Pálfalán is épül a református óvoda

2019. december 09., hétfő

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programba a rimajánosihoz tartozó Pálfalai Református Leányegyházközség is bekapcsolódott, hogy a közel 500 lakosú településen mintegy negyven gyermek befogadására alkalmas óvodát építsen. A tervek szerint a nevelési intézmény 2020 szeptemberében fogadná az óvodáskorúakat.

Pálfalán sem óvoda, sem iskola nincsen, a gyerekeknek ingázniuk kell, jobb híján autóbusszal Jánosiba, vagy a másik irányba, Feledre. Vannak olyan diákok, akik Rimaszombatba járnak. Ez eléggé megnehezíti az ott lakók mindennapjait. Mivel a magyar kormány által meghirdetett Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében adódott a lehetőség óvoda építésére, a presbitérium élt is vele.„E kis faluban, amelyben szinte mindenből hiány van, nem az a legégetőbb kérdés, hogy milyen fenntartású egy intézmény, hanem, hogy egyáltalán van-e. Jelenleg a református egyházközség van abban a helyzetben, hogy fel tud építeni, ill. jó reménység szerint fenn tud tartani egy oktatási intézményt. Természetesen mindezt az önkormányzat és a faluban jelen lévő felekezetek összefogásával” – tájékoztat az óvoda építéséről Szarvas Erzsébet rimajánosi lelkipásztor, akihez a pálfalai leányegyházközség is tartozik.Az óvodát szorgalmazók nem végeztek semmilyen felmérést, hogy lenne-e létjogosultsága egy egyházi óvodának a településen, mivel ott nincs is semmilyen oktatási-nevelési intézmény. Az, hogy református egyházi óvoda lesz Pálfalán, az mindenképpen missziós előnyt jelent – véli a lelkipásztor, aki elmondja, hogy a mindössze 500 lakost számláló faluban Isten kegyelméből sok gyermek születik, akik roma származásúak. Velük már a cigánymisszió égisze alatt heti rendszerességgel foglalkozik a szülők és önkéntesek bevonásával Tóth Zsuzsanna lévita, a Cigánymisszió vezetője.Az óvoda számára alkalmas telet Pálfalai Református Egyházközség vásárolta meg a magyar kormány támogatásával, de az építkezés menetét is az erre a célra elkülönített pénzcsomagból fedezik a Bethlen Gábor Alapon keresztül.A nevelési intézmény építése 2019 áprilisában kezdődött el. Az alapozás után a kivitelező a falakat is fokozatosan felhúzta, már a tetőzet is elkészült, így már messziről is jól látható jelei vannak az épülőben lévő modern, kétosztályos, negyven gyermek befogadására alkalmas óvodának. A két csoportszobához két hálóterem, illemhely, közös étkező is tartozik majd. A gyerekek számára az udvaron játszóteret alakítanak ki. Amennyiben szűkösnek bizonyulna az épület a sok gyermek miatt, a bővítéssel sem lenne gond.„Pálfalán református egyházi óvoda lesz, ahol magyar nyelven folyik majd a gyermekek nevelése a református hitelvek alapján. A jelenlegi állás szerint főként roma gyerekek fogják látogatni az intézményt” – tájékoztatott az épülő óvodával kapcsolatban Szarvas Erzsébet lelkipásztor.Az egyházközség vezetése szeretné, ha az épület mielőbb elkészülne és 2020 szeptemberében már fogadhatnák az óvodáskorú gyerekeket.A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a magyar kormány Óvodafejlesztési Programjának a keretében 23 óvodát és bölcsődét tervez létrehozni. Eddig már hét intézményt adtak át: Komáromban, Martoson, Tornalján, Rimaszombatban, Zselízen, Szepsiben és Kassán. Ez utóbbi helyszínen az óvoda a következő év szeptemberében kezdi meg működését. Marcelházán is elkészült a bölcsőde épülete, átadását tavasszal tervezik. A többi helyszínen még folynak az építkezési munkálatok, jelentős részük a tervek szerint a következő évben készülne el, illetve kezdené meg működését.Szöveg: Iski Ibolya

Fotó: Szarvas László


események továbbiak →