Szájmaszkokat varrtunk érted! Érted?

2020. május 28., címkék:

Egy pályázatnak köszönhetően a Református Cigánymisszió szervezésében mintegy 250 szájmaszk készült, amelyeket hat településen osztottak szét a romák számára.

Két millió euró a beruházásokra és felújításokra

2020. május 28., címkék:

Magyarország Kormánya a 2020-as évben is támogatta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat. A Bethlen Gábor Alapon keresztül  érkező pénzcsomag egy részét az illetékesek 129 egyházközségi beruházásra, állagmegőrzési és felújítási munkálatok fedezésére osztották szét, összesen két millió eurót. A kedvezményezett hét magyar egyházmegye közül a legnagyobb összeget, 364 500 eurót a Gömöri Református Egyházmegye kapta meg.

Nem győzök mindezekért hálát adni az Úrnak!

2020. május 27., címkék:

Özv. Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke lelkészgyermek és lelkészfeleség, az idén tölti be 90. életévét. Mély kapcsolatot ápol a Rozsnyói Református Egyházközséggel, hiszen édesapja családját fűzte szoros kötelék a város reformátusságához.  Nagyapja, Lenkey Ferenc a megalakult rozsnyói református gyülekezet templomépítő presbitériumának volt a tagja. Édesapja, Lenkey Barnabás pedig Réz László indíttatására indult el a lelkipásztori szolgálat irányába.

Református istentisztelet a Pátria Rádióban

2020. május 22., címkék:

A Pátria Rádió 2020. május 24-én, vasárnap 10.05 órakor istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Rákos Lóránt kövecsesi-naprágyi lelkipásztor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati tanácsosa.

Teológia – a tudomány és a dráma nyelvén

2020. május 22., címkék:

Dr. Fazekas István – Váci Mihály-díjas és Jókai-díjas költő, író, műfordító, drámaíró, a Stádium folyóirat főszerkesztője – az Úr szolgálatában szeretné élni életét. 2011–2016 között a komáromi SJE Református Teológiai Karának hallgatója volt, 2019-ben ugyanitt nyerte el a PhD tudományos fokozatot. Jelenleg a héber, görög és latin nyelv tanára a teológiai karon.

Pünkösdi istentisztelet

2020. május 22., címkék:

A Pátria rádió pünkösdvasárnap 9.00 órakor istentiszteletet közvetít a dunaszerdahelyi református templomból. Igét hirdet Görözdi Zsolt lelkipásztor.

Rádiós istentisztelet Komáromból

2020. május 22., címkék:

Református istentiszteletet közvetít a Kossuth Rádió május 24-én,  18 órakor a komáromi református templomból. Igét hirdet: Fazekas László református püspök.

Televíziós istentisztelet Komáromból

2020. május 22., címkék:

Május 24-én, a magyar református egység vasárnapján Komáromból közvetít református istentiszteletet a közmédia. Fazekas László püspök igehirdetését délelőtt 9 órától láthatják a Duna Televízióban, este 6 órakor pedig meghallgathatják a Kossuth Rádióban.

A hívek lassan kezdenek visszatérni a templomokba

2020. május 21., címkék:

A koronavírus-járvány miatt közel két hónapig voltak zárva a református templomok. Május 6-tól azonban bizonyos feltételek mellett már lehet tartani istentiszteleteket. Azóta két vasárnap telt el. Megkérdeztük a komáromi, negyedi, bátorkeszi, szepsi, kassai, királyhelmeci és a kisgéresi gyülekezet lelkipásztorát, mit tapasztaltak: a hívek visszatértek a templomba, vagy a többségük, főleg az idősebbek inkább otthon maradt?

Megnövekedett a református alapiskolákba beíratottak száma

2020. május 20., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén jelenleg öt alapiskola, egy alsó tagozatos és négy teljes szervezettségű működik. Szeptembertől pedig a Rimaszombati Református Alapiskola is megnyitja kapuját az 1-5. évfolyam számára. A beíratási eredmények alapján kilencven első osztályos kezdheti meg szeptemberben az új tanévet református alapiskolákban.

