A missziós lelkületű lelkipásztor emlékére

2020. szeptember 19., szombat

Szeptember 20-án, vasárnap 15.00 órakor Oroszkán, a református templomban vesznek végső búcsút a tragikus körülmények között a 46. életévében elhunyt Tóth Árpádtól, az Garamvezekényi-Kisölvedi Református Társult Egyházközség lelkipásztorától. Az alábbi sorok állítsanak emléket szolgálatának közel húsz esztendejéről.

Az Úr hűséges szolgája, Tóth Árpád lelkipásztor 1974. december 23-án született Zselízen. Bátyjával együtt Érsekkétyen nevelkedett. Szüleit korán elvesztette.

Komáromban a Mezőgazdasági Szakközépiskolát 1993-ban végezte el. 1994-ben felvételt nyert a komáromi Calvin János Teológiai Akadémiára, ahol a lelkészi diplomát 1999-ben vehette át. Lelkészképesítő vizsgáit 2001-2002-ben tette le Komáromban. Lelkészszentelésére 2004-ben került sor Rimaszombatban.

A teológia elvégzését követően a Barsi Református Egyházmegyébe került és a pozbai, baracskai és barsbesei egyházközségek szolgálatával lett megbízva. Pozbán ismerkedett meg Mészáros Tímeával, akivel 2002. szeptember 14-én kötött örök hűséget. Házasságukból három gyermek született. Mátyás, Eszter és Gergő.

Megválasztását követően szeretett volna közelebb kerülni szülőföldjéhez. Missziós lelkületének köszönhetően ő maga kérte, hogy Oroszkán végezhessen szolgálatot, ahol azelőtt nem volt református gyülekezet. Küldetésként ismerte fel az ottani reformátusok összegyűjtését, gyülekezetbe szervezését. A településre 2011-ben került, ahonnan az újonnan kialakított Garamvezekényi-Kisölvedi Társegyházközség megbízott lelkészeként tevékenykedett. A leányegyházzá alakult oroszkai reformátusok a csatai szórvánnyal együtt 2015-ben kezdett templomépítésbe. A többfunkciós épületet  2019. október 6-án fejezett be. 

Isten megáldotta missziós igyekezetét.  Nagy álma volt továbbá egy ökogyülekezet létrehozása Oroszkán, egy magyarországi program segítségével igyekezett mindezt megvalósítani. A csatai szórványgondozás egyet jelentett a helyi roma közösség felkarolásával, ami szintén szívügye volt.

2008-2011 között a barsi egyházmegye zsinati képviselője is volt, egyben a barsi egyházmegye tanácsának állandó tagja. Utóbbi tisztségét haláláig betöltötte. Hűségesen szolgált idősek otthonában, a lekéri pszichiátriai kórház kihelyezett részlegében, a hosszú ideig kezelt betegek között, de vallási nevelést is biztosított a csatai Baross Gábor Alapiskolában. A Károli Gáspár Egyetem Pszichológiai Intézetének Mentálhigiénés képzését is elvégezte Hanván.

A Károli Gáspár Egyetem Pszichológiai Intézetének Mentálhigiénés képzését is elvégezte Hanván.

Egész életét hűséges, áldozatkész krisztusi szolgálat jellemezte. Missziós lelkületű, becsületes, csöndes, jószívű szolgálata nagyon fog hiányozni családjának, közösségünknek és a lelkésztársaknak.

Emlékét szívünkben hordozzuk. SDG

Kassai Gyula esperes

Kapcsolódó cikkek:

http://reformata.sk/mutat/5358/

http://reformata.sk/mutat/5894/

http://reformata.sk/mutat/kogyulekezeti-mozgalomba-kapcsolodtak-be-az-oroszkai-reformatusok--2/?flavour=full

http://www.refradio.eu/data/downloads/sola/2013/4/3/2013.%2004.%2003.%20Ambrus%20Erika%20-%20Pro%20Christ%20Oroszkan%20-%20Toth%20Arpad.mp3

http://www.refradio.eu/data/downloads/sola/2015/4/30/2015.%2004.%2026.%20Vil%C3%A1goss%C3%A1g%20-%20Tirp%C3%A1k%20Istv%C3%A1n%20-%20J%C3%A9zus%20hatalma%20-%20boldogok%20a%20szeg%C3%A9nyek%20-%20oroszkai%20gy%C3%BClekezet%20-.mp3

http://www.refradio.eu/data/downloads/sola/2015/3/2/2015.%2003.%2001.%20Vil%C3%A1goss%C3%A1g%20-%20Or%C3%A9mus%20Zolt%C3%A1n%20-%20felt%C3%A1mad%C3%A1s%20k%C3%A9rd%C3%A9se%20-%20%C3%BAj%20strat%C3%A9gia%20Firesz%20Duna%20Ment%C3%A9ben%20-%20kis%C3%B6lvedi%20gy%C3%BClekezet.mp3

 

 

események továbbiak →