Megújult a 170 évvel ezelőtt felszentelt kulcsodi templom

2017. december 15., péntek

Külsőleg részlegesen, de belülről teljesen megújult a 19. század negyvenes éveiben épült, 1847 novemberében felszentelt templom köszönhetően a hívek adományának és a jelentős magyarországi támogatásnak. A munkálatok három évig tartottak.

A kulcsodi gyülekezet temploma felújítását 2015-ben kezdte el anélkül, hogy tudták volna milyen támogatással számolhatnak majd a munkálatok költségeinek a fedezésében az elkövetkezendő időszakban.

Falakat vágtak át és utólagos szigetelést helyeztek el, hogy megállítsák a vizesedést. 2016-ban központi fűtésre cserélték az elöregedett kályhákat. 2017-ben felgyorsultak az események, amikor a magyar kormánynak köszönhetően a Bethlen Gábor Alapon keresztül az Egyetemes Egyház számára meghatározott pénzcsomagból a pozsonyi egyházmegye illetékeseinek döntése alapján 18 ezer eurós támogatást kaptak a templom teljes belső és részleges külső felújítása.

A munkálatok június elején kezdődtek el. A gyülekezeti tagok adományainak és munkájának köszönhetően vasbetonnal erősítették meg a templom alapját. A templom teljes körű belső felújítása szeptember elején vette kezdetét a falak és a mennyezet lekaparásával, kijavításával, leglettelésével és kétszeri hófehérre való lefestéssel. Közben kicserélték a villanyvezetékeket, a régi kapcsolókat, konnektorokat és a villanyszekrényt is. Az új világítótestek igazi díszei lettek a kis templomnak.

A belső felújítás második felében az asztalosmesterek munkálkodtak. Helyére tették az előteret és a hajót elválasztó tölgyfából készült falat, majd az új, szintén tölgyfából készített karzati feljárót építették be. A teljes templombelső területén 125cm magasságig lambéria borítja a falat, ami igazán bensőségessé, otthonossá teszi a templomot. Ezután kezdhetett el a külső munka, amely a toronysüveg lefestésével indult, majd a csatornák kicserélésével folytatódott. A templomfelújítás az új toronyablakok beépítésével zárult.

„Időközben két család is jelezte, hogy tárgyi adománnyal szeretne hozzájárulni Isten háza megújulásához. Így került a szószékkel szembeni falra egy szép, fából elkészített énekjelző tábla a 96. Zsoltárból vett igeverssel: „Énekelj az Úrnak, te egész föld!”, majd a bejárati ajtó fölé egy tető készült, védelmet biztosítva ezzel az ajtónak és az azon belépőknek.  A presbitérium határozata alapján az énektábla fölött egy nemzeti lobogó is helyet kapott” – tájékoztatott a felújítással kapcsolatban Szuhay György lelkipásztor. 

Az Úr gondviseléséért a 2017. november 12-én megtartott hálaadó istentiszteleten mondtak köszönetet. A lelkipásztor elmondta: „Amikor belépünk a kulcsodi református templomba valóban van miben gyönyörködni, de értjük, tudjuk, hogy mindez önmagában csak tégla, fa és festék. Az igéből azonban tudjuk, hogy: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” Mt 18,20 Mi ezen az istentiszteleten és az elkövetkezőkön is az Ő nevében, Hozzá vágyakozva és az Ő üzenetét hallgatva szeretnénk egy közösségben lenni” – hangsúlyozta a lelkipásztor, aki igehirdetésének alapjául a Korinthusi második levél és a Jelenések könyve igéit választotta. Beszédében nyomatékosította, hogy nem csak a templomoknak, hanem nekünk is megújulásra van szükségünk. „Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” 2Kor 5,17 Azon is el kell gondolkodnunk, hogy Isten az idők végezetén ezt az egész világot is újjá teremti majd és ebbe az „új világba” mi is bejuthatunk, de csakis Jézus Krisztus személye által. „És a trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent.” Jel 21,5

A hálaadó ünnepi istentiszteleten a gyülekezeti tagok is szolgáltak, így kerülhetett sor egy valóban színes, változatos együttlétre.  Az egyházközség egyik elöljárója hitvestársával, lányaival, vejeivel és unokáival együtt dicsőítette az Urat az „Amim van, hozom eléd” c. dal eléneklésével. A fiatalok Csiha Kálmán, Wass Albert és Túrmezei Erzsébet verseivel szolgáltak. Az istentisztelet során több részletben hangzottak el a Bibliaóriások bizonyságtételei, arról, hogy mit jelent számukra a templom, a gyülekezet, az alkalmak, az ige, de legfőképpen az Úr Jézussal való élő kapcsolat és a Vele való élet. Az együttlét úrvacsorai közösséggel zárult – számolt be a felújíitási munkálatokról és a hálaadó istentiszteletről Szuhay György lelkipásztor.

„Áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész földet! Ámen, ámen.” Zsolt 72,19

A felújítási munkákról képeket itt lehet megnézni.

Reformata, -ii-

események továbbiak →