XI. Nemzetközi Tudományos Konferencia

2019. szeptember 10., kedd, Komárom

A komáromi Selye János Egyetem 2019. szeptember 10-11. között szervezi meg XI. Nemzetközi Tudományos Konferenciáját.  A rendezvény célja az oktatók és a kutatók tudományos eredményeinek megismertetése.

A konferencia elsősorban a humántudományok, a társadalomtudományok, a neveléstudományok, aközgazdaságtan és a vállalatirányítás területein tevékenykedő szakemberek számára nyit teret, de várják a rokon szakterületek művelőit is.

Lehetőség nyílik a tapasztalat- és eszmecserére, a kutatói munkával kapcsolatos új ötletek merítésére, a kapcsolatteremtésre, valamint az előadások közzétételére.

A tanácskozás szekciókban zajlik.

Az egyes előadások anyagai, szekciók szerint válogatva, konferenciakötetben lesznek

publikálva. Az elfogadott publikációkat minden érdeklődő számára szabadon elérhetővé

lesznek az interneten.

A tervezett szekciók:

- Lemorzsolódás az egyetemek és főiskolák évfolyamaiban

- Reformpedagógiai és alternatív irányzatok a közoktatásban

- Pedagógiai diagnosztika és mérések

- Nyelv – Kultúra – Interkulturális kapcsolatok

- Teológiai szekció

________________________________________________________________________

- Tőkepiaci befektetések szekció

- Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika

- Adó- és járulékrendszerek szekció

- Munkaerőpiac és humánerőforrás-menedzsment szekció

- Tíz éve euró Szlovákiában

Az elektronikus jelentkezési lapot legkésőbb 2019. június 30-ig kell kitöltve elküldeni a rendezvény

weboldalán: http://selyetudkonf.ujs.sk

Elérhetőség:

E-mail: konferencia@ujs.sk

Tel. sz.: +421 35 3260 659

Bc. Hernády Adrienn

Selye János Egyetem

Bratislavská cesta 3322

945 01 Komárno

Az előadások szövegét kérik 2019. június 30-ig elektronikus formában eljuttatni a szekciók

e-mail-címére:

- Lemorzsolódás az egyetemek és főiskolák évfolyamaiban

prof. Dr. Tóth Péter, PhD. tothp@ujs.sk, dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD.

nagym@ujs.sk

- Reformpedagógiai és alternatív irányzatok a közoktatásban

prof. Dr. Pukánszki Béla István, DSc. pukanszkib@ujs.sk, doc. dr. univ. Csehi Ágota, PhD.

csehiovaa@ujs.sk

- Pedagógiai diagnosztika és mérések

prof. Dr. Józsa Krisztián, PhD. jozsak@ujs.sk, dr. habil. Ing. Szőköl István, PhD.

szokoli@ujs.sk

- Nyelv – Kultúra – Interkulturális kapcsolatok

Simon Szabolcs, PhD. simons@ujs.sk

- Tőkepiaci befektetések szekció

prof. Dr. Ormos Mihály, PhD. ormosm@ujs.sk

- Döntéstámogató rendszerek, matematika és informatika

prof. RNDr. Kmeť Tibor, CSc. kmett@ujs.sk, RNDr. Gubo Štefan, PhD. gubos@ujs.sk

- Adó- és járulékrendszerek szekció

Ing. Gyurián Norbert, PhD. gyurian.norbert@ujs.sk

- Munkaerőpiac és humánerőforrás-menedzsment szekció

prof. Dr. Poór József, DSc. poorj@ujs.sk

- Tíz éve euró Szlovákiában

Ing. Šeben Zoltán, PhD. sebenz@ujs.sk

- Teológiai szekció

Mgr. Lévai Attila, PhD. levaia@ujs.sk

események továbbiak →