A Világosság református egyházi műsor 2022. január 30-ai ajánlata

2022. január 27., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: A filiszteusok nem bíznak Dávidban, a reménytelen helyzetben is a reménységet hirdetni, nagyszerű ajánlatok helyett vállalni a gyülekezeti szolgálatot.

Református istentisztelet a Pátria rádióban

2022. január 27., címkék:

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2022. január 30-án, vasárnap 8.05 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet  Domonkos Erika, a kassai szlovák református gyülekezet lelkipásztora. 

Nekem a hangszer szolgálati eszköz

2022. január 20., címkék:

„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket.” (Jn 15,16) – A lelkészek és teológusok általában ezt az ismert igét idézik a pályaválasztásukat firtató kérdést illetően. Így vagyok ezzel én is, mert nem tudnék jobb igehelyet idézni a pályaválasztásommal kapcsolatban” – mondja bizonyságtételében Lőrincz Gábor, a gelléri-bogyai gyülekezet 2019-ben megválasztott és beiktatott lelkipásztora.

Református istentisztelet

2022. január 20., címkék:

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió  2022. január 23-án, vasárnap 8.05 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Izsmán Jónás ipolysági lelkipásztor.

Fogyott a reformátusok száma Szlovákiában

2022. január 20., címkék:

A Statisztikai Hivatal csütörtökön közzétett népszámlálási adatai alapján 2021-ben Szlovákia lakosságának 1,56 százaléka vallotta magát reformátusnak, ami 85 271 főt jelent. A református felekezethez tartozók továbbra is a negyedik legnagyobb vallási közösséget alkotják.

2022. január 28., péntek

2022. január 28., címkék:

5Móz 31,14–30 és Mt 11,20–30 (ÓSZ) „Fogjátok ezt a törvénykönyvet, és tegyétek Isteneteknek, az ÚRnak a szövetségládája mellé, hogy ott tanúskodjék ellened” (26). Az Úr előre látta, hogy a zsidó nép, amelyet csodák garmadájával a szolgaságból szabadságra, Egyiptomból az ígéret földjére vezetett, el fog térni tőle. Tudta, hogy hátat fognak neki fordítani, és ennek elkerülhetetlen következményeként sok nyomorúságban lesz részük. De ahelyett, hogy megsértődött volna és lemondott volna róluk, előre elkészítette számukra a nyomorúságokból való szabadulás útját, a mindenkori gyógyulás lehetőségét. Szavát, megtartó Igéjét leíratta és a szövetség ládája mellé helyeztette. Hogy mi közöd ehhez? Isten Neked is előre elkészíti a szabadulás útját. Ha valamilyen nehézségben vagy, ha összecsaptak fejed fellett a hullámok, tudd, hogy Atyád már elkészítette számodra a kiutat, a megoldást, a gyógyulást. Bízz benne! Fohász: Uram, Te már előre elkészítettet a megváltást, a bűnből való szabadulást a Jézus Krisztusban. Tudom, hogy soha nem hagynál engem sem a nyomorúságban! Köszönöm, hogy ha most még nem is látom, de tudhatom, hogy van számomra is kegyelmes megoldásod. Várom, hogy megtörténjen. Ámen.

2022. január 27., csütörtök

2022. január 27., címkék:

5Móz 31,1–13 és Mt 11,7–19 (ÓSZ) „Akkor odahívta Mózes Józsuét, és ezt mondta neki az egész Izráel előtt: Légy erős és bátor” (7). Lehetne versengő, lehetne irigy, vagy akár közömbös is Mózes Józsuéval szemben. Hiszen Józsué az utódja, ő lesz a következő vezető. De lám, éppen ellenkezőleg. Buzdítja és bátorítja őt a rá váró feladat előtt. Mi is tegyünk így, nézzünk körül és menjünk oda azokhoz, akik mellettünk vannak. Buzdítsuk, bátorítsuk a házastársunkat, a gyerekünket, a barátunkat, kollégánkat, lelkészünket, presbiterünket... Az Istentől való jóra, a tőle kapott szerepük betöltésére, arra, hogy egyedül benne bízhatnak igazán, és arra, hogy bár az előttük álló feladat hatalmasnak tűnik, az Úrral sikerülni fog... Jó volna ma egy Mózessel találkozni... De Te is lehetsz ilyen bátorító vezető. Fohász: Uram, köszönöm az „Én veled leszek!” ígéretedet. Szeretnék én is bátorító, buzdító házastársként, szülőként, barátként, testvérként odaállni azok mellé, akik körülöttem élnek. Segíts fejlődni, növekedni ezen a téren is. Kérlek, vegyél ki a szívemből minden versengést és irigységet! Ámen.

