának február 2-ai ajánlata

2013. március 20., címkék:

A Pátria rádióban február  2-án a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor témája Jézus megkeresztelése. Ezen kívül szó lesz a lelkészek választásáról szóló törvényről és a gömörszkárosi gyülekezetről.

Egyházmegyei bibliaóra Csicsón

2013. március 20., címkék:

A Pozsonyi Református Egyházmegye szervezésében február 11-én, hétfőn 18.00 órai kezdettel egyházmegyei bibliaórára kerül sor Csicsón a református templom melletti iskolaépületben. 

Pedagógusok bibliaversenye Bátorkeszin

2013. március 20., címkék:

A Komáromi Református Egyházmegye szervezésében február 16-án első alkalommal kerül sor a pedagógusok bibliaismereti versenyére, melynek Bátorkeszi ad otthont.

Jótékonysági bál a martosi református alapiskola támogatásáért

2013. március 20., címkék:

A Martosi Református Egyházközség presbitériuma február 15-én ismét megrendezi a helyi Református Egyházi Alapiskola támogatása céljából a jótékonysági bálját.

Presbiteri konferencia Léván

2013. március 20., címkék:

Tisztelettel értesítjük kedves Testvéreinket, hogy 2009.június 14-én, vasárnap, 15.00 órai kezdettel Egyházmegyei presbiteri konferenciát tartunk Léván, amelyre szeretettel várjuk a barsi református gyülekezetek őrállóit és presbitereit.

Presbiterek és egyháztagok hitmélyítő hétvégéje

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Pozsonyi Egyházmegye vezetősége szeretettel hív minden egyháztagot egy hitmélyítő alkalomra, melyre 2009. november 20-21. között kerül sor a Jókai Református Egyházközség Missziós Központban.

Presbiteri Konferencia Hanván

2013. március 20., címkék:

A Gömöri Református Egyházmegye presbiteri konferenciát szervez az egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok, gondnokok és presbiterek számára 2010. február 13-án Hanván, a református gyülekezet Diakóniai Központjában.

Egyházmegyei presbiteri találkozó Alistálon

2013. március 20., címkék:

„Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogasd teljesítését... Teljesítsd, amit megfogadtál!" a Préd. 5,3 alapján a Pozsonyi Református Egyházmegye presbitereit – a tavaly októberi Jókán megszervezett találkozó után – ismét közös együttlétre invitálja március 20-ra az alistáli gyülekezeti imaházba a két szervező Horváth Béla egyházmegyei főjegyző és id. Vámos Béla az egyházmegyei közgyűlés tagja.

Küldetés nap – csendesnap presbitereknek Kistárkányban

2013. március 20., címkék:

"Ne félj: mostantól fogva embereket fogsz" – Lukács 5,10 a mottója a Kistárkányi Református Egyházközség presbiteri csendesnapjának. A küldetés napként meghirdetett alkalomra a helyi református templomban a húsvéti ünnepeket követő héten, április 11-én, vasárnap 14.00 órai kezdéssel kerül sor.

Presbiteri konferencia Berzétén

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Abaúj-tornai Egyházmegyében a hétvégén presbiteri konferenciára kerül sor Berzétén, melyre a helyi református templomban és kultúrházban kerül sor.

Presbiteri konferencia Deregnyőn

2013. március 20., címkék:

A hétvégén presbiteri konferenciára kerül sor az Ungi Református Egyházmegyében.

Egyházmegyei presbiteri konferencia Rimaszombatban

2013. március 20., címkék:

A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium díszterme ad otthont június 18-án a Gömöri Református Egyházmegye szervezésében megvalósuló presbiteri konferenciának.