Váljunk mindannyian őrtornyokká - Tornalján átadták a református óvodát

2019. augusztus 31., szombat

Ünnepi hálaadó istentisztelettel egybekötve, majd szalagátvágással augusztus 31-én adták át rendeltetésének a református óvodát Tornalján. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében megvalósuló beruházást a magyar kormány 494 ezer euróval támogatta. A két csoport számára kialakított épületben az új tanév tizenhárom gyermekkel indul.

A református templomban Fazekas László püspök szolgált igehirdetéssel a Példabeszédek 18, 9-10 verse alapján: "Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkretesz. Erős torony az ÚR neve, oda fut az igaz, és védelmet talál". Beszéde elején elmondta, hogy a gyülekezet lelkipásztorával való telefonbeszélgetések alkalmával többször is szó esett arról, hogy milyen sokat kell futni és hajtani a tervük megvalósulása érdekében. ''Nagy fáradság övezte ezt a beruházást, de a többit is, amelyeknek anyagi hátterét a magyar kormány biztosítja. Próbáltam bíztatni: ne keseredj el, ezt végig kell harcolni, meglesz ennek az eredménye. A mustármag is piciny mag, de ha elvetjük, erős fa növekedhet belőle". Majd Madách Imre Ember tragédiáját idézve erősítette meg a küzdelmek értelmét: "A cél megszünte a dicső csatának. A cél halál. Az élet küzdelem. Az ember célja a küzdés maga". Hozzátette: "Sokat küzdünk, de érezzük, hogy élünk. Megoldhatnánk másképp is, hogy könnyebb legyen az életünk. Sokan mondják is: mire való ez az egész? Nem lennénk meg nyugodtan a templom falai között, imádkozgatva, beszélgetve, alkalmakat szervezve. Kevesebb gonddal, erőráfordítással?" - tette fel a kérdést.A város jelentésével kapcsolatban kifejtette, hogy a torony szóból származó Tornalja városnév kötelezi az itt élőket az őrző szerepére. "Ez egy olyan végvár, ahol meg kell megőrizni a hitet, gyarapítani az őseinktől kapott örökséget. Ehhez az őrtorony szerephez most egy újabb erősség kapcsolódik a magyar kormány támogatásával: a magyarság megőrzése". Majd felhívta a figyelmet arra, hogy biztonságot, védelmet az talál, aki az Úrban bízik. A feladat pedig nem más, mint ki-ki a maga helyén őrt álljon és védelmezze azt, ami a miénk. "Úgy gondolom, hogy ha ilyen magasra helyezzük az életünket, ha hallgatunk Isten Igéjére, akkor egy értelmes, értékekkel teli élet fogunk az emberek elé adni. Ezért érdemes tovább küzdeni és harcolni". Beszédében kiemelte, hogy az új óvoda legjelentősebb feladata lesz az Isten ígéjére építve nevelni a gyermekeket. "Játékosan, hogy egy olyan generáció fejlődhessen ki és növekedhessen fel, akik biztos alapokon fognak tudni állni. Ez a biztos talaj pedig az a kőszikla lesz, Jézus Krisztus, aki nélkül nem cselekedhetünk semmit. Nélküle üressé válik az életünk, hiábavaló a küszködésünk és hajtásunk, szolgálatunk" - hangsúlyozta a püspök. Majd azzal folytatta, hogy az értelmes, értékekkel teli életet kell a kisgyermekek elé adni, hogy bent legyen a szívükben a hálaadásnak az indulata mindazért, amit naponként kapnak Istentől. Úgy gondolom, hogy ha mi ezt teljes szívvel és odaadással megtesszük, akkor remélhetőleg felnő egy olyan generáció, amely fogja tudni értékelni mindazt, ami számunkra fontos. Továbbvinni az elődök örökségét: a nyelvet, a kultúrát, a nemzethez tartozást, az odaszánt szolgálatot és életet. Így alakulhat ki egy erősség itt Tornalján is, amely által hű lesz a nevéhez a város. Isten tegye áldottá ezt az igyekezetet. Váljunk mindannyian őrtornyokká, hogy megőrizzük az örökségünket. Isten ehhez adjon nekünk erőt" - mondta igehirdetése végén Fazekas László püspök. "Nagy dolgot cselekedett velünk az Úr. Tornalján ez az első egyházi oktatási intézmény" - ezekkel a gondolatokkal kezdte beszédét Fazekas Ágnes, a gyülekezet lelkipásztora hozzátéve, hogy amikor valami kezdődik, akkor egy új reménység elé is nézünk. "Magyar református óvoda által erősödhet magyarságunk, gyülekezetünk. Itt a gyerekek reggel, étkezéskor, lefekvés előtt összekulcsolhatják a kezüket imádságra. Hálát adhatnak az Istennek és kérhetik a segítségét, beszélgethetnek Jézusról a bibliai történetek alapján. Ezért is fogadtuk örömmel és hálával ezt a lehetőséget, hogy mi is részt vehetünk az óvodaprogramban" - mondta a lelkipásztor. Majd felidézte, hogy 2016 decemberében a presbitérium egyhangúlag döntött az Óvodaprogramban való részvételben, amelyet a következő év elején az egyházközségi közgyűlés is jóváhagyott. 2017márciusában megvásárolták a korábban gyermekorvosi rendelőként működő épületet, majd az óvoda terveinek elkészítésével Máté Barnát kérték fel. 2018 januárjában kiválasztották a kivitelezőt. Áprilisban a szükséges engedélyek megszerzése után kezdődött el az épületnek az óvoda céljára való átalakítása: rombolással, falak mozgatásával. A munkálatok az idén februárban fejeződtek be. A magyar kormány teljeskörű támogatásával megvalósuló beruházás 494 ezer euróba került, ami magába foglalta 88 710 euróért az épület megvásárlását és a 342 ezer eurót kitevő felújítási munkálatokat.A lelkipásztor elmondta, hogy az óvoda épületében két osztályt alakítottak ki, húsz-húsz gyermek számára. "Isten kegyelméből hisszük, ha most még kevés gyermekkel is indulunk, fokozatosan megtelnek az osztályok. Köszönjük a magyar kormánynak, hogy tudott és akart segíteni. Több az, amit adtak, mint amit elképzelhettünk volna" - hangsúlyozta. Hozzátette: "Vegyük észre, hogy milyen nagy dolgokat cselekszik velünk az Isten. Nem a sok fáradságos munka keserít el, hanem az, amikor nem tudunk örülni a szépnek, a jónak, az Isten ajándékainak. Örüljünk és adjunk hálát az Istennek, hogy mennyi jót tett velünk" - mondta mintegy felhívásként beszéde végén Fazekas Ágnes lelkipásztor. Az istentiszteletet követően a gyülekezet átvonult a református óvodához, ahol az udvaron a leendő óvodások egy-egy verset mondtak el, valamint közreműködött az ifjúsági zenekar. 

