A Világosság református egyházi műsor 2022. december 11-ei ajánlata

2022. november 29., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: advent, a várakozás időszaka, Dunaszerdahelyen átadták az egyházközség Hajnalcsillag óvodáját, az Írisz Szociális Ruhabolt közösségi térként is funkcionál.

Mind jó, amit Isten tészen

2022. november 28., címkék:

Ha felkérik, még most is szívesen szolgál, sőt, megtiszteltetésnek tartja. A negyvennégy évnyi lelkipásztori szolgálat után már négy éve Kisgéresben tölti nyugdíjas éveit. Elfoglaltságot mindig talál magának, s úgy véli, gyorsan telnek a napjai. Szertornásznak készült, de mégis agrármérnökire jelentkezett, viszont esztergályos lett a Kassához közel lévő vasgyárban. De egy beszélgetés új lehetőséget nyitott a számára, s így jelentkezett a teológiára. Szaszák József nyugalmazott lelkipásztorral életének alakulásáról, szolgálatának kihívásairól beszélgetünk.

A szolgálat az életem

2022. november 25., címkék:

Két évvel ezelőtt fejezte be aktív lelkészi szolgálatát Szabóné Kozár Éva perbenyiki lelkipásztor, aki negyvenhét éven át hirdette Isten igéjét. Bár már túl van a hetvenen, de ha engedélyeznék a további szolgálatát, akkor ismét felvenné a palástot és tenné a dolgát.

Adventi istentisztelet a Pátria rádióban

2022. november 25., címkék:

Advent első vasárnapján, 2022. november 27-én 9.30 órakor a Pátria rádió adventi istentiszteletet közvetít a nyitrai református templomból. Igét hirdet Ficzere Tamás lelkipásztor.

Hálaadó istentisztelet

2022. november 25., címkék:

December 4-én, vasárnap 10.00 órai kezdettel Zselízen  ünnepi istentiszteleten megemlékeznek meg a református templom 60 évvel ezelőtt való felszenteléséről.

Éljünk Istennek odaszánt, igaz szolgálatban - Dél-Koreai református kapcsolatok

2022. november 21., címkék:

A Koreai Presbiteriánus Egyház 107. zsinati ülését tartotta 2022. szeptember 20-22. között Changwonban (Dél-Korea), melyre első alkalommal kapott hivatalos meghívást a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. A zsinatot évente egyszer hívják össze, melynek ebben az évben az Zsoltárok könyve 50,5 és a Római levél 12,1 bibliai versek szolgáltak alapul a zsinat mottójának megfogalmazásához: „Az evangélium hordozóiként, éljünk Istennek odaszánt, igaz szolgálatban!”. Egyházunkat Palcsó Attila zsinati külügyi tanácsos képviselte.

A Világosság református egyházi műsor 2022. november 20-ai ajánlata

2022. november 18., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Absolon bevonul Jeruzsálembe, hazajött, hogy szülőfaluja lelkipásztora legyen, 50 évvel ezelőtt bocsátották ki szolgálatba az első női lelkészt.

„Földig érő égfoszlányok”

2022. november 18., címkék:

2022 őszén jelent meg Rákos Loránt egyetemes lelkészi főjegyző füveskönyve, „Földig érő égfoszlányok” címmel.

Már harangszó hívogat az ipolysági református templomba

2022. november 14., címkék:

Ünnepi istentisztelet keretében november 13-án első alkalommal szólalt meg az ipolysági református templom előtt felállított harangláb több mint százhetven esztendős harangja. A régi-új harang ezentúl szólítja, és egyben szolgálja a templomépítő gyülekezetet az Ipoly menti kisvárosban.

A lelkészkedés kérdései

2022. november 11., címkék:

November 7. és 9., illetve 9. és 11. között A lelkészkedés kérdései címmel tartotta meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház őszi lelkésztovábbképzőjét. A pozsonyi, komáromi és barsi egyházmegyék lelkipásztorai Nagybörzsönyben, a gömöri, abaúj-tornai, zempléni és ungi egyházmegyék lelkipásztorai Mályiban gyűltek össze, hogy az adott témakörön belül körbejárják teológiai és gyakorlati szempontból a lelkipásztori hivatás jellemvonásait, és közösen választ találjanak a lelkészhiány okaira.

Kálvinista Szemle novemberi számának tartalmából

2022. november 09., címkék:

A Biblia hitünk zsinórmértéke. A reformáció felismerésének köszönhetően Isten igéje került az előtérbe, olvasása fontos része keresztyén hitéletünknek. Hogyan olvassuk a Szentírást? Hogyan történt a szent iratok kanonizációja? Miért éppen ezek a könyvek kerültek bele a Bibliába? Miért éppen e könyveken keresztül érthetjük meg az életünkre vonatkozó isteni akaratot? Novemberi számunk kiemelt témája a Szentírás.