2022. január 26., szerda

2022. január 26., címkék:

5Móz 30 és Mt 11,1–6 (ÓSZ) „Lásd, én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat is” (15). Gyerekpszichológusok és szociológusok egy kísérletben azt figyel ték meg, hogy azon a játszótéren, amely kerítéssel volt körbekerítve, sokkal boldogabban, felszabadultabban és örömteljesebben játszottak a gyerekek, mint amikor ezt a védőkorlátot, a biztonságot nyújtó kerítést elbontották. A szorongás, a félelem elrontotta az önfeledt játékot. Az Úr Isten megadja annak a lehetőségét, hogy az életünket ilyen, minket óvó, számunkra biztonságot nyújtó korlátok között éljük, „játsszuk” végig. De ha mi úgy döntünk, akkor kimehetünk azon kívülre. Akár megpróbálhatjuk le is bontani. Azonban az Úr ott áll és figyelmeztet, súg nekünk. Segíteni akar, hogy maradjunk, és a körbehatárolt, de felszabadultságot és örömet adó, biztonságos játszóteret válasszuk. Fohász: Uram, köszönöm, hogy van választási lehetőség, hogy választhatom az életet: dönthetek a jó mellett, járhatok a Te utadon. És a Te áldó közelségedben élhetem az életem. Segíts azoknak, akik nem ismernek, vond őket magadhoz szeretettel. Ámen.

2022. január 25., kedd

2022. január 25., címkék:

5Móz 29 és Mt 10,29–42 (ÓSZ) „A titkok az ÚRéi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a fiainkéi mindörökké” (28). Mindent felfogni, megérteni itt soha nem fogunk. A véges ember hogyan is foghatná fel, hogyan is érthetné meg, és hogyan fogadhatná be teljesen a végtelent, az örökkévaló Istent? De ez egyáltalán nem baj, mert nem szükséges mindent tudnunk. Éppen elég ismernünk azt, ami üdvösségünket szolgálja. Ami boldog földi életet ad és ami teljes boldogságra, az örök életre is megtart. Ez viszont nem titok. Ezt meg lehet ismerni. Hiszen az Úr Isten érthetően kijelentette számunkra. Az ő Fiában. Igen, aki az Úr Jézus Krisztust igazán ismeri, az mindent tud, ami tudható. Ez a miénk, sőt a mi gyermekeinké is. Szeressük az utánunk jövő nemzedéket annyira, hogy továbbadjuk, előttük is megismertetővé tesszük Isten kinyilatkoztatott Igazságát. Fohász: Uram, Istenem, sok minden van, amit nem tudok, nem értek, de van valami, amit biztosan tudok. Tudom, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött Fiadat adtad, hogy aki hisz benne, annak örök élete legyen. Add, hogy e tudás szerint éljek, sőt gyermekeim és minden nemzedék, mert nincs ennél fontosabb ismeret. Ámen.

