Ez történt 2019-ben II. rész

2020. január 24., péntek

Folytatjuk a honlapunkon megjelent beszámolók alapján készített összeállításunkat. Az elmúlt év legjelentősebb eseményei közé tartoztak a bölcsődei és óvodai átadások, alapkőletételek, lelkészbeiktatások, valamint a zsinat ülései.

Búcson május 5-én iktatták beaz egyházközség megüresedett lelkészi állásába Nagy Zsolt megválasztott lelkipásztort és megköszönték az elmúlt év végén nyugalomba vonult Molnár László lelkipásztornak a szolgálatát, aki negyvenkét évig állt az egyházközség élén.Rimaszombatban tartotta meg  tavaszi ülését a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata.  A napirendi pontok jelentős részét az elmúlt évi jelentések tették ki. Jóváhagyták a Magyar Református Egyház alkotmányának a módosítását és egyházunk adatvédelmi szabályzatát, valamint a II. szabályrendelet ehhez kapcsolódó kibővítését. A zsinati tagok foglalkoztak az egyházi tisztségek betöltéséről szóló törvénnyel is. Döntöttek arról is, hogy az idén ki részesüljön a Pálóczi Czinke István-díjban. Komáromban átadták az első ún. permakultúrás kertet a Timóteus Ház udvarán. A projekt az egyik kereskedelmi bank által kiírt 9940 eurós elnyert pályázati pénzből valósult meg.

Zsigárd is bekapcsolódott a Kárpát-medencei óvoda- és bölcsődefejlesztési programba. A magyar kormány támogatásával megújul az önkormányzati óvoda, az egyházközség pedig református bölcsődét alapít.Colson-díjban részesült a Raoul Wallenberg-díjas Antala Éva, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lelkipásztora. A díjat a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem kápolnájában a Magyar Testvéri Börtöntársaság és Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete közös közgyűlésén adták át. Diplomaosztó és tanévzáró ünnepi istentiszteletet tartott június végén a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a komáromi református templomban. Az idén kilenc végzős hallgató vette át a tanulmányai befejezését igazoló diplomát, valamint átadták a Jakab István-díjat. Megemlékeztek arról is, hogy 25 évvel ezelőtt jött létre a Calvin János Teológiai Akadémia.

A 25 éves  a Calvin János Teológiai Akadémiára emlékeztek egykori tanárok és diákok. Az eseményre Erdélyből, Hollandiából, Horvátországból és Magyarországról is érkeztek vendégek.Ünnepélyes keretek között adták át június végén a Komáromi Református Egyházközség Csillag óvodáját és bölcsődéjét. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak ez az első átadott oktatási-nevelési intézménye, amely a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési programjának a keretében valósult meg.Július elején pedig Martoson adták át a református egyházközség új óvodáját és a felújított alsó tagozatos iskola épületét. Az óvoda a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési program keretében épült fel 824 ezer eurós költséggel.Augusztus elején tették le Perbetén a Napraforgó bölcsőde és óvoda alapkövét. Az oktatási-nevelési komplexum a községben élő Nagy Béla nyugalmazott bátorkeszi lelkipásztor által adományként felajánlott telken épül fel a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencei óvodafejlesztési Program keretén belül.Ünnepi hálaadó istentisztelettel egybekötve, majd szalagátvágással augusztus 31-én adták át rendeltetésének a református óvodát Tornalján. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében megvalósuló beruházást a magyar kormány 494 ezer euróval támogatta. A két csoport számára kialakított épületben az új tanév tizenhárom gyermekkel indul.Szeptember elsején a rimaszombati református templomban a 2019/20-as tanévnyitó alkalmon emlékeztek meg a Tompa Mihály Református Gimnázium húsz évvel ezelőtti újraindulásáról, majd átadták a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programnak köszönhetően felépült Gólyavár Óvodát és az alapiskola céljára vásárolt, kibővített és felújított épületet.Szeptemberben átadták a zselízi magyar tanítási nyelvű gimnázium volt épületében a tizenkét gyermek számára kialakított Mózeskosár bölcsődét, valamint az önkormányzati Cimbora óvodát. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programba bekapcsolódott református egyházközség a magyar kormány támogatásával közel nyolcszázezer euróból valósította meg az elképzelését.Szintén szeptemberben adták át rendeltetésének Szepsiben, az egyházközség által alapított, mintegy tizenöt gyermek számára kialakított református bölcsődét. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak ez volt a hatodik olyan intézménye, amely a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési program keretében valósult meg.Gútán felszentelték a gyülekezeti házat és beiktatták Simon Ilona megválasztott lelkipásztort.

