„Erő és öröm van lakóhelyén” – Reformátusok élő szóval és zenével

2013. május 09., címkék:

„Erő és öröm van lakóhelyén” (1Krón 16,27), ez a bibliai idézet volt a III. Czeglédi Péter Napok nyitó rendezvényének, a „Reformátusok élő szóval és zenével” című Barsi Egyházmegyei Majálisnak a központi gondolata.  A Hontfüzesgyarmaton május 1-jén megtartott rendezvényen több mint ötszázan vettek részt.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház rövid története

2013. május 09., címkék:

Az első világháborút követő területi változások tették szükségessé, hogy Csehszlovákiába szakadt református gyülekezetek önálló egyetemes egyházat szervezzenek. 

Gyülekezeti szálláshelyek

2013. május 04., címkék:

Ezen az oldalon azokat az egyházközségek által fenntartott szálláshelyeket tesszük közzé, amelyek alkalmasak családok, ifjúsági és gyülekezeti csoportok fogadására.

Egyházmegyék címtára

2013. május 04., címkék:

Több egyházközségnek igazgatás és az egyházi élet fejlesztése céljából történő egyesülése alkotja az egyházmegyét. Egyházunkban jelenleg kilenc egyházmegye található:

Cantate Domino canticum novum – Egyházmegyei kórustalálkozó Kassán

2013. május 02., címkék:

Immár hagyomány, hogy az ondava-hernádi egyházmegye kórustalálkozójára Cantate vasárnap került sor. A jelenlevőket április 28-án Kassán a 15.00 órakor kezdődő kórustalálkozón elsőként Domonkoš Erika, a kassai szlovák gyülekezet lelkipásztora köszöntötte, majd a kórustalálkozó háziasszonya, Edita Kočišová vette át a szót, aki az éneklés közötti szünetekben a kassai magyar gyülekezet, majd a kassai szlovák gyülekezet 1945-től kezdődő történetét olvasta fel.

Nem a világhoz kell igazodnunk - Egyházmegyei közgyűlés Csúzon

2013. május 02., címkék:

Ötvennégy küldöttel zajlott a komáromi egyházmegye tavaszi rendes közgyűlése április 27-én Csúzon. A jelenlévők a beterjesztett jelentéseket egyhangúlag elfogadták. Kisebb vitát csak a csallóközaranyosi gyülekezet problémája váltott ki.

Ruhagyűjtés a pozsonyi egyházmegyében

2013. május 02., címkék:

A Pozsonyi Református Egyházmegye használtruha-gyűjtést szervez gyülekezeteiben a kolozsnémai nyugdíjas otthon számára. Az adományok összegyűjtésére április 28-a és május 10-e között kerül sor.

Hetény adott otthont a Visszhang zenés családi találkozónak

2013. május 02., címkék:

Immár ötödik alkalommal rendezte meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja az Egyházzenei Osztállyal közösen a Visszhang, szeretetszolgálati zenés családi találkozót, melynek ezúttal a hetényi gyülekezet adott otthont április 21-én. Az elmúlt évben Apácaszakállas, két éve pedig Ipolypásztó gyülekezete volt a vendéglátó.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának április 28-ai ajánlata

2013. május 02., címkék:

A Pátria rádióban április 28-án a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája Jézus gyógyításai, aki különféle betegségektől szabadította meg a hozzá érkezőket. Szó lesz a gömörhorkai gyülekezet megválasztott lelkipásztorának a beiktatásról és az ógyallai templom építésének századik évfordulója alkalmából szervezett ünnepségről.

Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából – Egyházmegyei kórustalálkozó Nagymihályban

2013. április 21., címkék:

A Nagymihályi Református Egyházmegye kórustalálkozójára április 7-én, vasárnap került sor a nagymihályi református templomban. Az alkalmon nyolc kórus dicsérte Istent énekével, meghívott vendégként fellépett a helyi evangélikus gyülekezet Peneul énekkara.

