A népszámlálás számokban és lélekben

2021. január 17., vasárnap

A 2021. évben megtartásra kerülő népszámlálás minden közösség számára nagy várakozással körülövezett esemény.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház számára is, nemcsak azért, mert az Isten által Jézus Krisztus születési közegének kiválasztott „nép  megszámlált rendjéről” szóló IV. mózesi könyv szerint az egyháznak  mindig tisztában kell lennie az Úristen köré felsorakozó emberek közösségének aktuális erőviszonyaival, hanem azért is, mert jelen pillanatban Szlovákiának az egyházakkal szembeni anyagi helytállását rendező törvény értelmében az állam részéről érzékelhető financiális odaállás – az egyház szolgálatához – annak függvénye, hogy az adott egyház hány személyt tud közösségébe számolni.

Az népszámlálási eredményeket tehát minden esetben számokban tudjuk mérni, és az azokból származó következtetéseket, okulásokat pedig mindig az elmúlt népszámlalás számadataihoz viszonyítottan tudjuk csak levonni, amely egyben serkentőleg is hathat ránk, ha a fejlemények láttán elszánjuk magunkat, hogyha az elmúlt alkalommal annyian voltunk, akkor most – megmozdulásunk árán – legyünk még többen; ugyanis csak így könyvelhetjük majd el az idei számlálás lefutását is eredményesnek.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – egyedi helyzetéből adódóan – kettős értékrend fölött őrködik, amely egyrészt fakad a Krisztus mellé állítás szolgálatából, másrészt pedig a Szlovákiában őshonos – és idő közben talán kisebbségbe is került, ámde hitben élő – nemzetek megmaradásáért végzett társadalmi vállalásokból. Ezért számunkra nem pusztán a református vallási hovatartozásukról valló személyek száma a mérvadó, hanem az egyházunk által egy családdá felkarolt nemzeti közösségek színvallásának az adatai is.

Legutoljára 2011-ben vehettünk részt népszámláláson. Ennek eredményeképpen Szlovákiában 98 797 személy vallotta magát reformátusnak (ennek 72%-a magyar és 28%-a szlovák nemzetségű), amely az összlakosság 1,8%-át jelenti, ezzel a regisztrált egyházak sorában az ötödik helyet elfoglalva (a 21 vallási hovatartozást kínáló hely közül). Csak a sajnálatos csökkenést érzékeltetve jegyezzük meg azt, hogy az azt megelőző, 2001. évi népszámláláson egyházunk híveinek a száma még 109 735 volt (ennek 85%-a magyar és 15%-a szlovák nemzetiségű), ami Szlovákia akkori lakosságának a 2%-át jelentette. Ez a tíz év alatti 10 938 fővel való fogyatkozás igencsak elszomorító és nem elhanyagolható tendenciát mutat. Mindenképpen arra riadóztat bennünket, hogy hitünket újra fel kell ismernünk és tudatosítanunk Isten mellett, leginkább e jelenleg is rettegést ránk borító időszakban, melyben a látszólag szélmalom-harc vehemenciájába belépve – ez életünket fenyegető új vész ellen –, az Istenhez térés egy újra felismert és hatékony gyógymód lehet lelkünk számára, hogy azt felvértezve a hit által, a győzelem biztató erejével nézhessünk szembe a jajjal.  A népszámláláson való részvétel és tanúságtétel önmagunk helyretételének is a célravezető eszköze, hogy lehessünk magabiztos emberek, vagyis egyszerre hiteles Isten- és nemzetfiak.

Dr. Rákos Loránt magyar egyetemes lelkészi főjegyző

 

 

események továbbiak →