Állásfoglalás

2019. október 18., péntek

A keresztyén egyházak legfelsőbb képviselői és a Zsidó Hitközségek Központi Szövetségének képviselői a 2019. október 17-ei, Eperjesen megtartott találkozójukon egyetértettek abban, hogy a roma közösségek lelki szolgálatára és gondozására nagyobb figyelmet kell fordítani.

A roma közösségekben végzett  lelki szolgálat hasznosságát igazolják a gyakorlati tapasztalataink és a szakmai tanulmányok. A hitéletbe való bevezetés az egyházak közösségeiben pozitív és átfogó módon változtatja meg a romák életét.

Az objektív nehézségek ellenére, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, szükségesnek tartunk a romák integrációja és kölcsönös együttélésének javítása érdekében igyekezetet kifejteni. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik igyekeznek ezeket a célokat elérni.

A romák felé irányuló lelki szolgálat pozitív hatással bír az életük más területére is, és elutasítja a radikális megoldásokat. Türelmes hatásgyakorlásra épít, amelyet szeretet és irgalmasság kísér, és az igazságra és egészséges igényességre épít, amely az Isten igéjének követelményeire alapoz. Elhatárolódik minden szélsőséges állásfoglalástól, illetve kezdeményezéstől.

Kérjük a híveket, de minden jóakaratú embert is, hogy lehetőségeik szerint igyekezzenek olyan társadalmat teremteni, amelyben mindannyian a kölcsönös tiszteletnek és megértésnek az útját keresik. Mindenki, aki önfeláldozó módon a romák közötti szolgálatnak szenteli magát, megérdemli a tiszteletünket, segítségünket és támogatásunkat.

Stanislav Zvolenský,

pozsonyi érsek és a SZPK elnöke, Szlovákiai Római Katolikus Egyház

Slavomír Sabol,

a Szlovákiai Agostai Hitvallású Evangélikus Egyház keleti részének püspöke

Ján Babjak,

eperjesi főérsek, a Főpapok Tanácsának elnöke, Szlovákiai Görög Katolikus Egyház

Rastislav,

eperjesi főérsek, a Cseh Tartományok és Szlovákia metropolitája  Szlovákiai Ortodox Egyház

Fazekas László,

a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke

Igor Rintel,

a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetségének elnöke

Evin Štefan,

a Szlovákiai Testvéregyház Tanácsának elnöke

Szöllös János,

a Baptista Testvéregyház alelnöke, az Ökumenikus Tanács alelnöke


események továbbiak →