Isten az elhívottakat teszi alkalmassá

2022. november 06., címkék:

Az idén ötven éve, hogy 1972. október 22-én egy templomszentelési ünnepség alkalmával Zsarnón Varga Imre püspök kibocsátotta lelkészi szolgálatba a Csicserből származó Híres Erzsébetet. Ezáltal Ő lett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház első női lelkésze. Az évforduló kapcsán beszélgetünk a negyvennégyéves szolgálatáról a kezdetektől a nyugdíjba vonulásáig, érintve a gyermekkorát és a nyugdíjas éveket is.

A Világosság református egyházi műsor 2022. november 6-ai ajánlata

2022. november 04., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: a menekülő Dávid intézkedései, harmincnyolc év után új lelkészt iktattak be Zsigárdon, a gyász feldolgozása.

Kiengesztelődés szeminárium

2022. november 04., címkék:

A Református Cigánymisszió a GZB Holland Missziói Alapítvány támogatásával 2022. november 24. és 27. között Kiengesztelődés címmel szemináriumot szervez a Bátorkeszi Firesz Konferencia-központban.

Öröm és hálaadás Királyhelmecen

2022. november 01., címkék:

A Királyhelmeci Református Egyházközségben, a lelkészválasztás folyamatának lezárásaként 2022. október 2-án ünnepi istentisztelet keretében iktatták be Molnár Éva lelkésznőt. A gyülekezetben hitvestársa mellett tizenhét éve szolgáló lelkipásztor megválasztásáról és beiktatásáról Molnár Elemérnek, a gyülekezet korábbi lelkészének nyugdíjba vonulása után döntött a presbitérium, s így a gyülekezet mindkét lelkészi állása újra be lett töltve.

Egyházmegyei közgyűlést tartottak Ágcsernyőn

2022. október 31., címkék:

2022. október 16-án az ágcsernyői leányegyházközség templomában tartotta meg rendes egyházmegyei közgyűlését a Zempléni Református Egyházmegye.

Az öt sola - A reformátorok és a reformáció alapvető tanítása

2022. október 31., címkék:

Vissza a gyökerekhez, vissza a forráshoz! Ez volt a reformáció közismert célja. A keresztyénség a 16. századra erősen eltorzult. Ez a torzulás a kultuszban, a keresztyéni élet mindennapos dolgaiban és magában, a tanításban is megmutatkozott. Gondoljunk csak a bűnbocsátó cédulák árusításának gyakorlatára. Az egyház tanítása eltávolodott attól, amit evangéliuminak és krisztusinak neveznek.

Veszteségeink gyásza

2022. október 31., címkék:

Kudrna Mária nem egészen egy évvel ezelőtt szinte egymás után elveszítette el mindkét, harmincas éveikben járó öccseit, Tamást és Lászlót. Mindketten, bár különböző időpontban, de tragikus körülmények között távoztak az élők sorából. A Pátria rádióban 2022. november 1-jén 8.05 órakor A Veszteségeink gyásza című műsorban beszélgetünk vele, hogy miként és milyen módszerrel tudta feldolgoznia a közelmúltben őt ért veszteségeket és mit tudna tanácsolni a hasonló helyzetben lévőknek.

Hálaadás Jánosiban

2022. október 31., címkék:

Különleges alkalom volt a Jánosi Református Egyházközség számára az október 23-ai istentisztelet. Alapvetően az újborért való hálaadásra készült a gyülekezet, de mivel ebben az évben több régi tulajdonukat sikerült felújítani, jónak látta a presbitérium, hogy hálaadásukba ezeket is belefoglalják. A legnagyobb munka a templomtoronnyal volt, amelyet a Bethlen Gábor Alapnál megpályázott pénzből sikerült megszépíteni.

Isten kapukat nyitott meg előttünk – Átadták a Hajnalcsillag óvodát a Csallóköz központjában

2022. október 28., címkék:

Dunaszerdahelyen ünnepélyes keretek között adták át október 28-án a református egyházközség három csoportszobás, hatvan férőhelyes, magyar nevelési nyelvű óvodáját, amely 2023 szeptemberében nyitja meg kapuját a gyermekek előtt. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak ez volt az utolsó, huszonnegyedik intézménye, amely a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében valósult meg. A zöldmezős beruházás költsége mintegy 400 millió forintot tett ki.