Martoson is letették az épülő óvoda alapkövét

2018. május 03., csütörtök

Komárom után Martoson is elhelyezték a Református Alapiskola és a templom szomszédságában felépülő hatszáz négyzetméter alapterületű egyházi óvoda alapkövét. A magyar kormány Kárpát-medencei bölcsőde és óvodai programjának köszönhetően a következő év márciusára elkészülhet az egyházközség új oktatási intézménye.

Az alkalomból megtartott ünnepi istentiszteleten meghívott vendégként részt vett Fazekas László püspök és Fekete Vince, az Egyetemes Egyház főgondnoka, Keszeg István, a község polgármestere, Keszeg Mária, az óvoda igazgatónője és Lipták Mónika, a Református Alapiskola igazgatónője.

Szénási Lilla lelkipásztor  igehirdetésének alapjául 1 Pét 2,4-6 igéket választotta, amelyben az alkalomhoz kapcsolódó alapkőről, vagy a sarokkőről van szó. Beszéde elején elmondta, hogy az alapkő felépítmény hordozására alkalmas szilárd pont. A Biblia szerint az alapvetés, az alapozás része Isten teremtő munkájának, s ezért az nem csupán emberi tevékenységgel összefüggésben használatos.  Majd utalt arra, hogy szó szerinti értelemben a Biblia beszél a házak, a városok, az országok, a hegyek, a föld , az ég alapjairól.  Átvitt értelemben pedig a tenger alapjairól, mely alatt a rejtve lévőt, a kikutathatatlant érti, valamint a szív mélységeiről, mellyel az emberi ész kiismerhetetlen, tudatalatti rétegeire utal, ahol a legszélsőségesebb gondolatok, érzések és indulatok szunnyadnak. Az alap, az alapozás olykor valaminek a kezdetét jelenti, – mondta a lelkipásztor mintegy jelezve a felépítésre váró óvoda alapkövének a letételére.

Az óvoda látványterve

„Az alapkőletétel meghatározó momentuma, azt is mondhatnánk, hogy mérföldköve lesz gyülekezetünk életének,s megkezdődhet majd az építkezés, ám mindez mit sem ér, ha közben mi magunk nem igazodunk a sarokkőhöz, ha nem épülünk rá Krisztusra. Nem véletlenül hangsúlyozza Péter apostol sem: „Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által“  - hangsúlyozta igehirdetésében Szénási Lilla.

Az ige alapján kifejtette azt is, hogy ha akarják és engedik, Isten az óvodájuk építésével egy időben őket is házzá és közösséggé építi.  „Szilárd házzá és szilárd közösséggé, akik kapcsolatban vannak egymással, ha kell erősítik, ha kell vigasztalják egymást. Testvéreim egymásra találhatunk! Élő kövek házává épülhetünk. Vagy egyenesen templommá. Beletartozunk Isten épületébe. Talán csak apró kövek vagyunk, de nélkülözhetetlenek” – fogalmazta meg az alapkőletétellel kapcsolatos gondolatát a lelkipásztor.

Igehirdetésének a végén azt kérte a gyülekezettől, engedjék, hogy a Szentlélek átjárja az egyéni  és a gyülekezetük életét! „Kezdjük hát meg a mai nappal mind a fizikai, mind pedig a lelki építést azzal a bizonyossággal, amivel Nehémiás is hozzálátott Jeruzsálem falainak újjáépítéséhez: „Maga a menny Istene ad nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést“ – mondta bizakodással fejezésként Szénási Lilla lelkipásztor.

Az igehirdetés után előbb az óvodások, majd a református alapiskola tanulóinak ünnepi műsora következett.

Az istentisztelet résztvevői ezt követően átmentek az épülő óvoda alapköve elhelyezésére kijelölt helyhez, majd 90. zsoltár 1. versének az éneklése után Szénási Szilárd helyi lelkipásztor, a komáromi egyházmegye esperese mondott köszönetet. Elsősorban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak a támogatásáért, mivel a Magyar Kormány elsődlegesen városokban gondolkodott, Martos pedig, ahogyan fogalmazott: „Kis közösség vagyunk. Hogy mégis bekerültünk az óvoda programba, bizonyára annak az erőfeszítésnek is köszönhető, hogy közel 20 éve tartjuk fent a református alapiskolánkat”. 

Köszönetét fejezte ki a helyi önkormányzatnak az óvoda átvételével kapcsolatban, akik kezdettől fogva támogatták ebben az egyházközséget. Illetve megköszönte a képviselő testületnek is, akik átadták az óvodafenntartói jogkört az egyházközségnek. Elmondta, hogy bizonyára nehéz és fáradságos hónapok állnak előttük az építkezést illetően, de az ézsaiási igébe kapaszkodnak, ahogyan eddig is tették: „De akik az Úrban bíznak,erejük megújul,szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk,futnak és nem lankadnak meg,járnak és nem fáradnak el!” Ézs 40,31

Keszeg István polgármester ismertette, hogy milyen szándékkal kezdte a Magyar Kormány a bölcsőde és óvoda programot. Örömét fejezte ki, hogy ennek köszönhetően Martoson is megvalósulhat az új, korszerű óvoda építése. Köszönetet mondott az egyházközségnek, hogy az ezzel járó plusz feladatot felvállalta. Kifejezte meggyőződését, hogy van létjogosultsága a mai világban az egyházi fenntartású intézményeknek, jelen esetben az egyházi fenntartású óvodának, hiszen az egyházközség az alapiskola fenntartásával és megőrzésével már bizonyított. Gondolatait a Római levél 8,31 reménységével fejezte be: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”

Fazekas László püspök Mécs László „Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld” versének soraira építette az ünnepi beszédét, amelyben az egyházi óvoda küldetéséről és a keresztyén kultúra fontosságáról beszélt, ahogyan fogalmazott: ebben az „elvadult” világban.

Beszéde után Szénási Szilárd esperes, lelkipásztor  ismertette a martosi mintás időkapszula tartalmát. Elmondta, hogy abban elhelyezték a presbiteri határozatot az óvoda építéséről és a fenntartói jogkörök átvételéről, fényképeket a terület eredeti állapotáról, az óvoda tervrajzát és látványtervét, a jelenlegi és a következő tanévre beíratott óvodások névsorát, valamint az óvoda építése alatt szolgáló presbitérium névsorát.

Az időkapszulát Fazekas László püspök, Fekete Vince főgondnok, Szénási Szilárd esperes és Guttmann Irén gondnok helyezték el az alapkőbe, amely a múlt és a jövő találkozásában van, ahol az új óvoda épülete összeépül majd a Református Alapiskolával. A bebetonozásban ifj. Erdélyi Zoltán gondnok segített.

Az alapkőletétel után martosi népviseletbe öltözött lányok (Lipták Sára Viktória és Szénási Kata) adták át az egyházközség ajándékát Fazekas László püspöknek és Fekete Vince főgondnoknak.

A Himnusz éneklésével zárult az alapkőletételi ünnepség.

Az egyházközség az új óvoda épületének a befejezését 2019. március 31-ig tervezi. Jelenleg egy osztállyal működik az önkormányzati óvoda, a jövő tanévben 20-25 gyermekkel számolnak. A martosi óvodaépítésről szóló korábbi cikk itt olvasható.

Reformata, Szénási Lilla, Iski Ibolya

Fotó: Sedliak Pál, ifj. Erdélyi Zoltán

események továbbiak →