Bölcsőde és óvoda is lesz az egykori gimnázium épületében

2018. január 15., hétfő

A Zselízi Református Egyházközség is csatlakozott a Kárpát-medencei óvoda- és bölcsődefejlesztési programba. A közös gondolkodás eredményeként a Magyar Kormány támogatásával az elmúlt évben megvásárolt egykori gimnázium épületében működik majd az egyházközségi alapítású bölcsőde, és kap helyet az önkormányzati fenntartású, magyar tannyelvű Cimbora óvoda is.

A programba való bekapcsolódásba a Zsinati Elnökség részéről érkezett megkeresés még 2016. november végén. Annak ellenére, hogy az egyházközség vezetői és a döntéshozók kevés időt kaptak a kérés alapos átgondolására és a vállalhatóság megfontolására, igent mondtak a felkínált lehetősére és kárnak tartották volna nem élni vele. Révész Csilla és Révész Tibor lelkipásztorok azért is döntöttek a programban való részvétel mellett, mert nagyon jól ismerik a várost és az itteniek, környékbeliek igényeit, hiszen az itteni szolgálatuk 15 éve alatt nemcsak mások elmondásából, hanem saját maguk megtapasztalásából is – négy gyermeket nevelnek - tudtak meríteni. Ez megkönnyítette azt is, hogy miért bölcsődét vagy óvodát alapítson az egyházközség.

A városban ugyanis sok olyan három évesnél fiatalabb gyermek van, akik számára a szüleik nagyon nehezen tudják bebiztosítani a felügyeletet, ha az anyukának vissza kell menni dolgozni, de a kicsit helyszűke vagy kora miatt nem veszik fel a helyi óvodába, s előfordult már az is, hogy ebből kifolyólag az egyik közeli városban kerestek megoldást a szülők. A tapasztalatok alapján az egyházközség presbitériuma közösen a két lelkipásztorral végül az egyházi fenntartású bölcsőde alapítása mellett döntött.

A választás nemcsak az előbb vázolt tények miatt esett a bölcsődére, hanem azért is, mivel a városban van egy nagyon jól működő önkormányzati fenntartású Cimbora nevű magyar nevelésű nyelvű óvoda, amellyel a korábbi években már jó kapcsolatot építettek ki és közös programok megvalósításában is együttműködtek, /gyermekeik is ide jártak óvodába/ így nem tartották volna bölcs döntésnek egy nyolc ezer lakosú, döntően katolikus többségű városban ennek ellenében létrehozni még egy másik magyar nevelési nyelvű óvodát. Ugyanakkor a jövőt a két intézmény együtt képzelné el, így a gyülekezet kiáll a magyar szervezetek által is preferált oktatási központ létrehozása mellett, melynek része lesz a két alsó szintű intézmény mellett a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola is. Hálásak, hogy ennek megvalósításában a reformátusság tevékeny szerepet vállalhat Magyarország Kormányának támogatása által.

A program megvalósítására céljából a zselízi egyházközség egyeztetve a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház illetékeseivel a bölcsőde- és óvodafejlesztési programra kapott forrásból megvásárolta a Nyitra Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő, nyolc éve már üresen álló és az ingatlanok eladási listáján évek óta szereplő volt gimnázium épületét, amelyért 2017 augusztus végén ki is fizették a teljes vételárat. A választás pedig elsősorban is azért esett erre az épületre, mert elképzelésük szerint a 15 fősre tervezett református bölcsőde mellett itt kapnak helyet az önkormányzat lebontásra ítélt épületéből kiköltözésre váró, közel 70 gyermeket ellátó magyar óvoda is. Másodsorban pedig közvetlenül az épület mellett van a szintén magyar tannyelvű alapiskola is, így egy helyen lenne megoldva a magyar gyermekek nevelése és oktatása. A gyermekek és a személyzet étkeztetését az oktatási központ udvarában álló jelenlegi iskolai étkezde fogja ellátni, mely a város tervei szerint az idén teljes felújításon fog átmenni.

Az egykori gimnázium megvásárlása mellett szólt az is, hogy a Zselízi Református Egyházközség nem rendelkezik olyan földterülettel, amelyen felépíthettek volna egy új épületet, mellesleg a volt iskola viszonylag jó állapotban van, hatalmas, védett iskolaudvarral. A meglévő osztályokat pedig az elképzelésük alapján át lehet alakítani úgy, hogy egy nagyon barátságos, világos és minden körülménynek megfelelő bölcsőde, illetve az önkormányzati óvoda részére otthont adjon. 

Az épület alagsorába tervezik a kiszolgáló helyiségeket. Szeretnének létesíteni egy sóbarlangot is, amelyhez az óvodának már minden a rendelkezésére áll, de eddig még nem találtak alkalmas helyet arra, ahol meg tudták volna valósítani. Számolnak egy kisebb tornateremmel, és különböző, más oktatási célokra kiadható helyiségekkel is. Az első szinten foglalna helyet a bölcsőde és a kiscsoportos óvodai osztály. A második szinten kap elhelyezést az óvoda középső és a nagycsoportja. Ezen kívül az épület tetőterét szintén szeretnék felújítani és idővel egyházi, közösségi és oktatási célokra használni.

Az épület felújítását a tervezői időszak után és a kiviteleztetői versenyeztetés befejezésével szeretnék minél előbb elkezdeni, hogy legalább az óvodai rész szeptemberig elkészüljön. Erre azért lenne szükség, mivel az önkormányzati óvoda jelenlegi épületét a korábban ismertetett okok miatt hamarosan lebonthatják, s akkor nem lesz hová helyezni a magyar gyermekeket…

A bölcsőde fenntartásával kapcsolatban nem titkolják, számolnak a gondokkal is, de hívő emberként nem félnek a jövőtől. Úgy vélik, ha az Úr Isten adta számukra ezt a lehetőséget, akkor végig is fogja őket vinni ezen az úton. „Ha mi bölcsen és valóban a várossal együtt tudjuk kihasználni az épületet a bölcsőde és óvoda céljára, akkor nem hisszük, hogy ebből probléma lenne. A 15 fős bölcsőde egy kicsit talán meghaladja a zselízi gyülekezet erejét, de attól a pillanattól kezdve, amikor elfogadtuk a felkínált lehetőséget azon dolgozunk, hogy láthatóvá váljon az Úr Isten áldása” – mondja bizakodóan a két lelkipásztor Révész Csilla és Révész Tibor.

Az épület ünnepélyes átadására 2018 folyamán kerülne sor.

Reformata, Iski Ibolya

események továbbiak →