Frankfurtban találkoznak a közép-európai keresztyének - Egyházunk is képviselteti magát

2024. február 16., péntek

2024. június 7. és 9. között kerül sor a Közép-európai Keresztyének Találkozójára, amelynek ezúttal a német-lengyel kapcsolatokat szimbolizáló testvérváros Frankfurt ad otthont.  A háromnapos színes programokat kínáló eseményen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is képviselteti magát mintegy hatvan fővel. A rendezvényről Palcsó Attila külügyi zsinati tanácsossal beszélgetünk.

Hányadik alkalommal vesz részt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a Közép-európai Keresztyének Találkozóján?

Ebben az évben tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre ez a találkozó. Egyházunk leginkább a 2008-as pozsonyi találkozó óta kapcsolódik be a keresztyének találkozójának szervezésébe és vesz részt ezen az eseményen kisebb vagy nagyobb képviselettel. A pozsonyi találkozó főszervezője és házigazdája a szlovákiai evangélikus egyház volt. A református egyházkerületek közül leginkább mi voltunk jelen ezen a rendezvényen, aminek történelmi háttere is van. Hiszen a rendszerváltozás előtt mi a csehekkel együtt egy közös államban éltünk, Csehszlovákiában, s a Csehtestvér Egyházzal szoros kapcsolatot ápoltunk és ápolunk ma is. A közép-kelet-európai magyar ajkú református egyházak közül így mi voltunk ehhez a kezdeményezéshez a legközelebb, s mi vettük ki ebből a részünket a legaktívabban.

De említhetném akár Wroclavot vagy Prágát is, ahol szintén nagyon aktívan részt vettünk, volt külön az egyházunkat bemutató kiállításunk, ún. standunk. Négy évvel korábban Grazban, Ausztriában lett volna a keresztyének találkozója, amelyre szintén nagyon készültünk. A tervezett programok sokrétűek voltak, de sajnos a covid miatt a rendezvény nem valósulhatott meg. Nagyon sajnáltuk, hiszen sok energiát belefektettünk a szervezésbe, a különböző kulturális programokba és előadásokba is aktívan bekapcsolódtunk  volna.  

Mi a célja a Közép-európai Keresztyének Találkozójának? Milyen céllal jött létre ez a kezdményezés és mikor?

Az első találkozónak a kezdeményezői 1991-ben az egykori szovjet blokk országainak protestáns egyházai voltak, leginkább a kelet-németországi területekről. Ez az alkalom Görlitzben a Sziléziai Felső-Lusatiai Evangélikus Egyház valósult meg. Ezen még csak a lengyelországi és a volt csehszlovákia protestáns partneregyházai vettek részt, akikhez később csatlakozott a volt keleti blokk többi országa is. 

2005 óta a szlovákiai, magyarországi és ausztriai protestáns egyházak, valamint a bajor és szász regionális egyházak is aktív résztvevői a rendezvénynek. Idővel a találkozók a Közép- és Kelet-Európa protestáns egyházainak keresztény találkozójává fejlődtek.

2008-ban Pozsony szervezte meg a találkozót. 2011-ben a Német Evangélikus Egyház szervezésében Drezda adott otthont a találkozónak. 2014 Wroclawban találkoztak a Közép- és Kelet-Európa evangéliumi keresztényei. 2016 júliusában pedig Budapest lett a helyszíne, amelynek lebonyolítását a Magyarországi Evangélikus Egyház vállalta magára. S amint említettem, a 2020-ra tervezett grazi találkozónapokat a koronavírus-járvány miatt törölni kellett.

A keresztyének találkozójának a célja az evangélium hirdetése missziós programok segítségével, amelybe beletartoznak a különböző kulturális kínálatok és események, de a pódiumbeszélgetések is a fiatalok és idősek számára, vagy akár az egyházi zenei alkalmak, koncertek. A háromnapos rendezvény vallási, egyházi-kulturális, evangelizációs és missziós alkalmai lehetőséget adnak az egyéneknek, gyülekezetknek és egyházaknak is a találkozására, amint cím is jelez.

Mi az idei találkozó mottója és mit akarnak ezzel üzenni a szervezők?

