Adománygyűjtés Tóth Árpád lelkipásztor özvegyének és árváinak

2020. szeptember 23., címkék:

Nagytiszteletű és Tiszteletes Lelkész Testvérek! Nagytiszteletű Egyházközségek! 2020. szeptember 20-án vettünk búcsút az oroszkai templomban, majd az érsekkétyi temetőben lelkésztársunktól, Tóth Árpádtól, aki nagy hirtelenséggel, tragikus körülmények között 45 évesen távozott közülünk.

„Én értetek is mindig imádkozom” – emlékezés Tóth Árpád lelkipásztorra /1974-2020/

2020. szeptember 23., címkék:

2020. szeptember 20-án az oroszkai református templomban vettek végső búcsút a 46. életévében tragikus hirtelenséggel, autóbalesetben elhunyt Tóth Árpádtól, a Garamvezekényi-Kisölvedi Társult Anyaegyházközségek lelkipásztorától. Lévai Attila csicsói lelkipásztor, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja az egykori teológustársak nevében búcsúzott szolgatársától.

A Világosság 2020. szeptember 20-ai adása

2020. szeptember 21., címkék:

A műsor témái: Az Úr megszabadította Izráelt a filiszteusok kezéből. A történetről Dócs Szilvia szomotori lelkipásztor osztja meg gondolatait. Beiktatták Szuhay György megválasztott lelkipásztort a nagymegyeri és izsapi egyházközségek élére. Megemlékezünk a 46. életévében tragikus körülmények következtében elhunyt Tóth Árpádról, a Garamvezekényi-Kisölvedi Református Társegyházközség lelkipásztoráról. A műsor itt hallgatható meg. Szerkesztő: Iski Ibolya

A missziós lelkületű lelkipásztor emlékére

2020. szeptember 19., címkék:

Szeptember 20-án, vasárnap 15.00 órakor Oroszkán, a református templomban vesznek végső búcsút a tragikus körülmények között a 46. életévében elhunyt Tóth Árpádtól, az Garamvezekényi-Kisölvedi Református Társult Egyházközség lelkipásztorától. Az alábbi sorok állítsanak emléket szolgálatának közel húsz esztendejéről.

Elengedő beszéd Tóth Árpád református lelkipásztor halála miatt, avagy „A szelíd beszéd megtöri a csontot.” (Idézet a Példabeszédek könyve 25. részéből)

2020. szeptember 18., címkék:

Ez fáj. Jobban fáj, mint egy hasi műtét. Ha mondanám, szinte csak sziszegve mondanám, a fogaim közt préselve. Írok, de ez se könnyebb. Talán könnyebb lesz, ha befejeztem az írást.

Isten szerény szolgája hazatért

2020. szeptember 18., címkék:

Megrendülés, fájdalom, düh, végtelen tehetetlenség. Mindezt éreztem abban a pillanatban, amikor elolvastam Tóth Árpád lelkipásztor balesetének, halálának a hírét. Kavarogtak bennem ezek az érzések és kicsordultak a könnyeim.

A Világosság református egyházi műsor 2020. szeptember 20-ai ajánlata

2020. szeptember 18., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Az Úr megszabadította Izráelt a filiszteusok kezéből, beiktatták be Szuhay György megválasztott lelkipásztort a nagymegyeri és izsapi egyházközségek élére, megemlékezünk a tragikus körülmények következtében elhunyt Tóth Árpádról, a Garamvezekényi-Kisölvedi Református Társegyházközség lelkipásztoráról.

Végső búcsú Tóth Árpád lelkipásztortól

2020. szeptember 18., címkék:

Kedves Testvérek a Krisztus Jézusban! A hatalmas Isten akaratában megnyugodva és Lelke által vigasztalódva tudatjuk, hogy Tóth Árpád, a Garamvezekényi-Kisölvedi Református Társult Egyházközség lelkipásztora, életének 46. esztendejében, 2020. szeptember 16-án tragikus körülmények következtében hazatért Teremtő Urához.

Gyászjelentés

2020. szeptember 17., címkék:

Kedves Testvérek a Krisztus Jézusban! A hatalmas Isten akaratában megnyugodva és Lelke által vigasztalódva tudatjuk, hogy Tóth Árpád, a Garamvezekényi-Kisölvedi Református Társult Egyházközség lelkipásztora, életének 46. esztendejében, 2020. szeptember 16-án tragikus körülmények következtében hazatért Teremtő Urához.

Egy célom van: a szabadító, az örök életet kínáló Jézus Krisztusra mutatni

2020. szeptember 14., címkék:

„Néha szeretnénk mi is minden elvárásnak és kérésnek eleget tenni. Igyekszünk is kedvesen, mindent megmozgatva eleget tenni, de idővel rájövünk: ez nem fog sikerülni. Nincs tökéletes lelkipásztor, de talán olyan igen, hogy Isten szíve szerint való lelkipásztor” – mondta Szuhay György szószékfoglaló igehirdetésében, akit szeptember 13-án iktattak be a nagymegyeri és az izsapi gyülekezet élére.