Szóljon a harang!

2020. május 19., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is csatlakozik a Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának határozatához, mely szerint 2020. május 22-én a Magyar Református Egységnap alkalmából 10.00 órakor, valamint 2020. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a Trianoni Békediktátum 100. éfordulójára emlékezve 16.30 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai.

Könyv a zólyomi reformátusokról

2020. május 18., címkék:

A felvidéki reformátusság, vagy ha hivatalosan szeretnénk megnevezni: a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház XX. századi története, máig számos feldolgozatlan értéket rejt. Sárközi Gergely Antal kutató munkája és annak publikálása nyomán ez a „fehér folt” most, egy szegmensében zsugorodik…  - írja Dr. Somogyi Alfréd a Selye János Egyetem Református Teológiai Kar Történelmi Tanszékének vezetője, dékánhelyettes A zólyomi református missziói gyülekezeti körzet története című könyv előszavában.

Pályázat

2020. május 18., címkék:

A Tornaljai Református Egyházközség másodszor hirdeti meg pályázatát a Református Óvoda igazgatói állásának a betöltésére 2020. szeptember 1-től.

Református istentisztelet a Pátria Rádióban

2020. május 16., címkék:

A Pátria Rádió 2020. május 17-én, vasárnap 10.05 órakor istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Kraus Viktor mokcsamogyorósi lelkipásztor, az Ungi Református Egyházmegye esperese.

Vagyon immár hely Kassa városában…

2020. május 14., címkék:

A 16. század második felében Kassa evangélikus város volt. A városi tanács az ún. KASSAI GONDOLAT fényében mintegy 100 éven át mindent elkövetett, hogy ez így is maradjon. Így pl. egy 1581-ből származó feljegyzés szerint külön intették a tanítót, hogy az iskolában ügyeljen „nehogy oda valami kálvinista tan behatolhasson!”

Bátorkeszi bátorság - álomból valóság

2020. május 13., címkék:

Húsz évvel ezelőtt indult el a Bátorkeszi Református Egyházközségben a gyermekek és fiatalok között végzett ifjúsági munka. A két évtizedes jubileum kapcsán beszélgetünk az eltelt időszakról Czinke Zsolt és Czinke Tímea lelkipásztorokkal.

Jézus boldogmondásai a járvány idején

2020. május 12., címkék:

A korona-vírus járvány miatt egy időre be kellett zárni a templomokat, s nemcsak a felnőtteknek kellett otthon maradniuk, hanem a gyerekeknek is, s így nem lehetett a számukra gyermek-istentiszteletet sem tartani. Néhány hét eltelte után a Dunaszerdahelyi Református Egyházközség honlapjára felkerültek a rögzített istentiszteletek mellett gyerekeknek szóló történetek is Takács Klaudia beosztott lelkész tolmácsolásában.

Közösségi nagyterem is épül Léván

2020. május 11., címkék:

Léván a református bölcsődével párhuzamosan épül a kétszintes, galériával ellátott közösségi nagyterem is, amelynek portálját a bölcsődéhez igazították. A három szakaszra bontott építkezés első része már befejeződött, az épület tető alatt van. Az egyházközség a beruházásra 110 ezer eurót költött, amelyből 7500 euró volt az önrész.

Református istentisztelet a Pátria Rádióban

2020. május 09., címkék:

A Pátria Rádió 2020. mjus 10-én, vasárnap 10.05 órakor istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Orémus Zoltán kassai lelkipásztor, a Kassai Református Egyházmegye esperese.

Egyházmegyei és egyetemes tisztújítás

2020. május 07., címkék:

Az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 1/2018-as számú törvény (tovább: választási törtvény) értelmében az idei 2020-as év az egyházmegyei és egyetemes tisztújítás éve.