Presbiteri Konferencia Hanván

2013. március 20., szerda

A Gömöri Református Egyházmegye presbiteri konferenciát szervez az egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok, gondnokok és presbiterek számára 2010. február 13-án Hanván, a református gyülekezet Diakóniai Központjában.

A 10 órakor kezdődő konferencián igehirdetéssel szolgál Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke. A református egyház szervezete és szolgálata a XVI. és XVII. században témában dr. Dienes Dénes sárospataki egyháztörténész tart előadást. A krízis és konfesszió, református hitvallás a válságok idején címmel dr. Kádár Zsolt esperes, a Doktorok Kollégiumának titkára beszél. Horváth Pál, volt egyházmegyei gondnok a presbiterek és világi egyháztagok szolgálatát és az egyház fenntartásának kérdését vázolja fel a megjelenteknek. Fekete Vince főgondnok köszöntése és az előadásokkal kapcsolatos kérdések megvitatása után szeretetvendégség várja a konferencia résztvevőit.

A részvételi szándékot a résztvevők legkésőbb február 10-ig jelezzék az Gömöri Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában a hanvarefegyhaz@freemail.hu címén.

események továbbiak →