Ha nem lesz lelki megújulás, akkor jövő sem lesz

2020. szeptember 11., címkék:

„Tavasztól őszig minden nap átjövök a templomba, kitárom az ablakokat, ajtókat. Szeretek itt lenni. Ezekben a padokban ültek az elődök, hallgatták az igehirdetést. Engem áthat ennek a szakrális térnek a kisugárzása. S valóban nagyon szép Árpád-kori templomunk van, amit meg kell őrizni az utókor számára. Ezért meg is tesz mindent a gyülekezet. De a lényeg nem ezen van, hanem a minket szerető Úr Istenen” – vallja Varga László lelkipásztor, aki tizenhét éve szolgál a lakszakállasi-szilasi gyülekezetben.

Makkai Sándor-díjban részesült Édes Enikő iskolaigazgató

2020. szeptember 08., címkék:

229 református intézmény kapott meghívót a Kárpát-medencei református oktatási intézmények tanévnyitójára, amelynek a nyírbátori református templom adott otthont. Az ünnepi istentiszteleten átadták a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszeradományát és a Makkai Sándor-díjakat is. Ez utóbbiban részesült Édes Enikő, az Egyetemes Egyház közoktatási tanácsosa, az Alistáli Református Egyházi Alapiskola igazgatója.

A Világosság református egyházi műsor 2020. szeptember 6-ai műsora

2020. szeptember 07., címkék:

A műsor témái: a filiszteusok a harc során megszerezték Izráeltől az Isten szövetségládáját, de ahová csak vitték, az Úr keze fekéllyel verte meg a népet. Végül úgy döntenek, visszaküldik. Erről Blanár Erik kisgéresi lelkiásztor osztotta meg a gondolatait. Somorján átadták a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében felépült, nyolcadik felvidéki református intézményt, a Kiskakas bölcsődét és óvodát. Az esmeményről összeállítás készült. Az Iski Ibolya szerkesztette műsor itt hallgatható meg.

Tisztán. Szívvel. Megnyitotta kapuját a komáromi Lydia mosoda

2020. szeptember 07., címkék:

2020. szeptember 3-án ünnepélyes keretek közt adták át Komáromi Református Egyházközség és a Diakóniai Központ együttműködésének eredményeként létrejött Lydia nevű mosodát. A helyiségek a Timóteus idősek otthona és speciális intézet udvarán lévő épületben találhatók. A berendezés és az alkalmazottak várják az első ügyfeleket, akik igényt tartanak a tisztán és szívvel végzett szolgáltatásra.

Pályázat lelkészi állás betöltésére

2020. szeptember 06., címkék:

A Zsigárdi Református Egyházközség megüresedett lelkészi állás betöltésére meghirdetett pályázatára 2020. augusztus 25-ig nem érkezett beadvány, így az egyházközség egy új, módosított pályázattal kíván élni, de egyidejűleg személyes megkeresés által is igyekszik szolgálattevőt találni a gyülekezet élére.

A Világosság református egyházi műsor 2020. szeptember 6-ai ajánlata

2020. szeptember 04., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: a filiszteusok a harc során megszerezték Izráeltől az Isten szövetségládáját, de ahová csak vitték, az Úr keze fekéllyel verte meg a népet. Végül úgy döntenek, visszaküldik. Somorján átadták a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében felépült, nyolcadik felvidéki református intézményt, a Kiskakas bölcsődét és óvodát.

Az örökség üzenetét adták át a konfirmandusoknak

2020. szeptember 04., címkék:

Több napos tábor helyett az idén a korona-vírus járvány miatt konfirmandus délutánt szervezett a dunaszerdahelyi gyülekezet a 13-17 éves korosztály számára. A templomban és a parókia udvarán pár órásra tervezett együttlétre meghívást kapott a vágfarkasdi egyházközség Kifli ifjúsági csoportja.

Célunk a sokoldalú, érdeklődő, vidám és kiegyensúlyozott gyermekek nevelése

2020. szeptember 03., címkék:

A Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola szomszédságában Somorján szeptember 2-án kezdte meg működését a 45 gyermek nevelésére alkalmas, három csoportszobára tervezett Kiskakas református óvoda. Az augusztus utolsó vasárnapján átadott intézmény igazgatója a több mint tíz éves óvodapedagógiai tapasztalatokkal rendelkező Komzsík Diana.  

Hálaadó úrvacsorás istentisztelet Nemesradnóton

2020. szeptember 02., címkék:

A templomtető födémjének cseréje alkalmából hálaadó istentiszteletet  tartottak 2020. augusztus 30-án Nemesradnóton.

100 éve történt trianonra emlékeztek a mohácsi csata napján

2020. szeptember 01., címkék:

A mohácsi csata napján, 2020. augusztus 29-én a Gömöri Református Egyházmegye és a Naprágyi Református Egyházközség a 100 éve történt trianoni tragédiát is felidézve, kettős siralommegemlékezést tartott a naprágyi zöldhatáron és a templomban emlékjelhagyásokkal.