A Református Teológiai Kar is bemutatkozott

2020. február 25., címkék:

„A Selye János Egyetem a felvidéki magyarság tudásközpontja, ezért jól jársz, ha ide jársz” – mondta mintegy csalogatóként többek között az egyetem rektora, Juhász György az érdeklődőkkel teljesen megtelt konferencia-teremben. A február 14-én megtartott nyílt napra több mint hétszázan jöttek el, hogy részletes információkat kapjanak tanároktól és diákoktól az általuk kiválasztott karról, illetve a tanulmányi szakokról. Az egyetem hallgatói létszámában legkisebb, Református Teológiai Kar bemutatóján jártunk.

Erős vár a nyelv - Jakab István-díj

2020. február 25., címkék:

A 2015-ben létrejött Jakab István Alapítvány kuratóriuma a 2019/2020-as tanévre Erős vár a nyelv címmel pályázatot hirdet a komáromi Selye János Egyetem Református Teológia Kara teológus szakos, illetve a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológus és lelkész szakos hallgatói számára. A pályázat leadási határideje: 2020. május 31.

Tiszta hangot!

2020. február 24., címkék:

A mai társadalom egyre inkább az egyéni önmegvalósításra épül. A család összetartó ereje is meggyengült. A hagyományos közösségektől, a családtól, az egyháztól, a nemzettől, a faluközösségtől eltávolodik az ember. Az egyének bezárkóznak saját világukba, nem szeretik, ha mások beleszólnak az életükbe. Más oldalról nézve pedig sok mindent kontroll nélkül átvesznek, megvesznek, fogyasztanak. Kassai Gyula esperes, lévai lelkipásztor gondolatai a paramenti választások előtt.

Előadás

2020. február 24., címkék:

Papp Gábor komáromi lelkész, református püspök és Petőfi Sándor életútjáról tart előadást 2020. március 3-án, kedden 17.00 órakor a Duna Menti Múzeumban Dr. Fritz Beke Éva, a Kálvinista Szemle szerkesztője.

Pályázat

2020. február 21., címkék:

A Tornaljai Református Egyházközség pályázatot hirdet a Kollár utcai Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére.

Felvétel ThDr. cím megszerzésére

2020. február 20., címkék:

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet ThDr. cím megszerzésére. Jelentkezési határidő 2020. június 30.

Doktorandusz-képzés

2020. február 20., címkék:

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet doktorandusz-képzésre (PhD.) Jelentkezési határidő 2020. június 30.

Választások 2020

2020. február 19., címkék:

Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok körlevele a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezeteinek.

Egy új épülettel bővül a rozsnyói egyházi alapiskola

2020. február 13., címkék:

Tágas, korszerű tornatermet kap hamarosan a rozsnyói Református Egyházi Alapiskola. A magyar kormány támogatásával megvalósuló beruházás 300 ezer euróba kerül. Az épület ünnepélyes alapkőletételére február 14-én kerül sor.

Lelkészbeiktatás

2020. február 13., címkék:

Ünnepi istentisztelet keretében iktatják be hivatalába a Kistárkányi Református Egyházközség élére 2020. március 29-én, vasárnap 11.00 órakor Tarr Ferdinánd megválasztott lelkipásztort.

Lelkésztovábbképzés

2020. február 13., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2020. november 18. és 20. között országos lelkésztovábbképzőt tart Berekfürdőn.

Lelkésztovábbképzés

2020. február 13., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2020. június 8. és 12. között országos lelkésztovábbképzőt tart Berekfürdőn.

Lelkésztovábbképzés

2020. február 13., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2020. június 8. és 12. között, valamint november 18. és 20. között országos lelkésztovábbképzőt tart Berekfürdőn.

A Világosság református egyházi műsor 2020. február 16-ai ajánlata

2020. február 12., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: a pergamoniakhoz írt levél üzenete, Pálóczi Czinke István-díjjal tüntették ki Balog Zoltán lelkipásztort, miniszteri biztost, lelkészeket szenteltek Rimaszombatban, megköszönték a nyugdíjba vonult lelkipásztorok szolgálatát.

Szolgálatcsere

2020. február 12., címkék:

A Gömöri Református Egyházmegyében 2020. március 29-én,  vasárnap ismét sor kerül a lelkipásztorok ún. "szolgálatcseréjére".

Felnőttképző hétvége

2020. február 12., címkék:

A Gömöri Református Egyházmegye 2020. március 27-én és 28-án /péntek-szombat/ 16.00 órai kezdettel felnőttképző hétvégét szervez Mályiban.

Gyülekezetének krónikása a szalóci református templom

2020. február 10., címkék:

Idén is folytatjuk a 2019 októberében megkezdett sorozatunkat, melyben a 2019. augusztus 31-én, a Gótikus út mentén tett ismeretterjesztő kirándulásunk alkalmával meglátogatott református templomokat mutatjuk be. Utunk harmadik állomása a szalóci református templom volt, melynek új, 2019 nyarán felújított fazsindely tornya a napsütésben szikrázva már messziről vonzza a tekintetet.

Pályázat

2020. február 10., címkék:

Az Érsekkétyi Református Egyházközség, mint a helyi Egyházi Alapiskola és Óvoda alapító-fenntartója, pályázatot ír ki az iskola igazgatói állásának 2020. március 1-től történő betöltésére.

Nyílt nap

2020. február 10., címkék:

A Tompa Mihály Nyolcosztályos Gimnáziumban az alapiskolák 5. osztályos diákjai és szüleik számára, 2020. február 14-én (pénteken) tartanak nyílt napot.

Nyílt nap

2020. február 10., címkék:

A Tompa Mihály Református Gimnáziumban 2020. február 11-én (kedden) nyílt napot tartanak az alapiskolák végzős diákjai számára.