Egy pici vár az oroszkai templom

2018. november 22., csütörtök

A gyülekezet igényére reagálva kezdett hozzá Tóth Árpád lelkipásztor presbitertársaival és segítőivel együtt a katolikus többségű Oroszkán egy kisebb méretű református templom megtervezéséhez, illetve a közel 90 ezer euróba kerülő beruházás költségeinek az előteremtéséhez. A mindössze kilencven reformátust számláló faluban három év alatt sikerült felépíteni az istentiszteletek mellett egyéb közösségi alkalmak megtartásának is helyet biztosító gyülekezeti központot. Az ünnepélyes felszentelését a következő évben tervezik.

A gyülekezeti tagok eredetileg egy egészen kis épületben gondolkodtak, de Tóth Árpád lelkipásztor meggyőzte őket arról, hogy az legyen nagyobb méretű, amelynek a tetőterét is ki lehetne használni különböző célokra. Az érvelését azzal egészítette ki, hogy akár ott lehetne elszállásolni az építkezésben résztvevő, messziről érkező segítőket és majd az általuk szervezett alkalmaikra meghívott vendégeket. A helyiek végül hagyták magukat meggyőzni, s három év alatt felépült egy kisebb várnak is beillő, toronnyal is ellátott templom.

 „Kicsik, kevesek és erőtlenek vagyunk,  de úgy látszik, Isten akarata volt, hogy templomunk legyen” – mondja a lelkipásztor, hozzátéve: „Olyan menedékünk van, ahol találkozhatnak a reformátusok”.  Elárulja azt is, hogy bár sokan megkérdezték tőle, minek a reformátusoknak Oroszkán templom, de a kérdésre mindig azt válaszolta: „Nem a másokét vesszük el, hanem magunknak építünk templomot”.

Az építkezés kezdetén nem állt rendelkezésükre az előzetes számítások szerint 88 ezer euróba kerülő templom pénzügyi kerete. A költségekhez mindössze, de az anyagi lehetőségeikhez mérve három ezer euróval járult hozzá a gyülekezet. Nagyon sok ajándék, támogatás, felajánlás érkezett másoktól és a helyi önkormányzattól vagy a falu közösségétől is. Kezdetben különféle címletű téglajegyeket árultak,  később a holland reformátusok által küldött használt ruhákat értékesítették börzén, s a befolyó pénzösszeget felhasználták a templom építésére. De támogatás érkezett - több alkalommal is -  Magyarországról . A költségeket csökkentette, hogy a templom tervdokumentációját a tervező, református lévén ingyen készítette el.

„Úgy látjuk, hogy Isten megáldotta igyekezetünket, hiszen három év alatt sikerült sok mindent megvalósítanunk. A falak már állnak, a tetőzet is megvan. Kifestettük a templomteret, az álmennyezetet lecsempézték és az alsó szinten lévő szociális helyiségek is már készen vannak. A két szint közé fel kell tenni a tűzálló ajtót. A toronynál, - amely egyben a lépcsőház szerepét is felvállalja - a lépcsők már elkészültek, alatta a takarítóeszközök tárolására szolgáló helyiséget különítettek el. A lépcsőházból leválasztottak egy 2x2 m-es konyhafülkét, oda a szekrényeket kell beszerelni. A tetőtérben pedig két és fél szobát alakítottak ki. Az egyikben már letették a padlót, a másik két szoba is szinte készen van: bevakolva, kifestve, álmennyezettel. Hátra van a lámpatestek felszerelése és a padló lerakása” – sorolja a már elvégezett és még megoldásra váró feladatokat Tóth Árpád lelkipásztor.

A gyülekezet célja az volt, hogy otthonos és multifunkciós is legyen a templom, amely alkalmas kisebb lelkigondozói, lelkipásztori vagy gyülekezeti alkalmak megtartására.  Oroszkán a népszámlálási adatok szerint mindössze 88 református él, s egy ilyen létszámú gyülekezetnek egy 70 férőhelyes  templomtérnek elégnek kell lennie. „Ha kinövik, akkor majd építünk egy másikat vagy kibővítjük a meglévőt -  mondja tréfásan a lelkipásztor, hozzátéve, bár nem hiszi, hogy ez pár éven belül bekövetkezne.  A gyülekezet kisebb csoportjai számára, bibliaórákra vagy a gyermekkel való foglalkozására az emeleti termeket szintén ki tudják használni. Van ott zuhanyzó, szociális helyiség és konyha. A holland vendégek, akik segédkeztek a templom építésében, ha legközelebb eljönnek, akár már itt is megszállhatnának – mondja a lelkipásztor.

A különböző funkciók ellátására a templom tornyát eleve úgy tervezték meg, hogy az három szintből álljon. Az alsó szinten a már említett lépcsőházat alakították ki, a másodikon a konyhafülke kapott helyet, a harmadik részben pedig a harang lesz. Bár ennek beszerzése egyelőre nem szerepel a gyülekezet prioritásai között, addig viszont akár szálláshelyül is szolgálhat. A lelkipásztor elmondja, hogy az építkezésen segédkező holland fiatalok nagy örömmel tértek nyugovóra ezen a helyen, illetve a szabad ég alatt, szúnyoghálóból készített sátrakban.

Annak ellenére, hogy a templom még nincs teljesen kész, néhány alkalommal – a holland testvérek számára - már tartottak benne istentiszteletet. A használatba vételig azonban még pár munkát el kell végezni, úgy mint az épületnek a szennyvíz közműrendszerhez való rákötése, a víz- és a villany beszerelése, valamint a szükséges engedélyek beszerzése.

A templom felszentelését 2019 nyarán tervezik, remélik addigra a környezetét is rendbe tudják tenni.

Reformata, Iski Ibolya

események továbbiak →