Egyházmegyei presbiteri találkozó Alistálon

2013. március 20., szerda

„Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogasd teljesítését... Teljesítsd, amit megfogadtál!" a Préd. 5,3 alapján a Pozsonyi Református Egyházmegye presbitereit – a tavaly októberi Jókán megszervezett találkozó után – ismét közös együttlétre invitálja március 20-ra az alistáli gyülekezeti imaházba a két szervező Horváth Béla egyházmegyei főjegyző és id. Vámos Béla az egyházmegyei közgyűlés tagja.

A szombaton kilenc órakor kezdődő presbiteri találkozót Molnár Rudolf egyházmegyei gondnok nyitja meg. Áhítatot Édes Árpád helybeli lelkipásztor tart. Szilágyi Sándor főtitkár előadásában a Magyar Református Presbiteri Szövetség felépítéséről és a presbiterképzés terén szerzett tapasztalatokról lesz szó. Viczián Miklós a presbiterről, mint a gyülekezet misszionáriusáról szól előadásában. Hogyan lettem Isten munkatársa címmel a találkozón egy presbiter is bizonyságtételt tesz. A beszélgetést id. Vámos Béla, az imaközösséget Horváth Béla vezeti. A pozsonyi egyházmegye presbitereinek találkozója Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor áhítatával zárul.

Részleges program:
9.00 órától: Regisztráció (kávé, tea)
9.30 Megnyitó: Molnár Rudolf egyházmegyei gondnok Kezdő áhítat: „...Isten munkatársai vagyunk" (1Kor 3,9a) – Édes Árpád helybeli lelkipásztor
Énektanulás (egy ének az ébredési mozgalom idejéből)
10.15 Előadás: A Magyar Református Presbiteri Szövetség felépítése és tapasztalatainak átadása a presbiterképzés terén – Dr. Szilágyi Sándor főtitkár
11.30 Egy presbiter bizonyságtétele: Hogyan lettem Isten munkatársa?
12.00 Ebéd (2 euro/fő)
13.00 Előadás: A presbiter, mint a gyülekezet misszionáriusa – Dr. Viczián Miklós, a MRPSZ előadója
14.30 Kávészünet
15.00 Összefoglaló, beszélgetés – vezeti: Id. Vámos Béla
16.00 Imaközösség – vezeti: Horváth Béla
16.30 Záró áhítat – Dr. Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor

események továbbiak →