Szombaton szentelik fel Géresi Róbert püspököt és Porubán Ferenc főgondnokot

2021. június 24., csütörtök

Június 26-án, 11.00 órakor kezdődik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház X. Zsinatának nyitó istentisztelete a rimaszombati református templomban. 

Az alkalmon igét hirdet Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Az istentiszteleten teszi le hivatali esküjét Géresi Róbert püspök és Porubán Ferenc fögondnok. Az eskü szövegét előolvassa Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke.

A felszentelt püspök székfoglaló igehirdetése után a Rákos Loránt magyar és Ján Semjan szlovák lelkészi főjegyzők, valamint Kiss Pál magyar és Pavol Gurbaľ szlovák világi főjegyzők is leteszik hivatali esküjüket.

Az ünnepi alkalom figyelemmel kisérhető élőben egyházunk YouTube csatornáján.

Reformata.sk| Az általános tisztújítás eredményei

Reformata.sk| Új püspöke és főgondnoka lesz az Egyetemes Egyháznak

Reformata.sk| Szeretnünk kell egyházunkat, hisz az Isten is szereti

Géresi Róbert püspök           

Porubán Ferenc főgondnok                                                

Rákos Loránt magyar lelkészi főjegyző 

Ján Semjan szlovák lelkészi főjegyző

Kiss Pál magyar világi főjegyző     

Pavol Gurbaľ szlovák világi főjegyző

II

Fotó: Szarvas László

események továbbiak →