A Királyhelmeci Református Egyházközségnek a XIX. század második felében emelt iskolaépületének felújítása kezdődhetett el az idén Magyarország Kormánya egyházunknak nyújtott támogatásával. A 2017-es év támogatott projektjeinek sorában a Zempléni Református Egyházmegye regionális beruházása közé sorolták. Az épületének felújítására és tetőtéri bővítésének első fázisára 93 ezer eurót különítettek el.A nyolc évvel ezelőtt újjáalakult oroszkai református közösség négy éve kezdett hozzá mintegy két ezer euróval saját templomának megépítéséhez. Tervük megvalósításához több helyről is érkezett támogatás, de sokan kétkezi munkájukkal segítettek ott, ahol éppen szükség volt. A százezer eurós költséggel felépült templomot 2019. október 6-án szentelték fel.Beiktatták a Gelléri és Bogyai Református Egyházközség lelkészi állásába Lőrincz Gábor megválasztott lelkipásztort. A gyülekezetben huszonkilenc évig szolgáló Tóth Mihály ez elmúlt év januárjában, hetvenedik életévének a betöltése után vonult nyugalomba. Rimaszécsen pedig Milen Marcell megválasztott lelkipásztort iktatták be az egyházközség élére.A magyar kormány támogatásának köszönhetően egy kétszintes új épülettel bővülhetett az Alistáli Református Egyházi Alapiskola. A tizenegy hónap alatt megvalósult beruházás teljes költsége 513 ezer eurót tett ki. A régi iskolaépület helyén emelt új részben az öt osztály mellett számítástechnikai szaktanterem, multifunkcionális terem, a konyha és az étkező is helyet kapott.Átadták a kassai magyar gyülekezet kétosztályos óvodáját. A tervek szerint a 38 gyermek nevelésére alkalmas óvoda a 2020/2021-es iskolai évben kezdi meg működését.Közel hatszáznyolcvan ezer eurós költséggel épül fel Bátorkeszin a magyar alapiskola szomszédságában a harminc kisgyermek nevelésének otthont adó református bölcsőde, amelynek az alapkövét ünnepélyes keretek között október 27-én tették le. A magyar kormány támogatásával a Bethlen Gábor Alapon keresztül megvalósuló zöldmezős beruházás másfél év alatt készül el.Ismét Rimaszombatban ülésezett a zsinat. Felszenteltek öt lelkészt, átadták a Pálóczi Czinke István-díjat és megköszönték a közelmúltban nyugdíjba vonult lelkipásztoroknak a több évtizedes szolgálatát.

A Kárpátalja Nincs Egyedül jótékonysági koncertnek, amelynek bevételéből a kárpátaljai fiatal zenei tehetségeket támogatják, ezúttal Lakszakállas adott otthont.

Advent első vasárnapján iktatták be a pozsonyi egyházközség élére Buza Zsoltot és hitvestársát, Buza Bodnár Aranka lelkipásztorokat.Pálfalán is épül református óvoda. A közel 500 lakosú településen mintegy negyven gyermek befogadására alkalmas óvoda épül, amely a tervek szerint 2020 szeptemberétől fogadná a kiskorúakat.A helyi önkormányzattól venné át az óvoda fenntartói jogát Hanván a református egyházközség. A gyermekek nevelése a jelenlegi épületben folytatódna, amelyet a gyülekezet 63 ezer euróért vásárol vissza saját tulajdonba. Az elképzelések szerint a2020 szeptemberétől már az egyházközséghez tartozna az óvodafejlesztési program keretében felújított épület a hétszáz lelkes, többnyire reformátusok lakta községben.

Iski Ibolya

Fotó: Iski Ibolya, Szarvas László, archív

események továbbiak →