Gyászjelentés

2019. november 12., címkék:

Papp Dániel egykori perbetei református lelkipásztor életének 82. életévében váratlan hirtelenséggel hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése 2019. november 14-én, csütörtökön 12.30 órától lesz a komáromi református temetőben.

A Szentlélek teológusa

2019. november 12., címkék:

Nyolcvan éve hunyt el Sörös Béla, a trianoni döntés utáni felvidéki reformátusság meghatározó személyisége: Losonc lelkipásztora, a Szlovenszkói Dunáninneni Református Egyházkerület második püspöke és a Losonci Teológiai Szeminárium igazgatója volt.

Hozzá .... tartozom

2019. november 11., címkék:

A "Hozzá.... tartozom" önsegítő csoport november 13-án, szerdán 18.00 órakor vendégül látja Dr. Balázs Lillát. A szervezők szeretettel hívogatnak minden érdeklődőt egy személyes hangvételű vallomásra a dunaszerdahelyi református templom bibliatermébe.

Férfi csendesnap

2019. november 11., címkék:

Férfi csendesnapot tartanak 2019. november 15-én, pénteken 15.00 órától Berzétén, a leendő árvaházba, melynek témája a virtus. Meghívott vendég Kopecsni Gábor, a Felföldi Dalia Iskola alapítója.

XXVII. Besnyei György Napok - Koncert

2019. november 11., címkék:

A Nagymegyeri Református Egyházközség 2019. november 17-én, vasárnap 16.00 órakor a XXVII. Besnyei György napok keretében a református templomban koncertet ad a Te Deum Laudamus kamarakórus és az Alistáli Művészeti Alapiskola gyermekkórusa.

Kárpát-medencei imanap

2019. november 11., címkék:

December első vasárnapján már a tizenharmadik alkalommal szervezi meg a Kárpát-medencei imanapot a Magyarországi Református Nőszövetség. Az manap központi igéje Mózes ötödik könyve 30. fejezetének első tizennégy verse.

Generális Konvent elnökségi ülés

2019. november 11., címkék:

November 11-én és 12-én a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó Sződemeteren tartja ülését a Generális Konvent elnöksége. A Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő testület tanácskozásának a májusban átadott Kölcsey-emlékház ad otthont.

A szégyen és a bűntudat feloldása

2019. november 11., címkék:

Svájci-magyar továbbképzés lelkésznők részére - szólt a felhívás, melyet a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet hirdetett meg ebben az esztendőben is. A képzésre  2019. november 4-7. között Berekfürdőn került sor a Megbékélés Házában.

Fiatalok találkozója

2019. november 09., címkék:

A Firesz Duna Mente 2019. november 23-án szombaton, 15.00 órakor az ipolysági parókián Ünnepeljünk! De hogyan? címmel tart előadást és bizonyságtételt Takács Klaudia dunaszerdahelyi beosztott lelkipásztor.

Egyházmegyei szavalóverseny

2019. november 09., címkék:

A Zempléni Református Egyházmegye 2019. december 1-én, advent első vasárnapján 13. alkalommal szervezi meg a Bethlen Kata szavalóversenyét a kisgéresi kultúrházban.

Munkatársi alkalom

2019. november 09., címkék:

A Firesz Abaúj-Zempléni Területi Egysége 2019. november 23-án, szombaton 9.00 órakor a kassai Magyar Református Központban Mondd, hogy kezdjem el? Hogy kezdjem újra? címmel munkatársi alkalmat szervez.

Élő reménység - előadássorozat

2019. november 09., címkék:

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja előadássorozatot szervez lelkészek és gondozók részére gyászfeldolgozás, veszteségfeldolgozás témakörben november 21. és 23. között 9.00 órai kezdéssel a királyhelmeci központban. Az előadó Dr. Szarka Miklós, református lelkész, klinikai szakpszichológus.

