Küldetés nap – csendesnap presbitereknek Kistárkányban

2013. március 20., szerda

"Ne félj: mostantól fogva embereket fogsz" – Lukács 5,10 a mottója a Kistárkányi Református Egyházközség presbiteri csendesnapjának. A küldetés napként meghirdetett alkalomra a helyi református templomban a húsvéti ünnepeket követő héten, április 11-én, vasárnap 14.00 órai kezdéssel kerül sor.

A presbiteri csendesnap nyitó áhítata után Emberhalászok az evangéliumban címmel az Abaúj-tornai Egyházmegye esperese Orémus Zoltán kassai lelkipásztor tart előadást. Fülöp Éva a kassai magyar gyülekezet presbitere nőként női szemmel közelíti meg a tanítványság kérdését. Hogy miként történik a gyakorlatban az emberhalászat, arról Horváth Pál volt egyházmegyei gondnok szól a presbitereknek. Az élő presbitérium címmel közös beszélgetésre kerül sor az elhangzott témákról. A presbiteri csendesnap úrvacsorai liturgiás istentisztelettel zárul.

Korábban már voltak próbálkozások a zempléni egyházmegye fiatal lelkészei részéről, de ilyen formában csak most első alkalommal kerül sor a gyülekezetek őrállóinak csendesnapjára. A szervezést magukra vállaló fiatal lelkészek évente legalább két alkalommal - tavasszal és ősszel - szeretnék rendszeressé tenni a hitmélyítő napokat a presbiterek számára.

Program:

Nyitó áhítat
Emberhalászok az evangéliumban - Orémus Zoltán esperes-lelkipásztor, Kassa
Tanítványság női szemmel - Fülöp Éva presbiter, Kassa
Emberhalászat a gyakorlatban - Horváth Pál mérnök, Kassa
Az élő presbitérium - beszélgetés
Úrvacsorai liturgia

események továbbiak →