Ékes dísze lett Negyednek a felújított református templom

2019. október 25., péntek

A Bethlen Gábor Alap jelentős támogatásának köszönhetően újult meg 22 ezer eurós költséggel a nyolcvankét éves negyedi református templom tornya és a külső burkolata. Az egyházközség a 2019-es évben is folytatta a felújítások sorát, de bőven van még mit tenni a szépítések és modernizálások terén.

Nyolcvankét évvel ezelőtt, 1937-ben épült a negyedi reformátusok jelenlegi temploma. Aránylag új épületnek mondható azokhoz a templomokhoz képest, amelyeket a türelmi rendelet után emeltek a 18. század végén. Azonban ennek a templomnak is volt egy 1786-ban épült elődje, amelyet a hívek a 20-ik század elejére kinőttek. A régi helyére egy újat húztak, meghagyva azonban annak tornyát. Az idei évben, a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően az egyházközség által a templomon tervezett javítások legnagyobb mértékben éppen ezt a tornyot érintették. Nem csak a kora /233 évvel ezelőtt emelték/ miatt, hanem azért is, mert a tetőszerkezet kicserélése előtti korábbi beázások jelentős mértékben nyomot hagytak a templom toronyfelőli oldalán. A régi, megkopott vakolat körös-körül, a templom oldalain is igényelte az újra festést. Javításra szorult a templom elülső homlokzata, valamint a lábazati vakolat, de a kisebb homlokzati sérülések eltüntetése is már időszerűvé vált.

A tervezett munkák elvégzésére nagy odafigyelést igényelt a templom felállványozása a magassága és a nagy területe miatt. A kivitelező cég két ütemben végezte el mind az állványozást, mind a munkálatokat. Mivel a toronyban lévő, ma már nem működő órához csak állványon keresztül lehet feljutni, így sort kerítettek annak lefestésére, valamint a torony ablakpárkányainak cseréjére és javítására, ill. festésére is, amelyet hengerezéssel oldottak meg. A templomtorony felőli homlokzat teljes felületén javításokat és vakolásokat végeztek, majd a lábazat került sorra, amit a torony felőli bejárat következet, amely új falfelületet is kapott.

A 2019-es évben megvalósult felújítást a gyülekezet már korábban betervezte, de az utóbbi években több, nagy költségvetéssel járó munkát is elvégeztek. Öt évvel ezelőtt a tetőt, két éve pedig a régi ablakokat cserélték le. A templom mostani, külső javítására és festésére várni kellett addig, amíg össze nem gyűlt a szükséges pénzösszeg a kivitelezéshez, illetve a pályázati lehetőségre. „Ahogyan a kedves gyülekezeti tagok is szokták hangsúlyozni: nem lehet minden egyszerre! Mivel a negyedi templom a megszokottnál jóval nagyobb, így minden a többszörösébe kerül. Csak kevesével tudunk szépíteni, ahogy a lehetőségek adják. Így is nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogy indítja adakozásra a hívek szívét” – mondta Csonthó Aranka lelkipásztor hozzátéve, amikor megtudták, hogy újra lehetőség van pályázni az Egyházunknak a Magyar Kormánytól kapott, egyházközségek beruházását elősegítő támogatási keretben lévő forrásra, nem gondolkodtak sokáig. Tudták, hogy nagy költségvetésű munkák várnak rájuk, amit saját forrásból teljes mértékben nem tudnának fedezni. A Bethlen Gábor Alapon keresztül érkezett támogatásból az Egyházmegyei Tanács 15 ezer eurót határozott meg a negyedi egyházközség számára a tervezett felújítási munkálatok fedezésére, amelynek a költségvetése 22 384 eurót tett ki. A fennmaradó összeget a gyülekezeti tagok adományából egészítették ki. „A saját forrás is viszont ezt jelenti: a gyülekezeti és más testvérek adakoztak, mivel a bérleményekből a kiadásokhoz viszonyítva nem nagy összeg folyik be évente. Újra megmutatkozott tehát a testvéri összefogás, és a közös ügy összekovácsolta az embereket” – mondta a lelkipásztor. A munkálatok elvégzésére két hónapot szántak, de a kivitelezőnek sikerült hat hét alatt befejeznie a felújítást. A pályázat nem számolt a kerítés felújításával, így az külön forrásból és az önkormányzat támogatással valósult meg. A hívek nem szeretették volna ugyanis, ha a megújult templom mellett a régi, megkopott kerítés állna, s így lett teljes az összhatás és ékes dísze a községnek a református templom. Egyedül a torony réz tetőzete maradt ki a felújításból. Legutoljára akkor javították meg, amikor a 2. világháború alatt találat érte. A foldozgatás ugyan látható a tetőn, ami esztétikailag nem szép, de különösebben nem igényel beavatkozást, sőt a szakértők sem tartják szükségesnek. A gyülekezet egyelőre nem tervez nagyobb munkákat, ehhez anyagilag is meg kell erősödniük. De vannak elképzelések, hogy min lehetne még javítani. Az orgona karbantartása folyamatos odafigyelést igényel, de jó lenne majd a parókiát is hőszigetelni – a külső falakat és a tetőzetet - és folytatni az udvaron a parkosítást. Felújításra várnak a járdák is. Az egyházközségnek van egy régi, használaton kívül lévő egykori iskolaépülete, amit szeretnének idővel modernizálni és gyülekezeti házként működtetni. A nagyobb beavatkozást igénylő templomlépcső felújításával is még várnak, és az ezzel kapcsolatos akadálymentesítést is szeretnék majd idővel megoldani, keresik a megvalósítás módját.Sikerült  fülhallgató rendszert beszerelni a templomban, hogy a nagyot-halló hívek kényelmesen tudják követni az istentiszteletet. A belső megvilágítást is megoldották, a karzatba egy világító testet szereltek a templom belső terének a megvilágítására. A toronybelső szigetelését és festését is tervezik, amit a közeljövőben önerőből, gyülekezeti összefogással valósítanának meg. „Hálásak vagyunk, hogy Mindenható Urunk ilyen módon is megmutatja az Ő gondoskodását és kegyelmét, lehetőségeket és erőt ad a szükséges munkák elvégzéséhez, hogy törődni tudjunk a ránk bízott ingatlanokkal” – mondta Csonthó Aranka lelkipásztor.

Iski Ibolya

Kép: gyülekezeti archív

események továbbiak →