2022. január 24., hétfő

2022. január 24., címkék:

5Móz 28,49–69 és Mt 10,16–28 (ÓSZ) „Kevesen maradnak meg közületek, mert nem hallgattál Istenednek, az ÚRnak a szavára” (62). Hát már megint itt vagyunk? Újra ez a téma? Miért nem tudunk elszakadni ettől? Ha röviden is, de megpróbálok válaszolni. Az Isten annyi, de annyi ízletes gyümölcsű fát ültetett az Éden kertjében, mindössze azt kérte, hogy egyetlenegy fáról ne szakítsunk, mert annak a gyümölcse lehet, hogy tetszetős és kívánatos a szemnek, de halálosan keserű a gyomornak. És mi azóta is arról a fáról szakítunk. Amint a kezdet kezdetén, úgy ma is itt állunk, az engedetlenség fája alatt. Előttünk eddig mindenki „gyomorrontást” kapott, de mi azt hisszük, hogy nem fogunk így járni. Az Úr Isten már a Paradicsomban rámutatott minden nyomorúságunk egyetlenegy okára. De hála legyen neki, hogy végtelem türelemmel újra és újra rámutat a gyógyulás útjára is. Akit Jézus Krisztusnak hívnak. Fohász: Uram, szégyenkezve állok előtted, mint buta diák a tanára előtt. De nemcsak a szégyen, hanem sok sérülés és fájdalom is terheli az életemet. Mind egyetlen egy ok miatt, mert engedetlen, süket vagyok Veled szemben. Köszönöm, hogy Te mégis szeretsz, és Jézus Krisztus engedelmességét nekem tulajdonítod.

2022. január 23., vasárnap

2022. január 23., címkék:

5Móz 28,27–48 és Mt 10,1–15 (ÓSZ) „Rád szállnak mindezek az átkok, üldöznek és kísérni fognak téged, míg el nem pusztulsz” (45). Amikor távol szeretnénk tartani kicsi gyermekünket valamitől, ami veszélyes számára, akkor igyekszünk minél félelmetesebben, minél szörnyűségesebben lefesteni azt, ami törtéhet vele, ha nem hallgatna ránk. Nem ijesztgetni szeretnénk őt, csak visszatartani valami rossztól, amit nem ismer, amit talán felfogni sem képes. Az igében olvasott áldatlan állapot: az átok földje, az istentelen élet – sajnos, valóság lett. Ugyanígy a mi hívő életünkre is, bizony néha tényleg ilyen nagy sötétség borul. Van azonban egy fénysugár, amely a legnagyobb sötétségben is világít nekünk. Isten kegyelmének és szeretetének evangéliuma. „Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa” (Mt 10,7)! Ez hirdettetik minden vasárnap, minden istentiszteleten a számunkra. Testvérem, állj ma is a világ világosságának fényébe!  Fohász: Uram, köszönöm, hogy nem akarod az én pusztulásomat. Köszönöm, hogy minden istentiszteleten ebben a hitben erősítesz meg engem is minden keresztyénnel együtt. Kérlek, add, hogy kegyelmedért hálás életem cselekedeteivel én is hirdessem ezt az örömhírt. Ámen.

2022. január 22., szombat

2022. január 22., címkék:

5Móz 28,1–26 és Mt 9,27–38 (ÓSZ) „Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérni fognak téged, ha hallgatsz az ÚRnak, a te Istenednek szavára” (2). Áldottnak lenni – ez a hívő ember vágya. Mert Isten áldásaiban részesedni – csodálatos dolog, felemelő állapot. A mai újszövetségi igében azonban ennek éppen az ellenkezőjéről olvasunk: „Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, (...) látta a sokaságot, (...) elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül (Mt 9,35-36). De hiszen Jézus éppen azért jött, hogy ebből a valóságosan elkeserítő, áldatlan állapotból kiemeljen, és az ő jelenlétének áldó közösségébe vonjon, ami nem egyszeri, hanem mindennapi tapasztalattá válhat. Nagyon jó, hogy az áldott orvos ma kezünkbe adja a receptet is:„Ha engedelmesen hallgatsz az ÚRnak, a te Istenednek szavára.” Fohász: Uram, köszönöm, hogy áldatlan, elveszett és elgyötört állapotomból kiemeltél engem. Annak ellenére, hogy sokszor nem figyeltem Rád és nem követtem szavadat. Add, hogy ezután engedelmesen követhesse lek, hogy áldást adó jelenlétedet mindenhol érezhessem. Ámen.

