Láncszemek

2021. március 10., szerda

Reformátusságunk érték. Értékességének egyik láncszeme a megújulás. Talán sokak számára ismerős a Karl Barth által népszerűvé vált gondolat, elv az állandóan megújuló egyházról: „Ecclesia semper reformanda”. 

 

Ezt az állandó megújulást éljük meg a Fireszben – Fiatal Reformátusok Szövetsége – is, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház ifjúsági szervezetében.

Jó pár évvel ezelőtt a Küldetésnyilatkozatunkban így fogalmaztuk ezt meg: „Valljuk, hogy a folyamatos szervezeti és személyes megújulás teszi lehetővé, hogy elérjük és hatással legyünk saját és a minket követő generációra. Ezért elkötelezettek vagyunk abban, hogy céljaink megvalósulása érdekében változtassunk a már meglévő évközi alkalmakon – legyen szó akár strukturális akár tartalmi elemekről, ezek eszköztáráról."

A küldetésünk változatlan: hirdetni az evangéliumot a fiatalok között, az eszközök hozzá pedig változnak: voltak idők, amikor havi rendszerességgel ifjúsági találkozókat szerveztünk, ezeket felváltották a tinihétvégék és mostanában akarva-akaratlanul az online teret kell belaknunk.

Másik értékes láncszem, ami az ifjúsági munkánkban jelen van, az a lehetőség.

Lehetőség a tálentumok kamatoztatására. Legyen szó bármilyen alkalomról – Dicsőítő nap, Imaéjjel, Ifjúsági találkozó, Tinihétvége, Tinitábor, Téli tábor (fiatal felnőtt korosztálynak), LÉLEKzetvétel (fiatal felnőttek és családosok tábora), ÜdítŐ (gyerektábor), ÉlesztŐ (országos ifjúsági tábor), Munkatársi hétvége –, javarészt fiatal önkéntes szolgálók, munkatársak álmodják meg, szervezik meg. Minden esemény mögött egy csapat elhivatott, lelkes fiatal áll, akik tehetségükkel, adottságaikkal, tapasztalatukkal, lelki ajándékaikkal szolgálnak más fiatalok felé.

A harmadik értékes láncszem a közösség.

Közösség egymással, Krisztus által. Talán a legnagyobb mozgatórugója az ifjúsági missziónak. Szeretünk együtt lenni, együtt szolgálni, együtt dicsőíteni Istent, egymásért imában harcolni, egymás terhét hordozni – meg egymást elhordozni . Sok fiatal olyan gyülekezetből érkezik, ahol egymaga, vagy csak páran alkotják az ifjúságot, viszont életkorukból adódóan természetesen igénylik a nagyobb közösséget, azt, hogy lássák, igen, nem vagyok egyedül, a korosztályomból mások is hasonlóan gondolkodnak, mint én, többen vagyunk, sokan vagyunk, számítok és számítanak rám. Ezt élhetik meg a fiatalok egy-egy alkalom során, akár mint résztvevők, akár mint szolgálók.
A láncszemek sora pedig nem ér véget itt, folytatódik, és mi hálásak vagyunk, hogy a Fireszben mindezt az értéket megélhetjük és továbbadhatjuk.

Gyurcsis Júlia

események továbbiak →