A Bádeni Evangélikus Tartomány tanulmányi napja és zsinati ülése

2013. április 21., címkék:

A németországi Bádeni Evangélikus Egyháztartomány április 17. és 20. között tartotta tartja a 11. évad 10. ülését, melyet egy két napos – önkéntes - tanulmányi összejövetel előzött meg, melyen a 80 zsinati képviselő közül mintegy 55 tag vett részt. Az indonéz, az afrika-kameruni, az olaszország-valdensi és a cseh protestáns egyházakkal együtt erre az alkalomra a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is meghívást kapott, melyre az egyház vezetése Süll Tamás ifjúsági lelkészt delegálta.

Beiktatták a gömörhorkai gyülekezet megválasztott lelkipásztorát

2013. április 17., címkék:

Ünnepi istentisztelet keretén belül április 14-én iktatták be hivatalába Szaszák Malvinát, a gömörhorkai gyülekezet megválasztott lelkipásztorát. Az alkalmon igét hirdetett Géresi Róbert püspökhelyettes, a beiktatási szolgálatot Nagy Ákos Róbert esperes végezte.

Hontfüzesgyarmat fogyatkozása - Isten kegyelmére szoruló kis gyülekezet

2013. április 16., címkék:

A barsi egyházmegyéhez tartozik a hontfüzesgyarmati gyülekezet. A 2011-es népszámlálás szerint a község 568 lakosából 113 személy vallotta magát reformátusnak. A gyülekezet lelkipásztora már tizenöt éve Csernyíkné Tóth Magdaléna, akit még mint kezdő teológushallgatót, 1997. január 1-jei hatállyal bíztak meg a szolgálattal. Tíz éve beszolgálja a nemesoroszi és a nagypeszeki gyülekezetet is.

„Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr" - Hálaadó istentisztelet Ógyallán

2013. április 16., címkék:

Már száz éve szolgálja az ógyallai-bagotai reformátusokat a Mórocz Mihály lelkipásztor vezetésével épült négyszáz személy befogadására alkalmas templom. Ebből az alkalomból került sor április 14-én arra a hálaadó istentiszteletre, amelyen egy emléktáblát is lelepleztek három ott szolgáló lelkipásztorra való emlékezésül.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának április 14-ei ajánlata

2013. április 12., címkék:

A Pátria rádióban április 14-én a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a tisztátalan lelkek Jézus általi kiűzése és a lélek tisztasága. Ezen kívül szó lesz a kamocsai gyülekezet megválasztott lelkipásztorának a beiktatásról és az egyházközségek megüresedett lelkészi állásának a betöltéséről.

Legyen meg a te akaratod – Beiktatták a kamocsai gyülekezet élére Sasák Attilát

2013. április 09., címkék:

Ünnepi istentisztelet keretén belül április 7-én  iktatták be hivatalába a kamocsai gyülekezet megválasztott lelkipásztorát Sasák Attilát, akit az egyházközség presbitériuma még 2008-ban hívott és választotta is meg a megüresedett szolgálati helyre. Bizonyságtételéül az Úri ima egyik részét választotta: „Legyen meg a Te akaratod“. Igét hirdetett Fazekas László püspök, a beiktatási szolgálatot Dobai Sándor, a komáromi egyházmegye esperese végezte.

Krisztust akarom hirdetni – Lelkészbeiktatás Kulcsodon

2013. április 05., címkék:

Március 24-én ünnepi istentisztelet keretén belül iktatták be hivatalába Szuhay Györgyöt, a kulcsodi gyülekezet megválasztott lelkipásztorát. Az alkalmon, melyen a pozsonyi egyházmegye lelkipásztorai is szép számban vettek részt, igét hirdetett Fazekas László püspök, a beiktatási szolgálatot Szabó András esperese végezte.

A Zsinat tagjai

2013. április 04., címkék:

A Zsinati Tanács tagjai

2013. április 04., címkék:

A Zsinati Elnökség tagjai

2013. április 04., címkék:

A Zsinati Elnökség képviseli az egyházat és gondoskodik a Zsinat és Zsinati Tanács határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyházkormányzat és egyházépítő munka minden ágában felügyel. Tagjait az egyházközségek presbiterei választják.