Elkészült a gyülekezeti központ Szepsiben

2019. október 10., csütörtök

Nyolcvan ezer eurós költséggel fejezték be Szepsiben a gyülekezeti központot. A projektet nagyobb részben saját forrásból fedezte az egyházközség, de a Bethlen Gábor Alaptól is jelentős támogatás érkezett.

Az egyházközség vezetése a 2. világháború után, az 50-es évek közepétől látta meg a lehetőségét és szükségét annak, hogy a vályogból készült volt istállót a gyülekezet lelki szolgálatának helyet adó teremmé alakítsa át. A kétezres évek második felében Gábor Lajos lelkipásztor vezetésével az akkori presbitérium tervet készíttetett, ennek megfelelően 2006-tól statikailag megerősítették az épület falait, mely így alkalmassá vált egy gyülekezeti központ kialakítására. A vályog épület kiegészült a lelkészi hivatal irodájával, amelyre ráépült egy teljes emelet öt szállásadásra alkalmas szobával. Mindegyik mosdóval, zuhanyzósarokkal van ellátva, valamint itt kapott helyet egy kis teakonyha és közösségi terem is. Az épület azonban csak részben készült el. A jelenlegi presbitérium közösen a 2015-ben megválasztott lelkipásztorával, Molnár Árpáddal, szakemberekkel konzultálva végül a befejezése mellett döntött. Az istállóból lett gyülekezeti terem azóta is a rendszeres katekézisnek, télen a hétközi istentiszteleteknek, presbiteri üléseknek és bibliaóráknak, valamint egyéb rendezvényeknek ad helyet. Ez a vályog épület egészült ki a kétezres évek második felében a lelkészi hivatal irodájával, amelyre ráépült egy teljes emelet öt szállásadásra alkalmas szobával. Mindegyik mosdóval, zuhanyzósarokkal van ellátva, valamint itt kapott helyet egy kis teakonyha és közösségi terem is. A 380 m2-t kitevő épület földszinti részén pedig mintegy ötven fő befogadására alkalmas imaterem lett kialakítva, de itt található a konyha, kazánház, iroda, szociális helyiségek. Az egyházközség jelenlegi beruházása 80 ezer euróba került. Mivel az Abaúj-tornai Református Egyházmegye a kiemelt, regionális építkezések közé sorolta a gyülekezeti központ befejezését, így a magyar kormánytól a Bethlen Gábor Alapon keresztül 33 ezer eurós támogatást kaptak. A fennmaradó, 47 ezer eurót a gyülekezet fedezi, illetve próbálja összegyűjteni. Mivel a presbitérium szerette volna mielőbb befejeztetni a gyülekezeti otthont, kénytelen volt erején és lehetőségein felül is vállalni a beruházást. Az elvégzett munkát csak részletekben, ill. kölcsönöket igénybe véve tudja csak kifizetni.

A gyülekezeti otthon befejezésének legutolsó fázisa annak otthonosabbá tétele, illetve a berendezése. Ez egy újabb, szintén jelentős beruházás. Addig is a gyülekezeti terem továbbra is helyszíne a hitoktatásnak, konfirmációra való felkészítésnek, gyülekezeti és presbiteri bibliaóráknak, időnként az Abaúji Kamarakórus próbáinak, a presbiteri üléseknek, a presbitérium munkáját segítő bizottsági üléseknek, valamint a Szepsi Laczkó Máté Gyülekezeti Napok egyes programjainak, koncerteknek, kiállításoknak, stb. Kialakításra vár még a gyülekezeti konyha műszaki felszerelése. Az egyelőre üresen álló emeleti szobákat és a kis teakonyhát is be kell rendezni. „A gyülekezeti otthon befejezésével egy időben zajlott a leendő gyülekezeti bölcsőde számára vásárolt épület átépítése is. Ez a két feladat igencsak megterhelte a gyülekezet vezetőit és presbitereit. De vállaltuk mindkét feladatot, mert hisszük, hogy az Egyház Urától olyan kivételes Kairosz-időt kaptunk, amellyel jól kell élnünk a Krisztus helyi, szepsi gyülekezetének hosszú távú építése érdekében.Tervek természetesen vannak, hisz mindig van javítani, jobbítani való. A lelki munka és az anyagi értékeinkkel való hűséges sáfárkodás természetes módon összefügg. Noha nem egyszerű egyeztetni és összhangba hozni a lelki és anyagi jellegű szolgálatokat, és nem könnyű nem szem elől téveszteni a lelkiek prioritását, folyamatosan az a páli intés lebeg a hitünk szemei előtt, amelyet Pál írt az Efézusiakhoz írt levelében: „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” (Ef 5, 15-17)“ – tájékoztatott a beruházásról és a jövőbeli tervekről Molnár Árpád lelkipásztor. Szöveg: Iski Ibolya

Fotó: gyülekezeti archívum

Népszámlálás 2021

események továbbiak →