Hálaadó úrvacsorás istentisztelet

2020. augusztus 30., vasárnap, Nemesradnót

Szeretettel várják a híveket, az érdeklődőket és a nemesradnótról elszármazottakat 2020. augusztus 30-án, vasárnap 14.00 órakor a templomtető födémjének sikeres lecserélése alkalmábó tartandó hálaadó, úrvacsorás istentiszteletre.

A vendégeket köszönti Agócs Tímea lelkipásztor. Igét hirdet Tóth László szkárosi lelkipásztor.

Az Úrvacsorai jegyeket Nagy Ákos Róbert a Gömöri Református Egyházmegye esperese és Nagy Andrea hanvai lelkipásztor szolgáltatja ki.

A Teleki László Alapítvány és a Bethlen Gábor Alap Zrt. által támogatott felújításokról Pósa Dénes egyházgondnok tart beszámolót.

Vendégek felszólalásai, esperesi köszöntő, zárszó.

Nemzeti imádság

események továbbiak →