A Világosság református egyházi műsor 2022. július 3-ai ajánlata

2022. június 29., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid és Betsabé, 30 éve szolgálja a fiatalokat a Firesz, ismét aranysávos lett a hetényi Tábita bábcsoport.

Nemesradnóti értékek a Csillagházban

2022. június 23., címkék:

A nemesradnóti egyházközség helyi értékeiről tartottak szakmai konferenciát június 20-án a rimaszombati Csillagházban.

Hálaadás negyed évszázadnyi megtartatásért

2022. június 22., címkék:

„Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom minden tettedet.” (Zsolt 143,5) „Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az ÚR, örökké megmarad kegyelme, és hűsége nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt 100,4b-5) – a zsoltáros ezen szavai álltak a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája fennállásának 25. évfordulója alkalmából szervezett hálaadó alkalom meghívóján.

Egyre nő az érdeklődés a református óvodák iránt

2022. június 21., címkék:

A 2022/23-as tanévben Hetényen, Rozsnyón és Nagykaposon nyílik óvoda.  Így a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén tizenhatra bővül a magyar nevelési nyelvű intézmények száma. Szeptembertől már több, mint ötszáz gyermek látogatja az egyházközségi alapítású és fenntartású óvodákat.

Vigyétek jó hírét a teológiánknak

2022. június 19., címkék:

Diplomaosztó és tanévzáró ünnepi közgyűlést tartott június 19-én a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara. A komáromi református templomban tizenegy végzős hallgató vette át a tanulmányai befejezését igazoló diplomát. A református teológiai szakon hárman, a missziológia, diakónia szociális gondoskodás szak nappali és távutas képzésén nyolcan végeztek. Egy hallgatót kis-, kettőt pedig nagydoktorrá avattak.

A Világosság református egyházi műsor 2022. június 19-ei ajánlata

2022. június 17., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid imádsága, konfirmáció Dunaszerdahelyen, a Szeretethíd megnyitója Rimaszombatban.

Pályázat

2022. június 16., címkék:

Az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 596/2003. sz. törvény 4. §-a, és a közfeladatok ellátásáról szóló többször módosított 552/2003. sz. törvény 5. §-a értelmében, a Hetényi Református Keresztyén Egyházközség pályázatot hirdet a  Magyar Tannyelvű Református Óvodája igazgatói állásának betöltésére 2022. szeptember 1-től.

Tudásukról adtak számot a bibiaismereti verseny résztvevői

2022. június 14., címkék:

Június 11-én Jókán – egy év kihagyás után – a Betlehem Missziós Központban ismét megrendezték a bibliaismereti versenyt.

A Kálvinista Szemle júniusi számának tartalmából

2022. június 13., címkék:

Az emberi egyenlőség, egyenlőtlenség kérdése mindig is foglalkoztatta társadalmunkat. Mi az egyenlőség? Elérhető-e a kívánt egyenlőség, és egyáltalán mit ölel fel ez a fogalom? Mit mond erről a Szentírás? Hogyan vélekedett erről Jézus?

Hit és szenvedés

2022. június 10., címkék:

Győzedelmes hittel a szenvedéseken át címmel szervezte meg két év kihagyás után június 7. és 10. között országos lelkésztovábbképzőjét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Berekfürdőn. A Megbékélés Háza Református Konferenciaközpontban megtartott alkalmon közel 150 lelkész vett rész.

Ezüstsávos lett az Ősök szelleme

2022. június 06., címkék:

Az idei Duna Menti Tavaszon, a báb- és színjátszók országos fesztiválján Dunaszerdahelyen ezúttal is eredményesen szerepelt a Kisgéresi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Mustármag Bábcsoportja. Blanár Gabriella lelkész rendezésében ezüstsávos lett az Ősök szelleme bábjáték.

Pünkösdi istentisztelet - ismétlés

2022. június 06., címkék:

A Pátria rádió június 6-án, hétfőn 16.00 órakor rövidített, szerkesztett formában megismétli a lévai református templomból közvetített pünkösdi istentiszteletet.

Aranysávos lett A kánai mennyegző

2022. június 03., címkék:

A 46. Duna Menti Tavaszon, a báb- és színjátszók országos seregszemléjén Dunaszerdahelyen aranysávos minősítést kapott a hetényi gyülekezet és a Tarczy Lajos Alapiskola Tábita bábcsoportja A kánai mennyegző című előadásáért. Az Écsi Gyöngyi rendezésében előadott újszövetségi történet a gyermekzsűri díját is megkapta.

Pünkösdi körlevél

2022. június 03., címkék:

A Generális Konvent Elnökségének pünkösdi körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

A Válságstáb hírlevele

2022. június 03., címkék:

Május 30-án ülésezett ismét a Válságstáb, amely áttekintette a menekülthelyzetet, az adományok koordinációját és a további teendők szükségességét.

Pünkösdi istentisztelet Léváról

2022. június 02., címkék:

A Pátria rádió június 5-én, pünkösdvasárnap 10.00 órakor úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteletet közvetít a lévai református templomból.

Híd lenni két ember között – Szeretethíd 2022

2022. június 02., címkék:

A Diakóniai Központ szervezésében május 27-én, Rimaszombatban került sor a Kárpát-medencei Önkéntes Napok felvidéki megnyitójára. Ennek ellenére már a májusi hónap is a Szeretethíd jegyében zajlott számos gyülekezetben, illetve egyházközségi fenntartású intézményben. Vannak viszont olyan közösségek, akik később tervezik a programba való bekapcsolódást.

Az Úrnak éneklünk! – 25 éves a Cantate Domino kórus

2022. június 01., címkék:

A Firesz Cantate Domino kórusának jelenlegi vezetője Süll Kinga egyházzenész, aki rövid megszakítással már 17 éve irányítja az énekesek közösségét, illetve a felkészítésükre szolgáló évenkénti négy-öt kórushétvégét, s az ehhez kapcsolódó szolgálatokat. Vele tekintjük át az elmúlt huszonöt évet, amely alatt a kórus három hanghordozót adott ki.

Ha a környezetünkben rend van, az visszahat ránk is – Szeretethíd 2022

2022. május 31., címkék:

A rimaszombati Református Oktatási Központ május 27-én, a Kárpát-medencei Önkéntes Napok, a Szeretethíd felvidéki megnyitójának a napján a város különböző pontjain serénykedtek. Hogy milyen szépítési és közösségteremtő munkákból vették ki a részüket, arról Molnárné Pelle Beáta igazgatót kérdezzük.

Az igazi szabadság a szeretetben való szolgálat – Szeretethíd 2022

2022. május 27., címkék:

Az idén Rimaszombat adott otthont a Szeretethíd felvidéki megnyitójának, melynek keretében ünnepélyesen átadták a Petőfi-házban működő Cédrus szociális ruhaboltot és élelmiszerbankot. A május 27-én megtartott rendezvény védnökségét Nagy Ákos Róbert esperes és Szabó Krisztián építészmérnök, a pokorágyi gyülekezet gondnoka vállalta el.