Előadás

2019. április 19., címkék:

A Komáromi Protestáns Nőegylet és a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület közös szervezésében 2019. április 28-án, vasárnap 16.00 órakor Mátyás király gyermekkora címmel Prokopp Mária művészettörténész tart előadást a komáromi református templomban a külhoni magyar gyerekek éve alkalmából, a Komáromi Napok keretében.

Körlevél

2019. április 18., címkék:

Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat 2019. évi húsvéti körlevele.

Húsvéti körlevél

2019. április 18., címkék:

A Generális Konvent Elnökségének húsvéti körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Egyházmegyei konfirmandus nap

2019. április 18., címkék:

Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye 2019. május 1-én, szerdán konfirmandus napot tart Szádelőn, amelyhez kapcsolódik egy gyalogtúra a tornai várhoz.

Pályázat

2019. április 17., címkék:

A Komáromi Református Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére. Jelentkezési határidő 209. május 17.

Isten szava az én útjelzőm - egyházmegyei bibliaismereti verseny

2019. április 16., címkék:

2019. április 12-én 78 gyermek mérte össze tudását Zselízen, Eszter könyvéből, a barsi egyházmegyei bibliaismereti versenyen.

A betegség közelebb vitt az Úrhoz

2019. április 16., címkék:

A Pátria rádióban nagypénteken, 2019. április 19-én, 12.05-kor hangzik el Vámos Anita bizonyságtétele, akinél 2016 őszén derült ki, hogy megtámadta a gyilkos kór. Mindkét mellében rosszindulatú daganatot találtak, s mindkettő más típusú volt.

Visszatekintés a barsi egyházmegye 2018-as esztendejére

2019. április 15., címkék:

2019. április 7-én tartotta meg Fegyverneken a barsi egyházmegye a rendes tavaszi közgyűlését.

Öntudatos és pimasz - Kiskakas böcsőde és óvoda épül Somorján

2019. április 14., címkék:

A virágvasárnapi ünnepi istentisztelet után tartott sajtótájékoztatót a somorjai egyházközség a létesítendő Kiskakas bölcsődéről és óvodáról. A magyar kormány anyagi támogatásával a két bölcsődei és három óvodai osztállyal működő oktatási-nevelési intézmény a Corvin Mátyás Alapiskola tőszomszédságában épülne fel. A tervek szerint a beruházás 2020 májusára fejeződne be.

Gyermekek, kamaszok, felnőttek közötti szolgálat a gyülekezetben

2019. április 11., címkék:

Együtt a hit útján címmmel  gyülekezetpedagógiai könyvbemutatóval egybekötött Nemzetközi Gyakorlati Teológiai Konferenciára került sor április 9-én, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán.

Református külügyi fórumot tartottak Rimaszombatban

2019. április 10., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) első alkalommal rendezte meg Rimaszombatban hivatalos formában a református külügyi fórumot. A találkozónak a Csillagház – a Felvidéki Református Zsinati Központ - adott otthont április 8-a és 10-e között. A résztvevők külügyi stratégiát terveztek, s megismerkedtek Gömör-Nógrád természeti és kulturális értékeivel is.

A Világosság református egyházi műsor 2019. április 21-ei ajánlata

2019. április 10., címkék:

A Pátria rádió 2019. április 21-én, 10.20 órakor húsvéti ünnepi istentiszteletet közvetít a nagykaposi református templomból. Igét hirdet Pándy Árpád lelkipásztor.

Bormustra

2019. április 09., címkék:

A Komáromi Református Egyházmegye  2019. április 26-án, pénteken 17.30 órától negyedik alkalommal szervezi meg a bormustrát. A verseny helyszíne a perbetei kultúrház.

Nemzetközi Tudományos Konferencia

2019. április 09., címkék:

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Rendszeres és Gyakorlati Teológiai Tanszéke 2019. május 10-én, pénteken nemzetközi tudományos konferenciát szervez az 1968-as kultúrforradalom teológiai és etikai értékeléséről.

A barsi egyházmegye is csatlakozott a Zsinati Tanács nyilatkozatához

2019. április 08., címkék:

Mi, a Barsi Református Egyházmegye Közgyűlésének tagjai, az egyházmegye lelkipásztorai, valamint a gyülekezeteket képviselő gondnokok és peresbiterek csatlakozunk egyházunk Zsinati Tanácsának Nyilatkozatához.

Zengett az ének a jókai kórustalálkozón

2019. április 08., címkék:

Hét kórus dicsőítette az Urat énekével a Pozsonyi Református Egyházmegye április 7-én, vasárnap, a jókai református templomban megszervezett kórustalálkozóján.

Egyházmegyei közgyűlés Megyercsen

2019. április 08., címkék:

A megyercsi református templom adott otthont a Komáromi Református Egyházmegye március utolsó vasárnapján megtartott, az elmúlt év értékeléséről szóló rendes tavaszi közgyűlésének. Az esperesi jelentés után az egyes bizottságok adtak számot tevékenységükről.

Nyilatkozat

2019. április 06., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa, mint az egyház kormányzó szerve az alábbi nyilatkozatot hozza a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által 2019. március 27-én megszavazott, a 63/1993-as számú törvény módosítása kapcsán, a nemzeti himnuszok korlátozására vonatkozólag:

Az öröm jellemezte a bibliaismereti vetélkedőt

2019. április 05., címkék:

Bibliát olvasni, annak történeteit tanulni öröm – fogalmazták meg többen a Zempléni Református Egyházmegye bibliaismereti vetélkedőjének résztvevői közül. Ez nem csak megállapításként hangzott el, de valóban azt lehetett látni március utolsó hétvégéjén a királyhelmeci gyülekezeti otthonba összegyülekezett gyerekek és felnőttek arcán, hogy örülnek az alkalomnak, a felkészülésnek, az együttlétnek, s örülnek a felkészülés során megszerzett bibliaismeretnek.

KOEN bemutató nap

2019. április 05., címkék:

A KOEN Vakációs Bibliahét program regionális bemutatójára a Gömöri és az Abaúj-Tornai Református Egyházmegye táborszervezőinek, 2019. május 4-én, szombaton 9:00 órakor kerül sor a kassai Magyar Református Központban.