Az idén is 56 350 eurót osztott szét a Közalap építkezési keretének a kuratóriuma

2013. június 25., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap építkezési keretében az idén, amelyet az egyházközségek befizetései, a Diakonische Werke és a Heks hozzájárulásai tették ki, 56 350 eurós pénzcsomag állt a kuratórium rendelkezésre huszonegy program támogatására. A legtöbb kérvény a lelkészlakok és templomok felújítását célozta meg. A javasolt összegek a Zsinati Tanács jóváhagyása után már kifizetésre is kerültek.

Sárón hálát adtak a megtett útért

2013. június 25., címkék:

Teljesen ugyan még nem, de részben már megújult a sárói gyülekezet volt parókiája, amely Szentháromság vasárnapján felvette a József Ház nevet. Az erre a napra tervezett zenés ünnepségen az eddig megtett útért adtak hálát. Egy emléktábla leleplezésére is sor került a gyülekezet két egykori lelkipásztora – Papp József és a Szódói Balogh András gályarab emlékére.

Gyűjtés az árvízkárosultaknak

2013. június 25., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Diakóniai Központ adománygyűjtést hirdet az árvíz után maradt károkat enyhítése céljából. A Zsinati Elnökség határozata értelmében a június 23-i vasárnap délelőtti istentisztelet perselypénzét az árvízkárosultak megsegítését szolgáló adománynak nyilvánítja.

Nyitrán találkoztak a barsi egyházmegye kórusai

2013. június 25., címkék:

Ötödik alkalommal szerveztek kórustalálkozót a barsi egyházmegyében. A június második vasárnapján megtartott rendezvénynek a nyitrai református templom adott otthont.

Ötven év után ismét működik a nagymegyeri református templom toronyórája

2013. június 25., címkék:

Részben megújult a nagymegyeri református templom toronyórája, amelyet ötven évvel ezelőtt állíttattak le az illetékesek. A közel háromezer eurót kitevő felújítás, - melynek költségeihez a gyülekezeti és a helyi önkormányzat is hozzájárul, - ugyan még nem fejeződött be, de a pontos időt már mutatja. A tervek szerint a szakemberek őszre fejezik be a toronyóra teljes megújítását.

Befejeződött a zempléni egyházmegye népfőiskolai képzése

2013. június 25., címkék:

Közel egy évvel ezelőtt hirdette meg a Zempléni Református Egyházmegye a Sárospataki Református Teológiai Akadémia képzését, a presbiteri és gyülekezeti munkás népfőiskolát. Az elmúlt év októberében indult képzésből mintegy negyvenen vették ki a részüket. A vizsgával végződő záró alkalmat június 2-án, Királyhelmecen tartották meg. A népfőiskolai képzést tanúsító okleveleket ünnepélyes keretek között június 22-én Sárospatakon kerülnek átadásra.

Kisded gyülekezet Gömörországban – Nagy tervei vannak a gömörszkárosi egyházközségnek

2013. június 25., címkék:

Gömörszkáros a Turóc-patak bal partján fekszik, tizenöt kilométerre Tornaljától. A 2011-es népszámláláskor 246 lakosa közül 112-en szlováknak, 87-en pedig magyarnak vallották magukat. A református templom 1822-ben épült klasszicista stílusban, egy korábbi, 16. századi templom helyén. Az egyházközség lelkipásztora már harmincöt éve Tóth László.

Már csak hetven éves korukig szolgálhatnak a lelkipásztorok

2013. június 05., címkék:

Június 1-én Rimaszombat adott otthont a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata VIII. ciklusa 9. ülésének. A korábbi gyakorlattól eltérően, most egynapos tanácskozást hívott össze a Zsinati Tanács tizennégy tárgysorozati ponttal, amely végül még hárommal kibővült.

Sikeres volt a kupakgyűjtési felhívás

2013. május 30., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja felhívására az április 25-től május 27-ig tartó kupakgyűjtésből a református gyülekezetek és intézmények is kivették a részüket. A széleskörű összefogásnak köszönhetően közel száz zsák pet-kupak gyűlt össze.

Közel 1900 önkéntes vette ki részét Szlovákiában a Szeretethíd programból

2013. május 30., címkék:

Kárpát-medence szerte mintegy 16 ezer önkéntes kapcsolódott be a Magyarországi Református Szeretetszolgálat által meghirdetett Szeretethíd programjába, amelyből a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezetei is kivették a részüket. A május 24-én és 25-én megvalósuló alkalomra 1900 önkéntes jelentkezett be, akik ötvenöt helyszínen végeztek különféle munkálatokat.

