Igemagyarázat – Róm 8,28

2020. december 01., címkék:

„Azt pedig tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál...“

Igemagyarázat – Lk 19, 11–27

2020. november 30., címkék:

„Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett.”

Elhunyt Doc. PhDr. Molnár János professzor emeritus, református lelkipásztor

2020. november 27., címkék:

Doc. PhDr. Molnár János professor emeritus, református lelkipásztor, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara volt dékánja és a Calvin János Teológiai Akadémia volt igazgatója, életének 83. esztendejében, 2020. november 27-én befejezte földi vándorútját. Temetésére gyászistentisztelet keretén belül kerül sor december 2-án, szerdán 11.00 órakor a komáromi református templomban.

Hagyományőrzés néptánccal

2020. november 27., címkék:

A Vajáni Református Egyházi Alapiskola célkitűzései között mindig is kiemelkedő helyen szerepelt a hagyomány ápolása és továbbadása a gyermekeknek. Fontosnak tartják, hogy a tanulók már egészen fiatal korban elkezdjenek megismerkedni a magyar nemzet kulturális kincseivel. Ezzel a céllal indították el a 2018/2019-es tanévben a néptáncoktatást az iskolájukban.

Világosság református egyházi műsor 2020. november 29-ei ajánlata

2020. november 27., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái:  adventi gondolatok, Jézus az ajtó előtt áll és zörget, két éve szolgál Szőlőskén Hozzák Viktor és Hozákné Magyar Ildikó lelkészházaspár, megnyitotta kapuját Marcelházán az Éden Református Bölcsőde.

Igemagyarázat – 1Kir 17, 1–6

2020. november 27., címkék:

„Ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Eredj el innen, menj kelet felé, rejtőzz el a Kerit–patak mellett, a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki (Illésnek) kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott.“

Református istentisztelet a Pátria rádióban

2020. november 26., címkék:

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2020. november 29-én, advent 1. vasárnapján 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Buza Zsolt pozsonyi lelkipásztor.

Igemagyarázat – Zsolt 71,20

2020. november 26., címkék:

„Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem.”

Elhunyt Gyüre Zoltán nyugalmazott lelkipásztor

2020. november 26., címkék:

2020. november 25-én 91 éves korában hazatért Mennyei Urához Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkipásztor, a felsőlánci, alsólánci, buzitai és restei református gyülekezetek egykori lelkipásztora. Búcsúztatása szombaton, 14.00 órakor lesz az alsólánci temetőben.

Igemagyarázat – Lk 15,11–13

2020. november 25., címkék:

„Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt."

Az Éden várja a gyermekeket

2020. november 24., címkék:

A fehér alapon ízlésesen megjelenő élénk narancssárga csíkok szinte vonzzák a tekintetet a Marcelházán található földszintes épületre, tetőzetén két figyelő kakassal, ahol már megnyitotta kapuját az egyosztályos, tizenkét gyermek nevelését biztosított Éden Református Bölcsőde. A zöldmezős beruházás a magyar kormány mintegy 300 ezer eurós támogatásával valósult meg. A koronavírus-járvány miatt hivatalos átadásra egyelőre nem került sor, ettől függetlenül az alapítók már szeretettel várják a kicsiket.

Igemagyarázat – Róm 5,1

2020. november 24., címkék:

„Békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.”

Igemagyarázat – Mt 2,22

2020. november 23., címkék:

„És senki sem tölt újbort régi tömlőbe, mert szétrepeszti a bor a tömlőt, és tönkremegy a bor is, a tömlő is; hanem az újbor új tömlőbe való."

Egy csapat története - Misszió a 21. században

2020. november 20., címkék:

Van egy ifjúsági közösség Vágfarkasdon a református egyház kebelében. Egy csapat, amelynek nem az a célja, hogy minél több gólt rúgjon, és másoknak fölébe kerekedjen, hanem egyedül az, hogy másokat győzelemre segítsen. Tagjai saját készítésű finomságokkal járnak a farkasdi idősek otthonába kártyázni, sakkozni, beszélgetni az ott lakókkal, és énekkel, szavalattal szolgálnak közöttük.

Igemagyarázat – Zsolt 95,6

2020. november 19., címkék:

„Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, térdeljünk le alkotónk, az Úr előtt!”

Kupolás bölcsőde Bátorkeszin

2020. november 19., címkék:

Kívülről már teljesen késznek tűnik a református bölcsőde Bátorkeszin, a kialakított belső terekben azonban még mindig erőteljesen folyik a munka, hogy a terveknek megfelelően a következő év március végén a kivitelező átadhassa rendeltetésének az épületet. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében a közel 680 ezer eurós költséggel épülő két tantermes nevelési intézmény felépítését a magyar kormány támogatja a Bethlen Gábor Alapon keresztül.

Igemagyarázat – Jn 21,16

2020. november 19., címkék:

„Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged.”

Igemagyarázat – Zsolt 91,14–16

2020. november 18., címkék:

Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.”

Világosság 2020. november 15-ei adása

2020. november 16., címkék:

A műsor témái: Az Úr kijelentése Saul királyságáról, Szénási Lilla martosi beosztott lelkész igehirdetése. A vágfarkasdi fiatalok vallanak arról, hogy milyen hatással volt rájuk az Exodus programban való részvétel. Bábel utáni önazonosságunk című doktori munkájáról beszélgetünk Takács Klaudia rozsnyói beosztott lelkésszel. A  Világosság református műsor itt hallgatható meg.

Igemagyarázat – Mt 6,1–2

2020. november 16., címkék:

„Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat.“