Konvokációs előadás

2019. november 09., címkék:

A Református Teológiai Kar szervezésében 2019. november 16-án, szombaton 9.50-kor a Református Teológia Kar 14-es helyiségében: „A Gender Mainstreaming családmodelljének vizsgálata a Szentírás fényében” címmel Szűcs Zsolt előadását hallgathatják meg az érdeklődők.

Konvokációs előadás

2019. november 09., címkék:

Selye János Egyetem Református Teológiai Karán a Tudomány és Technika Hetének rendezvényként, 2019. november 12-én,10.00-tól, a Konferencia-központban, A bársonyos forradalom és a szlovákiai magyarok címmel, kiállítás nyílik. 10.30-tól,a K1-es helyiségben: „30 éve váltottunk rendszert” címmel beszélgetés Csáky Pál, íróval, politikussal és Öllős László, politológussal a forradalomról és az eltelt 30 évről: rólunk…

Nemzetközi Tudományos Konferencia

2019. november 09., címkék:

A Selye János Egyetem Református Teológiai Karán  2019. november 14-én, csütörtökön 9.00 órai kezdéssel „A sokoldalú Josephus” címmel nemzetközi tudományos konferenciát tartanak.

Szembenézés a századik évfordulóval

2019. november 08., címkék:

A Nagybörzsönyben és Mályiban megtartott három napos lelkésztovábbképzőn nemcsak a szlovákiai reformátusok Trianon utáni helyzetéről és sorsuk alakulásáról volt szó, hanem a volt Jugoszláv Királyság területéhez került magyar reformátusok rövid történetével is megismerkedhettek a magyar gyülekezetekben szolgáló lelkipásztorok.

2020 a választások éve lesz

2019. november 08., címkék:

A lelkésztovábbképző másik témaköre a 2020-as évi tisztújítás a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. A hatéves választási időszakban nemcsak új presbitériumot választanak az egyházközségek, hanem az egyházmegyei közgyűlések espereseket, egyházmegyei gondnokokat és zsinati képviselőket is. Az Egyetemes Egyház élére a presbitériumok püspököt, egyetemes lelkészi főjegyzőt, egyetemes világi főjegyzőt is választanak. A tisztújitással kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat Rákos Loránt zsinati tanácsos ismertette.

A történelem Ura is cselekszik

2019. november 08., címkék:

A magyar egyházmegyék lelkipásztorai számára két helyszínen megszervezett lelkésztovábbképzőt a Száz éve múlt súlya a jelenben címmel tartották meg november első hetében. A témára kapcsolódva az első nap a Trianon okozta kényszerhelyzet előzményeit és annak következményeit boncolgatta az előadó a felvidéki reformátusság életére nézve, másnap a történelmi sorskérdések feldolgozása került terítékre.

Száz éves múlt súlya a jelenben

2019. november 07., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház őszi lelkésztovábbképzőjére 2019. november 4. és 8. között ezúttal is két helyszínen, Nagybörzsönyben és Mályiban került sor. Az előbbin a pozsonyi, a komáromi és a barsi, az utóbbin a gömöri, abaúj-tornai, zempléni és az ungi egyházmegye lelkipásztorai vettek részt. A Trianoni békediktátum közelgő századik évfordulójára három előadás is épült, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési programba bekapcsolódott egyházközségek lelkipásztorai pedig helyzetjelentést adtak arról, jelenleg hol tartanak a munkálatokkal, illetve milyen nehézségekkel kell szembesülniük az intézmények alapítóinak, de a jövő évi tisztújítás gyakorlati tudnivalóival is megismerkedtek a résztvevők.

Beruházások Deákiban

2019. november 07., címkék:

A Deáki Református Egyházközség 2019. november 3-án reformációs ünnepi istentisztelet keretében adott hálát a 2019-es esztendőben elvégzett munkálataiért. A gyülekezet évek óta tartó felújítási munkálatai az idén is tovább folytatódtak köszönhetően a Bethlen Gábor Alaptól elnyert támogatásoknak.