2022. január 21., péntek

2022. január 21., címkék:

5Móz 27 és Mt 9,18–26 (ÓSZ) „Ezen a napon lettél Istenednek, az ÚRnak a népe” (9). Mire vagy büszke, testvérem? „Légy csendben” egy kissé és gondold át, fogalmazd meg magadnak, hogy mi tölt el büszkeséggel. Biztosan van sok igazán fontos és értékes dolog az életedben: eredmények, sikerek, amikre méltán büszke lehetsz. De vajon ott van-e ezen a listán az, hogy Isten megváltott gyermeke vagy? A zsidó népnek, amikor bementek az ígéret földjére, a határon emlékköveket kellett felállítaniuk, hogy mindenkor emlékezzenek. Arra, hogy honnan, miből jöttek, hogy Isten miképp szabadította meg őket, hogyan vezette és őrizte meg őket a pusztán át, hogyan segítette át őket a legnehezebb pillanatokon is. A kövek Isten velük kötött szövetségére is rámutattak. Legyünk büszkék rá és emlékeztessük magunkat naponta, hogy Jézusban Isten gyermekei vagyunk. Krisztus követőjének lenni: nagy és drága kincs, igen nagy tisztesség. Fohász: Uram, köszönöm, hogy habár semmi érdemem sincs, mégis Hozzád, a Te csapatodba tartozhatom. A Te megváltott néped tagja lehetek én is. Add, hogy ezt soha ne szégyelljem, hanem mindig alázatosan, mégis büszkén vállaljam. Ámen.

2022. január 20., csütörtök

2022. január 20., címkék:

5Móz 26 és Mt 9,9–17 (ÓSZ) „Kivittem házamból a szent tizedet, oda is adtam a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek, pontosan úgy, ahogy megparancsoltad” (13). Amivel megáld az Úr, legyen az fizetés, nyugdíj vagy segély, annak egy tizedét vissza kell adni neki. 10-ből 1-et. Erre buzdít az ige. Te hogyan állsz ezzel? Azt vettem észre, hogy aki így tesz, és jövedelmének tizedét Isten dicsőségére szánja, annak örömet okoz ez a felajánlás, és nagyon tud örülni a számára megmaradtnak. Ezen aztán Isten bőséges áldása van. Aki viszont mindent magának tart meg, annak ez valahogy mindig kevés lesz. Öröm helyett pedig irigység, aggodalom, stressz jellemzi az életét. Nyaralásunk idején egy olyan magyarországi faluban voltunk, ahol 6 család néhány éve úgy döntött, hogy szeretnének helyben lakó lelkészt, és ezért felajánlották a tizedüket. Ma van templomuk, parókiájuk, gyülekezeti teremük és ottlakó lelkészük. Fohász: Uram, tudom, nem naiv a Te beszéded, hogy jobb adni, mint kapni. Mert én érzem és hiszem, hogy ez egy életünkbe épített törvényszerűség. Áldd meg a dicsőségedre szánt tizedeket és a nekünk megmaradó nagyobb részt is. Ámen.

2022. január 19., szerda

2022. január 19., címkék:

5Móz 25 és Mt 9,1–8 (ÓSZ) „Ha a bűnös verést érdemel...” (2). A mai napig fel tudom idézni azt, hogy gyerekkoromban egy-egy magyar népmese hallgatása, vagy olvasása közben milyen mély izgatottsággal vártam, hogy a jó elnyerje méltó jutalmát, a gonosz pedig méltó büntetését. Mindnyájan szeretnénk egy igazságos, jogszerű, becsületes és tisztességes világban élni. Azonban felnőve, ha merünk őszinték lenni önmagunkkal, akkor egyre inkább látjuk, hogy a mi igazságunk valahogy mindig fontosabb, mint a másiké. A magunk számára nagyobb engedményeket is méltányosnak tartunk, mint a másiknak. Ha nekünk nagyobb mértékkel adnak a jóból, az nem annyira igazságtalan, mint amikor mással teszik ezt. De vajon a méltó büntetést óhajtó vágyaink mellett eljutunk-e annak őszinte megválaszolásáig, hogy ha az Úr Isten velünk is érdemeink szerint bánna, akkor mi mit kapnánk tőle? Fohász: Uram, add, hogy mindig fontos legyen számomra az, ami jó, ami becsületes, ami tiszta, ami igaz, ami tisztességes. Segíts ezeket az erényeket és értékeket védeni és megélni. De add meg, kérlek, azt is, hogy soha meg ne feledkezzem arról, hogy egyedül a Te kegyelmed tart meg, mert Te bűnbocsátó Úr vagy. Ámen.

