Presbiterek és egyháztagok hitmélyítő hétvégéje

2013. március 20., szerda

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Pozsonyi Egyházmegye vezetősége szeretettel hív minden egyháztagot egy hitmélyítő alkalomra, melyre 2009. november 20-21. között kerül sor a Jókai Református Egyházközség Missziós Központban.

Az alkalom a hitben erősödni vágyó gyülekezeti tagoknak, elsősorban presbitereknek, gondnokoknak és lelkipásztoroknak szól, meghallva Jézus útmatatását: „Ültessétek le az embereket!" (Jn 6,10), a célból, hogy maga Jézus táplálékot adhasson a kiéhezett népnek. Reménység szerint megadatik az alkalom, hogy közösen ülhetünk le Isten Igéje körül. Osszuk meg egymással hitbeli tapasztalatainkat, támogassuk egymást bizonyságot téve az élő Urunkról, Jézus Krisztusról!

Jelentkezni a jelentkezési íven lehet 2009. október 25-ig! Jelentkezési ív a horvath.b@stonline.sk e-mail címen igényelhető.

események továbbiak →