Felkészült csapatok mérettették meg magukat Királyhelmecen

2013. május 30., címkék:

Május 25-én került sor a zempléni egyházmegye bibliaismereti vetélkedőjére, melynek ezúttal Királyhelmec adott otthont. Tizenegy gyülekezet gyermekei vállalkoztak a megmérettetésre. A résztvevők felkészültségét bizonyította, hogy csak minimális pontszámokon múlott a helyezés.

Két kép a hamburgi 2013. évi Kirchentagról

2013. május 30., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is képviseltette magát a 34. alkalommal, ezúttal Hamburgban május 1. és 5. között megrendezett német evangélikus egyházi napokon, a Kirchentagon. A huszonnyolc tagú küldöttségnek a tagja volt Batta István zsinati tanácsos, szóvivő is, aki az alábbiakban osztja meg gondolatait a rendezvény egy-egy eseményén való megtapasztalásairól.

Templomuk tornyának a megújítását tervezik a csicsóiak

2013. május 30., címkék:

A csicsói gyülekezet tovább folytatja temploma teljes felújítását. A 2009-ben elkezdődött munkálatok során sok minden megújult, a torony viszont még várat magára. Ennek feltétele a megfelelő anyagi fedezet előteremtése.

A Pátria rádió Világosság egyházi műsorának május 26-ai ajánlata

2013. május 23., címkék:

A Pátria rádióban május 26-án a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája továbbra is Jézus csodatettei, aki ezúttal egy bénát gyógyított meg. Szó lesz a megyercsi gyülekezet megválasztott lelkipásztorának a beiktatásról, valamint az áldozócsütörtöki konfirmációról.

Egy falunév, három település, két templom - Mokcsamogyorós gyülekezetei

2013. május 23., címkék:

Az ungi egyházmegyéhez tartozik a Nagykapostól öt kilométerre fekvő Mokcsamogyorós, ahol református szempontból egy érdekes és speciális helyzet áll fenn. A múlt század elején még három falu létezett egymás közelségében: Mokcsa, Kerész és Ungmogyorós. 1913-ban Mokcsát és Kerészt egyesítették, így jött létre Mokcsakerész, 1960-ban pedig Ungmogyoróst Mokcsakerészhez csatolták. Így keletkezett Mokcsamogyorós, így lett a három faluból egy, ahol két református gyülekezet és templom van.

A pozsonyi egyházmegye közgyűlése jóváhagyta az Egyházmegyei Támogatási Alap létrehozását

2013. május 23., címkék:

Május első hétvégéjén tartotta tavaszi rendes közgyűlését a Pozsonyi Református Egyházmegye, melynek a kulcsodi református templom adott otthont. Az egyházmegyei küldötteken kívül a tanácskozáson részt vett Fazekas László püspök is.

Molnár Mária tanulmányi kirándulás

2013. május 23., címkék:

Május 8-án tanulmányi kirándulással zárult az a verseny, amelyet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja szervezett a 70 éve mártírhalált halt diakonissza és misszionáriusnő Molnár Mária tiszteletére. A mintegy 370 kilométeres útszakasz Komáromból indult, majd Dunaalmáson és Várpalotán át Budapesten keresztül tért vissza kiinduló pontjához az autóbusszal utazó negyvenöt fős csoport.

Egyházunk is képviseltette magát a hamburgi Kirchentagon

2013. május 20., címkék:

Egy huszonnyolc fős csoport képviseltette a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Hamburgban, a 34. alkalommal megrendezett német evangélikus egyházi napokon, a Kirchentagon. A rendezvényen részt vett Fekete Vince, a SZRKE főgondnoka és Batta István, a Zsinat külügyi tanácsosa is.

Szeretethid május 24–25.

2013. május 20., címkék:

A Diakóniai Központ szervezésében május 24. és 25. között kerül sor az immár hagyományos református önkéntes napokra. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén eddig ötven csoport jelentkezett be a programba, amely 1870 önkéntes részvételét jelenti. Az idei országos megnyitóra szombaton, május 18-án, 9.30 órakor kerül sor Komáromban a program helyszínének otthont adó városi játszótéren. Az érdeklődők még május 17-e éjfélig jelentkezhetnek a www.szeretethid.jobbadni.hu/jelentkezes honlapon.

Kassa-Ért II. Északkeleti Református Találkozó

2013. július 08., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közös szervezésben a magyarországi Tiszáninneni Református Egyházkerülettel 2013. június 14-16. időpontban KASSA-ÉRT Északkeleti Református Találkozót rendez.