Az idei keresztyének találkozójának a mottója: Semmi sem választhat el minket (Róma 8,39). De ha tovább olvassuk az igeszakaszt megtudhatjuk, hogy sem magasság, sem mélység, sem más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent minden embernek Jézus Krisztusban.

Az üzenet elsősorban azt, hogy Jézustól semmilyen külső hatalom nem választhat el bennünket, ugyanakkor egyek vagyunk Krisztusban. Egy Atyánk van, s ezt a testvéri egységet is hivatott demonstrálni ez a rendezvény annak ellenére, hogy bár különböző nyelveken beszélünk /német, lengyel, cseh, szlovák, magyar/.

A találkozó nagyon színes kulturális programot vonultat fel, melynek keretében és ennek szerves részeként a bibliatanulmányozások, az áhítatok és istentiszteletek is folyamatosan jelen lesznek. Lesz két nagyszabású szabadtéri istentisztelet is több ezer résztvevővel. Emellett lesznek reggeli bibliaolvasások, napközben pedig beszélgetések különböző bibliai témákra.

A szervező ország keresztyénei elsősorban kiket várnak erre az eseményre?

Annak ellenére, hogy a fő hangsúly a fiatalabb nemzedékekre helyeződik általában, de ez egy nyitott rendezvény, amelyen minden generáció megtalálhatja a számára legérdekesebbet, természetesen mindenkit várnak szeretettel, aki szeretne lelkiekben megerősödni vagy betekintést kapni a keresztyének életébe, gondolkozásába.

A házigazdák olyan kisebb vagy nagyobb kulturális központokban, kiállítótermekben biztosítják az egyes programok helyszíneit, amelyek alkalmasak akár több száz ember befogadására. Emellett a messzebbről érkező résztvevőknek a szállást is péntek és szombat éjszakára, valamint gondoskodnak az étkeztetésükről is. A helyiek különböző egyházi jellegű kulturális missziós programokat is terveznek.

Egy ilyen találkozó egy csodálatos alkalom egymás kulturájának, egyházi életének, vallási hagyományainak és zenei kultúrájának megismerésére, de ugyanígy a különböző vélemények, gondolatok átadásának is a lehetősége az éppen legaktuálisabb témákról. Például miként vélekednek az ukrajnai háborúról, az ezzel kapcsolatos menekültválságról, a migrációról, illetve a világ jelenlegi kihívásairól, kinek mi erről a véleménye. Ez a találkozó tulajdonképpen a kulturáknak, népeknek, egyházaknak a találkozása, amely lehetőséget biztosít egymás jobb megismerésére.

A rendezvényen mindenki találhat magának érdekes programot. A szabadtéri programokkal jellegükből adódóan a szervezők igyekeznek a fiatalokat megszólítani, ezért számukra kifejezetten jó egy ilyen lehetőség a találkozásra Európának más országaiból érkezett keresztyén fiatalokkal.

Valószínűleg Szlovákiából több keresztyén felekezet is részt vesz a találkozón. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház milyen képviselettel tervezi magát megjeleníteni és hogyan kívánja magát bemutatni?

Egyházunk egy csaknem hatvan személyes autóbusszal készül Frankfurtba, köztük az egyházunk zsinati elnöksége képviselében Géresi Róbert püspök, Rákos Loránt püspökhelyettes és Porubán Ferenc egyházunk főgondnoka, de ugyanígy jelezte részvételi szándékát Fazekas László emeritus püspök is. Jelentős számban képviselteti magát a találkozón a Fiatal Reformátusok Szövetségének Cantate Domino kórusa. A magyar kultúrát pedig a komáromi Kicsi Macska nevű tánccsoporttal próbáljuk közelebb hozni az ottaniak számára, akik moldvai és magyar néptáncokat mutatnak be, majd próbálják bevonni az ottaniakat a táncukba, erősítve ezzel is a kulturális sokszínűséget. Rajtuk kívül a csoporthoz még a Mariánum Egyházi Iskolaközpont református hitoktatást látogató gimnazistái és pedagógusok is csatlakoznak. Ezúttal nem készítünk külön kiállítást az egyházunkról, de a központi épületben molinók segítségével  fogjuk bemutatni az egyházunkban folyó munkát, az egyes missziói területeket.