"Aki épít, az bízik a jövőben. Aki egyházi óvodát épí, az nemcsak bízik a jövőben, hanem hisz a jövőben és hittel éli meg a jövőjét" - ezekkel a gondolatokkal kezdte beszédét Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, majd azzal a reménységgel folytatta, hogy azok a gyermekek, akik ebben az óvodában fognak nevelkedni olyan értékvilághoz jutnak, amely reménység szerint az egész életüket áthatja. "Ők fogják átörökíteni azt, amit úgy hívunk, hogy értéke a magyar nemzetnek. A magyar kormány mivel nemcsak felelősséget érez, hanem visel is a határon túli magyarokért, ezért nap mint nap tesz azért, hogy a közösségeink megmaradjanak és mindenki büszke legyen magyarságára abban a 21. században, amelyben leginkább a feloldódás az, ami kezd trenddé válni. Úgy tudunk ennek ellenállnunk, ha összekapaszkodunk és az értékeinket megőrizzük, segítjük a gyarapodást, s emellett mi magunk is mindig többé, jobbá válunk" - hangsúlyozta Szili Katalin. Szögedi Anna polgármester beszédében kiemelte, hogy az átadásra kerülő tanintézmény sokat tehet azért, hogy az itt nevelkedő gyerekek, unokáik, majd az ő unokáik is megmaradjanak magyarnak. "Ez az óvoda ékes biznonyítéka az Anyaország hatékony nemzetstratégiájának és tevékeny nemzetpolitikájának" - mondta a polgármester, majd sikeres tanévkezdést kívánt a pedagógusoknak, az óvodának pedig sikeres tanéveket. A gyülekezetet köszöntötte a Kazincbarcika-Alsói Református Egyházközség lelkipásztora Bundzik Attila is. A református óvodát szalagátvágással adták át rendeltetésének Fazekas László püspök, Fazekas Ágnes lelkipásztor, Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, Dávid László a gyülekezet gondnokának a közreműködésével. Az érdeklődők megtekintették az óvoda épületét, amelyben már minden készen áll a gyermekek szeptember másodikai fogadására.

Iski Ibolya

Kép: Szarvas László


események továbbiak →