Templomot épít a bősi gyülekezet

2017. október 30., hétfő

Négy évvel ezelőtt adták át Bősön a gyülekezeti házat, amellyel akkor a bősi reformátusok nagy álma valósult meg. Az ingatlant a helyi lelkipásztor Oros Csaba és felesége, Márta vásárolta meg  vállalkozásuk számára, de egyik részét húsz évi ingyenes használatra felajánlották a gyülekezet számára. Annak ellenére, hogy már volt hol megtartani az istentiszteleteket, a bibliaórákat és a konfirmációra való felkészülést, illetve helyet biztosítani a gyülekezeti rendezvényeknek, a közösség tagjai előtt már akkor körvonalazódott egy saját templomnak a megépítése.

A Bősön élő reformátusok közösséggé válása az 1990-es évek elején indult meg, kezdetben csak évi egy alkalommal tartottak istentiszteletet a kultúrházban, később az önkormányzat, majd a Csemadok biztosított helyiséget, végül pedig a lelkipásztoruk által vásárolt ingatlan vált átmeneti otthonukká. A több, mint húsz éve alakult gyülekezet azonban nem rendelkezett saját tulajdonban lévő ingatlannal, ahol tovább gondolhatnák a hitélet megélését.

 Ezen a helyzeten változtatott a 2015-ös évben megítélt, de a 2016-ban felhasználható támogatás a magyar kormány részéről  az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház számára, amelynek egy részét kiemelt támogatásokra használták fel. Többek között ebből a pénzcsomagból hagytak jóvá a leányegyházközség számára közel 30 ezer eurós támogatást telekvásárlás céljára, hogy azon majd megépíthessék saját templomukat.

Még abban az évben meg is történt az adásvétel. A több, mint 10 áras, főút melletti ingatlant, amelyen egy régebbi családi ház is állt, 35 ezer euróért vásárolta meg az egyházközség.

„Egy gyülekezeti közösségnek fontos a saját helyszín, közösségi tér, ahol közösen tudja dicsérni Istent, kicsinyek és nagyok, fiatalok és idősek egyaránt” – mondta Oros Csaba lelkipásztor.

A magyar kormány a 2017-es évben is jelentős anyagi támogatást, 1,7 milliárd forintot nyújtott az Egyetemes Egyháznak a Bethlen Gábor Alapon keresztül, amelyre a magyar egyházmegyék egyházközségei szintén pályázhattak ingatlanvásárlásra, beruházásra, felújításokra. Ezzel a lehetőséggel ezúttal is éltek a bősiek, akik 32 500 eurós hozzájárulást kaptak a tervdokumentáció elkészítésére, a szükséges engedélyek beszerzésére és az alapozásra

Az leányegyházközség presbitériuma még az év elején létrehozott  egy építésügyi bizottságot, hogy a megadott kritériumok alapján kidolgozza a jövendőbeli templom látványtervét. Közel két hónapig készült a tervezet, amelyet annak prezentálása után az  egyházközségi közgyűlés is jóváhagyott.

 A tervezők egy 21. századi, minden igényt kielégítő templomot terveztek, amelyben ötvöződnek a régebbi, megszokott elemek, de az újak is, eleget tévén a kor kihívásainak. „Az épülő református templom beleilleszkedik a pozsonyi egyházmegye templomainak a sorába, de lesz benne szociális helyiség és egy többfunkciós  közösségi terem kis konyharésszel, akadálymentesített bejutással" - mondta a lelkipásztor.

A tervek szerint a 13x18 m  templom ülőhelyei befogadóképessége 70 fő lesz. A templom részét képező többfunkciós közösségi terem szolgálhat  a kismamáknak , vagy  költségmegtakarítás céljából a téli időszakban az istentiszteleteket tartanák. Ez a helyiség szolgálna majd a szeretetvendégségek megtartására is kiegészítve egy kis konyhával.  A templom mellett pedig 15 parkolóhelyet alakítanak ki az autóval érkezők számára, gondolva a mozgássérültekre is.

A telekvásárlás után hozzáfogtak elkészíteni a terepet az építkezés megkezdéséhez. Ehhez azonban szükséges volt először lebontani a meglévő régi pajtát, ólakat stb.., majd megtisztítani a terepet. A munkálatokból a gyülekezet tagjai jelentősen kivették a részüket.

Az elmúlt időszakban többször tárgyaltak a templom tervezőjével a lehetséges megoldásokról, közben kiválasztották a kivitelezőt is. Jelenleg még folyamatban van az épület területrendezési besorolása, illetve a szükséges engedélyek beszerzése az illetékes hivataloktól, ami elég hosszadalmas folyamat.

Az építkezés az engedélyek beszerzése után kezdődik el, ami az alapozást, közművesítést, és a bekötő út elkészítését tartalmazza. A következő évben,  2018. február 25-én kerülne sor a templom ünnepélyes alapkő letételre 

Reformata, Iski Ibolya

események továbbiak →