Egyházunk is társszervezője a rendezvénynek? Ha igen, akkor milyen költséget kell felvállalnia ennek érdekében?

A rendezvényen jelen lévő egyházak egyúttal társszervezői minősítésben is jelen vannak. Az elmúlt két évben az erre a célra felállított nemzetközi csoport tagjai hozták a saját ötleteiket a programokra. A Magyar Református Egyház Generális Konventje támogatásáról biztosította a kiutazásunkat. Szlovákiából és Magyarországról is egy-egy nagyobb autóbusz indul. A magyarországi küldöttségen kívül egy-egy kisebb csoport becsatlakozhat Erdélyből vagy Kárpátaljáról, illetve Délvidékről is. Ezen kívül a németországi protestáns egyházak is jelezték a támogatásukat a rendezvényre utazók számára. A szállásolás vendéglátó egységekben, illetve családoknál lesz megoldva. Ebben az évben a helyi szervezők azt szeretnék – a vendéglátó egységek mellett – ,ha lenne elég befogadó család erre a két napra, amellyel tovább erősödhetnének akár a személyi kapcsolatok is.

Mi lesz az egyházunkat képviselő küldöttek feladata?

A Cantate Domino kórus becsatlakozik a kórusok éjszakájába, közösen fognak énekelni több  kórussal, a tánccsoport pedig a kulturális program keretében lép fel. A Zsinati Elnökség tagjai pedig a rendezvény hivatalos részén vesznek részt pódiumbeszélgetéseken vagy más fórumokon és a nagy nyilvános szabadtéri istentiszteleteken.  

Összeállt-e már az a csapat, amelyik elutazik Frankfurtba vagy még várják a németül is beszélők jelentkezését?

A hivatalos küldöttségünk gerince már összeállt, hiszen hónapok óta készülünk a keresztyének találkozójára. Lehetőséget biztosítottunk arra, hogy az egyházunk különböző misszióinak a vezetői, illetve munkatársai, akik ráadásul németül is beszélnek, csatlakozhassanak a csapatunkhoz. Tervezünk fiatalokat, középiskolás diákokat is magunkkal vinni, természetesen elsősorban azokat, akik tanulnak németül vagy angolul és részt vesznek a református hitoktatásban. Szeretnénk, ha megtelne az autóbusz.

A program csak németül vagy több nyelven is zajlik, mit lehet tudni a részletekről?

A program oroszlánrésze németül zajlik, de példáuk a közös istentiszteletek, amelyeken több nemzet képviselői is jelen lesznek, ott biztosítva lesz a szinkrontolmácsolás több nyelvre is. Már a legutóbbi találkozó alkalmával is lehetőség nyílt arra, hogy egy mobilos aplikáció segítségével mindenki a saját anyanyelvén kapcsolódhasson be a nagyobb tömeget megmozgató programokba. Ebben az esetben egy központból, tolmácsok segítségével történik a fordítás, amit mobiltelefonon keresztül lehet hallgatni.

Milyen programok közül csemegézhetnek azok, akik eljönnek erre a találkozóra?

Nagyon színes a három napnak a kínálata. A nyitó ünnepi istentisztelet péntek este hat órakor kezdődik, de már délután két órától az előműsorokba is be lehet kapcsolódni.  19:30-kor egy találkozási estre kerül sor, szabad éneklési programmal egészen este tíz óráig, amikor egy gyertyagyújtásos estével és dicsőítéssel zárul a nap. Közben lesz például egy techno-istentisztelet is, kíváncsi vagyok rá, hogy ez vajon milyen lesz, de hagyjuk magunkat meglepni, mit is takar ez a program.

Lesznek pódiumbeszélgetések is, amelyeket többek között a „vallás és demokrácia“, „béke és a háború között“ címmel lettek meghirdetetve.  Ez utóbbiban mi is részt veszünk, s arra keressük a választ, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban Ukrajnában, illetve a háborús menekültválsággal milyen tapasztalataink vannak. De a témák között szerepelnek a migrációs kihívások is. Vasárnap tíz órakor pedig egy közös szabadtéri istentisztelettel zárul a keresztyének találkozója.

CBT24 csapata

Iski Ibolya

Fotó: Iski Ibolya, CBT

események továbbiak →