Négy egyházközség is 20 ezer euró támogatást kapott tervének megvalósítására a zempléni egyházmegyében

2018. július 20., péntek

Az elmúlt évben a Bethlen Gábor Alapon keresztül érkezett magyarországi támogatásból a Zempléni Református Egyházmegye az egyházközségek megerősítése céljára szolgáló 260 300 eurós keretösszeggel gazdálkodhatott. Ebből a forrásból tizennyolc gyülekezet valósíthatta meg beruházását. A legnagyobb összeget a kiskövesdi egyházközség kapta a lelkészlak felújítására.

„A belső pályáztatási rendszerünket úgy építettük ki - és törekedtünk is arra -, hogy azok az egyházközségek, amelyek igényeltek támogatást, azok kapjanak is. De fontosnak tartottuk a lelkipásztorok lakhatását biztosító parókiák felújítását célzó pályázatok támogatását is a megfelelő körülményeket elérése érdekében” – tájékoztatott az elmúlt évi beruházásokkal kapcsolatban Kendi Csaba esperes, hozzátéve, hogy a támogatásnak köszönhetően az egyházmegyében kilenc templom újult meg részben vagy teljesen, valamint nyolc parókia is, beleértve egy gyülekezeti otthon kibővítését is. A 73 ezer eurót kitevő regionális keretből pedig – mivel ez a projekt még nem fejeződött be - egy gyülekezeti épület részleges felújítása valósulhat majd meg. Az esperes elmondta, hogy a támogatások ösztönzőleg hatottak a gyülekezetek számára. Az egyházközségek a minimum tíz százalék fölötti  önrésszel járultak hozzá a pályázatok kivitelezéséhez. „Olyan munkákat tudtak ebből kifolyólag elvégezni, amelyeket szerettek volna ugyan korábban is megvalósítani, de nem voltak meg hozzá a megfelelő anyagi lehetőségeik, vagy csak részben” – nyomatékosította az esperes. Érdekességként megemlítette, hogy a támogatott gyülekezetekben, /az egyházmegyében 2 909 választó van/amelyekben már lezárultak a beruházások /két projekt befejezése még hátra van/egy választó átlagosan több mint 16 euró önrésszel járult hozzá a beruházásokhoz.

A belsőleg is megújult kisgéresi református templom

A 2017-es évben a Bethlen Gábor Alapon keresztül érkező támogatásoknak köszönhetően a zempléni egyházmegyében tizennyolc épületen végezték el felújítási munkálatokat. A legnagyobb összeget, 23 193 eurót a kiskövesdi egyházközségnek határozták meg az illetékesek a parókiájuk felújítására, de 20 ezer eurós hozzájárulásban részesítették a templomuk megszépítését célzó négy gyülekezet projektjét is. Így került sor Kisgéresben a templom falainak szigetelésére és a belső tér megújítására, Kistárkányban a templom külsejének és belső terének a rendbetételére, Örösben és Pólyában pedig a templom külső felújítására.

A külsőleg megújult pólyáni református templom

Több, mint tíz ezer eurós támogatást kapott a bacskai gyülekezet a parókia felújítására, a bolyiak a templomuk külső és belső felújítására, a csarnahóiak viszont a parókia nyílászáróinak cseréjét, illetve a külső hőszigetelést és egyéb javításokra fordították a pályázati pénzt. Parókia újult meg Ladmócon, Nagytoronyán és Szőlőskén is, ahol sor került a tetőtér beépítésére és a külső falak hőszigetelésére. Ez utóbbi munkát a zempléni parókián is elvégezték, beleértve a régi belső ajtók újakra való cserélését. Nagykövesden a gyülekezeti termet bővítették és korszerűsítették, Perbenyíkben viszont a templomtető faszerkezetét cserélték le és szigetelték a külső falakat.

Ötezer euróban vagy ennél nagyobb összegben részesült az alsómihályi gyülekezet a templomtető festésére és a templomfeljáró javítására, Hardicsán a templom külső falait renoválták, Imregen a templom tornya újult meg és szigetelték az alapokat, Nagygéresben pedig a parókiát hőszigetelték költséghatékonyság céljából.

A Zempléni Református Egyházmegye 260 300 euró támogatást kapott az elmúlt esztendőben a Bethlen Gábor Alapon keresztül, amelyhez az egyházközségek több mint 46 ezer eurós önrésszel járultak hozzá.

Reformata, Iski Ibolya

események továbbiak →