Zsinati Elnökség tagjai

2013. március 20., címkék:

A Zsinati Elnökség képviseli az egyházat és gondoskodik a Zsinat és Zsinati Tanács határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyházkormányzat és egyházépítő munka minden ágában felügyel. Tagjait az egyházközségek presbiterei választják.

Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete

2013. március 20., címkék:

A Református Nők Egyesületének célja hitéleti, diakóniai, kulturális tevékenységek megszervezése, elősegítése. Isten adjon erőt a feladatok meglátásához, elvégzéséhez. Segítsen, hogy munkánk valóban áldott legyen, és segítsen, hogy az Ő dicsőségére végezzük.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

2013. március 20., címkék:

A Fiatal Reformátusok Szövetsége (Firesz) a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata által elismert ifjúsági szervezet.

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztálya

2013. március 20., címkék:

Az Egyházzenei Osztály feladata az egyházi zene és gyülekezeti éneklés támogatása a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban.

Magyar Nemzetiségű Református Lelkészek Egyesülete

2013. március 20., címkék:

A Lelkészegyesület a református lelkészek testvéri közösségének erősítését, az egymás iránti testvéri felelősségvállalást és a lelkészek anyagi és jogi érdekeinek megfogalmazását, valamint a lelkészi közösség hitben és ismeretben való gyarapodását tekinti céljának.Bevezető

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja egyházunk intézménye, mely diakóniai szolgálatának támogatására jött létre. Az egyház diakóniájának elsődleges feladata a betegek és egészségükben károsultak ápolása és támogatása, segítségnyújtás az egyedül-, magányosan-, rossz szociális körülmények között élők és minden állapotú rászorultak részére, amit pontosabban az SZRKE szeretetszolgálatáról szóló 1/2003-as törvénye határoz meg.

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményei

2013. március 20., címkék:

A Gyűjtemények küldetése a szlovákiai reformátusságra vonatkozó dokumentumok, könyvek, levéltári, tárgyi és egyéb emlékek rendszeres és módszeres dokumentálása, gyűjtése, megőrzése, szakmai feldolgozása és hozzáférhetővé tétele. 

Hetényre is ellátogatott az „Ammi Europe 2013” missziós csoport

2013. március 20., címkék:

A dél-korai „Ammi Europe 2013" a szöuli dongani egyházközség missziós csoportja európai körútja során ellátogatott többek között Hetényre is, hogy megismerkedhessen a községgel és a gyülekezettel is.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának március 3-ai ajánlata

2013. március 20., címkék:

A Pátria rádióban március 3-án a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor témája Jézus működésének megkezdése. Ezen kívül szó lesz a komáromi egyházmegye pedagógusainak szervezett bibliaismereti versenyről és bemutatásra kerül a harmaci gyülekezet.

KOEN bemutató napok

2013. március 20., címkék:

A KOEN Alapítvány Felvidéki Munkacsoportja bemutató napokat tart a 2013-as év Vakációs Bibliahét „Az időutazó“ név alatt futó programjáról három helyszínen: Királyhelmecen, Bátorkeszin és Szádalmáson. Az idei téma központi üzenete az, amit Jézus mondott magáról: ... az Út, az Igazság és az Élet (Jn 14,6).

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyilatkozata

2013. március 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége 2013. február 25-én tartott ülésén a szlovákiai Történelemtanárok Társulása 2013. február 8-án kiadott állásfoglalásához a következő nyilatkozatot hagyta jóvá:

Feladatból van bőven - Egy jó közösség megteremtése a cél Örösben

2013. március 20., címkék:

Királyhelmectől tíz kilométerre délnyugatra, a magyar határ mellett, a Karcsa partján fekszik Örös. Református templomáról a legkorábbi feljegyzések 1700-ból valók. Akkor valószínűleg egy fatemplom állhatott a jelenlegi helyén, mivel a mai kőtemplom alapkövét 1806. május 16-án tették le, s 1830-ban készült el. 1877-ben nagyobb torony épült, majd 1894-ben felújították a tetőzetet is. A klasszicista építészeti jegyeket viselő templom a mai képét az 1935-ös felújítás során kapta.

Kálvinista Szemle – 2013. március

2013. március 20., címkék:

Válogatunk a Kálvinista Szemle LXXXIV. évfolyam 3. számának tartalmából.

Az elmúlt évben több mint 25 ezerszer szólt Isten igéje

2013. március 20., címkék:

2012-ben 26 107 istentiszteleti alkalmat tartottak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kilenc egyházmegyéjében, közel kétszázötvennel többet, mint egy évvel korábban. A magyar és szlovák nyelvű istentiszteleteken kívül német és angol nyelvű szolgálatok is voltak - derül ki a Zsinati Iroda által kiadott statisztikai adatokból.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának március 17-ei ajánlata

2013. március 20., címkék:

A Pátria rádióban március 17-én a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor témája Jézus első tanítványainak az elhívása. Ezen kívül szó lesz Vargaeštók Dávid hadnagynak, református lelkipásztornak az új szolgálati helyére való beiktatásáról, valamint bemutatásra kerül a szilicei gyülekezet.

Evangelizációs esti alkalmak a rétei gyülekezetben

2013. március 20., címkék:

A rétei egyházközség szervezésében március 7. és 9. között evangelizációs istentiszteleteket tartottak a református templomban, melyen Isten igéjét Földvári Tibor, a Budapest-pasaréti gyülekezet beosztott lelkipásztora hirdette. Igehirdetésében arra kereste a választ, hogy mit tett Jézus három tanítványáért: Júdásért, Péterért és Jánosért és személy szerint, értünk is.

„Magyarnak lenni: tudod mit jelent? Küzdelmet, fájót, végesvégtelent.”

2013. március 20., címkék:

Az Alistáli Református Egyházi Alapiskola március 17-én ünnepi istentiszteleten emlékezett meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 165. évfordulójáról. 

Református Cigánymisszió

2013. március 20., címkék:

Egyházunk, elhívásához méltóan szeretné a missziós parancsból kapott, minden élő hitű, keresztyén számára érvényes küldetését teljesíteni. Az evangélium cigány nép felé való hirdetése nem csupán lehetősége, de kötelessége is. Küldetésünk új, missziós látás plántálása a magyar református gyülekezetekbe, illetve a cigány nép Krisztushoz vezetése, hogy megtapasztalhassák Urunk szeretetének befogadó, gyógyító, újjá teremtő erejét.bevezető