Hálaadás Lénártfalván

2018. április 24., címkék:

2018. április 21-én a Lénártfalvai Református Egyházközség hálát adott a 110 éves templomának belső és külső felújításáért.

Játssz, tanulj, taníts! - Bibliai alapú élménypedagógiai képzés

2018. április 24., címkék:

Egyházunk háromnapos továbbképzést szervez iskolákban és óvodákban oktató pedagógusok, katechéták és lelkészek részére. A Kalandok és Álmok Szakmai Műhely trénerei bibliai alapú élménypedagógiai képzést tartanak, mely eszközeinek használatával a gyermekek képesek lesznek arra, hogy az elméleti tudást gyakorlati cselekvéssé alakítsák. A képzésen játékos élménypedagógiai módszerekkel a tapasztalati tanulás hatékonyságát és módszereit mutatják be a résztvevőknek aktív cselekvésen és saját élményen keresztül.

Reformáció 500 + 1 a Deáki Református Egyházközségben

2018. április 24., címkék:

A deáki református templom bejárata előtti téren helyezték el a budapesti Kálvin téri 95 darab kőből álló REFORM 500 installáció egyik örökbefogadott kövét.

A mi böjtünk

2018. április 24., címkék:

A Barsi Református Egyházmegyében ebben az esztendőben is sor került a böjti bibliaórákra, amelyeknek a hontfüzesgyarmati egyházközség biztosított helyet a parókia irodahelyiségében, s egy alkalommal a nagy létszám miatt (63 fő) a kultúrház kistermében.

Fiatalok találkozója

2018. április 23., címkék:

A Firesz Duna Mente 2018. május 5-én, szombaton 15.30 órakor Van-e élet a halál előtt címmel találkozót szervez a  fiatalok számára az ipolysági református parókián. Előadó Ulrich Hofius németországi misszionárius.

Házasságról és családról II.

2018. április 23., címkék:

A Bősi Református Egyházközség gyülekezeti termében 2018. április 26-án, csütörtökön 16.00 órakor Házasság és család címmel a témában második előadását tartja Süll Tamás lelkipásztor, mentálhigiénés szakember, párkapcsolati tanácsadó.

Előadás Tompa Mihályról

2018. április 23., címkék:

A szepsi református templomban 2018. április 29-én, vasárnap 16.00 órakor a Tompa Mihály emlékév alkalmából "Bibliámnak és lantomnak" címmel előadást tart Nagy Ákos Róbert, a gömöri egyházmegye esperese.

Felnőttképző est

2018. április 23., címkék:

A Gömöri Református Egyházmegye 2018. április 25-én, szerdán 18.00 órakor a hanvai Diakóniai Otthonban tartja felnőttképző estjét Hogyan legyek egyszerre két helyen? címmel. Antal Mariann, a Diósgyőr Vasgyári Református Egyházközség lelkipásztora osztja meg gondolatait, tapasztalatait arról, hogyan lehet egyszerre hatékonyan szolgálni a gyülekezetben és családban.

A szórványosodásról is szól volt a lévai közgyűlésen

2018. április 23., címkék:

A Barsi Református Keresztyén Egyházmegye 2018. április 15-én a lévai református templomban tartotta Rendes Évi Közgyűlését.

Fiatalok és felnőttek mérték össze Bibliaismereti tudásukat

2018. április 20., címkék:

A jókai Emmaus polgári társulás április 13. és 14.-én bibliaismereti versenyt szervezett a fiatalok és felnőttek számára a Bethlehem missziós központban. A megmérettetésre Márk evangéliumának első nyolc fejezetéből kellett felkészülni.

Jókedvű kútba esett emberek vetélkedtek József történetéből

2018. április 19., címkék:

„Akármennyire is kútba ejtettnek tűnik az életünk, Isten a mi gondviselőnk és szeretne minket felemelni” – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Szarvas László lelkipásztor a Gömöri Református Egyházmegye hetedik bibliaismereti vetélkedőjét, melynek elején a dicsőítő zenekar szolgált.

Családi délután

2018. április 19., címkék:

A komáromi Protestáns Nőegylet szervezésében 2018. április 29-én, vasárnap 17.00 órai kezdéssel "Történelmi családmodellek maradandó és változó sajátosságai" címmel előadást tart a református templomban Békefy Lajos szociáletikus, közíró.

Emlékműavatás Ipolybélen

2018. április 18., címkék:

Ipolybélen, az Ipoly partján található lévai járásbeli kicsi faluban az emberek vigyáznak arra, ami az övék. Akár a falu főterén található kis házikó, amit minden ünnepre, vagy évszaknak megfelelően alakítanak bábokkal, eszközökkel, de ugyanúgy hőseik emlékét is őrzik és vigyázzák.

Közösség a migráció és üldöztetés mérlegén

2018. április 18., címkék:

Tisztújítást tartott a Református Egyházak Világközösségének (REV) európai régiója április 12–13-i budapesti tanácskozásán, amelyen részt vett az Egyetemes Egyház külügyi tanácsosa, Palcsó Attila is. Az ülésen arról is döntöttek, hogy tovább folytatódik a migráció és menekültügy kérdéseinek két éve tartó kutatása. A témában a REV libanoni elnöke, Najla Kassab is felszólalt.

Kórustalálkozó

2018. április 18., címkék:

A Komáromi Református Egyházmegye 2018. április 29-én, vasárnap 15.00 órai kezdéssel tartja meg kórustalálkozóját a deáki református templomban.

Konfirmandus nap

2018. április 17., címkék:

Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye 2018. május 1-én konfirmandus napot szervez Nagyszaláncon a konfirmációra készülő fiatalok részére 9.00 órai kezdéssel a református templomban.

Megújult a toronysüveg és új csillag került a garamlöki templom tornyára

2018. április 17., címkék:

Húsz évig tervezték, de az anyagiak miatt és a jelentős támogatás miatt csak az idei évben sikerült felújítani a garamlöki református templom tornyának süvegét, de új csillag is került a régi helyére.

A Generális Konvent elnöksége köszöni az aláírásokat!

2018. április 17., címkék:

Köszönetét fejezte ki a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezésben résztvevők támogatásáért a Generális Konvent elnöksége, a Kárpát-medencei református püspökök és főgondnokok testülete.

Szép és gyümölcsöző kapcsolat

2018. április 16., címkék:

Így lehetne jellemezni a Református Teológiai Kar és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház együttműködését. De hogyan mutatkozik meg ez egy állam által létrehozott egyetem esetében, ahol adottak a működési alapelvek? Mennyire szólhat bele a kar életébe az Egyetemes Egyház? Meghatározhatják, hogy kiket vehetnek fel és hány jelentkezőt? Vagy a kar, mint önálló jogi intézmény részeként maga dönt ezekről a kérdésekről, sőt arról is, hogy kik végezhetik el a teológiát? Dr. Lévai Attila dékánnal beszélgetünk.

XVII. Református Énekek

2018. április 13., címkék:

A Stereo kft. tizenhetedik alkalommal szervezi meg 2018. július 7-én, szombaton 19.30 órai kezdéssel Budapesten, a Művészetek Palotájában a Református Énekek hangversenyt.