A fellendülés éve volt - a Diakónai Központ éves jelentése

2018. május 07., hétfő

Az országos Diakóniai Központ 2017-es évi tevékenységéről, feladatainak teljesítéséről szóló beszámolót, beleértve a jövőbeli tervek felvázolását Ibos Henrietta igazgató terjesztette be a Rimaszombatban, a 2018. április 28-án megtartott zsinati ülésen a világi és egyházi képviselők elé.

A jelentés szerint 2017. januárjától egy munkahellyel bővült a védett műhelyük, az új alkalmazott feladata a házi gondozói szolgálat koordinálása a nyugati országrészben. A komáromi családi-, szociális- és munkaügyi hivatalon keresztül pedig sikerült munkahelyi asszisztenst is alkalmazniuk.

Az elmúlt évben négy gondozói képzést szerveztek meg, amelybe  negyvennyolcan kapcsolódtak be. A tanfolyamokra Királyhelmecen, Rimaszombatban és Gálszécsen került sor  a Svájci Evangélikus Egyház segélyszervezetének, a HEKS-nek az 5 680 eurós és az Egyetemes Egyháznak a 2 070 eurós támogatásával. A képzésben kárpátaljai testvérek is részt vettek. Az elmúlt évben tovább folytatódott a Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal Házi Gondozói Szolgálatot Támogató Projektje, melynek keretében 84 rászorulónak nyújtottak gondoskodást. Ibos Henrietta beszámolt arról is, hogy a projekt idén áprilisban lezárult, de a minisztérium ígérete szerint néhány hónap múlva – eltérő feltételekkel – újraindul. Az áthidaló időszakra, a gondozói szolgálat megsegítésére a Diakóniai Központ a Zsinati Tanács határozatának értelmében összegyházi gyűjtést hirdetett. Köszönetét fejezte ki az eddig beérkezett adományokért.

„A mi szolgálatunknak hozzáadott értéke a felebarát iránti szeretet és az egyház diakóniai szolgálatának betöltése. A segítségnek sokféle formája van, aminek a példáit hallhattuk a gondozók havi összejövetelein vagy a családlátogatások alkalmával. Minden családnak megvan a maga saját története, ugyanúgy mint, annak az embernek, aki szolgálatot végez abban a családban. Minél inkább elmélyülünk ebben a szolgálatban és visszajelzéseket kapunk, annál inkább tudatosítjuk annak szükségességét, és látjuk, mit kell még javítani, tökéletesíteni rajta”  – nyomatékosította jelentésében az igazgató.

Az elmúlt évben is havonta megjelent a Hitből hitbe, a gondozói szolgálat hírlevele, amelyet a jövőben a látássérült gondozottak számára időközönként „hangos újságként” hallgatható formában is elérhetővé szeretnének tenni.

Rajzpályázatot hirdettek meg “TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL” címmel a tehetséges gyerekek számára, a válogatott művekből egy asztali naptár készült magyar-szlovák nyelven.

A meghirdetett tanszergyűjtés eredményeként több, mint 30 iskolatáskát és tanszereket osztottak szét a keleti egyházmegyékben, két iskolában.

A gútai malom még 2015-ben kérte fel a Diakóniai Központot 2 310 kg liszt szétosztására a Magyarok Kenyere Program keretén belül, amelynek lezárására 2017 tavaszán került sor. Az adományból főleg gyülekezetek és egyházi iskolák konyhái részesültek.

A Diakóniai Központ megalapításának 10. évfordulója alkalmából egy kiadvány készült Jutalmam, hogy tehetem címmel szolgálatuk szélesebb körű megismertetése céljából.

Adventkor játékgyűjtést hirdettek meg. Az adományokat a jókai és a perbenyiki gyermekotthonba kerültek, de a börtön- és cigánymisszió is részesült a játékokból, valamint Kárpátaljára is szállítottak belőle.

2017. május 19-20. között megrendezésre került Szeretethíd nevű Kárpát-medencei református önkéntes napok, amelyet a Diakóniai Központ is meghirdetett.  A felvidéki központi megnyitónak Rozsnyó gyülekezete adott otthont. A program felvidéki fővédnökével, Farkaš Henrietta parasízővel pódiumbeszélgetés készült. A Felvidékről  3000 önkéntes jelentkezett 75 csoportba rendeződve – összegezte a programot Ibos Henrietta.

A jelentésből kiderült az is, hogy a Nyilas Misi Ösztöndíj Programnak a 2017-es pályázati időszakban három  felvidéki kedvezményezettje lesz, de az ösztöndíjak átadására viszont csak az idén kerül sor.

Az elmúlt évben több konferencián is részt vettek a Diakóniai Központ munkatársai. EURODIACONIA éves nagygyűlésén Oslóban, majd a házi gondozásról szóló bécsi, valamint a Visegrádi Négyek és a cigánymisszió által szervezett konferencián.

Az igazgatónő elmondta, hogy a 2017. év a Diakóniai Központ életében ismét a fellendülés éve volt. Minden év rejt magában új kihívásokat és váratlan dolgokat. Ez jellemzi a Diakóniai Központ életét is – hangsúlyozta Ibos Henrietta.  Ennek eredménye volt a több saját projekt indítása, a nemzetközi projektekbe való  bekapcsolódás, és a házi gondozói szolgálat növekedése is. A segítségre szorulók számával együtt azonban kénytelenek növelni az alkalmazottak számát is, ami több munkát és elvárást jelent a Központban szolgálók számára.

Az igazgatónő elmondása szerint több problémával is szembe kell nézniük a jövőben, de ennek ellenére úgy tekintenek erre a feladatra, mint ami elválaszthatatlan része az egyház szolgálatának.  Végül köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a diakóniai szolgálat fejlődéséhez és jó hírnevének terjesztéséhez.

A Diakóniai Központról szóló jelentést elfogadták a zsinati képviselők.

A cikkhez kapcsolódó írások:

http://reformata.sk/mutat/az-elmult-ev-is-az-epitkezesek-eve-volt-es-elindult-a-bolcsode-es-ovoda-program---puspoki-jelentes-a-2017-es-evrol/

http://reformata.sk/mutat/zsinati-ules-a-csillagazban--ne-feledkezzunk-meg-a-lathatatlan-egyhazrol-sem-i-resz/

Reformata, Iski Ibolya


események továbbiak →