2022. január 18., kedd

2022. január 18., címkék:

5Móz 24 és Mt 8,23–34
(ÓSZ) „Ha valaki új házas (...) legyen boldog a feleségével, akit elvett” (5). Egyáltalán nem nevezhető romantikusnak ez a törvénykönyv, még azok a cikkelyek sem, amelyek a férfi és nő kapcsolatát tárgyalják. És lám, mégis találunk itt egy igeverset, amely sok egyéb kötelezettség elé helyezi a házasságot, és parancsként mondja ki, hogy legyen boldog a férfi feleségével. A boldog házas- és családi élet Isten szemében nagyon előkelő helyen áll. Ha Isten számára ez ennyire fontos, akkor legyen az nekünk is! Tanuljuk meg letenni a sürgősnek, vagy túl fontosnak vélt dolgainkat, és szánjunk kellő mennyiségű időt, energiát, figyelmet arra, hogy a feleségünk, a férjünk, a gyermekeink valóban boldogok legyenek. Ez az első és legfontosabb színtér, ahová Isten állított, ahol Isten számít ránk! Fohász: Uram, köszönöm a mai figyelmeztetést. Kérlek, add, hogy ne vegyem természetesnek, vagy magától működőnek a boldog házasságot, hanem engedd meg, hogy mindennap a Te szereteteddel tenni is tudjak érte. Ámen.

2022. január 17., hétfő

2022. január 16., címkék:

5Móz 23,2–26 és Mt 8,14–22 (ÓSZ) „Nem tartozhat az ÚR gyülekezetéhez a...” (2). Az Úrnak fontos, hogy népe szent legyen, mint ahogyan ő is szent. Azért fontos a tisztaság, mert ez egy alapfeltétel, e nélkül a zsidó nép nem tudott volna átjutni a vad és veszélyes pusztán, és e nélkül az egyház sem tudna átmenni a vad és veszélyes életen... eljutva egészen a célig. E nélkül nem lehet győzni és az ígéret földjét bírtokba venni. Ez persze lehetetlennek tűnik, de van megoldás! Isten elküldte egyszülött Fiát. Jézus Krisztus, a tökéletesen tiszta, a tökéletesen bűntelen, a szent belépett a beteg és romlott világba, hogy megérintse a tisztátalan, bűnös embert. És hogy magára vegye mindazt a szennyet, ami elzár, elválaszt és eltávolít a szent Istentől, a vele való éltető közösségtől. De „sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szavával kiűzte a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított” (Mt 8,16). Fohász: Köszönöm, Úr Jézus, hogy magadra vetted bűneimet, amelyek kizártak az én mennyei Atyámmal való közösségből. De miattad és általad én is az ő gyülekezetéhez tartozhatok, és végül az ő országába is bejuthatok. Köszönöm! Ámen.

A Világosság református egyházi műsor 2022. január 16-ai ajánlata

2022. január 14., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Saul az éndóri halottidézőnél tudakolja a jövőt, két éve működik Zselízen a református egyházközség Mózeskosár bölcsődéje, a gitár, mint hobbi és szolgálati eszköz.

Pályázat

2022. január 14., címkék:

A Tornaljai Református Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda  igazgatói állásának betöltésére 2022. március 1-jétől.

Református istentisztelet

2022. január 13., címkék:

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2022. január 16-án, vasárnap 8.05 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Pospíšil Miklós kaposkelecsényi helyettes lelkész.